Samen werken aan
duurzame participatie

Dienstverlener | Personal Radar & Company Radar

De vraag naar duurzaam inzetbare medewerkers zal de komende jaren steeds meer stijgen. Immers, werkenden werken langer door voordat zij met pensioen gaan. Tegelijkertijd vergrijst en krimpt de werkende beroepsbevolking.

Werkgevers is er dus veel aan gelegen om hun medewerkers zo gezond en vitaal mogelijk hun werk te laten doen. Ook is er de uitdaging om duurzame inzetbaarheid meer dan alleen 'een thema van de werkgever' te laten zijn.

Werkgevers zoeken daarom gecertificeerde professionals die met valide methoden werken om duurzame inzetbaarheid structureel te verankeren in het bedrijf of de organisatie. Bij voorkeur met een gedegen plan van aanpak zodat werkgever en werknemers echt stappen kunnen zetten.

Professionals die werken met de Personal & Company Radar bieden deze ondersteuning en aanpak.

Wat is de Personal Radar & Company Radar?

Deze aanpak bestaat uit de Personal Radar en de Company Radar. De Personal Radar is een vragenlijst voor werknemers die werkvermogen én werkplezier meet. Daarbij wordt gebruik gemaakt van het concept Huis van Werkvermogen. De Personal Radar is ontwikkeld door Prof. Dr. Juhani Ilmarinen. Zij is geënt op de welbekende Work Ability Index (WAI). De WAI is ook ontwikkeld door hem ontwikkeld. De Personal Radar is de uitgebreidere versie van de WAI. De Personal Radar bestaat uit vragen over de verschillende verdiepingen van het Huis van Werkvermogen en de balans tussen privé en werk.

Het Huis van Werkvermogen biedt een kapstok voor een goed gesprek over werkvermogen. In de persoonlijke rapportage van de Personal Radar krijgen werkenden hun individuele score op:

 • gezondheid en functionele mogelijkheden
 • balans tussen kennis & vaardigheden en de inzet van de medewerker
 • balans energiebronnen en de eisen van het werk (houding en motivatie)
 • balans tussen de eisen van het werk en de inzet van de medewerker (denk aan organisatie van het werk, werkomstandigheden, management & leiderschap)
 • balans tussen werk, familie en vrijetijdsbesteding
 • hun werkvermogen en suggesties om deze positief te beïnvloeden.

De uitkomst van de Personal Radar is persoonlijk en alleen voor de medewerker. Maar hij kan ervoor kiezen om deze te bespreken met werkgever, een bedrijfsarts of u in de rol van coach.

Over de Personal Radar
De Personal Radar is ontwikkeld door Prof. Dr. Juhani Ilmarinen. De methodiek is geënt op de Work Ability Index, die ook door hem is ontwikkeld. De Personal Radar is de nieuwe uitgebreidere versie van de WAI. De vragenlijst van de Personal Radar is ook in het Engels beschikbaar. 

Wat is de Company Radar?
Als er meer dan 15 medewerkers de Personal Radar vragenlijst invullen wordt automatisch een groepsrapportage gegenereerd. De Company Radar is een procesmatige aanpak om te komen tot een breed gedragen plan van aanpak op basis van deze rapportage. Het plan van aanpak richt op activiteiten die worden ondernomen om het werkvermogen van medewerkers te ondersteunen of verbeteren.

Wat levert het voor u op?

Voordelen voor u als dienstverlener:

 • U verrijkt uw instrumentarium methodisch handelen met een gevalideerde methodiek voor (bevorderen) duurzame inzetbaarheid.
 • U heeft een volledige aanpak in handen: u beschikt over een instrument (de Personal Radar) om input krijgen voor de methodische aanpak van de Company Radar. 
 • U biedt uw opdrachtgever managementinformatie over werkvermogen in zijn bedrijf.
 • U kunt inzicht geven in kosten die samenhangen met verminderd werkvermogen aan de hand van de WAI-productiviteitsmeter.
 • Bij inzet van de Personal & Company Radar over meerdere periodes kunt u de werkgever inzicht geven in de ontwikkeling van het werkvermogen in zijn bedrijf. 
 • U ontzorgt/ondersteunt uw opdrachtgever bij de bewustwording bij werknemer(s) om zelf actie te ondernemen en duurzaam inzetbaar te blijven.
 • Bij de aanschaf van de licentie wordt u opgenomen in het landelijke overzicht van facilitators en op www.blikopwerkvermogen.nl zodat klanten u makkelijk kunnen vinden.

Voordelen voor een opdrachtgever:

 • De werkgever beschikt na inzet van de Personal & Company Radar over een breed gedragen plan van aanpak om het werkvermogen van zijn medewerkers op peil te houden/dan wel te verbeteren.
 • De Personal Radar vragenlijst bevat duidelijke indicatoren op basis waarvan gemeten kan worden of de doelen in het plan van aanpak zijn behaald. De Work Ability Index (een wetenschappelijk meetinstrument om het werkvermogen te meten) is in de Personal Radar geïntegreerd. Door dit instrument bij een nul-meting en jaarlijks of tweejaarlijks in te zetten krijgt men ook inzicht in de ontwikkeling van het werkvermogen.
 • De medewerkers ervaren dat de werkgever actief betrokken is bij de balans tussen werkbelasting en belastbaarheid van de werknemer.
 • Door aandacht te geven aan deze balans blijft de productiviteit van de medewerkers beter op peil, wordt het aanpassingsvermogen aan (nieuwe) functies verhoogd en kan verzuim voorkomen worden.
 • De werkgever ontvangt kwaliteit; de Personal Radar & Company Radar wordt alleen gebruikt door gecertificeerde professionals. 

Tarieven 2024 licentie Personal Radar & Company Radar

Het tarief van de licentie Personal Radar hangt af van het aantal medewerkers per onderzoek. Wij vragen u vooraf een prognose te geven van de verwachte inzet van Personal Radar-vragenlijsten tijdens de looptijd van 1 jaar.  

Prognose vragenlijsten¹Licentie-fee²Meergebruik³
1 - 100  €    1.612,-       €  16,-
101 - 250  €    1.837,-       €    8,-
251 - 500  €    2.060,-       €    4,-
501 - 750  €    2.513,-       €    3,-
751 - 1.000  €    2.645,-       €    3,-
1.001 - 1.500  €    3.474,-       €    3,-
1.501 - 2.000  €    5.333,-       €    2,-
2.001 - 5.000  €    9.570,-       €    2,-
5.001 -10.000  €  16.882,-       €    2,- 
10.001 - 25.000  €  32.997,-       €    2,-
>25.000 maatwerk  maatwerk

¹

Personal Radar-licentie voor (wetenschappelijk) onderzoek

Vanuit onderwijsinstellingen doen onderzoekers en studenten in Nederland en België geregeld onderzoek naar werkvermogen. De Work Ability Index (WAI) is de enige vragenlijst die werkvermogen meet. In de Personal Radar is de volledige WAI opgenomen.

Onderzoekers of studenten die de Personal Radar willen inzetten voor hun onderzoek, schaffen bij Blik op Werk een licentie aan. Alleen met een onderzoekslicentie is het toegestaan om de Personal Radar vragenlijst op te nemen in een onderzoek. De licentie bestaat uit een overeenkomst tussen de onderzoeker en Blik op Werk waarin wordt geborgd dat de Personal Radar volgens de spelregels wordt ingezet.

De onderzoeker kiest zelf bij het afsluiten van de licentieovereenkomst de staffel aan vragenlijsten die hij of zij nodig denkt te hebben. Een onderzoekslicentie biedt 50% korting op deze reguliere licentie- en staffelprijzen. Zie deze link voor meer informatie over de onderzoekslicentie en de bijbehorende  voorwaarden.

Aanvragen demo-vragenlijst

Wilt u vrijblijvend een demo-versie ontvangen van de Personal Radar vragenlijst en/of andere methodieken om werkvermogen mee te meten? 
Vul dan het aanvraagformulier in. Dan sturen wij u een uitnodiging om de Personal Radar te maken per e-mail toe. Zodra wij de ingevulde demo-vragenlijst retour hebben ontvangen dan nemen wij contact met u op.

Licentietraining Personal & Company Radar

Om met de Personal Radar & Company Radar te kunnen werken dient u eerst een training te volgen. Na de training kunt u met een licentie voor de Personal & Company Radar direct aan de slag. 

In de trainingsagenda vindt u de data voor deze training. U kunt zich op deze pagina ook aanmelden voor de training. De training kan gevolgd worden door professionals die bedrijven en organisaties adviseren op HRM-vraagstukken. Wij verwachten dat u een HBO-werk en -denkniveau hebt, naast tenminste 2 jaar ervaring in de zakelijke advisering op HRM-gebied. Daarbij heeft u ervaring opgedaan op het gebied van project- en procesmanagement. U weet daardoor hoe u een groepsproces in een organisatie kunt begeleiden, hoe u een projectplan opstelt en de juiste actoren hierbij betrekt.

Trainingsprogramma

 • U begint met de Basisprincipes van het Huis van Werkvermogen. Deze kennis zal in de training worden getoetst.
 • Na de toetsing volgt de inhoudelijke training van de Personal Radar. U leert hoe u de Personal Radar kunt uitzetten bij uw opdrachtgever.
 • U ontvangt een hand-out voor de procesmatige aanpak van de Company Radar, deze bevat een instructie voor deze werkwijze.

De training is verdeeld over 2 dagdelen die op dezelfde dag worden gevolgd.

Locatie

De training vindt plaats bij Blik op Werk in Utrecht.

Tarieven 

Certificering per deelnemer €  545,-  excl. BTW


Meer info & ondersteunende materialen

Neem voor meer informatie over de Personal Radar contact op met Peter Langedijk via dienstverlener@blikopwerk.nl of via 030 291 60 25.

Wij bieden u graag verschillende materialen die u kunt gebruiken ter ondersteuning van uw aanpak voor duurzame inzetbaarheid. Het kan u helpen om de dialoog op gang te brengen over duurzame inzetbaarheid. En welke rol werkenden en werkgevers daar in hebben.