Samen werken aan
duurzame participatie

Aanmelden WAI-licentie

Aanmeldformulier WAI-licentie.

Postadres

Bezoekadres

wijkt af van postadres

Factuuradres

wijkt af van postadres

Product

ja
nee
ja
nee

Contactpersoon voor Blik op Werk

Algemeen contact

hier de bevestiging

Akkoordverklaring

Ja, ik ga akkoord met bovenstaande producten en kosten en ontvang hiervoor een factuur van Blik op Werk.
De heer
Mevrouw
Bovengenoemde persoon verklaart bevoegd te zijn om de overeenkomst aan te gaan voor de aangemelde organisatie.
Bovengenoemde persoon verklaart de algemene voorwaarden te hebben gelezen en er mee akkoord te gaan.