Samen werken aan
duurzame participatie

Werkvermogenonderzoek van SKB

In welke mate zijn uw medewerkers zowel lichamelijk als psychisch in staat om hun werk uit te voeren? Het werkvermogenonderzoek van SKB vertelt het. De combinatie van de Workability Index (WAI) en onze eigen Vragenlijst Beleving en Beoordeling van de arbeid (VBBA), levert een compleet plaatje op van het huidige werkvermogen en is een uitstekende voorspeller van duurzame inzetbaarheid.

Wij brengen voor u in kaart wat u kunt doen om het risico op uitval, burn-out en verzuim te verminderen, maar laten ook zien waar medewerkers juist energie van krijgen. Energieke en gelukkige medewerkers zorgen namelijk voor betere prestaties, meer klanttevredenheid, meer winst en minder verloop. 

Wij komen graag met u in gesprek over uw wensen. Onze adviseurs zijn te bereiken via 020-4627890, projecten@skb.nl en www.skb.nl.

Aanbevolen door inspectie SZW

De VBBA wordt aanbevolen door de inspectie SZW. Indien gewenst kunt u het werkvermogenonderzoek uitbreiden met andere vragenlijsten uit ons aanbod. Denk aan BRAVO (leefstijl) of een medewerkerstevredenheidsonderzoek. U kunt de vragenlijst zo kort en zo lang maken als u wilt. Uiteraard kunt u ook eigen vragen toevoegen.

Wat levert het op?

De WAI levert een persoonlijke score op: hoe hoger de score, hoe beter het werkvermogen. De uitkomst van de WAI is een goede voorspeller van de inzetbaarheid van de medewerker in de eigen functie, nu en in de toekomst. 

De WAI geeft geen inzicht in de oorzaken van een mogelijk verminderd werkvermogen. Met onze aanvullingen uit de VBBA, beschikt u wél over deze informatie. En brengen we gelijk de energiebronnen en het risico op burn-out voor u in kaart. Zo krijgt u concrete oplossingsrichtingen om uitval en verzuim te verminderen en juist de energie en het werkgeluk van medewerkers te bevorderen. 

Verbeteren op individueel en groepsniveau

Met het werkvermogenonderzoek kunt u aan de slag op individueel niveau, teamniveau en organisatieniveau. De tools die we hiervoor beschikbaar stellen, zijn gericht op het bevorderen van eigen verantwoordelijkheid en de dialoog tussen medewerkers en management. Indien gewenst bieden wij advies en coaching, bijvoorbeeld d.m.v. workshops en trainingen. Ook leveren wij individuele rapportages, specifiek voor professionals, om individuele verbetertrajecten te begeleiden.

Op individueel niveau, krijgt de medewerker direct na het invullen van het onderzoek een persoonlijk adviesrapport. Het persoonlijk adviesrapport geeft elke medewerker inzicht in en advies over zijn eigen duurzame inzetbaarheid. Er worden laagdrempelige verbeteradviezen en handige tips gegeven, zodat de medewerker gemotiveerd is om direct tot actie over te gaan. Het nemen van eigenverantwoordelijkheid wordt hierdoor gestimuleerd.

Op team- en organisatieniveau gaat u aan de slag met ons online platform TeamUP. Met deze interactieve tool zet u de resultaten heel eenvoudig om in concrete verbeteracties. Doordat u gezamenlijk aan de slag gaat, komen de medewerkers en het management echt in dialoog met elkaar. Samen bepaalt u wat u wilt aanpakken en welke acties daarvoor nodig zijn. 

Meer weten?

Heeft u interesse, wij komen graag met u in gesprek! Onze adviseurs zijn te bereiken via 020-4627890, projecten@skb.nl en www.skb.nl.