Samen werken aan
duurzame participatie

Dienstverlener | Cliëntenaudit

U hebt een rapportage nodig voor het UWV of u bent zelf benieuwd naar de inhoudelijke reacties van uw cliënten op uw dienstverlening?

Wat is de cliëntenaudit?

Blik op Werk heeft een cliëntenaudit in de cyclus voor het Keurmerk, maar biedt deze ook aan als separate dienst. Het is een kwalitatief onderzoek. Onderzoeksbureau Panteia bevraagt uw cliënten telefonisch over de tevredenheid met betrekking tot uw dienstverlening. Het  onderzoek geeft u een totaalbeeld van zowel de sterke als zwakke punten. De rapportage van de cliëntenaudit biedt u handvatten om de tevredenheid van uw cliënten te verhogen en uw dienstverlening te verbeteren.

Procedure
U levert als dienstverlener de contactgegevens aan van alle cliënten, waarvan binnen een meetperiode de begeleiding/het contract is afgerond. Op basis van een a-selecte steekproef benadert het onderzoeksbureau de cliënten telefonisch en loopt samen de vragenlijst door. De cliënten kunnen zo in hun eigen bewoordingen hun tevredenheid over diverse aspecten van uw dienstverlening aangeven.

Rapport
In een overzichtelijk digitaal rapport worden voor u als dienstverlener de verzamelde antwoorden verwerkt. Als u dit onderzoek wilt gebruiken als onderdeel van een certificeringstraject, bijvoorbeeld voor het Blik op Werk Keurmerk of voor de kwaliteitseisen van het UWV, dan zal een auditor het rapport en de voor het onderzoek aangeleverde gegevens moeten valideren. Zo'n audit is géén onderdeel van de cliëntenaudit en zult u apart moeten inkopen.

De cliëntenaudit als vereiste van het Keurmerk
Bij het Keurmerk hoort een tevredenheidsonderzoek. Het kan gebeuren dat er erg weinig respons op het onderzoek komt. Wanneer dit onder de 10% komt, dan kan de beoordeling niet plaatsvinden. In dat geval kunt u door een cliëntenaudit toch nog valide een tevredenheidcijfer ontvangen.

Wilt u meer informatie of wilt u een cliëntenaudit aanvragen, dan kunt u contact opnemen met de helpdesk, bij voorkeur per e-mail, zij wijzen u graag de weg.

TARIEVEN 2024

De tarieven voor een cliëntenaudit zijn:

Aantal afgeronde trajecten / contractenTarief
Minder dan 50 trajecten € 1.118,-
50 of meer trajecten € 1.815,-

De hierboven genoemde tarieven zijn exclusief BTW.

AANMELDEN

Wanneer u een cliëntenaudit wilt aanvragen, dan kunt u deze bestellen door een e-mail te sturen naar dienstverlener@blikopwerk.nl. Wij verzorgen uw aanvraag graag.