Samen werken aan
duurzame participatie

Dienstverlener | Tevredenheidsonderzoek

U bent dienstverlener en wilt (nog) niet deelnemen aan het Blik op Werk Keurmerk. U wilt wel graag de tevredenheid over uw dienstverlening meten?

Blik op Werk heeft binnen de cyclus van het Keurmerk een tevredenheidsonderzoek en biedt dit tevredenheidsonderzoek óók aan als een separaat product.

Wat is het Tevredenheidsonderzoek?

Het Blik op Werk Tevredenheidsonderzoek meet aan de hand van een vragenlijst éénmalig en als een continu onderzoek de tevredenheid van uw cliënten en opdrachtgevers over geleverde diensten.
Dat wil zeggen dat u, na afronding van een geleverde dienst, op elk moment gedurende de onderzoeksperiode cliënten en opdrachtgevers kunt aanmelden voor deelname. Vervolgens worden zij per e-mail uitgenodigd om digitaal een vragenlijst in te vullen. Indien geen e-mailadres beschikbaar is, ontvangt de cliënt een schriftelijke uitnodiging om de vragenlijst digitaal in te vullen.

Laagdrempelige variant
Werkt u met een doelgroep die moeite heeft met het invullen van de reguliere vragenlijst, dan kan de laagdrempelige variant uitkomst bieden. Hierbij wordt gebruik gemaakt van vereenvoudigd taalgebruik, een voorleesfunctie en pictogrammen om de antwoordmogelijkheden te visualiseren. Deze laagdrempelige variant van het onderzoek is met name bedoeld voor mensen die laag of ongeschoold zijn of door een (psychische) beperking moeite hebben met het lezen, begrijpen of beantwoorden van de reguliere vragenlijst. 

Telefonische variant
Indien u een doelgroep hebt die niet of nauwelijks taalvaardig is, dan is het ook mogelijk om het onderzoek telefonisch uit te voeren. 

Tevredenheidsonderzoek op locatie
In bijzondere gevallen kan het tevredenheidsonderzoek ook op locatie worden uitgevoerd onder begeleiding van Blik op Werk.

TARIEVEN 2022

Het onderzoek wordt door Panteia als onafhankelijk onderzoeksbureau uitgevoerd, zoals het reguliere tevredenheidsonderzoek is vormgegeven binnen het Blik op Werk Keurmerk.

Voor de laagdrempelige of telefonische variant of een onderzoek op locatie kunt u in verband met de meerkosten per e-mail een offerte aanvragen via: dienstverlener@blikopwerk.nl

JaaromzetTarief 2022
€ 0 - 74.999     €   969,09
€ 75.000 - 149.999     € 1.092,86
€ 150.000 - 249.999     € 1.178,78
€ 250.000 - 499.999     € 1.533,96
€ 500.000 - 999.999     € 1.715,99
€ 1.000.000 - 1.499.999     € 1.926,77
€ 1.500.000 - 1.999.999     € 2.031,01
€ 2.000.000 - 2.499.999     € 2.122,64
€ 2.500.000 - 3.499.999     € 2.183,42
€ 3.500.000 - 4.999.999     € 2.307,08
€ 5.000.000 - 9.999.999     € 2.736,66
€ 10.000.000 - 24.999.999     € 3.000,10
€ 25.000.000 - 49.999.999     € 3.545,43
€ 50.000.000 en meer     € 3.914,23

Voor deelnemers aan het Blik op Werk Keurmerk zijn deze tarieven meegenomen in de deelnemersbijdrage.

AANMELDEN

U bent (nog) geen Keurmerkhouder maar u wilt zich wel aanmelden voor het onderzoek.

Procedure
Indien u deel wenst te nemen aan het Blik op Werk Tevredenheidsonderzoek dient u een overeenkomst aan te gaan met Blik op Werk, daartoe kunt u het aanmeldformulier invullen. Op deze overeenkomst zijn de algemene voorwaarden Blik op Werk Keurmerk en Tevredenheidsonderzoek van toepassing. Nadat u het aanmeldformulier heeft ingevuld en verstuurd, ontvangt u van Blik op Werk digitaal de overeenkomst en de algemene voorwaarden. De overeenkomst dient u in te vullen en terug te sturen naar Blik op Werk. Blik op Werk zal de geaccordeerde overeenkomst aan u retourneren. Hierna wordt uw aanmelding verstuurd naar het onderzoeksbureau Panteia.