Samen werken aan
duurzame participatie

Dienstverlener | Informatie Keurmerk Inburgeren

Blik op Werk heeft een belangrijke positie in het speelveld van inburgering. Als toezichthouder controleert en borgt Blik op Werk onafhankelijk de kwaliteit van aanbieders van inburgeringsonderwijs. Door de onafhankelijke kwaliteitstoets helpt Blik op Werk inburgeraars om te kiezen voor een passende en kwalitatief goede inburgerschool en helpt het scholen om continue de kwaliteit van, onder andere, het onderwijs te waarborgen. Inburgeraars kunnen via de website www.zoekinburgerschool.nl een keuze maken uit het voor hen geschikte aanbod. Taalaanbieder kunnen via hun bedrijfspagina op de website van Blik op Werk hun school presenteren. Daarnaast stelt de informatie uit de onafhankelijke kwaliteitstoets gemeenten in staat om de informatie van Blik op Werk te gebruiken.

Het Blik op Werk Keurmerk Inburgeren is essentieel voor verschillende partijen. Als inburgeraars gebruik willen maken van een DUO-lening, moeten zij onderwijs volgen bij een taalaanbieder met het Blik op Werk Keurmerk Inburgeren. Ook voor gemeenten is het Keurmerk Inburgeren essentieel. Onder de Wet inburgering 2021 zijn zij verantwoordelijk voor de begeleiding van inburgeraars. Gemeenten kunnen inburgeringstrajecten voor asielstatushouders uitsluitend inkopen bij taalaanbieders met het Blik op Werk Keurmerk Inburgeren.

Onafhankelijke kwaliteitstoets

De kwaliteit van het inburgeringsonderwijs wordt getoetst aan de hand van de vier pijlers van het Keurmerk Inburgeren. De eerste drie hebben betrekking op de Normen uit de Handleiding Inburgeren:

  • Organisatie: het vaststellen of taalscholen hun bedrijfsprocessen beheersen en of de continuïteit van de taalschool is gewaarborgd. Het gaat hierbij onder andere om het waarborgen van de privacy, klachtenafhandeling en de kwaliteit van het personeel.
  • Resultaten: het controleren van de onderwijskundige resultaten in brede zin. Het betreft zaken als de slagingspercentages, maar ook het voldoen aan de regels omtrent de intake, groepsgrootte en doorlooptijd;
  • Tevredenheid: het kijken naar hoe het dienstverleningsaanbod van Keurmerkhouders wordt ervaren door cursisten (en opdrachtgevers), omdat tevredenheid een indicator is van de kwaliteit van de inburgeringscursus;
  • Kwaliteit van het onderwijs: het controleren en waarborgen van de kwaliteit van het onderwijs middels verschillende audits en inspecties. Hierbij wordt onder andere gekeken naar didactiek en cursistenbegeleiding door de taalaanbieder.

Er zijn verschillende audits en inspecties waarmee Blik op Werk de kwaliteit van het onderwijs van taalaanbieders controleert. Dit doet ze middels (onverwachte) schoolbezoeken, het financieel toezicht, de jaarlijkse resultatenaudits en tevredenheidsonderzoeken en het Toezicht in de Klas.

Tarief Blik op Werk Keurmerk Inburgeren 2024

De tarieven voor het Keurmerk Inburgeren zijn als volgt:

JaaromzetDeelnemersbijdrage (excl. BTW)
€ 0 - 74.999            € 2.599,-
€ 75.000 - 149.999            € 3.109,-
€ 150.000 - 249.999            € 3.792,-
€ 250.000 - 499.999            € 4.552,-
€ 500.000 - 999.999            € 5.094,-
€ 1.000.000 - 1.499.999            € 5.854,-
€ 1.500.000 - 1.999.999            € 6.179,-
€ 2.000.000 - 2.499.999            € 6.396,-
€ 2.500.000 - 3.499.999            € 7.264,-
€ 3.500.000 - 4.999.999            € 8.024,-
€ 5.000.000 - 9.999.999            € 9.326,-
€ 10.000.000 - 24.999.999            € 11.387,-
€ 25.000.0000 - 49.999.999             € 13.232,-
€ 50.000.000 en meer            € 14.534,-

Schoolbezoek i.v.m. aanvraag aspirant Keurmerk

Het tarief voor het schoolbezoek aan aspirant keurmerkhouders bedraagt € 588,- excl. BTW.
Dit tarief wordt eenmalig in rekening gebracht.

Beoordeling van verbeterplan bij onvoldoende resultaat bij inspectie Toezicht in de Klas

Het tarief voor de beoordeling van het verbeterplan bedraagt €358,- excl. BTW.

De tarieven voor de herinspecties (in het kader van Toezicht in de Klas) bedragen:

JaaromzetTarief excl. BTW 
€ 0 - 249.999
     €  5.127,-
€ 250.000 - 999.999     €  6.722,-
€ 1.000.000 en meer         
     €  7.974,-

Overige optionele kosten

BeschrijvingKosten (excl. BTW)
Deelrapporten per stuk€ 326,00

Overzicht besluiten Blik op Werk Keurmerk (dienst 11) en bezwaarprocedure

De bezwaarprocedure en het overzicht van de besluiten die Blik op Werk heeft genomen ten aanzien van dienst 11 van het Keurmerk en de Wet open overheid vindt u hier.