Werken aan duurzame participatie

Solliciteren met vertrouwen

De WIZ-kit voor eigenwaarde is hét programma dat mensen ondersteunt bij de ontwikkeling van hun sollicitatievaardigheden. WIZ staat voor Werk, Inkomen en Zelfstandigheid. De WIZ-kit 1 is bedoeld voor mensen die direct aan de slag kunnen. De WIZ-kit 2 is ontwikkeld voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt.

Het programma helpt mensen op methodische wijze om met succes te solliciteren. Op hun eerste baan. Of op een nieuwe baan die er voor zorgt dat zij op de arbeidsmarkt actief blijven. Om dat te realiseren gaat de methode uit van het versterken van zelfvertrouwen en het gevoel van eigenwaarde. Immers, als deze niet in voldoende mate aanwezig zijn dan slinken de kansen bij het solliciteren aanzienlijk. Blik op Werk certificeert u als professional om met deze methode te kunnen werken.

De WIZ-kit is door Detrainingen.nl ontwikkeld vanuit de vraag van de sociale diensten naar een effectief, samenhangend én betaalbaar programma met als doel: leer werkzoekenden te solliciteren met meer zelfvertrouwen. Detrainingen.nl is een samenwerkingspartner van Blik op Werk.

Meer over de WIZ-kit:

Wat is de WIZ-KIT?

De WIZ-kit is een uitgebalanceerd trainingsprogramma, die gecertificeerde trainers kunnen inzetten voor begeleidingstrajecten van werkzoekenden.
De doorlooptijd binnen WIZ-kit 1 is drie weken voor een werkzoekende. Voor de WIZ-kit 2 is de doorlooptijd zes weken. Het programma bestaat uit zes workshops en vijf online modules. Deze online modules zijn bedoeld ter voorbereiding van de workshops en kunnen thuis worden uitgevoerd. De online modules bestaan uit korte filmpjes, animaties, vragen, opdrachten en (invul)oefeningen.

De trainer volgt de online verrichtingen van de deelnemers met behulp van statistieken. Door inzet van een memotrainer krijgen de deelnemers dagelijks vragen in hun mailbox om zich de getrainde stof eigen te maken. Tot drie maanden na de startdatum blijft de online tool onbeperkt toegankelijk voor de deelnemers.

In de zes workshops werkt de trainer
aan de zelfkennis en zelfvertrouwen van de deelnemers door:

 • empowerment en motivatie,
 • te oefenen in contact zoeken en maken met werkgevers,
 • te denken in mogelijkheden,
 • om te gaan met teleurstelling,
 • het voeren van sollicitatiegesprekken
 • en het omgaan met kritische en lastige vragen over hun persoonlijke CV.

Tijdens de workshops wisselen de deelnemers ook hun eigen ervaringen uit. Door rollenspellen, die vooraf online worden voorbereid, oefenen de deelnemers alle facetten van sollicitatiegesprekken.
Tijdens de workshops geven deelnemers elkaar feedback en stuurt de trainer het proces en geeft tips. Na afloop hebben de deelnemers een individueel sollicitatieplan met alle onderdelen uit het programma: van het zoeken van een geschikte vacature tot en met het sollicitatiegesprek.

De WIZ-kit 1 bevat onderstaande modules:

 • Sollicitatieplan
 • Voorbereiding: zelfkennis, zelfvertrouwen, kwaliteiten, ontwikkelpunten, sollicitatiepitch, doelen.
 • Contact maken: CV, sollicitatiebrief, netwerken, sociale media, uitzendbureaus, bellen naar bedrijven.
 • Sollicitatiegesprek: structuur, eerste indruk, typologie, omgaan met vragen over CV en sollicitatiebrief, STAR-vragen, vraagtechnieken, waarom jij?
 • Bedenkingen: bedenkingen ombuigen naar kansen en mogelijkheden.

De WIZ-kit 2 bevat onderstaande modules:

 • Zelfstandigheid, persoonlijke situatie, persoonlijke presentatie, voorbereiden op solliciteren, CV.
 • Voorbereiding: wat wil je, wat kan je, wat doe je? Kwaliteiten, omgaan met teleurstelling, denken in mogelijkheden, 1e indruk, houding, gedrag, kleding, motivatie, trots.
 • Contact maken: CV, sollicitatiebrief, netwerken, sociale media, uitzendbureaus.
 • Sollicitatiegesprek: structuur, persoonlijke presentatie, eerste indruk, typologie, omgaan met vragen over je CV.
 • Bedenkingen: bedenkingen ombuigen naar kansen en mogelijkheden.
 • Werknemersvaardigheden: omgaan met collega's, instructies, afspraken, prestaties, respect, flexibiliteit, assertiviteit, structuur, hiërarchie, verantwoordelijkheid enz.

Training professionals

U leert in deze training als gecertificeerde trainer met de WIZ-kit te werken. We volgen het principe van train-de-trainer. Blik op Werk staat borg voor de kwaliteit van het programma en van de gecertificeerde trainers die het programma begeleiden. Met het trainingsprogramma wil Blik op Werk het methodisch handelen stimuleren van iedereen die zich richt op het aan het werk helpen van mensen. De trainersopleiding wordt via Blik op Werk gegeven door een pool van speciaal opgeleide hoofdtrainers.

Voor wie is de training bestemd?
Deze train-de-trainer-training is toegankelijk voor professionals zoals coaches, trainers en iedereen die werkzoekenden naar (betaald) werk begeleiden. Als aanvullende voorwaarden gelden:

 • Twee jaar werkervaring als coach of trainer bij het begeleiden van cliënten naar werk.
 • HBO-werk en -denkniveau.

Inhoud van de training
U doorloopt zelf het WIZ-kit-programma. Dit gaat via modules. U bereidt dit van te voren voor. Op de trainingsdagen oefent u met het programma door deze geheel door te lopen in groepsverband.

Trainingsvaardigheden- en competenties

U leert om de toekomstige deelnemers te denken in mogelijkheden. In de training leert u aandacht te besteden aan empowerment, zelfkennis en zelfvertrouwen. U coacht zowel de groep als individuele deelnemers. Uw kennis van de inhoud en uw trainingsvaardigheden en -competenties worden beoordeeld door de trainer. Dit geschiedt gedurende het gehele programma en tijdens de eindtoets op de laatste trainingsdag.

Certificeringsvoorwaarden
Blik op Werk staat borg voor de kwaliteit van het programma en van de gecertificeerde trainers die het programma begeleiden. Met het programma wil Blik op Werk het methodisch handelen stimuleren van iedereen die zich richt op het aan het werk helpen van mensen. De trainersopleiding wordt via Blik op Werk gegeven door een pool van speciaal opgeleide hoofdtrainers.

U wordt gecertificeerd als WIZ-kit trainer als u voldoet aan onderstaande voorwaarden:

 • aanwezigheid tijdens alle trainingsdagen
 • geslaagd voor de eindtoets.
 • score 'voldoende' op de vereiste competenties.
 • deelname aan de verplichte terugkomdag*

*) Jaarlijks organiseert Blik op Werk een terugkomdag voor trainers met toelichting op updates van het programma, nieuwe inzichten en feedback op het programma. Deelname aan de terugkomdag is tegen kostprijs en betekent verlenging van uw certificering. Wilt u meer informatie? Stuur dan een e-mail naar dienstverlener@blikopwerk.nl of bel naar onze helpdesk via 030- 291 60 29.

Investering in tijd
Uit onze ervaring blijkt dat de voorbereiding voor deze training twee dagdelen per trainingsdag bedraagt. Houdt bij het plannen in uw agenda hiermee rekening. Ook ruimt u één dagdeel in voor een terugkomdag na ongeveer een jaar.

De duur van de trainersopleiding is vier werkdagen tijdens vier achtereenvolgende weken.
De trainingsdagen starten om 09.00 uur en eindigen om circa 17.00 uur.

Tarieven

Het tarief voor de vierdaagse intensieve opleiding WIZ-kit 1 of 2 tot gecertificeerd trainer bedraagt
€ 1.672,- inclusief catering en opleidingsmateriaal en excl. BTW. Dienstverleners met het Blik op Werk Keurmerk krijgen 10% korting op de training.

De training wordt ook in-company verzorgd. Het tarief van deze incompanytraining bedraagt € 8.800,- excl. BTW. De training van uw medewerkers wordt in overleg gepland. Neem hiervoor contact op met dienstverlener@blikopwerk.nl

Bent u al gecertificeerd voor één van beide WIZ-kit trainingen? U kunt dan versneld gecertificeerd worden voor de andere training. Het tarief voor de versnelde certificering bedraagt dan € 762,50 excl. BTW. Deze versnelde trainingen worden in overleg gepland.

Inlogcodes
Voor deelnemers aan uw training schaft u per deelnemer één inlogcode aan. Per inlogcode betaalt u € 82,- excl. BTW. Deze schaft u aan via detrainingen.nl. De trainingen vinden plaats bij Blik op Werk, Churchilllaan 11 in Utrecht. Een overzicht van de trainingsdata vindt u hier.

Aanmelden