Samen werken aan
duurzame participatie

Gemeente | Werken aan duurzame participatie

U heeft als gemeente met de Participatiewet een grote verantwoordelijkheid en ruim takenpakket op het terrein van duurzame participatie van uw burgers; met name bij het toeleiden naar werk. Vanaf 1 januari 2022 is ook de nieuwe wet Inburgeren ingegaan en ook daar heeft de gemeente meer taken en verantwoordelijkheden gekregen, met name bij begeleiden van de individuele inburgeraar en de inkoop van scholing.

Het Keurmerk Blik op Werk biedt gemeenten makkelijk toegang tot dienstverlening van bewezen kwaliteit op het gebied van duurzame participatie; advies, scholing (waaronder inburgering), training en coaching.

Lees meer over de mogelijkheden:

Thema: Taal en Inburgeren
"Een inburgerschool met het Keurmerk Blik op Werk biedt de zekerheid van gecontroleerde kwaliteit."

Thema: Baan en Re-integratie*
"Wij gebruiken het Keurmerk Blik op Werk bij onze aanbestedingen om 'het kaf van het koren' te scheiden.”

Info over Keurmerk Blik op Werk
Lees over de mogelijkheden en de voordelen van het Keurmerk Blik op Werk voor de gemeente.

Info over bewezen Methodieken
Bekijk de effectieve methodieken met betrekking tot arbeidsbeperking en loonkostensubsidie

Bezoek ook eens onze kenniscommunity 'Werk hoe zit het?'. Hier helpen professionals en geïnteresseerden uit het werkveld elkaar met vragen over werk en alles daaromheen.