Samen werken aan
duurzame participatie

Gemeente | Info Methodieken

Blik op Werk biedt bewezen methodieken die door de gemeente kunnen worden ingezet in het kader van duurzame participatie.

Loonwaardebepaling
Berekening van loonkostensubsidie voor mensen die niet zelfstandig het wettelijk minimumloon kunnen verdienen.