Samen werken aan
duurzame participatie

''Investeer vooral in de mensen'': Interview met aspirant- keurmerkhouder Maatschappelijke Onderneming Achtkarspelen (MOA)

‘‘Het is heel makkelijk om iemand op basis diens verleden te beoordelen en te zeggen: ‘‘dit wordt nooit meer wat’’. Maar, ik geloof erin dat als je iemand in een andere omgeving brengt, verantwoordelijkheid geeft, en het maken van fouten toestaat, je kan worden verrast.’’ Johan Slaakweg, operationeel manager bij MOA, vertelt over de organisatie, haar uitdagingen en successen.


De organisatie

MOA is in 2017 ontstaan in opdracht van de gemeente Achtkarspelen met de wens om een inclusieve gemeente te creëren. MOA probeert zoveel mogelijk burgers met een afstand tot de arbeidsmarkt te begeleiden naar werk, met als voorwaarde niet uit te groeien tot een te groot en log bedrijf. Zij proberen hun organisatie breed te houden en bieden begeleiding aan mensen met verschillende achtergronden en uitdagingen. Zo beweegt MOA als organisatie mee met de behoefte van burgers en werkgevers binnen de gemeente.


De spagaat van een sociaal werkbedrijf

Johan Slaakweg: ‘‘De achtergronden en uitdagingen van onze doelgroep worden steeds complexer. De organisatie heeft meer en vaker te maken met mensen met multiproblematiek. Dit vraagt van ons om onze begeleiding hierop aan te passen. De uitdaging zit hem voor ons in het vinden van voldoende gekwalificeerde werknemers die dit aankunnen, met daarbij de onzekerheid of er voor deze werknemers blijvend voldoende werk is. Dat is de spagaat waar je als sociaal werkbedrijf in zit. MOA heeft voorop staan dat mensen zich moeten kunnen ontplooien, maar de organisatie moet ook draaiende blijven.’’


Geef vertrouwen aan mensen: een succesverhaal

Het behalen van kleine en grote successen, dat is waar je het als re-integratiebedrijf voor doet. Een verhaal dat Johan Slaakweg is bijgebleven betreft iemand die vanuit MOA werd begeleid: ‘‘Toen hij bij ons begon kon hij nog geen dagdeel volhouden. Hij werd hier binnengebracht door zijn begeleider en was een beetje mensenschuw: een onzekere man met een heel vast levenspatroon. In eerste instantie was het idee dat het voor hem voldoende zou zijn om voor een dagdeel de deur uit te zijn om zo even onder de mensen te komen. Het beeld dat werd geschetst was dat hij al bijna was afgeschreven. Hij is uiteindelijk uitgestroomd naar een fulltime baan waar hij als manusje-van-alles werkt. Wat ik met dit verhaal wil zeggen is dat het heel makkelijk is om iemand op basis diens verleden te beoordelen en te zeggen: ‘‘dit wordt nooit meer wat’’. Maar, ik geloof erin dat als je iemand in een andere omgeving brengt, verantwoordelijkheid geeft, en het maken van fouten toestaat, je kan worden verrast.’’ 


Tip aan andere (aspirant-)keurmerkhouders: investeer vooral in de mensen

‘‘Mijn tip aan andere keurmerkhouders is: investeer vooral in de mensen. Zorg ervoor dat mensen met plezier naar hun werk gaan. Hiermee haal je het hoogst mogelijke rendement. Door niet op rendement, maar op werkplezier te sturen, haal je het maximale eruit!’’

                                  MOA is sinds 2021 aspirant-keurmerkhouder bij Blik op Werk.