Samen werken aan
duurzame participatie

Particulier | Info Methodieken

Work Ability Index (WAI)

De Work Ability Index meet het werkvermogen van  medewerkers.

Personal Radar

De Personal Radar is een vragenlijst voor werknemers die werkvermogen én werkplezier meet.

Company Radar

De Company Radar is een aanpak om binnen organisaties het werkvermogen  van medewerkers te vergroten.

WerkScan

De Werkscan is een online vragenlijst over werkvermogen, werk en loopbaan.

EigenWerkWijzer

Werk vinden en werk behouden is een grote uitdaging als u een arbeidsbeperking heeft. Lees over de mogelijkheden van de EigenWerkWijzer.

Loonwaardebepaling

De Participatiewet biedt gemeenten de mogelijkheid om loonkostensubsidie te geven aan werkgevers voor werknemers met een verminderd arbeidsvermogen.