Samen werken aan
duurzame participatie

Particulier | De Personal Radar

Uw werkgever gaat aan de slag met duurzame inzetbaarheid. Hij wil graag dat zijn medewerkers zo gezond en lang mogelijk hun werk kunnen doen.

Om dit te bereiken huurt hij een externe professional in. Deze professional zorgt ervoor dat uw privacy is gewaarborgd. Hij doet dat in de rol van facilitator. De facilitator helpt u en uw werkgever om samen een plan van aanpak te maken om er voor te zorgen dat u zo gezond mogelijk uw werk kunt (blijven) doen. Blik op Werk controleert regelmatig via een audit of de facilitator op de juiste wijze de Personal & Company Radar uitvoert.

Wat is de Personal Radar?

De Personal Radar is een vragenlijst. Die vragenlijst meet uw werkvermogen en uw werkplezier. Uw werkvermogen is de mate waarin u lichamelijk en geestelijke in staat bent om uw huidige werk te kunnen doen. Nu en in de toekomst. Uw werkplezier is de mate van welzijn op uw werk. Werkvermogen en werkplezier kun je meten. Dat doet de Personal Radar.

Uw werkgever wil graag weten hoe het met uw werkvermogen en werkplezier is gesteld. Hij vindt het belangrijk dat het daar goed mee gaat. Want een tevreden werknemer is gezonder, productiever en een blije medewerker. U krijgt een uitnodiging voor de Personal Radar. U vult de vragenlijst online in. Uw werkgever krijgt geen inzage in uw persoonlijke antwoorden. De gegevens worden ook niet door uw werkgever bewaard.

Resultaten

Nadat u de Personal Radar heeft ingevuld krijgt u de uitslag. U krijgt een score voor:

 • uw gezondheid
 • uw kennis en vaardigheden (is er balans tussen wat u kunt en moet kunnen?)
 • uw houding en motivatie (is er balans tussen uw energie en de eisen van het werk?)
 • werk (denk aan de organisatie van uw werk, werkomstandigheden en management & leiderschap)
 • de balans tussen werk en priv├ę (familie en vrijetijsbesteding)
 • uw persoonlijke werkvermogen. Deze kan uitstekend, goed, matig of slecht zijn.

Acties

U kunt ervoor kiezen om zelf actie te ondernemen naar aanleiding van de uitslag. Bijvoorbeeld door in gesprek te gaan met uw leidinggevende of werkgever. Of met een bedrijfsarts of een coach. Ook andere acties zijn mogelijk. Vraag uw werkgever naar de mogelijkheden.

Alle Personal Radar-vragenlijsten bij elkaar leveren veel informatie op. Als meer dan 15 mensen in uw bedrijf de Personal Radar invullen kan de facilitator een groepsrapportage maken. In deze rapportage mag nooit persoonlijke informatie komen te staan. Met deze rapportage gaat een groep van medewerkers van uw bedrijf verder aan de slag. Zij gaan samen kijken wat de scores zijn. En wat zij daarmee kunnen doen. Dat komt terug in een plan. Dat plan gaat de werkgever met de medewerkers uitvoeren.

Er worden verschillende acties opgepakt. Niet iedere werknemer is betrokken bij elke actie. Maar u zult wel te maken met dit plan. Dit proces van een plan maken en uitvoeren is de Company Radar. Hierover leest u hieronder meer.

Regels Personal & Company Radar

Om de Personal & Company Radar op de juiste wijze uit te voeren zijn er regels opgesteld. Daar moet de facilitator, die als externe deskundige is gevraagd om uw bedrijf te helpen, aan voldoen.

Belangrijke regels zijn:

 • Uw deelname is altijd vrijwillig
 • Uw privacy is gewaarborgd
 • De Personal & Company Radar mag alleen worden uitgevoerd om duurzame inzetbaarheid van medewerkers te vergroten. Dit geschiedt door het Werkvermogen en het werkplezier te meten.
  Als u een slechte of matige score heeft kunt u aankloppen bij uw werkgever voor vervolgacties
 • Uw persoonlijke rapportage is van u. Als u dat wilt kunt u deze bespreken met uw werkgever of leidinggevende of bedrijfsarts.
 • De ondernemingsraad of de personeelsvertegenwoordiging zijn bij inzet van de Personal & Company Radar betrokken.

Over de Facilitators

Om met de Personal & Company Radar te mogen werken moeten facilitators een speciale training volgen. Na de training zijn zij gecertificeerd. Om met de Personal & Company Radar te werken gaan zij een overeenkomst met Blik op Werk aan. Onderdeel van die overeenkomst is dat Blik op Werk controleert of zij werken volgens de spelregels. Dit gebeurt via een audit. Zo controleren wij vanuit Blik op Werk de kwaliteit van de facilitators. Blik op Werk is een onafhankelijke kwaliteitsorganisatie.