Samen werken aan
duurzame participatie

Werkgever | Info Keurmerk

Als werkgever en HR-professional heeft u een volwassen markt van dienstverleners tot uw beschikking. Bedrijven die u ondersteunen op duurzame inzetbaarheid. Kiezen voor een dienstverlener met het Keurmerk van Blik op Werk betekent dat u kwaliteit en betrouwbaarheid in huis haalt. Dat scheelt u tijd en geld.

Wat is het Keurmerk Blik op Werk?

Blik op Werk keurt dienstverleners die mensen ondersteunen bij het vinden en behouden van werk. Ruim vijfhonderd dienstverlenende bedrijven hebben het Keurmerk Blik op Werk verworven en laten zich jaarlijks onafhankelijk beoordelen op kwaliteit.

De diensten onder het Keurmerk zijn gericht op onder andere duurzame inzetbaarheid, verzuimbegeleiding, outplacement, loopbaanoriëntatie, 1ste en 2de spoor Poortwachter, jobcoaching, scholing en opleiding.

Kwaliteitseisen van het Keurmerk

Het Keurmerk Blik op Werk is een kwaliteitssysteem dat verder gaat dan de algemene kwaliteitssystemen. Blik op Werk toetst de kwaliteit van dienstverleners jaarlijks op:

  • aantal beëindigde trajecten
  • plaatsingspercentages
  • nakomen van (prestatie)afspraken met opdrachtgevers
  • tevredenheid opdrachtgevers én individuele klanten over geleverde diensten
  • privacy- en klachtenreglement en eisen aan de medewerkers
  • doelmatigheid en efficiëntie van interne processen

De toetsing van de kwaliteit gebeurt onder toeziend oog van een onafhankelijke geaccrediteerde auditor. Zo weet u zeker dat het objectief is en er geen ‘eigen vlees’ wordt gekeurd.

Wanneer een dienstverlener is goedgekeurd dan wordt die gepubliceerd in het Register Keurmerkhouders van Blik op Werk. De resultaatgegevens worden jaarlijks geactualiseerd.

Het Keurmerk & aanbestedingen

Als grote werkgever, brancheorganisatie of opleidingsfonds wilt u dienstverleners contracteren die mensen goed kunnen begeleiden op de arbeidsmarkt. U wilt uw aanbestedingen zo inrichten dat alleen kwalitatief goede dienstverleners inschrijven op uw aanbesteding. En u wilt uw contracten makkelijk kunnen monitoren.

Aanbestedende organisaties gebruiken de eisen van het Keurmerk Blik op Werk vaak in hun bestek en contractmonitoring. Door te kiezen voor een Blik op Werk Keurmerkhouder, weet u zeker dat aan al deze eisen wordt voldaan.

Een bijdrage in de kosten

Weet u dat u mogelijk een bijdrage van uw branchevereniging krijgt als u met een Blik op Werk keurmerkhouder in zee gaat? U kunt dit navragen bij uw branchevereniging.

Vind een dienstverlener met het Keurmerk

U vindt keurmerkhouders in het KwaliteitsRegister van Blik op Werk. Het Register verzekert u van actuele, gecontroleerde kwaliteit van diensten.

U kunt zoeken op soorten diensten, vestigingsplaats, tevredenheidscijfers of het aantal behaalde sterren. De audit- en tevredenheidsrapporten vindt u ook online. Werkgevers, gemeenten, UWV, werkenden en werkzoekenden zijn jaarlijks gezamenlijk goed voor ruim 50.000 zoekresultaten.

In het Register keurmerkhouders vindt u de dienstverlener die bij uw vraag en organisatie past.

Overzicht besluiten Blik op Werk Keurmerk (dienst 11) en bezwaarprocedure

De bezwaarprocedure en het overzicht van de besluiten die Blik op Werk heeft genomen ten aanzien van dienst 11 van het Keurmerk vindt u hier.