Samen werken aan
duurzame participatie

Werkgever | EigenWerkWijzer

U hebt een of meerdere medewerkers in dienst met gezondheidsbeperkingen. Niet iedere medewerker met een beperking verzuimt. Soms is het voor een werknemer lastig te bepalen waar zijn mogelijkheden liggen. En om met die mogelijkheden ook nog eens zo duurzaam mogelijk het werk te doen kan een lange zoektocht zijn. Het samen goed in kaart te brengen vraagt kostbare tijd aan begeleiding of coaching.

De EigenWerkwijzer helpt u bij het snel in kaart brengen wat de mogelijkheden van uw medewerker zijn om zo duurzaam mogelijk het werk te kunnen doen. Uw medewerker gaat zelf met de EigenWerkWijzer aan de slag. U faciliteert daarmee zijn zelfregie, waardoor u hem sneller en duurzaam zijn werk kunt laten doen.

UITLEG METHODIEK

De EigenWerkWijzer biedt meer inzicht in wat de mogelijkheden zijn van uw medewerker(s) ten aanzien van werk. Zij gaan voor zichzelf na wat er voor nodig is om optimaal te functioneren. Met optimaal functioneren bedoelen we dat de medewerker voor langere tijd het beste uit zichzelf en zijn leven haalt, zonder op te branden.

Interactief programma

De EigenWerkWijzer is een online interactief programma met voorbeelden en tips. Het bestaat uit 3 onderdelen: 1. zelfscan, 2. passend werk en 3. communicatie. Ieder onderdeel bevat vragen. De onderdelen zijn niet verplicht. Uw medewerker kan zelf zijn keuze maken. Voor het meest optimale effect doorloopt hij wel de hele EigenWerkWijzer.

Aan het eind van elk onderdeel kan de medewerker een samenvatting zien van zijn antwoorden. Hij kan ervoor kiezen deze samenvatting te delen met bijvoorbeeld met u of een coach (met een Blik op Werk Keurmerk).

De drie onderdelen zijn samen bij elkaar zijn persoonlijke EigenWerkWijzer om optimaal te leven en te werken.

 1. Zelfscan. Uw medewerker wil graag prettig leven en werken. Maar wat kan hij aan? En wat niet? Wat geeft hem energie? Welke voorzieningen heeft hij nodig om optimaal te functioneren? Dat gaat hij ontdekken aan de hand van de vragen in dit onderdeel.
 2. Passend werk. Om werk te vinden en te behouden moet zijn werk aansluiten bij de opleiding en vaardigheden van uw medewerker. Er moet een goede balans zijn tussen draagkracht (wat hij aankan) en draaglast (wat hij moet doen in zijn werk). De vragen in dit onderdeel gaan over wat hij belangrijk vindt aan zijn werk, zijn werkplek en zijn werkomgeving. Stap voor stap krijgt hij een profiel van uw optimale situatie. En ziet hij welke mogelijkheden er zijn om een passende werkplek te realiseren.
 3. Communicatie. Met de onderdelen Zelfscan en Passend werk heeft hij de basis gelegd om optimaal met zijn beperkingen te leven en te werken. Welk werk hij ook doet, hij heeft altijd met anderen te maken. Zo nu en dan moet hij het met u hebben over zijn mogelijkheden en beperkingen en welke aanpassingen hij nodig heeft om te kunnen werken.

In het onderdeel communicatie gaat hij onderzoeken wie belang heeft bij informatie uit zijn EigenWerkWijzer. En welke informatie belangrijk is en wanneer en hoe deze informatie gedeeld kan worden. Bijvoorbeeld als er afspraken moeten worden gemaakt met u of met zijn collega’s.

Bewezen effectief

De EigenWerkWijzer is wetenschappelijk onderzocht en bewezen effectief. Zij draagt bij aan zelfinzicht, zelfsturing, handelingsmogelijkheden en vertrouwen in eigen kunnen.

DOELGROEP

De EigenWerkWijzer is voor iedereen met een arbeidsbeperking en die zijn mogelijkheden zo volledig mogelijk wil benutten. Zonder daarbij roofbouw op zichzelf te plegen.

De EigenWerkWijzer is voor medewerkers die u al in dienst hebt of medewerkers die u nog wilt aannemen. Hij is inzetbaar voor mensen die reeds werken of bezig zijn aan terugkeer naar werk na ziekte.

U kunt de EigenWerkWijzer via uw HR-afdeling uitzetten bij uw medewerkers. Of individueel aanbieden. Of u kiest een dienstverlener met het Blik op Werk Keurmerk die u kan helpen bij de begeleiding en/of coaching van uw medewerkers.

VOORDELEN

Inzet van de EigenWerkWijzer heeft verschillende voordelen voor u als werkgever:

 • bespaart tijd van uw manager of HR-afdeling omdat medewerker zijn eigen coachvraag kan formuleren.
 • uw medewerker gaat zelf op zoek naar de meest optimale manier om zijn werk te kunnen doen en ontdekt daarbij wat hij nodig heeft, en wie hem daarbij zou kunnen helpen. Zij draagt bij aan zijn zelfregie en zelfsturing.
 • uw medewerker is actief betrokken bij wat het werk nodig heeft en hoe hij daar duurzaam zijn bijdrage aan kan leveren.
 • relatief korte investeringstijd van medewerker: tot 24 uur om een persoonlijke EigenWerkWijzer te maken.
 • biedt een handvat voor een duurzame werkhervatting door de EigenWerkWijzer onderdeel te laten zijn van het plan van aanpak bij re-integratie.
 • biedt gelegenheid om in gesprek met elkaar te gaan over hoe medewerker duurzaam aan het werk kan blijven.
 • kan bij wijziging van de belastbaarheid van de medewerker worden herschreven.
 • gegevens blijven eigendom van de medewerker.
 • U krijgt korting op de EigenWerkWijzer als u een licentie afsluit.

TARIEVEN licenties en AANMELDEN

Het tarief voor de EigenWerkWijzer hangt af van uw keuze. Er zijn 2 mogelijkheden. U kiest voor een individuele inlogcode voor uw medewerker. Of u wilt meerdere medewerkers de mogelijkheid bieden om een eigen persoonlijke EigenWerkWijzer te maken via een licentie.

Tarief individuele inlogcode

Wilt u de EigenWerkWijzer laten invullen door 1 medewerker? U kunt dan een individuele toegangscode voor de EigenWerkWijzer kopen voor € 49,- (excl. BTW) in de Blik op Werk Webwinkel.

Blik op Werk neemt contact met u op om uw medewerker in de gelegenheid te stellen zijn persoonlijke EigenWerkWijzer aan te maken.

Tarieven licenties

Wilt u een licentie om de EigenWerkWijzer uit te zetten, dan hanteren wij de volgende tarieven:

 • De basislicentie kent een tarief van € 753,- per jaar exclusief BTW.
  De basislicentie is inclusief 25 inlogcodes* voor de EigenWerkWijzer.
  De meerprijs per extra inlogcode bedraagt € 30,- exclusief BTW.

 • De pluslicentie kent een tarief van € 1.583, - per jaar exclusief BTW.
  De pluslicentie is inclusief 100 inlogcodes* voor de EigenWerkWijzer.
  De meerprijs per extra inlogcode bedraagt € 18,- exclusief BTW.

*) De gebruikte inlogcodes voor uw cliënten blijven geldig. Uw medewerker behoudt toegang tot zijn gegevens, ook nadat uw licentie is verlopen. Niet-gebruikte EigenWerkWijzers komen te vervallen na afloop van de licentieperiode. Zij kunnen niet meegenomen worden naar een nieuwe licentieperiode.

Aanmelden

Wilt u een licentie afsluiten? Neemt u dan contact op met Peter Langedijk via dienstverlener@blikopwerk.nl of 030 - 291 60 25.

AAN DE SLAG

Met zijn persoonlijke inlogcode kan uw medewerker op zijn persoonlijke EigenWerkWijzer inloggen.
Van Blik op Werk ontvangt uw medewerker een korte handleiding hoe hij zijn persoonlijke EigenWerkWijzer in gebruik kan nemen.

Wilt u meer informatie? U kunt ons bereiken per mail via info@blikopwerk.nl of telefonisch via 030-291 60 25.