Samen werken aan
duurzame participatie

Academisch Talencentrum Universiteit Leiden

Het Academisch Talencentrum is gespecialiseerd in het verzorgen van taalcursussen Nederlands en moderne vreemde talen voor hoger opgeleiden.
Het tempo van de cursussen ligt hoog en de inhoud en aanpak zijn gericht op deelnemers met een hogere vooropleiding. Tijdens de lessen wordt gebruikgemaakt...
meer...

Het Academisch Talencentrum is gespecialiseerd in het verzorgen van taalcursussen Nederlands en moderne vreemde talen voor hoger opgeleiden.
Het tempo van de cursussen ligt hoog en de inhoud en aanpak zijn gericht op deelnemers met een hogere vooropleiding. Tijdens de lessen wordt gebruikgemaakt van multimedia-apparatuur. Bij veel cursussen is er online ondersteunend materiaal beschikbaar.
Er worden zowel fysieke als online cursussen aangeboden.
Het onderwijs aan inburgeraars wordt afgebouwd omdat de wet is veranderd. We hebben alleen nog cursussen voor inburgeraars van halverweg B1 naar B2. De lagere niveaus worden niet meer gegeven.

Onderscheid met andere organisaties

Aan de hand van een intake wordt met de inburgeraar het studietraject samengesteld waarbij rekening gehouden wordt met de beschikbaarheid en persoonlijke wensen van de inburgeraar. De cursist wordt voorbereid op het Staatsexamen NT2 programma II.

Samenwerking met:
Gemeente

Soort organisatie:
Zelfstandige organisatie

minder...

KwaliteitGecontroleerd door Blik op Werk op 01-02-202401-02-2024

Blik op Werk Keurmerk

Academisch Talencentrum Universiteit Leiden is in het bezit van het Blik op Werk Keurmerk met drie sterren
Academisch Talencentrum Universiteit Leiden heeft de volgende resultaten behaald (in vergelijking tot de normen van het Blik op Werk Keurmerk).
Download het rapport

Inspectie Toezicht in de Klas

Academisch Talencentrum Universiteit Leiden werd in het kader van 'Toezicht in de Klas' door het kennisinstituut ITTA geïnspecteerd op de kwaliteit van didactiek en cursistenbegeleiding. Hieronder vindt u het bijbehorende rapport.
Bekijk het rapport

Blik op Werk Tevredenheidsonderzoek

Academisch Talencentrum Universiteit Leiden neemt deel aan het Blik op Werk Tevredenheidonderzoek. Bekijk hieronder de resultaten.

TevredenheidGecontroleerd door Blik op Werk op 01-02-202401-02-2024

Dienstverlening gericht op:ScoreAantal respondentenMarktgemiddelde
Inburgeringscursussen en duale trajecten-68,4

Download het volledige onderzoeksrapport 2022
Download het volledige onderzoeksrapport 2021
Download het volledige onderzoeksrapport 2020

Scores van opdrachtgevers

Dienstverlening gericht op:ScoreAantal respondentenMarktgemiddelde
Totaal --

Scores per arbeidsmarktregio

ArbeidsmarktregioScoreMarktgemiddeldeAantal respondentenUitgenodigdResponse

Toelichting op het onderzoek

Het onderzoek is uitgevoerd door Stratus Marktonderzoek (onderdeel van Panteia). Het marktgemiddelde is gebaseerd op de scores van alle bedrijven die aan het tevredenheidsonderzoek hebben meegedaan.

Het onderzoek is uitgevoerd in de periode van 9 february 2023 tot 16 december 2023.

De tevredenheidresultaten van dit bedrijf zijn gebaseerd op onderzoek dat is uitgevoerd in opdracht van Blik op Werk. Het gaat hier om het oordeel van cliënten en opdrachtgevers over de kwaliteit van dienstverlening van Academisch Talencentrum Universiteit Leiden.

Attentie: Op deze website staan de resultaten van de officiële tevredenheidsmetingen van Blik op Werk. Stichting Blik op Werk is niet verantwoordelijk voor (onjuiste) weergave ervan door derden.

SlagingspercentageGecontroleerd door Blik op Werk

Slagingspercentages

Bekijk de slagingspercentages in de auditrapportage.

Inburgerklassen

Maximum aantal studenten per klas:11 tot 15
Gemengde niveau's in de klas:nee
Instroom tijdens de cursus:nee

Leerroute en uurtarief

Leerroute: Hoog opgeleid (Wet Inburgering 2013)Uurtarief:   € 16,00

Diensten

Assessment

Het Academisch Talencentrum is gespecialiseerd in taalassessments. Het assessment voorafgaand aan het inburgeringstraject is daar een van. Tijdens dit assessment wordt een beeld verkregen van de motivatie, de taalgevoeligheid en het niveau het Nederlandse taalvaardigheid van de kandidaat op dat moment. Het Academisch Talencentrum biedt ook de mogelijkheid van taalassessments op maat, waarvan de inhoud in overleg met de opdrachtgever wordt vastgesteld.

Taal- en inburgeringstrajecten

Het Academisch Talencentrum van de Universiteit Leiden biedt taalcursussen Nederlands voor hoger opgeleiden ter voorbereiding op het Staatsexamen NT2 programma II.
Het Academisch Talencentrum verzorgt fysieke cursussen en ook online cursussen.

Staatsexamen programma II

Doelgroep

Belangrijkste doelgroepen

Beleidsfuncties of hoger leidinggevende functies

beleidsmedewerkers en leidinggevenden bij bedrijven en instellingen

Wetenschappelijke of andere vakspecialistische beroepen

onderzoekers, docenten aan instellingen voor middelbaar en hoger onderwijs, artsen, juristen

Vluchtelingen

clinten van het UAF, buitenlandse artsen

Hoog opgeleiden (HBO/academisch)

studenten, aanstaande studenten, mensen met een afgeronde academische opleiding

Contact

Vestigingen

Cleveringaplaats 1, 2311 BD Leiden (route)
Utie Wouters
071 5272332
u.wouters@hum.leidenuniv.nl

Academisch Talencentrum Universiteit Leiden

Internetadres: http://www.atcleiden.nl/

Aantal werknemers: 20
Aantal vestigingen: 1
Oprichtingsjaar: 1969

5971