Samen werken aan
duurzame participatie

Amronis Instituut

Amronis is een Instituut waar lang leven ontwikkelen van mensen hoog in het vaandel staat. Het verzorgt ook een pakket aan opleidingen, trainingen, workshop's en masterclasses. Amronis Instituut zorgt ervoor dat taalcursussen goed aansluiten bij de achtergrond en motivatie van cursisten zoals...
meer...

Amronis is een Instituut waar lang leven ontwikkelen van mensen hoog in het vaandel staat. Het verzorgt ook een pakket aan opleidingen, trainingen, workshop's en masterclasses. Amronis Instituut zorgt ervoor dat taalcursussen goed aansluiten bij de achtergrond en motivatie van cursisten zoals vooropleiding, leerbaarheid en persoonlijke doelstellingen.

Wij zijn een instituut dat verschillende cursussen verzorgt, waaronder NT-2 cursussen.

Wij verzorgen deze cursussen zowel in opdracht van particulieren, overheden als voor bedrijven op locatie. Voor scholen organiseren wij ook Taal en Ouderbetrokkenheid. Ons uitgangspunt is altijd kwaliteit en maatwerk! Onze trainers hebben ruime ervaring in onderwijs en zijn ook gediplomeerd en/of gecertificeerd.

Onze uitgangspunt is altijd maatwerk!

Onderscheid met andere organisaties

Amronis Instituut heeft een innovatief aanbod in huis, zoals Maatschappelijke Vitaliteit. Het is een nieuw begrip in Nederland. Het is niet zo lang geleden dat velen een beetje van alles deden met klanten. Omdat wij zagen waar de klant precies mee zat, zijn we gaan nadenken hoe wij verschillende componenten vanuit vier belangrijke bronnen (mentaal, fysiek, sociaal en financieel) een vertaling kunnen maken naar een geheel integraal programma.Het is een programma waarin ook taal heel belangrijk is
minder...

KwaliteitGecontroleerd door Blik op Werk op 14-03-202314-03-2023

Blik op Werk Keurmerk

Amronis Instituut is in het bezit van het Blik op Werk Keurmerk met vier sterren
Amronis Instituut heeft de volgende resultaten behaald (in vergelijking tot de normen van het Blik op Werk Keurmerk).
Download het rapport

Inspectie Toezicht in de Klas

Amronis Instituut werd in het kader van 'Toezicht in de Klas' door het kennisinstituut ITTA geïnspecteerd op de kwaliteit van didactiek en cursistenbegeleiding. Hieronder vindt u het bijbehorende rapport.
Bekijk het rapport

Blik op Werk Tevredenheidsonderzoek

Amronis Instituut neemt deel aan het Blik op Werk Tevredenheidonderzoek. Bekijk hieronder de resultaten.

TevredenheidGecontroleerd door Blik op Werk op 14-03-202314-03-2023

Dienstverlening gericht op:ScoreAantal respondentenMarktgemiddelde
Inburgeringscursussen en duale trajecten8,6148,4

Download het volledige onderzoeksrapport 2023
Download het volledige onderzoeksrapport 2022
Download het volledige onderzoeksrapport 2021

Scores van opdrachtgevers

Dienstverlening gericht op:ScoreAantal respondentenMarktgemiddelde
Totaal --

Scores per arbeidsmarktregio

ArbeidsmarktregioScoreMarktgemiddeldeAantal respondentenUitgenodigdResponse
Groot Amsterdam8.58.4132162%

Toelichting op het onderzoek

Het onderzoek is uitgevoerd door Stratus Marktonderzoek (onderdeel van Panteia). Het marktgemiddelde is gebaseerd op de scores van alle bedrijven die aan het tevredenheidsonderzoek hebben meegedaan.

Het onderzoek is uitgevoerd in de periode van 9 february 2023 tot 23 december 2023.

De tevredenheidresultaten van dit bedrijf zijn gebaseerd op onderzoek dat is uitgevoerd in opdracht van Blik op Werk. Het gaat hier om het oordeel van cliënten en opdrachtgevers over de kwaliteit van dienstverlening van Amronis Instituut.

Attentie: Op deze website staan de resultaten van de officiële tevredenheidsmetingen van Blik op Werk. Stichting Blik op Werk is niet verantwoordelijk voor (onjuiste) weergave ervan door derden.

SlagingspercentageGecontroleerd door Blik op Werk

Slagingspercentages

Bekijk de slagingspercentages in de auditrapportage.

Inburgerklassen

Maximum aantal studenten per klas:11 tot 15
Gemengde niveau's in de klas:ja
Instroom tijdens de cursus:ja

Leerroute en uurtarief

Leerroute: Analfabeet (Wet Inburgering 2013)Uurtarief:   € 14,50
Leerroute: Laag opgeleid (Wet Inburgering 2013)Uurtarief:   € 14,50
Leerroute: Middelbaar opgeleid (Wet Inburgering 2013)Uurtarief:   € 14,50
Leerroute: Hoog opgeleid (Wet Inburgering 2013)Uurtarief:   € 14,50
Leerroute: Z-route (Wet Inburgering 2021)Uurtarief:   € 14,50
Leerroute: B1-route (Wet Inburgering 2021)Uurtarief:   € 14,50

Diensten

Inburgeringstraject

Inburgering
Als je nieuw bent in Nederland, dan heb je volgens de wet in te burgeren in de Nederlandse samenleving. Wanneer je een inburgeringsdiploma hebt behaald, dan heb je volgens de wet inburgering voldaan aan je verplichtingen.

Staatsexamen programma I

Staatsexamen programma I
Op basis van je achtergrond, vooropleiding en intake kunnen we inschatten of je in aanmerking komt voor een staatsexamen I of II traject.

Alfabetiseringstraject

Alfabetiseringstraject

Als je de taal nog niet beheerst of je kunt niet in je eigen moedertaal lezen of schrijven, dan kun je in aanmerking komen voor een alfabetiseringstraject.

Staatsexamen programma II

Staatsexamen programma II
Op basis van je achtergrond, vooropleiding en intake kunnen we inschatten of je in aanmerking komt voor een staatsexamen II traject.

Taaltraject

TAAL EN RE-INTEGRATIE SPOOR 2
Cursus taal tweede spoor: Als een medewerker te maken krijgt met een ziekte op zijn/haar werk of dreigt zijn/haar werk te verliezen, dan kan de medewerker te maken krijgen met een re-integratietraject vanuit het werk. De medewerker kijkt samen met zijn/haar werkgever of een intern oplossing te vinden is om weer aan de slag te gaan. Dit noemt men re-integratie eerste spoor (spoor 1). Wanneer er geen oplossing kan worden gevonden tijdens het eerste spoor re-integratie, is de werkgever verplicht het tweede spoor van re-integratie te starten. Vaak stuurt de werkgever in overleg met UWV de medewerker naar een taalcursus omdat de taalvaardigheid belangrijk is om snel passend werk te vinden. Amronis verzorgt deze taalcursussen voor medewerkers die een 2e spoor re-integratietraject moeten volgen. Een taalcursus helpt de medewerker zijn/haar kansen te vergroten bij het vinden van p

== ==
TAAL EN BEDRIJF

Amronis verzorgt taaltrainingen voor bedrijven op maat. Deze trainingen zijn voor medewerkers op de werkvloer die de taal nog niet goed beheersen en wat nog extra vaardigheden nodig hebben om te kunnen groeien en beter hun werk te doen. Voor U als werkgever is belangrijk dat uw medewerkers de taal goed spreken om bijvoorbeeld de veiligheidsvoorschriften te kunnen lezen en begrijpen, zodat er geen onnodige ongevallen kunnen gebeuren. Daarnaast is het voor U belangrijk dat uw medewerkers onderling beter met elkaar kunnen communiceren.

== ==
Ouderbetrokkenheid
Scholen worden tegenwoordig genoodzaakt een goede relatie te hebben met de ouders die de kinderen op hun scholen zitten. Dit doen ze omdat zij aandacht willen geven aan de kwaliteit van onderwijs en een goede imago te willen uitstralen. Betrokkenheid en dialoog op gang brengen zijn belangrijk, omdat ouders en scholen elkaar nodig hebben bij de opvoeding en het onderwijs van de kinderen. Ze moeten samen zorgen voor optimale omstandigheden voor de ontwikkeling van het kind. Actieve ouderbetrokkenheid levert de school uiteindelijk veel voordelen op.

Er wordt vaak in de praktijk geen duidelijk verschil gemaakt als het gaat om ouderbetrokkenheid waar de Nederlandse taal wordt gebruikt als instrument en het leren van de Nederlandse taal als hoofdzaak. Ouderbetrokkenheid is meer dan alleen de taal leren. Maar een belangrijke voorwaarde voor een succes traject is dat de docent ouderbetrokkenheid een partner wordt tussen ouders, leerkrachten van de school waar de lessen word
== ==
Maatschappelijke Vitaliteit

Maatschappelijk vitaal zijn betekent: in je kracht staan binnen de samenleving.
Het is weten wie je bent en welke waarde je hebt binnen de maatschappij. Door de Nederlandse taal en cultuur in zijn essentie te begrijpen en mee te nemen in het dagelijks functioneren, neem je je verantwoordelijkheid en draag je bij aan een positief leefklimaat.
Amronis Instituut weet de complexe begrippen en beginselen van Maatschappelijke Vitaliteit samen te brengen in een persoonlijk coachings- en opleidingsprogramma. Deze programma’s zijn zowel voor individuen als voor groepen.

== ==
Triple D
TRIPLE D (DREAM, DEVOLOPEMENT AND DOE), Triple D is gericht op jongeren met potentie om te kunnen participeren in de samenleving. Echter wordt er door de maatschappij steeds meer een beroep gedaan op zelfredzaamheid en eigen kracht. Jongeren in deze leeftijdsgroep moeten zich verhouden tot een maatschappij waarin steeds meer van hen wordt verwacht wat samenvalt met het ontwikkelingsproces naar volwassenheid. De kans op uitval wordt hiermee vergroot. Tijdens Triple D worden jongeren middels het maken van een filmdocumentaire een platform geboden om hun eigen verhaal te vertellen over het vinden van een plek in de maatschappij, de wijze waarop zij dit beleven, de obstakels die zij hierbij ervaren, en de kansen en risico’s die zij hierbij overwinnen. Zij worden uitgedaagd stapsgewijs in gesprek te komen; eerst met zichzelf en elkaar, daarna met volwassen wijkbewoners en vervolgens met ondernemers in de wijk. Hiermee wordt zowel hun eigen perspectief als ook de beeldvorming van hu
== ==
Neuro Linguïstisch Programmering
De methodiek NLP (Neuro Linguïstisch Programmeren) komt voort uit het bestuderen van mensen met uitzonderlijke kwaliteiten / bekwaamheden. De vragen die onderzoekers in de jaren zeventig stelden, waren:
Hoe het komt dat sommige therapeuten in korte tijd grote resultaten bereiken, terwijl andere therapeuten voor eenzelfde probleem veel meer tijd nodig hebben?
Wat is de succesformule van deze succesvolle therapeuten en hoe kunnen we deze succesformule leren toepassen?

Voor het eerst in de geschiedenis werd er heel praktisch gekeken naar welke gedachtepatronen, emoties en gedrag naar succes leidde en welke juist niet. Er werd onderzocht welke onbewuste strategieën ons motiveren, onze creativiteit stimuleren en ons in mogelijkheden laten denken en welke ons remmen of tegenhouden.

NLP leren en toepassen, gaat over het ontdekken ‘hoe’ jij de dingen doet die je doet en hoe je (indien gewenst) deze kunt veranderen. Hoe reageer jij (communicatie en gedrag)

Oriëntatie Nederlandse Arbeidsmarkt (ONA)

Oriëntatie Nederlandse Arbeidsmarkt (ONA) cursus is voor inburgeraars die onder oude wet inburgering vallen.
U vult tijdens elke les een kaart in. In totaal zijn dit 8 kaarten. Als het portfolio ingevuld is, stuurt u het digitaal op via Mijn Inburgering (DUO). U kunt ook kiezen om het examen voor ONA mondeling te maken.

U leert Tijdens de cursus alles over de Nederlandse arbeidsmarkt door middel van klassikale en individuele opdrachten.

Van 64 uur wat u nodig hebt voor ONA, moet u tussen 25 uur a 30 uur besteden aan de buitenopdrachten. De andere uren worden ingevuld door de lessen en het huiswerk.

Doelgroep

Belangrijkste doelgroepen

Doelgroepen

Inburgeraars
-Vluchtelingen
-Economische migranten
-Bedrijven met buitenlandse werknemers
-Werkzoekenden (WWB, WW, WIA, WAO, WGA, WAHJONG, ZW, NUG)
-Basisscholen
-Werkgevers
-Gemeenten

Contact

Vestigingen

Bijlmermeerstraat 30-32, 2131 HC Hoofddorp (route)
M. Amraoui
0299-785278
info@amronis.nl

Adelaarsweg 61, 1021 BT Amsterdam (route)
M. Amraoui
06-87826862
info@amronis.nl

Amronis Instituut

Internetadres: www.amronis.nl

Aantal werknemers: 2
Aantal vestigingen: 2
Oprichtingsjaar: 2006

14872