Samen werken aan
duurzame participatie

Bureau Nieuw Nederland B.V.

Nieuw Nederland is een taalschool voor Nieuwe Nederlanders die willen (samen)leven, (samen)werken en participeren in het Nieuwe Nederland.

Het doel van Nieuwe Nederland is middelen en methoden aanbieden om talentvolle Nieuw Nederlanders door middel van een taalschool wegwijs te maken in het...
meer...

Nieuw Nederland is een taalschool voor Nieuwe Nederlanders die willen (samen)leven, (samen)werken en participeren in het Nieuwe Nederland.

Het doel van Nieuwe Nederland is middelen en methoden aanbieden om talentvolle Nieuw Nederlanders door middel van een taalschool wegwijs te maken in het Nieuwe Nederland op het gebied van cultuur, taal, integratie, participatie en arbeidsmarktverkenning.

Nieuw Nederland wil Nieuwe Nederlanders met de bereidheid tot het ontdekken van hun plek in de samenleving intensief begeleiden om hun talenten en mogelijkheden optimaal te benutten.

Daarnaast geeft Nieuw Nederland advies aan diverse gemeentelijke instellingen en bedrijven op het gebied van: integratie, participatie, radicalisatie, preventie en kwaliteit van dienstverlening.

Onderscheid met andere organisaties

Lesrooster van 3 tot 5 dagen (3 uur per dag)
Mogelijkheid tot maatwerk
Gratis extra lessen en trainingen (Nederlandse Cultuur, Empowerment, Ondernemerschap)
Examentraining en Culturele uitstapjes
Inburgeren in 1 a 2 jaar
Beschikbaarheid van tolken
Eigen contactpersoon
Helpdesk: hulp bij papieren, vragen en problemen
Mogelijkheid tot het volgen van vervolgopleidingen, stages en werkleer-trajecten.
minder...

KwaliteitGecontroleerd door Blik op Werk op 04-05-202104-05-2021

Blik op Werk Keurmerk

Bureau Nieuw Nederland B.V. is in het bezit van het Blik op Werk Keurmerk met drie sterren
Bureau Nieuw Nederland B.V. heeft de volgende resultaten behaald (in vergelijking tot de normen van het Blik op Werk Keurmerk).
Download het rapport

Blik op Werk Tevredenheidsonderzoek

Bureau Nieuw Nederland B.V. neemt deel aan het Blik op Werk Tevredenheidonderzoek. Bekijk hieronder de resultaten.

TevredenheidGecontroleerd door Blik op Werk op 04-05-202104-05-2021

Dienstverlening gericht op:ScoreAantal respondentenMarktgemiddelde
Inburgeringscursussen en duale trajecten7,6158,3

Download het volledige onderzoeksrapport 2020
Download het volledige onderzoeksrapport 2019
Download het volledige onderzoeksrapport 2018

Scores van opdrachtgevers

Dienstverlening gericht op:ScoreAantal respondentenMarktgemiddelde
Totaal --

Scores per arbeidsmarktregio

ArbeidsmarktregioScoreMarktgemiddeldeAantal respondentenUitgenodigdResponse
Drenthe7.9112055%

Toelichting op het onderzoek

Het onderzoek is uitgevoerd door Stratus Marktonderzoek (onderdeel van Panteia). Het marktgemiddelde is gebaseerd op de scores van alle bedrijven die aan het tevredenheidsonderzoek hebben meegedaan.

Het onderzoek is uitgevoerd in de periode van 1 february 2020 tot 16 december 2020.

De tevredenheidresultaten van dit bedrijf zijn gebaseerd op onderzoek dat is uitgevoerd in opdracht van Blik op Werk. Het gaat hier om het oordeel van cliënten en opdrachtgevers over de kwaliteit van dienstverlening van Bureau Nieuw Nederland B.V..

Attentie: Op deze website staan de resultaten van de officiële tevredenheidsmetingen van Blik op Werk. Stichting Blik op Werk is niet verantwoordelijk voor (onjuiste) weergave ervan door derden.

SlagingspercentageGecontroleerd door Blik op Werk

Slagingspercentages

Bekijk de slagingspercentages in de auditrapportage.

Inburgerklassen

Maximum aantal studenten per klas:11 tot 15
Gemengde niveau's in de klas:ja
Instroom tijdens de cursus:ja

Opleidingsniveau en uurtarief

Opleidingsniveaus

Opleidingsniveau: AnalfabeetUurtarief:   € 11,50
Opleidingsniveau: Laag opgeleidUurtarief:   € 11,50
Opleidingsniveau: Middelbaar opgeleidUurtarief:   € 11,50
Opleidingsniveau: Hoog opgeleidUurtarief:   € 11,50

Diensten

Inburgeringstraject

Wil jij het Inburgeringsexamen of Staatsexamen NT2 doen? En wil je je eerst goed voorbereiden? Dat kan bij Nieuw Nederland. Je kunt bij Nieuw Nederland oefenen voor alle onderdelen van het inburgeringsexamen: spreken, schrijven, lezen en luisteren. Je kunt ook oefenen voor het onderdeel Kennis van de Nederlandse maatschappij (KNM). Hoe? Je krijgt eerst een intakegesprek. Samen kijken we naar je vooropleiding, taalniveau en beschikbare tijd. Zo bepalen we in welke groep je het maximale uit de lessen kunt halen. Daarna volg je een inburgeringscursus, opgebouwd uit modules van 12 weken en volgt er een examenvoorbereiding van 12 weken. Dit is afhankelijk van je niveau en van de onderdelen die je wilt halen. Je krijgt les in een kleine groep (8 tot 12 leerlingen) van een ervaren docent Nederlands.

Alfabetiseringstraject

Volgens de Wet Inburgering moeten Nieuwe Nederlanders het inburgeringsexamen afleggen, maar dit examen vraagt een mate van geletterdheid waaraan zij vaak niet kunnen voldoen. Daarom biedt Nieuw Nederland een alfabetiseringscursus NT2 waarbij je de basis leert van de Nederlandse taal. Je krijgt les in een vaste klassikale groep van één van onze ervaren docenten. De inhoud en duur van de lessen is afgestemd op wat je al kunt en wat je nog moet leren. Het alfabetiseringstraject bestaat uit: Intake, Begintoetsen, Voortgangstoetsen, Alfa A, Alfa B, Alfa C, Training, Coaching en Begeleiding.

Staatsexamen programma I

Nieuw Nederland bereidt je optimaal voor op het Staatsexamen. Ongeveer 12 weken voor je examen beginnen we met de training. Voor de examentraining wordt 108 uur gereserveerd. Het programma bestaat uit de onderdelen lezen, schrijven, luisteren en spreken. Deze vier kunnen in combinatie of los van elkaar worden getraind. Na een intakegesprek geeft Nieuw Nederland een advies over je slagingskansen bij het Staatsexamen. Toelating tot de examentraining van Nieuw Nederland is alleen mogelijk na een positief advies. Voor elk onderdeel dat met succes afgelegd wordt, ontvangt de kandidaat een certificaat. Bij vier certificaten krijgt de kandidaat het diploma Staatsexamen Nederlands als tweede taal: hét bewijs dat de Nieuwe Nederlander de Nederlandse taal beheerst. Als je voor alle vier de examenonderdelen bent geslaagd, krijg je het Diploma NT2. Als je voor één, twee of drie onderdelen van het examen bent geslaagd, dan krijg je een certificaat voor die onderdelen.

Staatsexamen programma II

Nieuw Nederland bereidt je optimaal voor op het Staatsexamen. Ongeveer 12 weken voor je examen beginnen we met de training. Voor de examentraining wordt 108 uur gereserveerd. Het programma bestaat uit de onderdelen lezen, schrijven, luisteren en spreken. Deze vier kunnen in combinatie of los van elkaar worden getraind. Na een intakegesprek geeft Nieuw Nederland een advies over je slagingskansen bij het Staatsexamen. Toelating tot de examentraining van Nieuw Nederland is alleen mogelijk na een positief advies.Voor elk onderdeel dat met succes afgelegd wordt, ontvangt de kandidaat een certificaat. Bij vier certificaten krijgt de kandidaat het diploma Staatsexamen Nederlands als tweede taal: hét bewijs dat de Nieuwe Nederlander de Nederlandse taal beheerst. Als je voor alle vier de examenonderdelen bent geslaagd, krijg je het Diploma NT2. Als je voor één, twee of drie onderdelen van het examen bent geslaagd, dan krijg je een certificaat voor die onderdelen.

Oriëntatie Nederlandse Arbeidsmarkt (ONA)

Per 1 januari 2015 is er een nieuw examenonderdeel bij gekomen. Heeft u namelijk een verblijfsvergunning op of na 1 januari 2015 ontvangen, dan is ONA een verplicht onderdeel van uw inburgeringsexamen. Het onderdeel ONA is bedoeld om te leren hoe de Nederlandse arbeidsmarkt er uit ziet en wat hierbinnen uw mogelijkheden zijn. We kijken naar uw opleidingsniveau en/of werkervaring in het land waar u vandaan komt. We kijken samen naar wat uw kwaliteiten zijn en wat u wensen zijn op het gebied van werken in Nederland. Onderdeel van de ONA module is ook het maken van een CV, het zoeken naar geschikte vacatures en het schrijven van sollicitatiebrieven. Na afloop van deze module heeft u uw portfolio voor het examen samengesteld en bent u goed voorbereid op het eindgesprek bij DUO (examen).

Maatwerk Tigrinya

Nieuw Nederland biedt ook de mogelijkheid voor maatwerk voor mensen uit Eritrea. Een speciale kleine klas gericht op een intensieve en praktijk-gerichte begeleiding, in combinatie met maatschappelijke ondersteuning en empowerment. De cursisten worden waar mogelijk bijgestaan door een tolk.

De kosten voor deze dienst zijn anders opgebouwd en resulteren in een uurtarief van 17,25 per uur.

Taaltraject

Bij Nieuw Nederland kan je naast inburgeringstrajecten ook taaltrajecten Nederlands als tweede taal volgen. Bijvoorbeeld om je niveau te verhogen verhogen (luisteren, spreken, lezen, schrijven) of voor je werk of opleiding. Deze cursussen worden op maat gegeven voor een optimaal resultaat.

Doelgroep

Belangrijkste doelgroepen

• Inburgeringsplichtigen, bijvoorbeeld arbeidsmigranten en statushouders

• Inburgeringsbehoeftigen

• Analfabeten

• Anderstaligen, bijvoorbeeld expats (laag, middelbaar en hoog opgeleid)

Contact

Vestigingen

Hooggoorns 24, 7812 AM Emmen (route)
Vestigingsmanager Sai
emmen@nieuwnederland.eu

Beursplein 37 (World Trade Center), 3011 AA Rotterdam (route)
Projectleider Talat
info@nieuwnederland.eu

Internetadres: www.nieuwnederland.eu

Aantal werknemers: 4
Aantal vestigingen: 2
Oprichtingsjaar: 2017

14887