Samen werken aan
duurzame participatie

C.H.Lafeber Consultancy B.V.

Actor Consultancy is een arbeidsintegratiebedrijf en een organisatie voor arbeidsmatige werkgelegenheidsprojecten. De organisatie richt zich op activering van doelgroepen met een (ruime) afstand tot de arbeidsmarkt en het ontwikkelen en uitvoeren van werkprojecten voor deze doelgroepen. Actor...
meer...

Actor Consultancy is een arbeidsintegratiebedrijf en een organisatie voor arbeidsmatige werkgelegenheidsprojecten. De organisatie richt zich op activering van doelgroepen met een (ruime) afstand tot de arbeidsmarkt en het ontwikkelen en uitvoeren van werkprojecten voor deze doelgroepen. Actor levert een breed aanbod aan producten en diensten op het gebied van arbeidsintegratie voor zowel publieke, private als individuele opdrachtgevers.

Individuele personen, overheden, bedrijven en andere groepen kunnen gebruik maken van de diensten en producten van Actor. De professionele en praktisch ingestelde jobcoaches, consulenten en adviseurs van Actor begeleiden de klanten.

Onze missie is een bijdrage te leveren aan het vergroten en/of behouden van de kwaliteit van leven voor kwetsbare groepen in onze samenleving door mensen met een (grote) afstand tot de arbeidsmarktperspectief op werk en/of een zinvolle dagbesteding te bieden.

Onderscheid met andere organisaties

Actor Consultancy is gespecialiseerd in het ondersteunen van licht verstandelijk gehandicapte jongeren en jongvolwassenen met leer-, ontwikkel- en gedragsproblemen. We bieden concrete dienstverlening. Actor Consultancy zoekt daarbij voortdurend naar samenwerking en beschikt inmiddels over een ruim netwerk van samenwerkingspartners.

Samenwerking met:
UWV, Gemeenten, Sociale Werkvoorzieningen , Praktijk en Speciaal onderwijs en Leerwerkbedrijven.

Soort organisatie:
Zelfstandige organisatie

minder...

KwaliteitGecontroleerd door Blik op Werk op 24-03-202124-03-2021

Blik op Werk Keurmerk

C.H.Lafeber Consultancy B.V. is in het bezit van het Blik op Werk Keurmerk met drie sterren
C.H.Lafeber Consultancy B.V. heeft de volgende resultaten behaald (in vergelijking tot de normen van het Blik op Werk Keurmerk).
Download het rapport

Blik op Werk Tevredenheidsonderzoek

C.H.Lafeber Consultancy B.V. neemt deel aan het Blik op Werk Tevredenheidonderzoek. Bekijk hieronder de resultaten.

TevredenheidGecontroleerd door Blik op Werk op 24-03-202124-03-2021

Dienstverlening gericht op:ScoreAantal respondentenMarktgemiddelde
Jobcoaching8,41168,1
Toeleiden naar werk vanuit situatie geen werk8,3268,0
Sociale activering en participatie8,777,9

Download het volledige onderzoeksrapport 2020
Download het volledige onderzoeksrapport 2019
Download het volledige onderzoeksrapport 2018

Scores van opdrachtgevers

Dienstverlening gericht op:ScoreAantal respondentenMarktgemiddelde
Totaal7,85--

Scores per arbeidsmarktregio

ArbeidsmarktregioScoreMarktgemiddeldeAantal respondentenUitgenodigdResponse
Holland-Rijnland8.28515854%
Haaglanden8.3244060%
Groot Amsterdam8.1122060%
Zuid-Holland Centraal7.8102050%
West-Brabant8.371070%
Stedendriehoek en Noordwest Veluwe7.95862%

Toelichting op het onderzoek

Het onderzoek is uitgevoerd door Stratus Marktonderzoek (onderdeel van Panteia). Het marktgemiddelde is gebaseerd op de scores van alle bedrijven die aan het tevredenheidsonderzoek hebben meegedaan.

Het onderzoek is uitgevoerd in de periode van 1 february 2020 tot 16 december 2020.

De tevredenheidresultaten van dit bedrijf zijn gebaseerd op onderzoek dat is uitgevoerd in opdracht van Blik op Werk. Het gaat hier om het oordeel van cliënten en opdrachtgevers over de kwaliteit van dienstverlening van C.H.Lafeber Consultancy B.V..

Attentie: Op deze website staan de resultaten van de officiële tevredenheidsmetingen van Blik op Werk. Stichting Blik op Werk is niet verantwoordelijk voor (onjuiste) weergave ervan door derden.

Diensten

Jobcoaching

De jobcoaches van Actor zorgen voor een goede individuele begeleiding op zowel de werkvloer, voor de werknemer en de werkgever, als in de thuissituatie waarbij ook rekening wordt gehouden met het netwerk rondom de werknemer zoals familie en/of begeleiders. Dit netwerk is van groot belang voor het succesvol aan het werk blijven van de werknemer.

De jobcoach kan vanaf de eerste werkdag met de nieuwe medewerker meewerken voor zolang als nodig of gewenst is, en zorgt ervoor dat de inwerkperiode zo goed mogelijk verloopt waarbij ondersteuning wordt geboden op diverse gebieden voor zowel de werkgever als de werknemer. De begeleiding wordt afgebouwd wanneer de medewerker goed functioneert binnen de organisatie.

Vanuit het UWV wordt jobcoaching maximaal drie jaar aangeboden waarbij ieder half jaar een evaluatie plaatsvindt met de werkgever, werknemer en jobcoach waarbij nieuwe doelen worden geformuleerd en een besluit wordt genomen of coaching nog nodig is.

Werkfit

Werkfit maken:
Werkfit maken is een re-integratiedienst voor mensen met arbeidsvermogen die een arbeidsongeschiktheidsuitkering (WGA, WIA, WAO, Wajong of WAZ) of een Ziektewetuitkering van UWV ontvangen. Ook bepaalde klanten met een WW uitkering kunnen een traject volgen. De dienst is erop gericht om iemand (weer) fit te maken voor werk. Met Werkfit maken werkt iemand aan het versterken van werknemersvaardigheden, het verbeteren van persoonlijke effectiviteit en het verkennen van de arbeidsmarkt. Er kan gebruik gemaakt worden van verschillende middelen die hierbij ondersteunen. Ook werken op een werkervaringsplaats of het volgen van een snuffelstage kan onderdeel zijn van Werkfit maken. Het uiteindelijke doel is om iemand klaar te maken voor het vinden van een betaalde baan.

Naar Werk

Naar werk:
Een Naar Werk traject is een re-integratiedienst voor mensen die een arbeidsongeschiktheidsuitkering (WGA, WIA, WAO, Wajong of WAZ) of een Ziektewetuitkering van UWV ontvangen. De dienst is erop gericht om iemand werk te laten hervatten. Er kan gebruik gemaakt worden van verschillende middelen die hierbij ondersteunen. Onderdelen van het Naar Werk traject zijn bijvoorbeeld sollicitatietraining (verbeteren sollicitatievaardigheden), samen zoeken naar passende vacatures, opstellen van een CV en motivatiebrieven en ondersteuning bij sollicitatiegesprekken. Het uiteindelijke doel is om iemand duurzaam aan het werk te krijgen.

Modulaire Re-integratiediensten

Modulaire re-integratiediensten:
Een modulaire re-integratiedienst wordt ingezet voor mensen die een arbeidsongeschiktheidsuitkering (WGA, WIA, Wajong of WAZ) of een Ziektewetuitkering van UWV ontvangen. Iedereen die nog niet in staat is om deel te nemen aan een Werkfit maken traject of Naar Werk traject, komen in aanmerking voor deze re-integratiedienst. Er zijn vier soorten modulaire re-integratiediensten:
Participatie interventie: Bedoeld voor klanten met een grote afstand tot het maatschappelijk verkeer. Klant wordt ondersteund bij het verwerken van en omgaan met belemmeringen (of daarmee samenhangende emoties) als gevolg van belemmeringen in de gezondheid en de consequenties daarvan op persoonlijke situatie (verlies van werk). Er wordt ondersteuning geboden om klant zodanig te activeren dat hij deel kan nemen aan een (breder) sociaal netwerk buitenhuis.
Bevorderen maatschappelijke deelname: Bedoeld voor klanten met een grote afstand tot het maatschappelijk verkeer die (nog) nie

Doelgroep

Belangrijkste doelgroepen

WSW-geïndiceerden

Laag opgeleiden (zonder startkwalificatie)

Moeilijk bemiddelbaren

Jongeren (< 23 jaar)

Wajong

Doelgroepregister

WIA

Ziektewet

Contact

Vestigingen

Jan Wolkerslaan 37a, 2343BL Oegstgeest (route)
Michael Lafeber
071-5150240
info@actor-consultancy.nl

Haarlemmerstraatweg 3, 2343LA Oegstgeest (route)
Michael Lafeber
0642670878
info@actor-consultancy.nl

Internetadres: http://www.actor-consultancy.nl

Aantal werknemers: 13
Aantal vestigingen: 2
Oprichtingsjaar: 2005

14565