Samen werken aan
duurzame participatie

C.H.Lafeber Consultancy B.V.

C.H. Lafeber Consultancy (ook wel Actor Consultancy) is een arbeidsintegratiebedrijf en een organisatie voor arbeidsmatige werkgelegenheidsprojecten. De organisatie richt zich op activering van doelgroepen met een (ruime) afstand tot de arbeidsmarkt en het ontwikkelen en uitvoeren van...
meer...

C.H. Lafeber Consultancy (ook wel Actor Consultancy) is een arbeidsintegratiebedrijf en een organisatie voor arbeidsmatige werkgelegenheidsprojecten. De organisatie richt zich op activering van doelgroepen met een (ruime) afstand tot de arbeidsmarkt en het ontwikkelen en uitvoeren van werkprojecten voor deze doelgroepen. Actor Consultancy levert een breed aanbod aan producten en diensten op het gebied van arbeidsintegratie voor zowel publieke, private als individuele opdrachtgevers.

Individuele personen, overheden, bedrijven en andere groepen kunnen gebruik maken van de diensten en producten van Actor Consultancy. De professionele en praktisch ingestelde jobcoaches en trajectbegeleiders van Actor begeleiden de klanten.

Onze missie is een bijdrage te leveren aan het vergroten en/of behouden van de kwaliteit van leven voor kwetsbare groepen in onze samenleving door mensen met een (grote) afstand tot de arbeidsmarktperspectief op werk en/of een zinvolle dagbesteding te bieden.

Onderscheid met andere organisaties

Actor Consultancy biedt concrete en praktische dienstverlening. Actor Consultancy zoekt daarbij voortdurend naar samenwerking en beschikt inmiddels over een ruim netwerk van samenwerkingspartners die zowel betaalde als onbetaalde banen beschikbaar stellen voor de doelgroep.

Samenwerking met:
UWV, Gemeenten, Sociale Werkvoorzieningen, Praktijk- en Speciaal onderwijs en Leerwerkbedrijven.

Soort organisatie:
Zelfstandige organisatie

minder...

KwaliteitGecontroleerd door Blik op Werk op 23-02-202423-02-2024

Blik op Werk Keurmerk

C.H.Lafeber Consultancy B.V. is in het bezit van het Blik op Werk Keurmerk met vier sterren
C.H.Lafeber Consultancy B.V. heeft de volgende resultaten behaald (in vergelijking tot de normen van het Blik op Werk Keurmerk).
Download het rapport

Blik op Werk Tevredenheidsonderzoek

C.H.Lafeber Consultancy B.V. neemt deel aan het Blik op Werk Tevredenheidonderzoek. Bekijk hieronder de resultaten.

TevredenheidGecontroleerd door Blik op Werk op 23-02-202423-02-2024

Dienstverlening gericht op:ScoreAantal respondentenMarktgemiddelde
Diagnose, onderzoek en loopbaanoriëntatie9,027,7
Jobcoaching8,3918,2
Toeleiden naar werk vanuit situatie geen werk8,1188,2
Sociale activering en participatie8,498,3

Download het volledige onderzoeksrapport 2023
Download het volledige onderzoeksrapport 2022
Download het volledige onderzoeksrapport 2021

Scores van opdrachtgevers

Dienstverlening gericht op:ScoreAantal respondentenMarktgemiddelde
Totaal8,56--

Scores per arbeidsmarktregio

ArbeidsmarktregioScoreMarktgemiddeldeAantal respondentenUitgenodigdResponse
Holland-Rijnland8.38.39817955%
Haaglanden8.28.6133142%

Toelichting op het onderzoek

Het onderzoek is uitgevoerd door Stratus Marktonderzoek (onderdeel van Panteia). Het marktgemiddelde is gebaseerd op de scores van alle bedrijven die aan het tevredenheidsonderzoek hebben meegedaan.

Het onderzoek is uitgevoerd in de periode van 9 february 2023 tot 15 january 2024.

De tevredenheidresultaten van dit bedrijf zijn gebaseerd op onderzoek dat is uitgevoerd in opdracht van Blik op Werk. Het gaat hier om het oordeel van cliënten en opdrachtgevers over de kwaliteit van dienstverlening van C.H.Lafeber Consultancy B.V..

Attentie: Op deze website staan de resultaten van de officiële tevredenheidsmetingen van Blik op Werk. Stichting Blik op Werk is niet verantwoordelijk voor (onjuiste) weergave ervan door derden.

Diensten

Jobcoaching

De jobcoaches van Actor zorgen voor een goede individuele begeleiding op zowel de werkvloer, voor de werknemer en de werkgever, als in de thuissituatie waarbij ook rekening wordt gehouden met het netwerk rondom de werknemer zoals familie en/of begeleiders. Dit netwerk is van groot belang voor het succesvol aan het werk blijven van de werknemer.

De jobcoach kan vanaf de eerste werkdag met de nieuwe medewerker meewerken voor zolang als nodig of gewenst is, en zorgt ervoor dat de inwerkperiode zo goed mogelijk verloopt waarbij ondersteuning wordt geboden op diverse gebieden voor zowel de werkgever als de werknemer. De begeleiding wordt afgebouwd wanneer de medewerker goed functioneert binnen de organisatie.

Vanuit het UWV wordt jobcoaching maximaal drie jaar aangeboden waarbij ieder half jaar een evaluatie plaatsvindt met de werkgever, werknemer en jobcoach waarbij nieuwe doelen worden geformuleerd en een besluit wordt genomen of coaching nog nodig is.

Werkfit

Werkfit maken:
Werkfit maken is een re-integratiedienst voor mensen met arbeidsvermogen die een arbeidsongeschiktheidsuitkering (WGA, WIA, WAO, Wajong of WAZ) of een Ziektewetuitkering van UWV ontvangen. Ook bepaalde klanten met een WW uitkering kunnen een traject volgen. De dienst is erop gericht om iemand (weer) fit te maken voor werk. Met Werkfit maken werkt iemand aan het versterken van werknemersvaardigheden, het verbeteren van persoonlijke effectiviteit en het verkennen van de arbeidsmarkt. Er kan gebruik gemaakt worden van verschillende middelen die hierbij ondersteunen. Ook werken op een werkervaringsplaats of het volgen van een snuffelstage kan onderdeel zijn van Werkfit maken. Het uiteindelijke doel is om iemand klaar te maken voor het vinden van een betaalde baan.

Naar Werk

Naar werk:
Een Naar Werk traject is een re-integratiedienst voor mensen die een arbeidsongeschiktheidsuitkering (WGA, WIA, WAO, Wajong of WAZ) of een Ziektewetuitkering van UWV ontvangen. De dienst is erop gericht om iemand werk te laten hervatten. Er kan gebruik gemaakt worden van verschillende middelen die hierbij ondersteunen. Onderdelen van het Naar Werk traject zijn bijvoorbeeld sollicitatietraining (verbeteren sollicitatievaardigheden), samen zoeken naar passende vacatures, opstellen van een CV en motivatiebrieven en ondersteuning bij sollicitatiegesprekken. Het uiteindelijke doel is om iemand duurzaam aan het werk te krijgen.

Modulaire Re-integratiediensten

Modulaire re-integratiediensten:
Een modulaire re-integratiedienst wordt ingezet voor mensen die een arbeidsongeschiktheidsuitkering (WGA, WIA, Wajong of WAZ) of een Ziektewetuitkering van UWV ontvangen. Iedereen die nog niet in staat is om deel te nemen aan een Werkfit maken traject of Naar Werk traject, komen in aanmerking voor deze re-integratiedienst. Er zijn vier soorten modulaire re-integratiediensten:
Participatie interventie: Bedoeld voor klanten met een grote afstand tot het maatschappelijk verkeer. Klant wordt ondersteund bij het verwerken van en omgaan met belemmeringen (of daarmee samenhangende emoties) als gevolg van belemmeringen in de gezondheid en de consequenties daarvan op persoonlijke situatie (verlies van werk). Er wordt ondersteuning geboden om klant zodanig te activeren dat hij deel kan nemen aan een (breder) sociaal netwerk buitenhuis.
Bevorderen maatschappelijke deelname: Bedoeld voor klanten met een grote afstand tot het maatschappelijk verkeer die (nog) nie

Praktijkassessment

Het doel van de Re-integratiedienst Praktijkassessment is inzicht verkrijgen of en binnen welke termijn de Klant naar (regulier) werk is toe te leiden. Het Praktijkassessment is niet bedoeld om ter discussie te stellen of de Klant beschikt over Arbeidsvermogen. Uitgangspunt is dat de Klant Arbeidsvermogen heeft, maar dat het niet duidelijk is of dit vermogen op dat moment voldoende is om te (kunnen) werken in een betaalde baan en wat er voor nodig is om dit vermogen te versterken.
Dienstverlening
Het Praktijkassessment vertaalt complexe (multi)problematiek naar factoren die het aan het werk gaan belemmeren en biedt inzicht in de competenties en de mogelijkheden van de klant. Daarnaast geeft het informatie over de wijze waarop en de termijnen waarbinnen de klant zich kan versterken zodat werkhervatting in betaald werk mogelijk is.

Het Praktijkassessment biedt inzicht in de competenties en de mogelijkheden van de klant.
Een Praktijkassessment bestaat in beginsel uit de volgende onderdel

Doelgroep

Belangrijkste doelgroepen

Laag opgeleiden (zonder startkwalificatie)

Wajong

Doelgroepregister

WIA

WSW-gendiceerden

Jongeren (< 23 jaar)

Moeilijk bemiddelbaren

Ziektewet

Contact

Vestigingen

Jan Wolkerslaan 37a, 2343BL Oegstgeest (route)
Cock Lafeber
071-5150240
info@actor-consultancy.nl

C.H.Lafeber Consultancy B.V.

Internetadres: http://www.actor-consultancy.nl

Aantal werknemers: 11
Aantal vestigingen: 1
Oprichtingsjaar: 2005

14565