Samen werken aan
duurzame participatie

Caparis NV

Alles draait om talent en talentontwikkeling.
Caparis is 1 van de grootste werkgevers in Fryslân. Wij bieden mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt kansen door hun talenten aan te spreken en werk te bieden met toegevoegde waarde. We werken samen met gemeenten en partners aan een op-maat...
meer...

Alles draait om talent en talentontwikkeling.
Caparis is 1 van de grootste werkgevers in Fryslân. Wij bieden mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt kansen door hun talenten aan te spreken en werk te bieden met toegevoegde waarde. We werken samen met gemeenten en partners aan een op-maat-dienstverlening.

Onze (werk)waarden:
We werken met 4 interne (werk)waarden. Dit zijn onze pijlers van de manier van werken binnen onze organisatie. Beloftes van collega's aan elkaar. Het zijn afspraken over hoe we met elkaar gaan werken.

We zijn gelijkwaardig, we hebben respect voor elkaar. Dat is de basis voor onze samenwerking.

We hebben aandacht voor elkaar, we zijn oprecht geïnteresseerd in hoe het met je gaat. Je voelt je gezien en gehoord.

We doen zinvol werk / we zijn waardevol, werken bij Caparis voegt waarde aan je leven toe omdat je werk hebt dat bij je past.

Je kunt ons vertrouwen, wij houden ons aan ons woord. Samen creëren we een werkomgeving waarin je je veilig voelt.

Onderscheid met andere organisaties

Samenwerking met:
Gemeente, Re�ntegratiebedrijf, Verzekeraar, Scholingsinstelling, UWV, Arbodienst, Werkgever / werkgeversorganisatie

Caparis NV heeft de volgende erkenningen:
FSSC 22.000 (FoodPack)
SKAL (FoodPack)
ISO 9001 (Montage)
ISO/IEC 27001
UWV Erkenning Jobcoach organisatie
UWV Re-integratiediensten inkoopkader 2016-2020
BOW keurmerk

minder...

KwaliteitGecontroleerd door Blik op Werk op 04-08-202304-08-2023

Blik op Werk Keurmerk

Caparis NV is in het bezit van het Blik op Werk Keurmerk met drie sterren
Caparis NV heeft de volgende resultaten behaald (in vergelijking tot de normen van het Blik op Werk Keurmerk).
Download het rapport

Blik op Werk Tevredenheidsonderzoek

Caparis NV neemt deel aan het Blik op Werk Tevredenheidonderzoek. Bekijk hieronder de resultaten.

TevredenheidGecontroleerd door Blik op Werk op 04-08-202304-08-2023

Dienstverlening gericht op:ScoreAantal respondentenMarktgemiddelde
Diagnose, onderzoek en loopbaanoriëntatie7,9277,7
Jobcoaching-48,2
Toeleiden naar werk vanuit situatie geen werk-58,3
Sociale activering en participatie-38,4

Download het volledige onderzoeksrapport 2023 / 2024
Download het volledige onderzoeksrapport 2022 / 2023
Download het volledige onderzoeksrapport 2021/2022

Scores van opdrachtgevers

Dienstverlening gericht op:ScoreAantal respondentenMarktgemiddelde
Totaal7,516--

Scores per arbeidsmarktregio

ArbeidsmarktregioScoreMarktgemiddeldeAantal respondentenUitgenodigdResponse
Friesland883912830%

Toelichting op het onderzoek

Het onderzoek is uitgevoerd door Stratus Marktonderzoek (onderdeel van Panteia). Het marktgemiddelde is gebaseerd op de scores van alle bedrijven die aan het tevredenheidsonderzoek hebben meegedaan.

Het onderzoek is uitgevoerd in de periode van 8 may 2023 tot 16 march 2024.

De tevredenheidresultaten van dit bedrijf zijn gebaseerd op onderzoek dat is uitgevoerd in opdracht van Blik op Werk. Het gaat hier om het oordeel van cliënten en opdrachtgevers over de kwaliteit van dienstverlening van Caparis NV.

Attentie: Op deze website staan de resultaten van de officiële tevredenheidsmetingen van Blik op Werk. Stichting Blik op Werk is niet verantwoordelijk voor (onjuiste) weergave ervan door derden.

Diensten

Maatwerk

Ieder mens is anders. Ieder mens heeft andere talenten en uitdagingen, andere privéomstandigheden én een andere route naar passend, betaald werk. Bij Caparis is daarom elk traject maatwerk. Allereerst brengen we de wensen van u en uw kandidaat in kaart. Op basis daarvan maken we haalbare afspraken en bepalen we de invulling van het traject. Het traject van Caparis kent altijd een diagnosefase. Soms is dat voldoende, maar meestal volgt daarna een maatwerktraject.

Diagnosefase/Introductiefase

De diagnosefase, die maximaal tien weken duurt, draait om het leren kennen van de kandidaat. Wie is de kandidaat, welke ervaring is er, wat zijn de talenten? In de diagnosefase krijgt de kandidaat een trajectcoach toegewezen, die gedurende het hele traject bij Caparis de begeleiding op zich neemt. Na de kennismaking stelt de jobcoach een trajectplan op. Dit plan vormt de leidraad voor het gehele traject, maar wordt indien nodig aangepast.

Nadat een coach van Caparis kennis heeft gemaakt met de kandidaat, willen we deze verder leren kennen als werknemer op een van onze eigen afdelingen. Mocht er intern geen passende werkplek voorhanden zijn, dan wordt er extern gezocht. De kandidaat gaat maximaal 32 uur per week aan de slag. Op deze manier komt er weer structuur in
het dagelijks leven en ontdekt de kandidaat (opnieuw) hoe het is om te werken. bovendien krijgt de coach gedurende deze periode een goed beeld van de kandidaat als
collega, werknemer en mens.

Maatwerktraject

Het maatwerktraject is voor iedereen anders. De een is na het programma klaar om bij een reguliere werkgever aan de slag te gaan; de ander heeft meer nodig. We zoeken altijd naar een vervolg dat goed bij de kandidaat past. Gedurende het maatwerktraject wordt de kandidaat nog steeds begeleid door de vaste coach. De coach neemt bovendien regelmatig contact met u op om de voortgang van de kandidaat te bespreken.

Is de kandidaat eraan toe om buiten Caparis te gaan werken, dan gaat hij of zij samen met de jobcoach op zoek naar een baan. Een baan die aansluit bij je interesses,
vaardigheden en de kansen op de arbeidsmarkt.

Bij aanvang traject kan deelnemer vanuit competentiegericht werken direct werkervaring opdoen op een van de afdelingen binnen Caparis om zo een snellere aansluiting en match te kunnen maken richting arbeidsmarkt. Werkervaring is mogelijk bij Caparis Groen, Logistiek, Productie, Kwekerij, Schoonmaak, Restaurant, Business Post, Electro.

Accountmanagement voor het zoeken van een (betaalde) werkplek

Is een kandidaat klaar voor de arbeidsmarkt, dan gaat de accountmanager van Caparis op zoek naar een geschikte vacature. Daarnaast wordt de kandidaat wekelijks gematcht op bestaande vacatures.

Externe werkervaringsplek (verschillende niveaus: van ongekwalificeerd tot HBO)

Als de afstand tot de arbeidsmarkt nog te groot is of de werkervaring verouderd, kan de kandidaat terecht op een werkervaringsplek in een extern bedrijf of een externe sociaal-maatschappelijke organisatie (bijvoorbeeld sportclub, buurthuis, gemeente). Een werkervaringsplek is met behoud van uitkering en gericht op het behalen van individuele (leer)doelen. Zo doet de kandidaat werkervaring op, ontwikkelt de kandidaat werknemersvaardigheden en komt een reguliere, betaalde baan dichterbij. De duur van de werkervaringsplek sluit altijd aan op de termijn die uw gemeente stelt voor een werkervaringsplek

Interne werkervaringsplek

Is een externe werkplek nog een stap te ver, dan kan een interne werkervaringsplek binnen één van de vakbedrijven van Caparis uitkomst bieden. De kandidaat werkt dan in een beschermde omgeving en krijgt ruimte om te werken aan de ontwikkelpunten. Caparis biedt werkervaringsplekken voor diverse branches als groen, productie en logistiek.

Taaltraject

Wie (nog) geen Nederlands spreekt, vindt vaak moeilijker een baan. Daarom kan voor anderstaligen binnen het traject een tolk of taaltraining (aansluitend op bestaande mogelijkheden binnen de gemeente) worden ingeschakeld.

Deelname aan workshops

Caparis biedt uiteenlopende workshops, bijvoorbeeld op het gebied van jezelf presenteren, je cv maken, solliciteren, netwerken, of omgaan met social media. Heeft een kandidaat nog net iets meer vaardigheden nodig op dit gebied, dan kan een workshop uitkomst bieden.

Deelname aan Caparis in Beweging

Als je gezond bent, kun je beter werken. Dat is de gedachte achter Caparis in Beweging. Kandidaten mogen gebruikmaken van de sportfaciliteiten in Drachten en Sportstad Heerenveen, zodat ze kunnen werken aan hun conditie en daarmee hun kans op duurzame inzetbaarheid vergroten.

Onderzoek naar vervolgopleiding

Heeft een kandidaat een vervolgopleiding nodig? Samen met de coach zoekt de kandidaat uit welke opleiding passend is, welke kansen dit oplevert en wat de duur en kosten van de opleiding zijn. Caparis legt dit aan u voor. Geeft uw gemeente toestemming en is er een budget beschikbaar, dan gaat de kandidaat de opleiding volgen.

Behalen van certificaten

Heeft een kandidaat bepaalde certificaten nodig om de kansen op een baan te vergroten, zoals een heftruckcertificaat, VCA of het certificaat ‘Veilig werken langs de weg’? Dan legt Caparis dit aan u voor. Geeft uw gemeente toestemming en is er een budget beschikbaar, dan gaat de kandidaat aan de slag om de certificaten te behalen.

Arbeidsdeskundige inzet

Is een kandidaat verminderd belastbaar? En is er twijfel of een beschikbare functie passend is? Dan wordt de arbeidsdeskundige van Caparis ingeschakeld. Deze zal aan de hand van een functieanalyse adviseren over mate waarin de functie passend is voor de kandidaat. Is de functie niet passend, dan volgt een advies over de vraag of en zo ja hoe de functie met aanpassingen passend te maken is.

BABindicatie

Kan een kandidaat door ziekte of beperking niet het minimumloon verdienen en is er sprake van een Bab-indicatie? Dan regelt Caparis zowel het voorwerk voor de schriftelijke aanvraag van de indicatie bij het UWV, als de praktijkroute bij een externe werkgever.

Indicatie voor Beschut Werken

Heeft de kandidaat ondersteuning nodig die een gewone werkgever niet kan bieden, dan kan Beschut Werken uitkomst bieden. Caparis regelt zowel het voorwerk voor de schriftelijke aanvraag van de indicatie bij het UWV, als de plaatsing bij één van de vakbedrijven van Caparis

Dagbesteding

Blijkt tijdens het Caparis-traject dat een kandidaat geen arbeidscapaciteit heeft? Dan adviseren we dagbesteding en kunnen we contacten leggen voor de kandidaat met instellingen binnen ons netwerk die dagbesteding aanbieden.

Belemmeringen wegnemen

Caparis draait om het wegnemen van belemmeringen, zodat iemand weer aan de slag kan. Vaak hebben kandidaten te maken met praktische belemmeringen, zoals het ontbreken van kinderopvang, vervoer of nette kleding. Caparis gaat samen met de kandidaat op zoek naar een oplossing.

Loonwaardemeting

Heeft een kandidaat uit het doelgroepenregister of vanuit de praktijkroute een werkplek
gevonden? Dan voeren gecertificeerde loonwaarde-experts van Caparis, in overleg
met de gemeente een loonwaardemeting uit.

Jobcoaching

Heeft een kandidaat extra begeleiding op de werkplek nodig? Dan kunnen gecertificeerde
jobcoaches worden ingezet. De coach neemt regelmatig contact met u op om de voortgang van de kandidaat te bespreken.

Basis opleiding Caparis Academy (Powered by GAP)

Kandidaten zonder achtergrond in de techniek/bouw worden in de praktijk opgeleid voor kansberoepen in de techniek en bouw. De kandidaat doet werkervaring op en krijgt een basisopleiding in de techniek of bouw, die afgesloten wordt met een certificaat dat binnen de branchevereniging voor techniek en bouw goed aangeschreven staat.
Het traject bestaat uit 3 stappen die elk moet goed gevolg doorlopen moeten worden:
Stap 1: Diverse testen
Stap 2: Is een praktijk assessment van 2 x 4 dagen.
Stap 3: Is het voorschakeltraject. Onder begeleiding van een docent wordt toegepaste vaktheorie in de praktijk geoefend. Daarnaast wordt er aandacht besteed aan sociale vaardigheden, adequate werkhouding, en veiligheid.
Na afloop van stap 3 is er een arbeidscontract bij een regulier bedrijf. De uitstroom is in de volgende beroepen:

  • Assistent Elektromonteur
  • Assistent Installatiemonteur
  • Assistent Schilder
  • Assistent Metselaar
  • Assistent Glaszetter
  • Assistent Zonnepaneleninstallateur

Praktijkverklaring

Ben je praktisch opgeleid en heb je moeite met theoretische kennis? Dan kun je binnen Caparis een traject volgen voor een praktijkverklaring. De praktijkverklaring laat zien welke werkzaamheden je beheerst in de praktijk.
Voordelen van praktijkleren:
* Je doet een opleiding terwijl je werkt, waardoor je een inkomen verdient;
* Je wordt gericht bij- of omgeschoold voor een (deel van een) beroep;
* Praktijkleren past goed bij praktische mensen;
* Het document dat je na afronding van de opleiding krijgt, is herkenbaar voor werkgevers en scholen, waardoor je makkelijker kunt switchen van baan of op een later moment verder kunt leren.
Caparis is een erkend leerwerkbedrijf en heeft werkplekken om de praktijkverklaring te halen. Onze jobcoaches zijn opgeleid om je te begeleiden naar de praktijkverklaring. De praktijkverklaring laat zien wat je in huis hebt en wat je hebt geleerd bij Caparis.

Doelgroep

Belangrijkste doelgroepen

Samen werken aan de ontwikkeling van talent

Caparis is het talent- en werkbedrijf van Friesland, Wij werken voor organisaties die sociaal willen ondernemen en die gemotiveerde medewerkers zoeken. Wij coachen mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt naar een passende werkplek. Dat kan een werkplek zijn bij 1 van de ruim 100 bedrijven in de regio met wie we samenwerken of een werkplek bij Caparis zelf.

Caparis biedt mensen veel meer dan alleen een baan. Denk aan structuur, zekerheid, sociale contacten en de mogelijkheid om je talenten verder te ontwikkelen. We geven iedereen de kans meer te leren en door te groeien, maar allen als ze dat kunnen en willen. Dat doen we door hen passend werk te bieden en goed te begeleiden.

zoeken – coachen - verbinden

Talentvinder:
we begeleiden mensen bij het ontdekken en ontwikkelen van hun talent. We onderzoeken samen waar ze goed in zijn of kunnen worden.

zoeken – coachen - verbinden

Talent coach:
we coachen mensen naar een plek waar hun talent tot zijn recht komt.

zoeken – coachen - verbinden

Matchmaker:
we verbinden talent aan werk, zodat de juiste mensen op de juiste plek terecht komen.

Contact

Vestigingen

Ampèrelaan 2, 9207 AM Drachten (route)
Durkje Zwart
06-27203243
durkje.zwart@caparis.nl

Orionweg 2, 8938 AH Leeuwarden (route)
Durkje Zwart
06-27203243
durkje.zwart@caparis.nl

Industrieweg 13, 8444 AS Heerenveen (route)
Durkje Zwart
06-27203243
durkje.zwart@caparis.nl

Caparis NV

Internetadres: http://www.caparis.nl

Aantal werknemers: 2000
Aantal vestigingen: 3
Oprichtingsjaar: 2002

6871