Samen werken aan
duurzame participatie

Career & Kids, Career & Live en partners

Career & Kids/Live adviseert organisaties en coacht mensen op het gebied van werkdruk, werkstress en werk privé balans. Het is geaccepteerd dat mensen werk en gezin combineren. Tegelijk zien we dat de overheid zich terugtrekt om dit goed te faciliteren. Ouders worstelen hoe ze alle ballen in de...
meer...

Career & Kids/Live adviseert organisaties en coacht mensen op het gebied van werkdruk, werkstress en werk privé balans. Het is geaccepteerd dat mensen werk en gezin combineren. Tegelijk zien we dat de overheid zich terugtrekt om dit goed te faciliteren. Ouders worstelen hoe ze alle ballen in de lucht kunnen houden en het toegeven dat dit niet altijd lukt is een vaak taboe. Dit zorgt voor ongezonde werkstress en te hoge werk-en prive druk. Waardoor mensen minder productief zijn, ziek worden of noodgedwongen stoppen (geheel of gedeeltelijk) met werken.

Ieder mens moet de mogelijkheid hebben om te genieten van zijn werk en zijn leven, ook in de spitsuurfase. Career & Kids coacht en traint werkende ouders, zodat zij met veel plezier en zo weinig mogelijk stress werk en gezin kunnen combineren, letterlijk: Hoe houd je als werkende ouder alle ballen in de lucht?
One Life just Live it!.

Onderscheid met andere organisaties

Wij geloven dat ieder mens de mogelijkheid moet hebben om te genieten van zijn werk en zijn leven (in alle levensfases)! ONE LIFE, JUST LIVE IT!

Wilt u uw medewerkers constant laten balanceren tussen werk & privé of wilt u hen laten genieten van hun werk & leven?

Gaat het om Work Life Balance of dekt Work Life Choices de lading veel beter. Wij zijn van mening van wel. Het dekt de lading veel beter, je hebt altijd een keuze hoe je je leven inricht, in welke periode dan ook.
minder...

KwaliteitGecontroleerd door Blik op Werk op 19-02-202119-02-2021

Blik op Werk Keurmerk

Career & Kids, Career & Live en partners is in het bezit van het Blik op Werk Keurmerk met vier sterren
Career & Kids, Career & Live en partners heeft de volgende resultaten behaald (in vergelijking tot de normen van het Blik op Werk Keurmerk).
Download het rapport

Blik op Werk Tevredenheidsonderzoek

Career & Kids, Career & Live en partners neemt deel aan het Blik op Werk Tevredenheidonderzoek. Bekijk hieronder de resultaten.

TevredenheidGecontroleerd door Blik op Werk op 19-02-202119-02-2021

Dienstverlening gericht op:ScoreAantal respondentenMarktgemiddelde
Fysieke en mentale behandeling of begeleiding-88,4
Diagnose, onderzoek en loopbaanoriëntatie-107,7
Outplacement-00,0
Toeleiden van werk naar werk (eerste en tweede spoor)*37,9
Toeleiden naar werk vanuit situatie geen werk8,71118,0
Sociale activering en participatie-97,9

Download het volledige onderzoeksrapport 2020
Download het volledige onderzoeksrapport 2019
Download het volledige onderzoeksrapport 2018

Scores van opdrachtgevers

Dienstverlening gericht op:ScoreAantal respondentenMarktgemiddelde
Totaal8,25--

Scores per arbeidsmarktregio

ArbeidsmarktregioScoreMarktgemiddeldeAantal respondentenUitgenodigdResponse
Midden-Utrecht8172861%
Noordoost-Brabant8164139%
Rijnmond8.1132454%
Haaglanden8.3111861%
Noord-Holland Noord8.1112250%
Midden-Brabant8.162227%
Rivierenland8.261060%
Friesland851338%
Holland-Rijnland8.251145%

Toelichting op het onderzoek

Het onderzoek is uitgevoerd door Stratus Marktonderzoek (onderdeel van Panteia). Het marktgemiddelde is gebaseerd op de scores van alle bedrijven die aan het tevredenheidsonderzoek hebben meegedaan.

Het onderzoek is uitgevoerd in de periode van 1 february 2020 tot 1 january 2021.

De tevredenheidresultaten van dit bedrijf zijn gebaseerd op onderzoek dat is uitgevoerd in opdracht van Blik op Werk. Het gaat hier om het oordeel van cliënten en opdrachtgevers over de kwaliteit van dienstverlening van Career & Kids, Career & Live en partners.

Attentie: Op deze website staan de resultaten van de officiële tevredenheidsmetingen van Blik op Werk. Stichting Blik op Werk is niet verantwoordelijk voor (onjuiste) weergave ervan door derden.

Diensten

Verzuimbegeleiding

Career & Kids is gespecialiseerd in de begeleiding bij (dreigend) ziekteverzuim dat veroorzaakt wordt door psychische klachten, specifiek voor de doelgroep vrouwen die werk en gezin combineren. Niet alleen overbelasting op het werk, maar ook privé-omstandigheden van de medewerkster kunnen oorzaken zijn van disfunctioneren of ziekte.

Assessment

Career & Kids werkt met de internationaal erkende tests van CEB/SHL op het gebied van persoonlijkheid, kennis, vaardigheden, motivatoren, stressoren en competenties. Tevens werken we met de internatioanle WorkLifeIndicator en maken we gebruik van de WerkPrivé Cultuur meter

workshop "werk en gezin optimaal combineren"

Tijdens deze workshop maken vrouwen en mannen kennis met de werkmethode van Career & Kids. Zo krijgt men inzicht in zijn eigen valkuilen (waar loopt men altijd tegen aan), maar ook de werksituatie (wat kan er veranderd worden), de thuissituatie (wat kan er beter, welke taken kan men delegeren etc.) en de samenhang hiertussen. Om vervolgens met behulp hiervan de kansen en bedreigingen (zowel persoonlijk als zakelijk) in kaart te brengen en deze verder te benutten of om te buigen. Tegelijkertijd krijgt men inzicht, maar ook praktische tips, hoe men de werksituatie en de thuissituatie kan optimaliseren.

Outplacement

Aangezien Career & Kids mn werkende moeders (en steeds meer vaders) begeleidt die veelal op zoek zijn naar een nieuwe uitdagende parttime functie, is in het gehele traject veel aandacht voor de combinatie werk en zorg en ook parttime mogelijkheden (o.a. mbv onze eigen parttime vacature site); een concreet en resultaatgericht outplacement traject, zodat u weer met plezier naar uw (nieuwe) werk gaat en fluitend thuiskomt.

Trainingen stressmanagement

Workshop Minder Multitasken en meer MonoTasken
Druk druk druk: Sinds 1950 zijn we 50% sneller gaan praten, slapen we een half uur minder, lopen we 10% sneller en zijn we 24/7 bereikbaar. we zijn constant aan het MultiTasken. In diverse onderzoeken is aangetoond dat MultiTasken niet werkt en zelfs contraproductief is. De productiviteit van individuele medewerkers vermindert met ongeveer 25% door het gelijktijdig uitvoeren van verschillende taken. Organisaties die hun productiviteit zouden willen verhogen moeten MultiTasken op organisatieniveau oppakken. Tijdens de workshop wordt aandacht geschonken aan het verminderen op organisatieniveau van het Multitasken, plus het veranderen van individueel gedrag.
Zaken die aan de orde komen zijn oa synchoniseren van prioriteiten, focussen op één taak tegelijk en deze taak afronden zonder interrupties, waarom MultiTasken niet werkt, wat is MonoTasken en hoe doe je MonoTasken. Deze workshop duurt 1 dagdeel.
Lees ook ons blog over Monotasken http://blog.careerandlive.nl/2012/09/30/monotasken-is-meer-dan-een-hype-het-is-echt-pure-noodzaak/

De workshop zal worden aangevuld worden met filmpjes, leesmateriaal op een leestafel en bestaan uit afwisselende werkvormen . De prijs voor deze workshop is afhankelijk van de duur, een lunchlezing (0,5 dagdeel) of tot hele dag:
€ 750,00 per dagdeel exclusief BTW, inclusief een uitgebreide werkmap.

Trainingen verzuimbegeleiding voor leidinggevenden

Workshop Worklife Choices voor managers: Betere resultaten voor de organisatie en wellbeing van de medewerkers door aandacht voor stress, werkprivé issues en resilience
Vanuit de traditionele werk privé balans gedachte naar Work Life Choices: erkennen, herkennen en actie ondernemen, gebaseerd op het model van Prochaska en DiClemente en het Vier Ballen Verander Model. Afhankelijk van het aantal deelnemers en de tijd, worden de onderwerpen verder uitgediept. De workshop is altijd interactief, gebaseerd op wetenschappelijke onderzoeken en is geen saaie lezing. Deze workshop wordt uitsluitend incompany verzorgd, variërend van lunchlezing tot een workshop van 2 dagdelen.
• Wat is werk privé balans & wat betekent het?
• Anders denken van werk privé balans naar Work Life Choices!
• Waarom is het belangrijk?
• Resilience!
• Positieve psycholgie en output
• Welke impact het heeft op medewerkers?
• Vitaliteit, stress en burnout!
• Wat is technostress & wat betekent 24/7 bereikbaar zijn!
• Minder doen, maar effectiever werken!
• Wat levert het de organisatie op door hier meer en gerichter aandacht aan te besteden aan Work Life Choices
• De verschillende generaties: Baby Boomers, X, Y en Z
• Welke impact heeft de bedrijfscultuur op Work Lie Choices?
• Concrete tools om morgen gelijk aan de slag te gaan
Lees ook ons blog over Work Life Choices http://blog.careerandkids.nl/2013/01/07/werk-prive-balans-is-de-trend-voor-2013/
De workshop zal worden aangevuld worden met filmpjes, leesmateriaal op een leestafel en bestaan uit afwisselende werkvormen . De prijs voor deze workshop is afhankelijk van de duur, een lunchlezing (0,5 dagdeel) of tot hele dag:
€ 750,00 per dagdeel exclusief BTW, inclusief een uitgebreide werkmap.

Preventie ziekteverzuim

Maternity Coaching voor medewerkers die met zwangerschapsverlof gaan. Het primaire doel van de coaching is "het creëren van een optimale balans tussen werk, gezinsleven en eigen persoonlijke ontwikkeling". Het traject zal bestaan uit 1 intake gesprek. Aan de hand van dit gesprek wordt een persoonlijk trajectplan opgesteld, waarin de concrete activiteiten worden beschreven die noodzakelijk zijn voor het bereiken van de doelstelling(en). Het traject zal vervolgens bestaan uit 3 gesprekken van 1,5 uur en gebaseerd zijn op het model van Belasting-Belastbaarheid. De coaching vindt plaats tijdens het zwangerschapsverlof en de gesprekken vinden plaats bij de cliënte aan huis.

Lees ook ons blog over werk prive balans http://blog.careerandkids.nl/2014/01/27/aan-het-werk-na-zwangerschapsverlof-een-roze-wolk-of-een-zwart-gat/

Motivatietest

1. Personal Coaching op het gebied van work &life balance! Een optimale balans tussen werk, gezinsleven en eigen persoonlijke ontwikkeling. Als basis zetten wij de OPQ in: de Occupational Personality Questionnaire persoonlijkheidstest (over werkgerelateerd gedrag). De OPQ geeft op een effectieve manier inzicht in zaken als: wat gaat goed, wat zijn de valkuilen, wat zijn de belangrijkste competenties en wat geeft spanning? De uitkomsten van de test gebruiken we tijdens de gesprekken. Dit individuele coachingstraject leert om goed omgaan met de rollen die men vervult door praktische tips, reflectie en oefeningen. We laten zien hoe een carrière te combineren is met andere rollen zoals o.a. het ouderschap. Uit wetenschappelijk onderzoek van o.a. Elianne van Steenbergen van de Universiteit Utrecht blijkt dat er absoluut voordelen zitten aan de werk-thuis facilitatie, waarbij met name diverse conflicten een rol kunnen spelen; het energie gerelateerde conflict, het tijdsgerelateerde conflict, het gedragsconflict en psychologisch conflict. Door hiermee aan de slag te gaan tijdens de persoonlijke coachingsgesprekken leert men hoe je voldoende tijd voor jezelf vrij kan maken en toch een goede ouder, werknemer, partner en vriendin kan zijn. Men krijgt een beter zicht op wat energie geeft en wat energie kost. Men krijgt inzicht in hoe men door een goede planning efficiënter met taken en verantwoordelijkheden kan omgaan.

E coaching

Facebook en e-coaching workshop werk en privé combineren
N I E U W: workshop volgen wanneer en waar het uitkomt, bijvoorbeeld vanuit de luie stoel of op smartphone in de trein!

Programma Facebook en e-coaching workshop en kosten
Tijdens deze workshop leren de deelnemers goed omgaan met de rollen die men vervult, met behulp van praktische tips en oefeningen. Het resultaat? Optimaal je persoonlijke ontwikkeling, het werk en het privé leven te combineren. Tijdens de workshop is voldoende tijd ingeruimd voor discussies, overleg en herkenning met “gelijkgestemden”. Onderwerpen die behandeld kunnen worden zijn o.a. Tijd voor jezelf, Prioriteiten, Energievreters/energie in balans, Hoe leer ik “nee” zeggen, Ontstressen, Waarom werk ik, Wat inspireert mij, Actieplan maken/de toekomst.

Wat levert het op?
De deelnemers leren goed omgaan met de rollen die men vervult door praktische tips en oefeningen. Men krijgt inzicht in de Mission Statement, Levensmissie, talenten die men zowel zakelijk als privé inzet, waar wil men naar toe, wat is belangrijk! Ook krijgt de deelnemer o.a. beter zicht op wat energie geeft en wat energie kost. Waardoor de balans tussen werk en privé verbetert. Men krijgt inzicht in hoe de werk- en/of thuissituatie te optimaliseren. Het resultaat? Optimale persoonlijke loopbaan ontwikkeling, en werk en privé combineren. 24/7 werken of 24/7 genieten? Work Life Choices.

Reïntegratieadvies

Individuele re-integratie 1e of 2de spoor traject Als een werknemer na een periode van ziekte moet re-integreren, is terugkeer naar de oude functie soms niet mogelijk. Als er elders binnen uw bedrijf ook geen passende plek voor hem/haar is, moet u hem/haar begeleiden bij het vinden van een nieuwe baan bij een ander bedrijf. Career & Kids kan daarbij helpen met concreet en resultaatgericht loopbaanadvies, zowel voor het eerste als voor het tweede spoor. Wij begeleiden bij het vinden van een echt passende baan, die aansluit bij de loopbaanwensen en de privé-situatie van uw werknemer. Lees ook ons blog over Reintegratie http://blog.careerandkids.nl/2012/09/10/van-weerloosheid-naar-het-heft-in-eigen-hand-turning-fear-into-fuel/

Doelgroep

Belangrijkste doelgroepen

mensen die werk en prive combineren

Gaat het om Work Life Balance in 2013 of dekt Work Life Choices de lading veel beter. Wij zijn van mening van wel. Het dekt de lading veel beter, je hebt altijd een keuze hoe je je leven inricht, in welke periode dan ook. Of je nu 20, 30, 40, 50 of 60 bent. En die gedachte geeft energie. Niet moeten, maar Kiezen.

Personen met ziekten ten gevolge van zwangerschap

Career & Kids werkt specifiek voor vrouwen die ziek zijn geworden ten gevolge van zwangerschap, door welke oorzaak dan ook of tijdens de zwangerschap, maternity coaching.

Werkloze vrouwen

Werk en gezin combineren vergt een speciale aanpak. Wij kijken naar de persoonlijkheid, de thuis- en (toekomstige) werksituatie, vanuit WW , of WAO-situatie of de bijstand.

Alleenstaande moeders en/of vaders

Werk en gezin combineren voor vooral alleenstaande moeders eist kennis, ervaring en een goede begeleiding.

Organisatie advies

Hoe is het met de werk privé balans binnen uw organisatie gesteld?
Diverse onderzoeken tonen aan dat werknemers werkprivé balans belangrijker vinden dan salaris. Plus dat dialoog over werk en privé helpt verzuim te voorkomen.

• Hoe is het met de bewustwording van het belang van werkprivé balans bij de leidinggevenden?
• Hoe maken we het onderwerp werkprivé bespreekbaar?
• Welke issues vinden onze medewerkers belangrijk om werk en privé te combineren?
• Wat kunnen we doen om op korte termijn "winst" te behalen met betrekking tot werkprivé balans?

Herkent u deze vragen?
De oplossing is makkelijk, snel te realiseren en valide. Namelijk De Cultuurmeter. Deze korte online vragenlijst geeft u inzicht over de mening van uw medewerkers over onderwerpen als: ervaren flexibiliteit in werktijden, thuiswerken, houding van leidinggevenden over werkende ouders, zorgverlof ed. Het gaat hierbij niet over de werkelijke situatie, maar de perceptie van uw medewerkers.

Op basis van de vragenlijsten krijgt u van ons een kort en bondig rapport, gekoppeld aan een mondelinge toelichting aan het MT, HRM en/of OR. Met daarbij concrete adviezen hoe u op korte, middellange en lange termijn de inzetbaarheid kunt vergroten van een grote groep medewerkers, die niet vallen onder het Ouderen- of Jongerenbeleid. Op die manier besteedt u ook aandacht aan hen en neemt u hen serieus. Tevens vermindert u regretted losses of verzuim.

Het wordt helder wat er nodig is binnen uw organisatie op het gebied van cultuur, beleid en/of training. Zowel voor de medewerkers als voor de leidinggevenden, als voor beleid en cultuur!

Contact

Vestigingen

Dorpsstraat Dorpsstraat 30, 4145 KC Schoonrewoerd (route)
Annemie Schuitemaker
0800 02010606
schuitemaker@careerandkids.nl

Dorpsstraat 30, 4145 KC Schoonrewoerd (route)
Annemie Schuitemaker
0800 02010606
schuitemaker@careerandkids.nl

Schaarhuisstraat 12, 5231 PV Den Bosch (route)
Annemie Schuitemaker
0800 02010606
schuitemaker@careerandkids.nl

Stadhoudersweg 117 a, 3039 EE Rotterdam (route)
Annemie Schuitemaker
0800 02010606
schuitemaker@careerandkids.nl

Amalia van Anhaltstraat 8, 5616 BH Eindhoven (route)
Annemie Schuitemaker
0800 02010606
schuitemaker@careerandkids.nl

Prunuslaan 54, 3053 ZL Rotterdam (route)
Annemie Schuitemaker
0800-0201060
schuitemaker@careerandkids.nl

Sabotagelaan 72, 9727 CR Groningen (route)
Annemie Schuitemaker
0800-0201060
schuitemaker@careerandkids.nl

Van Doetinchemlaan 3, 7431 BN Diepenveen (route)
Annemie Schuitemaker
0800-0201060
schuitemaker@careerandkids.nl

Burgemeester Visserstraat 5, 5037 PN Tilburg (route)
Annemie Schuitemaker
0800-0201060
schuitemaker@careerandkids.nl

Lijsterstraat 6, 3514 TV Utrecht (route)
Annemie Schuitemaker
0800-0201060
schuitemaker@careerandkids.nl

Nobelllaan 8, 6006 NP Weert (route)
Annemie Schuuitemaker
0800-0201060
schuitemaker@careerandkids.nl

Regentesselaan 65, 3571 CB Utrecht (route)
Annemie Schuitemaker
0800-0201060
schuitemaker@careerandkids.nl

Scheggegertdijk 27, 7218 MX Almen (route)
Annemie Schuitemaker
0800-0201060
schuitemaker@careerandkids.nl

Waterhoenlaan 1, 3645 JR Vinkeveen (route)
Annemie Schuitemaker
0800-0201060
schuitemaker@careerandkids.nl

Rietdekkersdreef 723, 7328 AS Apeldoorn (route)
Annemie Schuitemaker
0800-0201060
schuitemsker@careerandkids.nl

Internetadres: http://www.careerandkids.nl

Aantal werknemers: 25
Aantal vestigingen: 15
Oprichtingsjaar: 2003

1140