Samen werken aan
duurzame participatie

Compact Reïntegratie BV

Compact Werkt gaat verder .....

Onze pluspunten voor u op een rij gezet:
+Compact Werkt is ‘Blik op Werk’ erkend: trajecten kunnen dus (deels) worden gefinancierd
+Compact Werkt bedient zich van het zgn. ‘E-coaching’ met méér kwalitatieve begeleidingstijd
+Compact werkt opereert...
meer...

Compact Werkt gaat verder .....

Onze pluspunten voor u op een rij gezet:
+Compact Werkt is ‘Blik op Werk’ erkend: trajecten kunnen dus (deels) worden gefinancierd
+Compact Werkt bedient zich van het zgn. ‘E-coaching’ met méér kwalitatieve begeleidingstijd
+Compact werkt opereert samen met 10 regionale netwerkorganisaties: met elkaar worden er méér
plaatsingen naar ander werk gerealiseerd
+Naast bemiddeling naar ander werk, verzorgt Compact Werkt ook de coaching bij de eigen werkgever.
Belangrijk daarbij zijn opbouw, coaching en natuurlijk begeleiding
+Compact Werkt staat bekend om haar scholingstrajecten met baangarantie
+Loonsancties en WGA-instroom worden door Compact Werkt voorkómen c.q. teruggedrongen
+Landelijke dekking meerdere regionale spreekuurlocaties
+Last but not least: bij Compact Werkt heeft u geen loonsancties

Onderscheid met andere organisaties

Onderscheidend effectief:
Onze aanpak werkt.
Compact Werkt biedt re-integratie mogelijkheden in eigen of ander werk
Geen schriftelijke afwijzingen meer maar direct contact met uw mogelijke nieuwe werkgever
10 landelijke netwerkpartners bieden u een passend arbeidscontract aan!
minder...

KwaliteitGecontroleerd door Blik op Werk op 01-03-202101-03-2021

Blik op Werk Keurmerk

Compact Reïntegratie BV is in het bezit van het Blik op Werk Keurmerk met twee sterren
Compact Reïntegratie BV heeft de volgende resultaten behaald (in vergelijking tot de normen van het Blik op Werk Keurmerk).
Download het rapport

Blik op Werk Tevredenheidsonderzoek

Compact Reïntegratie BV neemt deel aan het Blik op Werk Tevredenheidonderzoek. Bekijk hieronder de resultaten.

TevredenheidGecontroleerd door Blik op Werk op 01-03-202101-03-2021

Dienstverlening gericht op:ScoreAantal respondentenMarktgemiddelde
Outplacement-00,0
Toeleiden van werk naar werk (eerste en tweede spoor)-177,9
Toeleiden naar werk vanuit situatie geen werk-00,0

Download het volledige onderzoeksrapport 2020
Download het volledige onderzoeksrapport 2019
Download het volledige onderzoeksrapport 2018

Scores van opdrachtgevers

Dienstverlening gericht op:ScoreAantal respondentenMarktgemiddelde
Totaal6,86--

Scores per arbeidsmarktregio

ArbeidsmarktregioScoreMarktgemiddeldeAantal respondentenUitgenodigdResponse

Toelichting op het onderzoek

Het onderzoek is uitgevoerd door Stratus Marktonderzoek (onderdeel van Panteia). Het marktgemiddelde is gebaseerd op de scores van alle bedrijven die aan het tevredenheidsonderzoek hebben meegedaan.

Het onderzoek is uitgevoerd in de periode van 1 february 2020 tot 1 march 2021.

De tevredenheidresultaten van dit bedrijf zijn gebaseerd op onderzoek dat is uitgevoerd in opdracht van Blik op Werk. Het gaat hier om het oordeel van cliënten en opdrachtgevers over de kwaliteit van dienstverlening van Compact Reïntegratie BV.

Attentie: Op deze website staan de resultaten van de officiële tevredenheidsmetingen van Blik op Werk. Stichting Blik op Werk is niet verantwoordelijk voor (onjuiste) weergave ervan door derden.

Diensten

Jobhunting

Naast het actief speuren naar en aanlevering van vacatures door onze jobhunter kunt u desgewenst samen met hem of haar op werkgeversbezoek. Geen schriftelijke afwijzingen meer maar direct contact met uw mogelijke nieuwe werkgever. De te bezoeken werkgever ziet direct wie u bent en wat u wilt en kunt. Door deze directe benadering ontstaat regelmatig een "match".

Onze begeleiding is onderscheidend.
Bij de meeste re-integratiebureaus heeft de re-integratieconsulent de verantwoording voor gemiddeld 80 tot 120 cliënten!
Wij kiezen voor een lage caseload van 30 cliënten zodat u dan 4 keer zoveel tijd en kans heeft om gere-integreerd te worden.

Arbeidsdeskundig onderzoek

Een arbeidsdeskundigonderzoek is bestemd voor werknemers die wegens geheel of gedeeltelijke ziekte zijn uitgevallen en waarbij bij de werkgever of bij de werknemer onduidelijkheid over bestaat, of de werknemer in staat is zijn of haar eigen werk te hervatten of om andere werkzaamheden te verrichten.

Zowel de opdrachtgever als de werknemer krijgen een concreet beeld van de mogelijkheden die een werknemer heeft om passende taken en werkzaamheden te verrichten op basis van de kenmerkende belasting van de functie in relatie tot de belastbaarheid van de werknemer.

Het Arbeidsdeskundigonderzoek dient tevens ter vaststelling of binnen de kaders van de Wet verbetering poortwachter het eerste spoor vervolgd kan worden, of dat re-integratie tweede spoor gestart moet worden.

Vacaturebemiddeling

Bij re-integratie eerste spoor wordt op basis van een arbeidsdeskundigonderzoek de werknemer middels een tijdcontingente aanpak begeleidt naar werkhervatting in de eigen functie, al dan niet met aanpassingen, dan wel naar een andere functie binnen het eigen bedrijf.De arbeidsdeskundige heeft de kenmerkende belasting van de functie(s) in kaart gebracht en zorgt ervoor dat deze passen binnen de belastbaarheid van de werknemer. Zo nodig zal de arbeidsdeskundige binnen de gegeven mogelijkheden een herschikking van taken adviseren (job carving) om voor de werknemer een duurzame werkhervatting te realiseren. De arbeidsdeskundige overlegt daartoe met de werkgever en met de bedrijfsarts.

Bij re-integratie tweede spoor is uit het arbeidsdeskundigonderzoek gebleken dat er voor de werknemer geen arbeidsmogelijkheden zijn binnen het eigen bedrijf. Samen met de werknemer wordt de bemiddeling en begeleiding naar passend werk vorm gegeven door het benaderen van diverse geschikte werkgevers.

Sollicitatietraining/sollicitatiebegeleiding

Voorafgaand aan de re-integratie werk je samen met je re-integratiedeskundige aan je sollicitatievaardigheden. We hebben géén sollicitatieklassen maar gaan uit van het individu. Indien gewenst oefenen we in een voorbeeld sollicitatiegesprek uw sollicitatievaardigheden. Achteraf kunt u dit terugzien op video en kunt u beoordelen of u tevreden bent of niet. Kortom geen sollicitatieklasjes maar individueel maatwerk.

Jobcoaching

Compact Werkt biedt gerichte persoonlijke ondersteuning en begeleiding aan cliënten die deze ondersteuning vanuit hun eigen sociaal-medisch en/of maatschappelijk perspectief bezien redelijkerwijs nodig hebben om zich te kunnen ontwikkelen tot de juiste persoon op de juiste arbeidsplaats.
Voor zover de reguliere nazorg aan cliënten na plaatsing in passende arbeid daar onvoldoende in voorziet, vanwege de inzet en tijd die daaraan verbonden is, wordt door de jobcoach van Compact Werkt deze persoonlijke ondersteuning aan de cliënt aangeboden.

Outplacement

Doel van outplacement is het professioneel begeleiden van medewerkers bij het vinden van een nieuwe werkkring, zo veel mogelijk afgestemd op diens ambities en kwaliteiten. Medewerkers worden geconfronteerd met een veranderende organisatie en daarbij behorende wijzigingen in de taak- en/of functie inhoud waardoor een dreigend ontslag aan de orde komt.

De medewerker zal een uitgebreidt Kwaliteitenonderzoek ondergaan. De resultaten vanuit dit onderzoek zullen met de medewerker worden besproken. Van hieruit zal een persoonlijke sterkte – zwakte analyse worden opgesteld.

Naar aanleiding van de uit het onderzoek verkregen informatie wordt op basis van een sterkte – zwakte analyse en de kennis en mening van de loopbaandeskundige van Compact Reïntegratie een toelichting gegeven op welk type werk, branche en cultuur het best past bij de persoonlijkheid en de vaardigheden van de medewerker. Trainingsbehoeften en mogelijkheden worden met medewerker en werkgever besproken. De medewerker wordt stap voor stap begeleid, gemotiveerd en ondersteund.

De medewerker wordt geleerd hoe de arbeidsmarkt benaderd kan worden en hoe kansen te benutten zijn. Het schrijven van brieven, voeren van gesprekken, benaderen van werving en selectiebureaus en de mogelijkheden van Internet/social media worden besproken. Gezamenlijk wordt een persoonlijke CV opgesteld, passende vacatures gezocht en besproken hoe deze te benaderen. Al naar gelang de uitkomsten van de persoonlijke en arbeidsmarktanalyse worden specifieke coachingsgesprekken ingezet.

Na het verwerven van de nieuwe baan zal tijdens de proeftijd van de medewerker regelmatig contact zijn over de stand van zaken zodat bij eventuele problemen tijdig kan worden ingegrepen. Aan het einde van de proeftijd volgt indien gewenst een evaluatiegesprek met zowel de oud-werkgever en de medewerker.

Doelgroep

Belangrijkste doelgroepen

Fase 2/3-cliënten

 • opdrachtgever UWV: afdeling WGA/WAO,ZW/Arbo,WW, WIA
 • doel; bevorderen van zelfredzaamheid en door middel van jobhunten - en zo nodig samen met cliënt - nieuwe werkgevers zoeken.
 • Kennis en ervaring als arbeidsdeskundige ruim 10 jaar kennis van cliënten re-integreren naar de arbeidsmarkt

Moeilijk bemiddelbaren

 • opdrachtgever UWV doelgroepen: ZW, WIA, WW en Wajong
 • doel; bevorderen van zelfredzaamheid en door middel van jobhunten - en zonodig samen met client - nieuwe werkgevers zoeken.
 • Kennis en ervaring als arbeidsdeskundige ruim 10 jaar kennis van clienten re-integreren naar de arbeidsmarkt.

cliënten in ziektewet en cliënten met letselschade

 • opdrachtgever werkgevers met een loondoorbetalingsverplichting en UWV afdeling ZW/Arbo
 • doel; bevorderen van zelfredzaamheid en door middel van jobhunten - en zonodig samen met client - nieuwe werkgevers zoeken.

Vaak eerst werkervaring opdoen, daarna starten met jobhunten om vervolgens te re-integreren naar passend werk.

 • Kennis en ervaring als arbeidsdeskundige ruim 10 jaar kennis van clienten re-integreren naar de arbeidsmarkt.

Arbeidsgehandicapten met WWB-uitkering / Sfb geïndiceerden

 • opdrachtgever UWV (gemeenten)
 • doel; bevorderen van zelfredzaamheid en door middel van jobhunten - en zonodig samen met client - nieuwe werkgevers zoeken.
 • kennis en ervaring als arbeidsdeskundige ruim 10 jaar kennis van cliënten re-integreren naar de arbeidsmarkt

Ouderen (> 55 jaar)

 • opdrachtgever UWV: ZW en WW/WAO
 • doel; bevorderen van zelfredzaamheid en door middel van jobhunten - en zonodig samen met client - nieuwe werkgevers zoeken.
 • Kennis en ervaring als arbeidsdeskundige ruim 10 jaar kennis van clienten re-integreren naar de arbeidsmarkt .

verzuimende werknemers met een arbeidscontract

doel;

 • bemiddelen naar ander en / of eigen werk
 • onderzoek eigen werk behoort hierin tot de mogelijkheden
 • netwerk verbinden
 • opleiden naar ander werk
 • sollicitatie vaardig leren omgaan met de computer

Contact

Vestigingen

Compact Groep Leeuwarden Castorweg 19 (hoofdkantoor), 8938 BE LEEUWARDEN (route)
085 1300684
info@compact-groep.nl

Compact Groep Groningen Damsterdiep 49 , 9711 SH SH Groningen (route)
085-1300684
info@compact-groep.nl

Compact Groep Den Bosch Rompertsebaan 50, 5231 GT Den Bosch (route)
085-1300684
info@compact-groep.nl

Compact Groep Eindhoven (A Bruins Finance) Fransebaan , 5627 JM Eindhoven (route)
085-1300684
info@compact-groep.nl

Compact Groep Utrecht Zeemanlaan 80, 3572 ZE Utrecht (route)
085-1300684
info@compact-groep.nl

Compact Groep Rotterdam Planetenweg 5, 2651 JA Berkel en Rodenrijs (route)
085-1300684
info@compact-groep.nl

Compact Groep Hoofddorp (Crown Business Center) Planetenweg 5, 2132 HN Hoofddorp (route)
085-1300684
info@compact-groep.nl

Compact Werkt Zwolle , 8028 PM Zwolle (route)
085-1300684
info@compact-groep.nl

Compact Groep Purmerend (Flexplek Purmerend) Kwadijkerkoogweg 16 , 1442 LA Purmerend (route)
085-1300684
info@compact-groep.nl

Internetadres: http://www.compact-groep.nl

Aantal werknemers: 4
Aantal vestigingen: 9
Oprichtingsjaar: 2006

5819