Samen werken aan
duurzame participatie

Da Vinci College

Da Vinci College

Werken aan de Nederlandse taal én de kansen voor je toekomst vergroten? Doe het samen met het Da Vinci College!

Het ROC Da Vinci College is een regionaal opleidingscentrum in de regio Drechtsteden en de gemeenten Gorinchem, Molenlanden, Vijfheerenlanden, Altena en de...
meer...

Da Vinci College

Werken aan de Nederlandse taal én de kansen voor je toekomst vergroten? Doe het samen met het Da Vinci College!

Het ROC Da Vinci College is een regionaal opleidingscentrum in de regio Drechtsteden en de gemeenten Gorinchem, Molenlanden, Vijfheerenlanden, Altena en de Hoeksche Waard. Naast de mbo- en hbo-opleidingen geven we scholing, trainingen en cursussen aan volwassenen met verschillende achtergronden, opleidingen en niveaus. U kunt bij ons cursussen Inburgeren en Nederlands als tweede taal (NT2) volgen. Wij bieden ook een cursus die u voorbereidt op het Staatsexamen NT2. Voor Nederlanders die moeite hebben met de eigen taal geven we basiscursussen voor volwassenen (NT1).

Onderscheid met andere organisaties

Waarom kies je voor het Da Vinci College om in te burgeren?
Het Da Vinci College vindt het belangrijk dat iedereen mee kan doen in de samenleving. Er is nadrukkelijk plaats voor groepen binnen onze maatschappij met een taalachterstand. We bereiden u voor op het inburgeringsexamen en we gaan verder. We bieden u mogelijkheden om bij onze eigen school door te stromen naar een beroepsopleiding en of bereiden u voor op werk. Samen met u werken we aan uw toekomst in Nederland!
minder...

KwaliteitGecontroleerd door Blik op Werk op 07-02-202307-02-2023

Blik op Werk Keurmerk

Da Vinci College is in het bezit van het Blik op Werk Keurmerk met vier sterren
Da Vinci College heeft de volgende resultaten behaald (in vergelijking tot de normen van het Blik op Werk Keurmerk).
Download het rapport

Inspectie Toezicht in de Klas

Da Vinci College werd in het kader van 'Toezicht in de Klas' door het kennisinstituut ITTA geïnspecteerd op de kwaliteit van didactiek en cursistenbegeleiding. Hieronder vindt u het bijbehorende rapport.
Bekijk het rapport

Blik op Werk Tevredenheidsonderzoek

Da Vinci College neemt deel aan het Blik op Werk Tevredenheidonderzoek. Bekijk hieronder de resultaten.

TevredenheidGecontroleerd door Blik op Werk op 07-02-202307-02-2023

Dienstverlening gericht op:ScoreAantal respondentenMarktgemiddelde
Inburgeringscursussen en duale trajecten7,8718,4

Download het volledige onderzoeksrapport 2023
Download het volledige onderzoeksrapport 2022
Download het volledige onderzoeksrapport 2021

Scores van opdrachtgevers

Dienstverlening gericht op:ScoreAantal respondentenMarktgemiddelde
Totaal --

Scores per arbeidsmarktregio

ArbeidsmarktregioScoreMarktgemiddeldeAantal respondentenUitgenodigdResponse
Gorinchem7.98.13211328%
Drechtsteden7.98.1287338%
West-Brabant7.48.583622%

Toelichting op het onderzoek

Het onderzoek is uitgevoerd door Stratus Marktonderzoek (onderdeel van Panteia). Het marktgemiddelde is gebaseerd op de scores van alle bedrijven die aan het tevredenheidsonderzoek hebben meegedaan.

Het onderzoek is uitgevoerd in de periode van 24 january 2023 tot 16 december 2023.

De tevredenheidresultaten van dit bedrijf zijn gebaseerd op onderzoek dat is uitgevoerd in opdracht van Blik op Werk. Het gaat hier om het oordeel van cliënten en opdrachtgevers over de kwaliteit van dienstverlening van Da Vinci College.

Attentie: Op deze website staan de resultaten van de officiële tevredenheidsmetingen van Blik op Werk. Stichting Blik op Werk is niet verantwoordelijk voor (onjuiste) weergave ervan door derden.

SlagingspercentageGecontroleerd door Blik op Werk

Slagingspercentages

Bekijk de slagingspercentages in de auditrapportage.

Inburgerklassen

Maximum aantal studenten per klas:16 tot 20
Gemengde niveau's in de klas:ja
Instroom tijdens de cursus:ja

Leerroute en uurtarief

Leerroute: Analfabeet (Wet Inburgering 2013)Uurtarief:   € 14,00
Leerroute: Laag opgeleid (Wet Inburgering 2013)Uurtarief:   € 14,00
Leerroute: Middelbaar opgeleid (Wet Inburgering 2013)Uurtarief:   € 14,00
Leerroute: Hoog opgeleid (Wet Inburgering 2013)Uurtarief:   € 14,00
Leerroute: Z-route (Wet Inburgering 2021)Uurtarief:   € 14,00
Leerroute: B1-route (Wet Inburgering 2021)Uurtarief:   € 14,00

Diensten

Taal- en inburgeringstrajecten

Inburgeringstraject:
De cursus Inburgering van het Da Vinci College Educatie is bedoeld voor alle mensen die verplicht zijn het inburgeringsdiploma te behalen volgens de Wet Inburgering. Iedereen is welkom bij onze inburgeringscursussen, ongeacht uw niveau of vooropleiding. We gaan uit van de kennis en vaardigheden die u al heeft en u krijgt les op uw eigen niveau. Het is ook mogelijk na het examen Inburgering in te stromen in een mbo-opleiding aan het Da Vinci College.

Examen:
De cursus Inburgering bereidt u voor op het verplichte inburgeringsexamen. U doet dan examen in Nederlands lezen, luisteren, schrijven, spreken, Kennis van de Nederlandse Maatschappij (KNM) en Oriëntatie op de Nederlandse Arbeidsmarkt (ONA). Haalt u het examen, dan voldoet u hiermee aan de inburgeringsplicht. Heeft u plannen om verder te gaan studeren op mbo-, hbo- of universitair niveau of wilt u gaan werken op dit beroepsniveau, dan kunt u ervoor kiezen om Staatsexamen NT2 te doen.

== ==
Duur van de cursus:
U gaat gemiddeld drie dagdelen per week naar school. Hoe lang u over de Inburgeringscursus doet, hangt af van uw vooropleiding, met een maximum van 3 jaar. U kunt de Inburgeringscursus ook in combinatie met een voorbereiding op een beroepsopleiding doen. Dan gaat u 5 dagdelen per week naar school. Uw trajectbegeleider vertelt u graag meer over de mogelijkheden, dit geldt alleen voor iedereen die onder de WI 2013 regeling valt.

Aanmelding:
Voor de inburgering geldt dat na aanmelding een uitgebreide intake volgt. Het doel is om de leervraag, het huidige (taal)niveau, de leerbaarheid, de leerdoelen en het bijpassende leertraject per deelnemer vast te stellen. Dit wordt verwerkt in een trajectplan. Voor de start van de lessen streven we naar minimaal twee 2 weken na de intake.

Onderwijsroute

Het Da Vinci College Educatie verzorgt in opdracht van de gemeenten Drechtsteden en Gorinchem, in het kader van de Wet Inburgering, de Onderwijsroute voor volwassen inburgeraars (>18 jaar). De Onderwijsroute bestaat uit het inburgeringstraject en het taalschakeltraject. Als u alle onderdelen hebt behaald dan ontvangt u een diploma. Hiermee kunt u doorstromen naar een mbo-opleiding op niveau 2, 3 of 4. Zo helpen we ook volwassen inburgeraars op weg naar het mbo! De gemeente bepaalt of u deze route mag volgen. Neem hiervoor contact op met uw gemeente.

Inburgeringstraject B1 en Z-route

Bent u gezinsmigrant of overige migrant, dan kunt u - onder de voorwaarde dat wij u een geschikt aanbod kunnen doen- bij ons de Z-route, de B1 route en de onderwijsroute volgen. U betaalt deze opleiding zelf. De gemeente kan u helpen om de juiste route te bepalen. Vragen over de voorwaarde kunt u stellen via de mail educatieinfo@davinci.nl .

Doelgroep

Belangrijkste doelgroepen

== ==
Het Da Vinci College verzorgt inburgeringstrajecten voor iedereen die moet inburgeren en voldoet aan de instroomeisen:

• U heeft een verblijfsvergunning
• U bent 18 jaar of ouder
• U komt in aanmerking voor een lening van DUO
• of u betaalt het traject zelf.

Contact

Vestigingen

Romboutslaan 105, 3312 KP Dordrecht (route)
Hannette Tiemersma
+31 88 6572150
educatieinfo@davinci.nl

Perzikstraat 7a, 4261 KC Wijk en Aalburg (route)
Anja de Jong
+316 133 00 067
adejong@davinci.nl

Mollenburgseweg 82, 4205 NB Gorinchem (route)
Leonie van Rijen
+31 88 6576915
lvanrijen@davinci.nl

Da Vinci College

Internetadres: http://www.davinci.nl/

Aantal werknemers: 31
Aantal vestigingen: 3
Oprichtingsjaar: 1995

5057