Samen werken aan
duurzame participatie

De Vlaardingse Taalschool

De Vlaardingse Taalschool is een nieuwe taalaanbieder die zich richt op nieuwkomers en inburgeraars in de gemeente Vlaardingen, Maasluis en Rotterdam. U kunt bij ons taallessen volgen voor de 5 onderdelen van het inburgeringsexamen te weten, Spreekvaardigheid, Leesvaardigheid, Luistervaardigheid...
meer...

De Vlaardingse Taalschool is een nieuwe taalaanbieder die zich richt op nieuwkomers en inburgeraars in de gemeente Vlaardingen, Maasluis en Rotterdam. U kunt bij ons taallessen volgen voor de 5 onderdelen van het inburgeringsexamen te weten, Spreekvaardigheid, Leesvaardigheid, Luistervaardigheid, Schrijfvaardigheid en Kennis van de Nederlandse Maatschappij (KNM).

Onderscheid met andere organisaties

Wij onderscheiden ons van andere organisatie door het feit dat onze organisatie geleid wordt door jongeren die hier geboren zijn en meertalig zijn. Ons netwerk onder de tweede generatie jongeren met migratieachtergrond is groot. Wij doen ons best om iedere inburgeraar te koppelen aan een jongere die hier geboren is. (Dit is monenteel, vanwege corona ,zeer beperkt.)
minder...

KwaliteitGecontroleerd door Blik op Werk op

Blik op Werk Keurmerk

De Vlaardingse Taalschool is Aspirant Keurmerkhouder== Blik op Werk Tevredenheidsonderzoek ==
De Vlaardingse Taalschool neemt deel aan het Blik op Werk Tevredenheidonderzoek. Bekijk hieronder de resultaten.

TevredenheidGecontroleerd door Blik op Werk op

Geen gegevens beschikbaar

SlagingspercentageGecontroleerd door Blik op Werk

Slagingspercentages

Bekijk de slagingspercentages in de auditrapportage.

Inburgerklassen

Maximum aantal studenten per klas:11 tot 15
Gemengde niveau's in de klas:nee
Instroom tijdens de cursus:ja

Opleidingsniveau en uurtarief

Opleidingsniveaus

Opleidingsniveau: AnalfabeetUurtarief:   € 16,00
Opleidingsniveau: Laag opgeleidUurtarief:   € 16,00
Opleidingsniveau: Middelbaar opgeleidUurtarief:   € 16,00
Opleidingsniveau: Hoog opgeleidUurtarief:   € 16,00

Diensten

Inburgeringstraject

Ons aanbod is alleen gericht op de 5 onderdelen van het Inburgeringsexamen te weten ; spreken, luisteren, schrijven, lezen en KNM. Het onderdeel ONA wordt door ons niet aangeboden.

Staatsexamen programma I

Staatsexamen I. cursisten die niveau A2 hebben gehaald kunnen verder met niveau B1. Aansluitend kunnen zij zich aanmelden voor het staatsexamen (B1).

Doelgroep

Belangrijkste doelgroepen

Inburgeraars

Nieuwkomers die naar Nederland komen en inburgeringsplichtig zijn. Dit zijn asielzoekers of nieuwkomers die in het kader van gezinshereniging hun partner naar Nederland hebben gehaald.

Contact

Vestigingen

Marconiplein 17, 3025 AV Rotterdam (route)
Hibah Ayyoub
06-20802718
devlaardingsetaalschool@gmail.com

Internetadres: www.devlaardingsetaalschool.nl

Aantal werknemers: 1
Aantal vestigingen: 1
Oprichtingsjaar: 2019

15290