Samen werken aan
duurzame participatie

Dion EmplooJ

In de huidige en sterk veranderende wereld is de toegevoegde waarde van medewerkers van essentieel belang voor een organisatie. Zowel voor het bestaan als het voortbestaan van een bedrijf. Dion EmplooJ kan ondersteuning bieden op het terrein van instroom, ontwikkeling en uitstroom van bedrijven...
meer...

In de huidige en sterk veranderende wereld is de toegevoegde waarde van medewerkers van essentieel belang voor een organisatie. Zowel voor het bestaan als het voortbestaan van een bedrijf. Dion EmplooJ kan ondersteuning bieden op het terrein van instroom, ontwikkeling en uitstroom van bedrijven. Wat maakt dat onze dienstverlening is onder te verdelen in drie pijlers, namelijk: talent, mobiliteit en verzuim.

Wij leveren meerwaarde voor zowel mens als organisatie. Aan de ene kant ontzorgen wij klanten door taken over te nemen en treden wij op als partner en adviseur als dat gevraagd wordt. Aan de andere kant ondersteunen wij werknemers door middel van coaching en begeleiding. Dit realiseren wij door middelen effectief in te zetten bij de selectie en ontwikkeling van medewerkers. Door talent en vaardigheid te koppelen aan de bedrijfsstrategie ontstaat een omgeving waar binnen gemotiveerde en vitale medewerkers zorgen voor een succesvolle organisatie.

Onderscheid met andere organisaties

Dion EmplooJ levert meerwaarde voor mens en organisatie. Dit realiseren we door effectieve middelen in te zetten bij selectie en ontwikkeling van medewerkers. Door talenten en vaardigheden te koppelen aan de bedrijfsstrategie ontstaat een omgeving waarbinnen gemotiveerde en vitale medewerkers zorgen voor een succesvolle organisatie.

Samenwerking met:
Arbodienst, UWV, Werkgever / werkgeversorganisatie

Soort organisatie:
Dochterorganisatie van Dion Groep

minder...

KwaliteitGecontroleerd door Blik op Werk op 18-05-202118-05-2021

Blik op Werk Keurmerk

Dion EmplooJ is in het bezit van het Blik op Werk Keurmerk met twee sterren
Dion EmplooJ heeft de volgende resultaten behaald (in vergelijking tot de normen van het Blik op Werk Keurmerk).
Download het rapport

Blik op Werk Tevredenheidsonderzoek

Dion EmplooJ neemt deel aan het Blik op Werk Tevredenheidonderzoek. Bekijk hieronder de resultaten.

TevredenheidGecontroleerd door Blik op Werk op 18-05-202118-05-2021

Dienstverlening gericht op:ScoreAantal respondentenMarktgemiddelde
Diagnose, onderzoek en loopbaanoriëntatie-137,7
Jobcoaching-38,1
Outplacement-00,0
Toeleiden van werk naar werk (eerste en tweede spoor)7,337,9
Toeleiden naar werk vanuit situatie geen werk6,0108,0

Download het volledige onderzoeksrapport 2020/2021
Download het volledige onderzoeksrapport 2019/2020
Download het volledige onderzoeksrapport 2018/2019 Herstel

Scores van opdrachtgevers

Dienstverlening gericht op:ScoreAantal respondentenMarktgemiddelde
Totaal8,25--

Scores per arbeidsmarktregio

ArbeidsmarktregioScoreMarktgemiddeldeAantal respondentenUitgenodigdResponse
IJsselvechtstreek7.9185632%
Drenthe7.951242%

Toelichting op het onderzoek

Het onderzoek is uitgevoerd door Stratus Marktonderzoek (onderdeel van Panteia). Het marktgemiddelde is gebaseerd op de scores van alle bedrijven die aan het tevredenheidsonderzoek hebben meegedaan.

Het onderzoek is uitgevoerd in de periode van 30 april 2020 tot 10 april 2021.

De tevredenheidresultaten van dit bedrijf zijn gebaseerd op onderzoek dat is uitgevoerd in opdracht van Blik op Werk. Het gaat hier om het oordeel van cliënten en opdrachtgevers over de kwaliteit van dienstverlening van Dion EmplooJ.

Attentie: Op deze website staan de resultaten van de officiële tevredenheidsmetingen van Blik op Werk. Stichting Blik op Werk is niet verantwoordelijk voor (onjuiste) weergave ervan door derden.

Diensten

Talentonderzoek

Talentonderzoek bij Dion EmplooJ bestaat uit een loopbaanonderzoek of assessment. Door middel van een talentonderzoek wordt er een objectief inzicht verkregen in talenten en ontwikkelmogelijkheden. Daarnaast wordt er antwoord gegeven op vragen als: Wat zijn de capaciteiten, persoonskenmerken, ambities en drijfveren? Passen deze bij een bepaalde functie? Welke beroepsmogelijkheden sluiten aan bij die kenmerken?

Wilt u meer informatie over talentonderzoeken, neem dan contact op met Fenna Frencken, telefoonnummer 0523-208171 of e-mail: fenna.frencken@dion.nl of met Shanthi Brand, telefoonnummer 0523-208168 of e-mail: shanthi.brand@dion.nl

Jobcoaching

Voor mensen met structurele functionele beperkingen (SFB) kan Dion EmplooJ intensieve en vakkundige begeleiding bieden door middel van jobcoaching. Daarnaast zorgen wij ervoor dat deze mensen duurzaam aan het werk komen en blijven. De SFB-status geldt voor mensen vanuit WIA, Wajong, WAO en WSW.

Door middel van jobcoaching wordt er gezorgd voor een goede introductie van de medewerker op de werkplek en adviseren we collega’s en leidinggevenden. Daarnaast besteden we uitvoerig aandacht aan de ontwikkeling van de werknemersvaardigheden bij de medewerker (communicatie, samenwerken, conflicthantering, enzovoort).

Heeft uw als organisatie medewerkers in dienst met SFB-status die extra begeleiding kunnen gebruiken of bent u voornemens om iemand in dienst te nemen vanuit WIA, Wajong, WAO of WSW? Informeer dan naar de mogelijkheden bij Richard Ormel, telefoonnummer 0523-208167 of e-mail: richard.ormel@dion.nl.

Outplacement

Door verschillende situaties kan het voorkomen dat er afscheid genomen moet worden van een werkgever of medewerker. Dion EmplooJ kan door middel van outplacement medewerkers ondersteunen en begeleiden bij het zoeken naar een nieuwe baan. Een outplacementtraject is altijd maatwerk. De invulling is afhankelijk van diverse elementen zoals de achtergrond van de opleiding, wensen en leeftijd.

Bij de outplacementbegeleiding van Dion EmplooJ krijgt de medewerker een vaste coach. Deze coach stimuleert, corrigeert, activeert, motiveert en confronteert de werknemer waar dat nodig is. De coach denkt mee met de medewerker en bespreekt de voortgang van het proces.
.
Wilt u meer informatie over outplacement, neem dan contact op met Richard Ormel, telefoonnummer 0523-208167 of e-mail: richard.ormel@dion.nl.

Sollicitatietraining/sollicitatiebegeleiding

Een sollicitatietraining kan een onderdeel van een mobiliteitstraject zijn, maar kan ook onafhankelijk worden gegeven. Door middel van het praktisch oefenen van vaardigheden worden de kansen tijdens het solliciteren vergroot. Deze vaardigheden kunnen worden aangeleerd door het uitvoeren van groeps- of individuele opdrachten. In eerste instantie zal worden gekeken naar de kwaliteiten en persoonlijke eigenschappen van de persoon. Als deze helder zijn, wordt er geleerd hoe men deze goed en overtuigend kan presenteren in het sollicitatiegesprek..

Wilt u meer informatie over de sollicitatietraining? Neemt u dan contact op met Marjon van Braam via telefoonnummer 0523-208170 of stuur een e-mail naar marjon.van.braam@dion.nl

Reïntegratieactiviteiten

Op het moment dat een medewerker ziek is, is het voor de werkgever een plicht om voldoende te doen aan de re-integratie. Met name bij langdurige ziekte moet gekeken worden naar de mogelijkheden. Dit kan werk in de eigen functie betekenen, maar ook buiten de functie. Alle mogelijkheden moeten bekeken worden. Re-integratie heeft drie vormen: het eerste, het tweede en het derde spoor. Afhankelijk van de beperkingen wordt bekeken welk spoor ingezet moet worden. Hierbij kan Dion EmplooJ ondersteunen.

Wilt u meer informatie over re-integratie (tweede spoor), neemt u dan contact op met Richard Ormel via telefoonnummer 0523-208167 of stuur een e-mail naar richard.ormel@dion.nl

Coaching

Het inzetten van coaching kan ervoor zorgen dat mensen zicht krijgen op belemmeringen en handvatten krijgen om deze belemmeringen op te lossen. Daarmee komt de bevlogenheid terug en dit vertaalt zich snel naar een hogere toegevoegde waarde voor organisaties. De aanpak van Dion EmplooJ richt zich dan ook op deze doelstelling en we stellen samen met werkgever en medewerker de specifieke coachingsvraag vast. Op basis van deze vaststelling zal een plan van aanpak worden vastgesteld. Wanneer deze helder is, zal het coachingstraject starten. Het aantal coachingsgesprekken is uiteraard afhankelijk van de specifieke vraag.

Wilt u meer weten informatie, neem dan gerust contact op met Richard Ormel via telefoonnummer 0523-208167. Mailen kan ook: richard.ormel@dion.nl

Arbeidsdeskundig advies

Een arbeidsdeskundig onderzoek wordt vaak ingezet tijdens de eerstejaarsevaluatie van een zieke medewerker. Het onderzoek is bedoeld om de re-integratiemogelijkheden voor de eigen functie te onderzoeken. Daarnaast worden ook de overige re-integratiemogelijkheden op andere functies binnen de eigen organisatie onderzocht.

Van belang is dat de analyse en voorgestelde interventies in het onderzoek leiden tot een open gesprek tussen werkgever en medewerker.De medewerker zal dan geholpen worden bij het vinden van passend werk buiten de eigen organisatie. Van belang is dat de analyse en voorgestelde interventies in het onderzoek leiden tot een open gesprek tussen werkgever en medewerker.

Wilt u meer informatie over verzuimbegeleiding en arbeidsdeskundige diensten, neemt u dan contact op met Vlad van Deursen via telefoonnummer 0523-208169 of stuur een e-mail naar vlad.van.deursen@dion.nl

Training Re-InForce

De zoektocht naar (ander) werk is een ingrijpende gebeurtenis in ons leven. Werk geeft invulling aan een groot deel van ons bestaan. Het geeft het gevoel dat we iets voor de samenleving kunnen betekenen en vormt een ingang tot meerdere sociale contacten. Door middel van de training Re-Inforce begeleiden wij mensen in hun zoektocht door middel van orientatie naar ander werk en de zoektocht naar de kwaliteiten en drijfveren.

Voor meer informatie over de training Re-inForce kunt u contact opnemen met Richard Ormel via telefoonnummer 0523-208167 of stuur een e-mail naar richard.ormel@dion.nl

Doelgroep

Belangrijkste doelgroepen

Werkzoekenden

Werknemers en niet werkenden die een nieuwe functie zoeken en daarbij begeleiding nodig hebben.

Mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt

Dit kunnen mensen zijn met een Wajong status, maar ook met een WIA uitkering. Daarnaast kunnen dit mensen zijn met een ziektewet uitkering.

Werkenden

Werkenden die behoefte hebben aan coaching of training op het gebied van competenties.

Contact

Vestigingen

J.C. Kellerlaan 8 a, 7772 SG HARDENBERG (route)
Fenna Frencken
0523-208171
fenna.frencken@dion.nl

Munsterstraat 20, 7400 AP Deventer (route)
Fenna Frencken
0523-208171
fenna.frencken@dion.nl

Aagje Dekenstraat 51, 8023 BZ Zwolle (route)
Fenna Frencken
0523-208171
frenna.frencken@dion.nl

Internetadres: http://www.dionemplooj.nl/

Aantal werknemers: 6
Aantal vestigingen: 3
Oprichtingsjaar: 2012

14410