Samen werken aan
duurzame participatie

DubbelTaal - Training NT2 op maat

Goed Nederlands leren met veel persoonlijke aandacht van enthousiaste en betrokken, gecertificeerde en ervaren docentes Nederlands als Tweede Taal (NT2)

Betaalbare taallessen voor kleine groepen (maximaal 8 cursisten) of priveles in Rijnsburg of op locatie.
Lessen zijn mogelijk voor (anders...
meer...

Goed Nederlands leren met veel persoonlijke aandacht van enthousiaste en betrokken, gecertificeerde en ervaren docentes Nederlands als Tweede Taal (NT2)

Betaalbare taallessen voor kleine groepen (maximaal 8 cursisten) of priveles in Rijnsburg of op locatie.
Lessen zijn mogelijk voor (anders-) analfabeten, laag-, middelhoog- en hogeropgeleiden.

Cursussen voor het Inburgeringsexamen, Staatsexamen NT2 programma I (B1-route) en programma II
Algemene cursussen niveauverhoging A0-C1
Een korte (herhaling)cursus naar wens en behoefte
Examentraining voor de Inburgeringsexamens A2, Staatsexamen I (B1) en II (B2)

Online lessen
In principe vinden de lessen op school plaats.
Indien gewenst of noodzakelijk kan DubbelTaal ook online lessen verzorgen.
Tijdens een lockdown kunnen cursisten tijdelijk (individuele) online lessen krijgen, als ze dat willen.
De kosten van online lessen kunnen anders zijn, altijd in overleg.

Kijk op de website www.dubbeltaal.nl voor meer informatie

Onderscheid met andere organisaties

Kleine groepjes (maximaal 8 cursisten)
Veel aandacht voor individuele vragen en taalproblemen
Veel aandacht voor spreekvaardigheid

Let op:
Bent u asielmigrant en moet u vanaf 1 januari 2022 inburgeren?
Dan kunt u niet bij DubbelTaal les volgen.
U moet dan naar een andere taalschool.
Vraag uw gemeente.

Gezinsmigranten die vanaf 1 januari 2022 moeten inburgeren kunnen bij DubbelTaal de B1-route volgen!
minder...

KwaliteitGecontroleerd door Blik op Werk op 13-02-202413-02-2024

Blik op Werk Keurmerk

DubbelTaal - Training NT2 op maat is in het bezit van het Blik op Werk Keurmerk met vier sterren
DubbelTaal - Training NT2 op maat heeft de volgende resultaten behaald (in vergelijking tot de normen van het Blik op Werk Keurmerk).
Download het rapport

Inspectie Toezicht in de Klas

DubbelTaal - Training NT2 op maat werd in het kader van 'Toezicht in de Klas' door het kennisinstituut ITTA geïnspecteerd op de kwaliteit van didactiek en cursistenbegeleiding. Hieronder vindt u het bijbehorende rapport.
Bekijk het rapport

Blik op Werk Tevredenheidsonderzoek

DubbelTaal - Training NT2 op maat neemt deel aan het Blik op Werk Tevredenheidonderzoek. Bekijk hieronder de resultaten.

TevredenheidGecontroleerd door Blik op Werk op 13-02-202413-02-2024

Dienstverlening gericht op:ScoreAantal respondentenMarktgemiddelde
Scholing en opleiding-28,1
Inburgeringscursussen en duale trajecten8,8198,4

Download het volledige onderzoeksrapport 2023
Download het volledige onderzoeksrapport 2022
Download het volledige onderzoeksrapport 2021

Scores van opdrachtgevers

Dienstverlening gericht op:ScoreAantal respondentenMarktgemiddelde
Totaal8,84--

Scores per arbeidsmarktregio

ArbeidsmarktregioScoreMarktgemiddeldeAantal respondentenUitgenodigdResponse
Holland-Rijnland8.98.3206232%

Toelichting op het onderzoek

Het onderzoek is uitgevoerd door Stratus Marktonderzoek (onderdeel van Panteia). Het marktgemiddelde is gebaseerd op de scores van alle bedrijven die aan het tevredenheidsonderzoek hebben meegedaan.

Het onderzoek is uitgevoerd in de periode van 9 february 2023 tot 16 december 2023.

De tevredenheidresultaten van dit bedrijf zijn gebaseerd op onderzoek dat is uitgevoerd in opdracht van Blik op Werk. Het gaat hier om het oordeel van cliënten en opdrachtgevers over de kwaliteit van dienstverlening van DubbelTaal - Training NT2 op maat.

Attentie: Op deze website staan de resultaten van de officiële tevredenheidsmetingen van Blik op Werk. Stichting Blik op Werk is niet verantwoordelijk voor (onjuiste) weergave ervan door derden.

SlagingspercentageGecontroleerd door Blik op Werk

Slagingspercentages

Bekijk de slagingspercentages in de auditrapportage.

Inburgerklassen

Maximum aantal studenten per klas:6 tot 10
Gemengde niveau's in de klas:ja
Instroom tijdens de cursus:ja

Leerroute en uurtarief

Leerroute: Analfabeet (Wet Inburgering 2013)Uurtarief:   € 17,00
Leerroute: Laag opgeleid (Wet Inburgering 2013)Uurtarief:   € 17,00
Leerroute: Middelbaar opgeleid (Wet Inburgering 2013)Uurtarief:   € 17,00
Leerroute: Hoog opgeleid (Wet Inburgering 2013)Uurtarief:   € 17,00
Leerroute: B1-route (Wet Inburgering 2021)Uurtarief:   € 17,00

Diensten

Alfabetiseringstraject

Uitstekende lessen alfabetisering voor cursisten die in de eigen taal niet kunnen lezen en schrijven of die het leren van het Nederlandse schrijft erg moeilijk vinden.

Inburgeringstraject

Geschikt voor zowel lager-, middelhoog- en hogeropgeleiden. Ook (anders-)analfabeten zijn welkom bij DubbelTaal.

Trajecten zijn altijd op maat gemaakt, gericht op wensen, mogelijkheden en behoeften van de cursist.

Staatsexamen programma I

  • Leerroute B1 Wet 2021 voor gezinsmigranten -

Geschikt voor middelhoog- en hogeropgeleiden.

Trajecten zijn altijd op maat gemaakt, gericht op wensen, mogelijkheden en behoeften van de cursist.

Staatsexamen programma II

Geschikt voor zowel middelhoog- en hogeropgeleiden.

Trajecten zijn altijd op maat gemaakt, gericht op wensen, mogelijkheden en behoeften van de cursist.

Taaltraject

Algemene Taalverbeteringstrajecten voor niet-inburgeringsplichtigen.

Geschikt voor zowel (anders-) analfabeten, lager-, middelhoog- en hogeropgeleiden.

Ook studenten van het MBO zijn welkom voor hulp bij het behalen van de taaltoetsen 2F of 3F of voor extra taalles Nederlands.

Trajecten zijn altijd op maat gemaakt, gericht op wensen, mogelijkheden en behoeften van de cursist dan wel de opdrachtgever.

Orintatie Nederlandse Arbeidsmarkt (ONA)

Begeleiding en ondersteuning bij het maken van het portfolio Orintatie op de Nederlandse Arbeidsmarkt.
Gedegen voorbereiding op het gesprek over het portfolio.

Let op: In principe wordt er door DubbelTaal geen 64-uursverklaring gegeven.
Dit kan alleen als de cursist kan bewijzen met bijvoorbeeld een contract met een (taal)stage-instelling of een werkervaringsplaats dat minimaal 50 uur stage is gelopen / ervaring is opgedaan met werkzaamheden die het wensberoep betreffen.

Doelgroep

Belangrijkste doelgroepen

Statushouders / inburgeringsplichtigen

Wet 2013:
Alle statushouders en inburgeringsplichtigen.

Wet 2021:
Alleen gezinsmigranten voor de B1-route.

Niet-inburgeringsplichtigen uit de Europese Unie of daarbuiten

Oud-inburgeringsplichtigen (ex-statushouders) die hun taal willen verbeteren

MBO studenten met een niet Nederlandstalige achtergrond

Kinderen in de basisschoolleeftijd met een niet Nederlandstalige achtergrond

Contact

Vestigingen

Het Centrum, Kerkstraat 7 zij-ingang, zaal 6 en 7, 2231 CW Rijnsburg (route)
Janine Dubbeldam
06 1266 5980
dubbeltaal@gmail.com

DubbelTaal - Training NT2 op maat

Internetadres: www.dubbeltaal.nl

Aantal werknemers: 3
Aantal vestigingen: 1
Oprichtingsjaar: 2012

14778