Samen werken aan
duurzame participatie

Edecco B.V.

Edecco is gespecialiseerd in de combinatie inburgering en werk.

Statushouders worden geschoold in Nederlands en Maatschappijleer. Onder inburgering verstaan wij ook sociale vaardigheidstraining en deelname op de arbeidsmarkt. Voor dit laatste bieden wij statushouders zo mogelijk een stageplek...
meer...

Edecco is gespecialiseerd in de combinatie inburgering en werk.

Statushouders worden geschoold in Nederlands en Maatschappijleer. Onder inburgering verstaan wij ook sociale vaardigheidstraining en deelname op de arbeidsmarkt. Voor dit laatste bieden wij statushouders zo mogelijk een stageplek aan bij een werkgever uit ons omvangrijke netwerk.

Een taalklas is een vaste groep met vaste docenten. Tijdens een cursusjaar komen er in beginsel geen nieuwe, beginnende, cursisten bij een bestaande klas. Nieuwe cursisten komen in de volgende klas, zodat gevorderden niet worden opgehouden door beginners. Ook werken we met vaste docenten. Sociale omgang, ook voor en na de taallessen vinden we belangrijk en wordt gestimuleerd.

Een statushouder met een werkervaringsplaats wordt tevens geschoold in het vakjargon dat voor hem van toepassing is en in gewoonten en gebruiken die gelden op zijn werkplek. Er wordt strak toegezien op aanwezigheid om de kans op succes te vergroten.

Onderscheid met andere organisaties

Edecco biedt persoonlijke aanpak. Maar dan ook echt. We kijken specifiek naar de beperking van de klant en wat hij op werkgebied aankan. Voor iedere klant wordt een bij hem passende werkgever gezocht en vaak ook gevonden. Iedere klant krijgt een vaste jobcoach die hem begeleidt en een vast aanspreekpunt op de werkvloer. Dat geldt niet alleen voor doelgroepjongeren maar vooral ook voor statushouders.
minder...

KwaliteitGecontroleerd door Blik op Werk op

Blik op Werk Keurmerk

Edecco B.V. is Aspirant Keurmerkhouder== Blik op Werk Tevredenheidsonderzoek ==
Edecco B.V. neemt deel aan het Blik op Werk Tevredenheidonderzoek. Bekijk hieronder de resultaten.

TevredenheidGecontroleerd door Blik op Werk op

Geen gegevens beschikbaar

SlagingspercentageGecontroleerd door Blik op Werk

Slagingspercentages

Bekijk de slagingspercentages in de auditrapportage.

Inburgerklassen

Maximum aantal studenten per klas:11 tot 15
Gemengde niveau's in de klas:ja
Instroom tijdens de cursus:nee

Leerroute en uurtarief

Leerroute: Analfabeet (Wet Inburgering 2013)Uurtarief:   € 14,00
Leerroute: Laag opgeleid (Wet Inburgering 2013)Uurtarief:   € 14,00
Leerroute: Middelbaar opgeleid (Wet Inburgering 2013)Uurtarief:   € 14,00
Leerroute: Hoog opgeleid (Wet Inburgering 2013)Uurtarief:   € 14,00

Diensten

Inburgeringstraject

Taaltraining NT2;
Sociale vaardigheid;
LBO tot HBO

Taaltraject

NT2
Nederlands als tweede taal

Maatschappelijke Arbeid en Participatie

Sollicitatietraining
Gesprekstechniek
Zelfredzaamheid
Resultaatgerichtheid
Kennis van de arbeidsmarkt

Doelgroep

Belangrijkste doelgroepen

Statushouders

Vluchtelingen die asiel hebben gekregen en moeten inburgeren in Nederland.

Personen (met name: statushouders) met een afstand tot de arbeidsmarkt

Contact

Vestigingen

Nijverheidsstraat 9, 5531 AA Bladel (route)
S. van Gorp
06-45808640
info@edecco.nl

Edecco B.V.

Internetadres: edecco.nl

Aantal werknemers: 4
Aantal vestigingen: 1
Oprichtingsjaar: 2021

15409