Samen werken aan
duurzame participatie

EDU-Accenta B.V.

Naast ons reguliere taalaanbod (ANT2 en NT2 op A /B niveau) biedt Edu Accenta ook een versnelde cursus ter voorbereiding op het inburgeringsexamen. Tevens bestaat de mogelijkheid voor een individuele cursus of een intensief begeleidingstraject om op niveau B1 te komen om een eventuele MBO...
meer...

Naast ons reguliere taalaanbod (ANT2 en NT2 op A /B niveau) biedt Edu Accenta ook een versnelde cursus ter voorbereiding op het inburgeringsexamen. Tevens bestaat de mogelijkheid voor een individuele cursus of een intensief begeleidingstraject om op niveau B1 te komen om een eventuele MBO opleiding te kunnen volgen.

Edu-Accenta werkt uitsluitend met BVNT2 geregistreerde docenten.

Afstandsonderwijs wordt door Edu-Accenta aangeboden in de vorm van lessen op maat via programma’s als Zoom of Teams.

Edu- Accenta offers Dutch language courses for non -Dutch (Expats, immigrants, knowledge migrants, ). We focus on people with a higher education. We offer group courses or private lessons . We can help you to prepare for the civic integration exam or the State examination. Daytime, in the evenings and during the weekend. Please visit our website www.eduaccenta.nl for more information.

Onderscheid met andere organisaties

Edu-Accenta is een kleinschalige organisatie die kwaliteisonderwijs wil bieden aan nieuwkomers. Behalve het aanbieden van reguliere taaltrajecten Nederlands werkt Edu-Accenta samen met organisaties die de ontwikkeling van cursisten willen bevorderen op het gebied van inzetbaarheid op de arbeidsmarkt . Met name door het ondersteunen en helpen te ontwikkelen en stimuleren van de benodigde vaardigheden om in staat te zijn om te participeren in de samenleving.

minder...

KwaliteitGecontroleerd door Blik op Werk op 12-10-202312-10-2023

Blik op Werk Keurmerk

EDU-Accenta B.V. is in het bezit van het Blik op Werk Keurmerk met vier sterren
EDU-Accenta B.V. heeft de volgende resultaten behaald (in vergelijking tot de normen van het Blik op Werk Keurmerk).
Download het rapport

Inspectie Toezicht in de Klas

EDU-Accenta B.V. werd in het kader van 'Toezicht in de Klas' door het kennisinstituut ITTA geïnspecteerd op de kwaliteit van didactiek en cursistenbegeleiding. Hieronder vindt u het bijbehorende rapport.
Bekijk het rapport

Blik op Werk Tevredenheidsonderzoek

EDU-Accenta B.V. neemt deel aan het Blik op Werk Tevredenheidonderzoek. Bekijk hieronder de resultaten.

TevredenheidGecontroleerd door Blik op Werk op 12-10-202312-10-2023

Dienstverlening gericht op:ScoreAantal respondentenMarktgemiddelde
Inburgeringscursussen en duale trajecten8,2528,3

Download het volledige onderzoeksrapport 2022/2023
Download het volledige onderzoeksrapport 2021/2022
Download het volledige onderzoeksrapport 2020/2021

Scores van opdrachtgevers

Dienstverlening gericht op:ScoreAantal respondentenMarktgemiddelde
Totaal --

Scores per arbeidsmarktregio

ArbeidsmarktregioScoreMarktgemiddeldeAantal respondentenUitgenodigdResponse
Achterhoek8.57.72512320%
Zaanstreek/Waterland88.31310512%
Stedendriehoek en Noordwest Veluwe7.2894520%

Toelichting op het onderzoek

Het onderzoek is uitgevoerd door Stratus Marktonderzoek (onderdeel van Panteia). Het marktgemiddelde is gebaseerd op de scores van alle bedrijven die aan het tevredenheidsonderzoek hebben meegedaan.

Het onderzoek is uitgevoerd in de periode van 30 september 2022 tot 16 august 2023.

De tevredenheidresultaten van dit bedrijf zijn gebaseerd op onderzoek dat is uitgevoerd in opdracht van Blik op Werk. Het gaat hier om het oordeel van cliënten en opdrachtgevers over de kwaliteit van dienstverlening van EDU-Accenta B.V..

Attentie: Op deze website staan de resultaten van de officiële tevredenheidsmetingen van Blik op Werk. Stichting Blik op Werk is niet verantwoordelijk voor (onjuiste) weergave ervan door derden.

SlagingspercentageGecontroleerd door Blik op Werk

Slagingspercentages

Bekijk de slagingspercentages in de auditrapportage.

Inburgerklassen

Maximum aantal studenten per klas:11 tot 15
Gemengde niveau's in de klas:nee
Instroom tijdens de cursus:nee

Leerroute en uurtarief

Leerroute: Analfabeet (Wet Inburgering 2013)Uurtarief:   € 14,00
Leerroute: Laag opgeleid (Wet Inburgering 2013)Uurtarief:   € 14,00
Leerroute: Middelbaar opgeleid (Wet Inburgering 2013)Uurtarief:   € 15,00
Leerroute: Hoog opgeleid (Wet Inburgering 2013)Uurtarief:   € 17,00

Diensten

Alfabetiseringstraject

Alfabetiseringstraject is bedoelt voor nieuwkomers die weinig of geen school hebben gehad in hun eigen land.
Programma:
Cursist volgt lessen in de Nederlandse taal en leert in een groep van 11 tot 15 cursisten en spreekt steeds Nederlands met iedereen op school in een toegankelijke omgeving. De aanpak is intensief en persoonlijk. Cursist oefent met taal op de computer en eventueel thuis via internet. Hij/Zij oefent met luisteren, spreken, lezen en schrijven. De docent geeft hierbij de juiste begeleiding bij het programma op maat. Daarnaast kan de cursist vrijwillig gebruik maken van de gratis extra lessen. Na het Alfabetiseringstraject kan de cursist verder met het inburgeringstraject, Module A0 - A1. Gebruikte methode: Melkweg+, en/of AAP, en/of 7/43 en/of samengesteld materiaal.

Inburgeringstraject

Tijdens de intake wordt gekeken naar welk niveau, welke cursus en welke aspecten de meeste aandacht nodig hebben. Op basis van de intake maken we een persoonlijk leerplan en vervolgens een voorstel met een bijbehorende offerte voor de cursus. Tussentijds is er een gesprek met de cursist over het leertraject en of er knelpunten zijn die het behalen van het leerdoel belemmeren.

If you want to follow a Dutch language course, or you need to do the civic integration exam (inburgering) or State examination NT2, you are invited for an orientation meeting to check your language level and to discuss the options. Together we can arrange a program that suits you.

Staatsexamen programma I

Voorbereiding op het Inburgeringsexamen

Wilt u zich voorbereiden op het Inburgeringsexamen? Wij zijn goed op de hoogte van de exameneisen, zowel die voor het nieuwe inburgeringsexamen als die van het oude inburgeringsexamen en kunnen u helpen goed voorbereid aan het examen deel te nemen.

Do you want to do the civic integration exam? We know all about it, all exam’s version , we can help you to choose the right exam and how to prepare for it.

Staatsexamen programma II

Wilt u het Staatsexamen NT2 programma 1 of 2 doen? Edu-Accenta school verzorgt taalcursussen en examentrainingen die toeleiden naar het Staatsexamen NT2. You want to pass the State examination 1 or 2? We can help.

Oriëntatie Nederlandse Arbeidsmarkt (ONA)

Aanvullend het reguliere Inburgeringsprogramma biedt Edu-Accenta begeleiding op het gebied van participeren en vervolgstudie.

Dit realiseert Edu -Accenta op de volgende wijze:
-individuele begeleiding
-samenwerken met welzijns- en vrijwilligersorganisaties
-het ondersteunen en bevorderen van inzetbaarheid van cursisten in de samenleving

Doelgroep

Belangrijkste doelgroepen

kennismigranten / Highly Skilled Migrant

Bent u kennismigrant maar wilt u toch Nederlands leren? Of wilt u in aanmerking komen voor een permanente verblijfsvergunning? U kunt bij ons terecht, voor een groepscursus,or privélessen.

Are you highly skilled migrant and want to apply for a permanent residence permit or a Dutch passport? Or you just want to learn some 'conversational Dutch ?
You are welcome for one of our courses or private lessons

Inburgeringskandidaten

Edu-Accenta helpt mensen zich voor te bereiden op het Inburgeringsexamen en het Staatsexamen NT2. Zowel inburgeringsplichtigen als vrijwillige inburgeraars.
Kennismigranten / highly skilled migrant

Contact

Vestigingen

Peperstraat 146A, 1502AL Zaandam (route)
Mohamed Nour Derbas
0639517420
eduaccenta@gmail.com

Linie 580, 7325 DZ Apeldoorn (route)
Mohamed Nour Derbas
0639517420
eduaccenta@gamil.com

Terborgsweg 22, 7005 BA Doetinchem (route)
Mohamed Nour Derbas
0639517420
eduaccenta@gmail.com

Spoorstraat 10, 7101 GT Winterswijk (route)
Mohamed Nour Derbas
0639517420
info@eduaccenta.nl

EDU-Accenta B.V.

Internetadres: www.eduaccenta.nl

Aantal werknemers: 14
Aantal vestigingen: 4
Oprichtingsjaar: 2019

14923