Samen werken aan
duurzame participatie

Educatie en Inburgering Tilburg. / Onderwijsgroep Tilburg

Participeren in de Nederlandse maatschappij is alleen mogelijk als je je thuis voelt in Nederland en de taal spreekt. Goed kunnen lezen, luisteren, schrijven en spreken is belangrijk.

De School voor Educatie en Inburgering biedt verschillende cursussen voor volwassenen in Tilburg...

meer...

Participeren in de Nederlandse maatschappij is alleen mogelijk als je je thuis voelt in Nederland en de taal spreekt. Goed kunnen lezen, luisteren, schrijven en spreken is belangrijk.

De School voor Educatie en Inburgering biedt verschillende cursussen voor volwassenen in Tilburg.


Inburgering

Als u moet of wilt inburgeren dan kijken we met u naar de mogelijkheden en bieden wij een passend programma.

NT2 onderwijs

Ook bieden wij anderstaligen de mogelijkheid om zich voor te bereiden op het Inburgerinsexamen of het Staatsexamen NT2

Wij bieden onze cursussen aan op verschillende niveaus!
.

Onderscheid met andere organisaties

We zorgen voor een prettige leeromgeving waar u in uw eigen tempo en op uw eigen niveau les krijgt.

Als dat mogelijk is, geven we de cursussen bij u in de buurt.

De lessen vinden 's avonds en overdag plaats.

De start van de cursussen is flexibel.

Als er voldoende aanmeldingen zijn, gaat de cursus van start.

U kunt zich het hele jaar aanmelden.

Voor aanvang van de cursus krijgt u eerst een intaketoets en intakegesprek.
.

minder...

KwaliteitGecontroleerd door Blik op Werk op 24-11-202124-11-2021

Blik op Werk Keurmerk

Educatie en Inburgering Tilburg. / Onderwijsgroep Tilburg is in het bezit van het Blik op Werk Keurmerk met drie sterren
Educatie en Inburgering Tilburg. / Onderwijsgroep Tilburg heeft de volgende resultaten behaald (in vergelijking tot de normen van het Blik op Werk Keurmerk).
Download het rapport

Inspectie Toezicht in de Klas

Educatie en Inburgering Tilburg. / Onderwijsgroep Tilburg werd in het kader van 'Toezicht in de Klas' door het kennisinstituut ITTA geïnspecteerd op de kwaliteit van didactiek en cursistenbegeleiding. Hieronder vindt u het bijbehorende rapport.
Bekijk het rapport

Blik op Werk Tevredenheidsonderzoek

Educatie en Inburgering Tilburg. / Onderwijsgroep Tilburg neemt deel aan het Blik op Werk Tevredenheidonderzoek. Bekijk hieronder de resultaten.

TevredenheidGecontroleerd door Blik op Werk op 24-11-202124-11-2021

Dienstverlening gericht op:ScoreAantal respondentenMarktgemiddelde
Inburgeringscursussen en duale trajecten-28,3

Download het volledige onderzoeksrapport 2020/2021
Download het volledige onderzoeksrapport 2019 / 2020
Download het volledige onderzoeksrapport 2018/2019

Scores van opdrachtgevers

Dienstverlening gericht op:ScoreAantal respondentenMarktgemiddelde
Totaal --

Scores per arbeidsmarktregio

ArbeidsmarktregioScoreMarktgemiddeldeAantal respondentenUitgenodigdResponse

Toelichting op het onderzoek

Het onderzoek is uitgevoerd door Stratus Marktonderzoek (onderdeel van Panteia). Het marktgemiddelde is gebaseerd op de scores van alle bedrijven die aan het tevredenheidsonderzoek hebben meegedaan.

Het onderzoek is uitgevoerd in de periode van 20 september 2020 tot 16 august 2021.

De tevredenheidresultaten van dit bedrijf zijn gebaseerd op onderzoek dat is uitgevoerd in opdracht van Blik op Werk. Het gaat hier om het oordeel van cliënten en opdrachtgevers over de kwaliteit van dienstverlening van Educatie en Inburgering Tilburg. / Onderwijsgroep Tilburg.

Attentie: Op deze website staan de resultaten van de officiële tevredenheidsmetingen van Blik op Werk. Stichting Blik op Werk is niet verantwoordelijk voor (onjuiste) weergave ervan door derden.

SlagingspercentageGecontroleerd door Blik op Werk

Slagingspercentages

Bekijk de slagingspercentages in de auditrapportage.

Inburgerklassen

Maximum aantal studenten per klas:16 tot 25
Gemengde niveau's in de klas:ja
Instroom tijdens de cursus:ja

Opleidingsniveau en uurtarief

Opleidingsniveaus

Opleidingsniveau: Laag opgeleidUurtarief:   € 11,33
Opleidingsniveau: Middelbaar opgeleidUurtarief:   € 11,33
Opleidingsniveau: Hoog opgeleidUurtarief:   € 11,33

Diensten

Inburgeringstraject

Wanneer u net in Nederland bent en de Nederlandse taal wilt leren of u bent al langer in Nederland en u wilt uw Nederlands verbeteren, dan kunt u een cursus volgen die leidt naat het Inburgeringsexamen. Hiermee behaalt u het niveau A2 dat voor inburgeren vereist is.

Er is een basisprogramma van niveau 0 naar A1 en het vervolgtraject van niveau A1 naar A2. U wordt voorbereid op de examens lezen, luisteren, schrijven, spreken en Kennis van de Nederlandse Maatschappij. .

Wij bereiden u voor op het Inburgeringsexamen door examentraining.

Op basis van een intaketoets en een gesprek bekijken wij welk programma geschikt is en geven wij u een voorstel voor het te volgen traject.

Educatie en Inburgering in Tilburg voldoet aan de eisen van het Keurmerk Inburgeren.

Hierdoor kunt u onze inburgeringscursus ook betalen met een lening van DUO.

Wij kunnen u helpen met de aanvraag van de lening.

Staatsexamen programma I

De school voor Educatie en Inburgering biedt een maatwerk programma voor alle inburgeraars (gewijzigde inburgering vanaf 1 jan. 2013).


Aanbod zijn klassikale lessen op locatie verzorgd door ervaren NT2 docenten.


Centraal staat: kennis van Nederlandse maatschappij, orintatie op de Nederlandse arbeidsmarkt en het uitbreiden van de taalvaardigheid (tot behalen van het Staatsexamen en het hiermee voldoen aan de inburgeringsplicht).

Wij bieden modulaire trajecten. Inburgeraars kunnen via DUO een lening aanvragen.


Van intake tot examen helpen wij u.

Doelgroep

Belangrijkste doelgroepen

Inburgeraars

Woont u pas in Nederland?
Bent u inburgeringsplichtig?
Wilt u les van bevoegde docenten?
Wilt u les op uw eigen niveau?
Wilt u goed voorbereid het examen ingaan?
Wilt u persoonlijke aandacht?


U bent belangrijk: uw wensen, uw mogelijkheden n uw leertraject staan centraal.

De School voor Educatie en Inburgering in Tilburg kan u helpen.
Wij verzorgen inburgeringscursussen en begeleiden u naar uw examen.

Anderstalige volwassenen (inburgering en NT2)

Woonde u eerst in het buitenland en woont u nu in Nederland?
Vindt u het moeilijk om Nederlands te begrijpen, te spreken, te schrijven?
Bent u 18+?
Heeft u een cursus inburgering gevolgd?
Bent u laag, midden op hoger opgeleid in uw eigen land?
U bent belangrijk: uw wensen, uw mogelijkheden n uw leertraject staan centraal.

De School voor Educatie en Inburgering kan u helpen.

Wij verzorgen cursussen Nederlands als tweede taal. Bekijk ons aanbod.

Wilt of moet u een inburgeringscursus volgen?

Kijk dan bij onze cursussen voor inburgering.

Contact

Vestigingen

Gershwinstraat 10, 5012 AR Tilburg (route)
D. Westenenk
0135397010
infopunt@roctilburg.nl

Schout Backstraat 37, 5037 MJ Tilburg (route)
D. Westenenk
0135397010
dwestenenk@roctilburg.nl

Educatie en Inburgering Tilburg. / Onderwijsgroep Tilburg

Internetadres: http://www.educatieeninburgering.nl

Aantal werknemers: 27
Aantal vestigingen: 2
Oprichtingsjaar: 1996

14780