Samen werken aan
duurzame participatie

Ergo Control B.V. - Bewegen Werkt

Bewegen Werkt staat voor gezonde mensen en organisaties. Met oog en aandacht voor vitaliteit, participatie en stoppen met roken zorgen wij er voor dat Nederland gezonder wordt!

Vitaliteit
Of het nu gaat om een losse interventie of een integrale aanpak van vitaliteit - wij helpen organisaties...
meer...

Bewegen Werkt staat voor gezonde mensen en organisaties. Met oog en aandacht voor vitaliteit, participatie en stoppen met roken zorgen wij er voor dat Nederland gezonder wordt!

Vitaliteit
Of het nu gaat om een losse interventie of een integrale aanpak van vitaliteit - wij helpen organisaties vitaal te worden en te blijven. Dit doen wij met een compleet aanbod aan diensten, gebaseerd op wetenschappelijk onderzoek.

Participatie
Wij zetten mensen fysiek, mentaal en sociaal in beweging naar participatie en werkhervatting. Dit doen wij met een bewezen effectief beweegprogramma. Ben je benieuwd wat wij voor uitkeringsgerechtigden van jouw gemeente of van UWV kunnen betekenen?

Stoppen met roken
Op het gebied van stoppen met roken maken we gebruik van de succesvolle en wereldwijde methode van Allen Carr's Easyway. Dit is een snelle en prettige manier om te stoppen met roken. Wetenschappelijk onderzoek toont aan dat de training zeer effectief is, ook op lange termijn.

Onderscheid met andere organisaties

  • Landelijke dekking
  • Resultaatgerichte aanpak gebaseerd op wetenschappelijk onderzoek.
  • Samenwerking met universiteiten (RUG/UvA/UT).
  • Samenwerking met: Werkgever / werkgeversorganisatie, Gemeentes, Verzekeraars, UWV.
  • Zelfstandige en onafhankelijke organisatie.

minder...

KwaliteitGecontroleerd door Blik op Werk op 24-05-202324-05-2023

Blik op Werk Keurmerk

Ergo Control B.V. - Bewegen Werkt is in het bezit van het Blik op Werk Keurmerk met twee sterren
Ergo Control B.V. - Bewegen Werkt heeft de volgende resultaten behaald (in vergelijking tot de normen van het Blik op Werk Keurmerk).
Download het rapport

Blik op Werk Tevredenheidsonderzoek

Ergo Control B.V. - Bewegen Werkt neemt deel aan het Blik op Werk Tevredenheidonderzoek. Bekijk hieronder de resultaten.

TevredenheidGecontroleerd door Blik op Werk op 24-05-202324-05-2023

Dienstverlening gericht op:ScoreAantal respondentenMarktgemiddelde
Toeleiden naar werk vanuit situatie geen werk7,048,3
Sociale activering en participatie-368,3

Download het volledige onderzoeksrapport 2022 / 2023
Download het volledige onderzoeksrapport 2021/2022
Download het volledige onderzoeksrapport 2020/2021

Scores van opdrachtgevers

Dienstverlening gericht op:ScoreAantal respondentenMarktgemiddelde
Totaal8,350--

Scores per arbeidsmarktregio

ArbeidsmarktregioScoreMarktgemiddeldeAantal respondentenUitgenodigdResponse
Drenthe8.9875213%
Twente9.18.175812%

Toelichting op het onderzoek

Het onderzoek is uitgevoerd door Stratus Marktonderzoek (onderdeel van Panteia). Het marktgemiddelde is gebaseerd op de scores van alle bedrijven die aan het tevredenheidsonderzoek hebben meegedaan.

Het onderzoek is uitgevoerd in de periode van 17 april 2023 tot 16 march 2024.

De tevredenheidresultaten van dit bedrijf zijn gebaseerd op onderzoek dat is uitgevoerd in opdracht van Blik op Werk. Het gaat hier om het oordeel van cliënten en opdrachtgevers over de kwaliteit van dienstverlening van Ergo Control B.V. - Bewegen Werkt.

Attentie: Op deze website staan de resultaten van de officiële tevredenheidsmetingen van Blik op Werk. Stichting Blik op Werk is niet verantwoordelijk voor (onjuiste) weergave ervan door derden.

Diensten

Participatie - Bewegen Werkt beweegprogramma

Wij ondersteunen gemeenten en UWV in hun doel om mensen met een uitkering te laten participeren aan de samenleving en werkfit te maken. Dit doen wij met het Bewegen Werkt beweegprogramma.
Ons beweegprogramma is een unieke methode die zorgt dat mensen met grote afstand tot de arbeidsmarkt een veel grotere kans maken op het vinden van werk. Door deelname aan het beweegprogramma verbeteren zowel de mentale als fysieke conditie en de leefstijl. Daarnaast wordt veel aandacht besteed aan arbeidsrelevante competenties, waardoor kans op werkhervatting of maatschappelijke participatie verder wordt vergroot.
Onderzoek van de Rijksuniversiteit Groningen heeft aangetoond dat het beweegprogramma tot driemaal zoveel uren betaald werk leidt, dan wanneer een traject wordt gevolgd zonder inzet van dit beweegprogramma. Inclusief vrijwilligerswerk is het rendement bij de deelnemers zelfs zeven maal hoger dan bij de controlegroep.

Participatie - Functionele Capaciteit Evaluatie (FCE)

Met behulp van gestandaardiseerde fysieke arbeidsgerelateerde testen worden vragen over fysieke mogelijkheden van mensen in arbeid beantwoord. Als onderdeel van FCE wordt beoordeeld of de testresultaten consistent zijn in onderlinge verhoudingen. Deze consistentie geeft inzicht in de inzet van de client tijdens de testen. FCE wordt ingezet in het kader van reintegratie of claimbeoordeling.

Vitaliteit - Advies en training

Wilt u binnen uw organisatie aan de slag met vitaliteit maar weet u niet hoe u dit het best kan pakken? Onze adviseurs ondersteunen in het gehele traject van adviseren, ontwikkelen, organiseren en/of evalueren van het vitaliteitsbeleid.

Onze adviseurs werken volgens de 7-stappenmethodiek van Wynne en Clarkin (1992). De 7-stappenmethodiek is een bewezen effectieve en projectmatige aanpak gericht op gezondheidsbevordering. Afhankelijk van de wensen en behoefte binnen uw organisatie ondersteunen onze adviseurs op een of meerdere stappen binnen deze methodiek.

Naast de 7-stappen methodiek wordt gebruik gemaakt van een tweede wetenschappelijk onderbouwde methodiek, namelijk het Huis van Werkvermogen. Aan de hand van het Huis van Werkvermogen wordt inzicht verkregen in gezondheid, competenties, waarden en arbeid/werk van de organisatie, het team of de individuele medewerker.

Vitaliteit - Metingen

Bent u benieuwd naar de gezondheid en inzetbaarheid in uw organisatie?
Of risico op langdurig verzuim of uitval?
Bewegen Werkt kan u hierin ondersteunen bij het bieden van verschillende testen en onderzoeken zoals de Monitor Duurzame Inzetbaarheid (MoDI), de Health Check en het Preventief Medisch Onderzoek (PMO).

Vitaliteit - Interventies

Met onze interventies bevorderen wij de vitaliteit van medewerkers. Dit doen wij met workshops, vitaliteitscoaching, leefstijlactiviteiten en de training stoppen met roken volgens de methode van Allen Carr's Easyway.

Doelgroep

Belangrijkste doelgroepen

Gemeenten

Wij ondersteunen gemeenten in hun doel om mensen met een uitkering te laten participeren aan de samenleving en werkfit te maken. Dit doen wij met het Bewegen Werkt beweegprogramma.

UWV

Wij ondersteunen UWV in haar doel mensen met een uitkering werkfit te maken. Het Werkfit-traject bestaat uit individuele coaching en/of deelname aan het Bewegen Werkt beweegprogramma.

Mensen met een uitkering

Wij begeleiden jaarlijks meer dan 1000 mensen met een uitkering door middel van het Bewegen Werkt beweegprogramma. Het betreft klanten van UWV (Wajong, Wia, WW) of gemeenten (participatiewet, WMO)

Werkgevers en hun medewerkers

Wij helpen organisaties vitaal te worden en te blijven. Dit doen wij met een compleet aanbod aan diensten, gebaseerd op wetenschappelijk onderzoek. Met onze drie pakketten sluiten wij altijd aan op het behoefteniveau van uw organisatie.

Contact

Vestigingen

Plesmanweg 9C, 7602 PD Almelo (route)
secretariaat
085-0733300
info@bewegenwerkt.nl

contactadres: Plesmanweg 9C, 7602 PD Almelo, 7602 PD Alkmaar (route)
secretariaat
085-0733300
info@bewegenwerkt.nl

contactadres: Plesmanweg 9C, 7602 PD Almelo, 7602 PD Almere (route)
secretariaat
085-0733300
info@bewegenwerkt.nl

contactadres: Plesmanweg 9C, 7602 PD Almelo, 7602 PD Alphen aan den Rijn (route)
secretariaat
085-0733300
info@bewegenwerkt.nl

contactadres: Plesmanweg 9C, 7602 PD Almelo, 7602 PD Amersfoort (route)
secretariaat
085-0733300
info@bewegenwerkt.nl

contactadres: Plesmanweg 9C, 7602 PD Almelo, 7602 PD Amsterdam (route)
secretariaat
085-0733300
info@bewegenwerkt.nl

contactadres: Plesmanweg 9C, 7602 PD Almelo, 7602 PD Apeldoorn (route)
secretariaat
085-0733300
info@bewegenwerkt.nl

contactadres: Plesmanweg 9C, 7602 PD Almelo, 7602 PD Arnhem (route)
secretariaat
085-0733300
info@bewegenwerkt.nl

contactadres: Plesmanweg 9C, 7602 PD Almelo, 7602 PD Borger-Odoorn (route)
secretariaat
085-0733300
info@bewegenwerkt.nl

contactadres: Plesmanweg 9C, 7602 PD Almelo, 7602 PD Buren (route)
secretariaat
085-0733300
info@bewegenwerkt.nl

contactadres: Plesmanweg 9C, 7602 PD Almelo, 7602 PD Bronckhorst (route)
secretariaat
085-0733300
info@bewegenwerkt.nl

contactadres: Plesmanweg 9C, 7602 PD Almelo, 7602 PD Breda (route)
secretariaat
085-0733300
info@bewegenwerkt.nl

contactadres: Plesmanweg 9C, 7602 PD Almelo, 7602 PD Coevorden (route)
secretariaat
085-0733300
info@bewegenwerkt.nl

contactadres: Plesmanweg 9C, 7602 PD Almelo, 7602 PD Delft (route)
secretariaat
085-0733300
info@bewegenwerkt.nl

contactadres: Plesmanweg 9C, 7602 PD Almelo, 7602 PD Den Bosch (route)
secretariaat
085-0733300
info@bewegenwerkt.nl

contactadres: Plesmanweg 9C, 7602 PD Almelo, 7602 PD Den Haag (route)
secretariaat
085-0733300
info@bewegenwerkt.nl

contactadres: Plesmanweg 9C, 7602 PD Almelo, 7602 PD Deventer (route)
secretariaat
085-0733300
info@bewegenwerkt.nl

contactadres: Plesmanweg 9C, 7602 PD Almelo, 7602 PD Doetinchem (route)
secretariaat
085-0733300
info@bewegenwerkt.nl

contactadres: Plesmanweg 9C, 7602 PD Almelo, 7602 PD Dordrecht (route)
secretariaat
085-0733300
info@bewegenwerkt.nl

contactadres: Plesmanweg 9C, 7602 PD Almelo, 7602 PD Dronten (route)
secretariaat
085-0733300
info@bewegenwerkt.nl

contactadres: Plesmanweg 9C, 7602 PD Almelo, 7602 PD Ede (route)
secretariaat
085-0733300
info@bewegenwerkt.nl

contactadres: Plesmanweg 9C, 7602 PD Almelo, 7602 PD Eindhoven (route)
secretariaat
085-0733300
info@bewegenwerkt.nl

contactadres: Plesmanweg 9C, 7602 PD Almelo, 7602 PD Emmen (route)
secretariaat
085-0733300
info@bewegenwerkt.nl

contactadres: Plesmanweg 9C, 7602 PD Almelo, 7602 PD Enschede (route)
secretariaat
085-0733300
info@bewegenwerkt.nl

contactadres: Plesmanweg 9C, 7602 PD Almelo, 7602 PD Gorinchem (route)
secretariaat
085-0733300
info@bewegenwerkt.nl

contactadres: Plesmanweg 9C, 7602 PD Almelo, 7602 PD Groningen (route)
secretariaat
085-0733300
info@bewegenwerkt.nl

contactadres: Plesmanweg 9C, 7602 PD Almelo, 7602 PD Haarlem (route)
secretariaat
085-0733300
info@bewegenwerkt.nl

contactadres: Plesmanweg 9C, 7602 PD Almelo, 7602 PD Haarlemmermeer (route)
secretariaat
085-0733300
info@bewegenwerkt.nl

contactadres: Plesmanweg 9C, 7602 PD Almelo, 7602 PD Hengelo (route)
secretariaat
085-0733300
info@bewegenwerkt.nl

contactadres: Plesmanweg 9C, 7602 PD Almelo, 7602 PD Krimpenerwaard (route)
secretariaat
085-0733300
info@bewegenwerkt.nl

contactadres: Plesmanweg 9C, 7602 PD Almelo, 7602 PD Leeuwarden (route)
secretariaat
085-0733300
info@bewegenwerkt.nl

contactadres: Plesmanweg 9C, 7602 PD Almelo, 7602 PD Leiden (route)
secretariaat
085-0733300
info@bewegenwerkt.nl

contactadres: Plesmanweg 9C, 7602 PD Almelo, 7602 PD Leidschendam-Voorburg (route)
secretariaat
085-0733300
info@bewegenwerkt.nl

contactadres: Plesmanweg 9C, 7602 PD Almelo, 7602 PD Maastricht (route)
secretariaat
085-0733300
info@bewegenwerkt.nl

contactadres: Plesmanweg 9C, 7602 PD Almelo, 7602 PD Meppel (route)
secretariaat
085-0733300
info@bewegenwerkt.nl

contactadres: Plesmanweg 9C, 7602 PD Almelo, 7602 PD Montferland (route)
secretariaat
085-0733300
info@bewegenwerkt.nl

contactadres: Plesmanweg 9C, 7602 PD Almelo, 7602 PD Nijmegen (route)
secretariaat
085-0733300
info@bewegenwerkt.nl

contactadres: Plesmanweg 9C, 7602 PD Almelo, 7602 PD Oldebroek (route)
secretariaat
085-0733300
info@bewegenwerkt.nl

contactadres: Plesmanweg 9C, 7602 PD Almelo, 7602 PD Oldenzaal (route)
secretariaat
085-0733300
info@bewegenwerkt.nl

contactadres: Plesmanweg 9C, 7602 PD Almelo, 7602 PD Oosterhout (route)
secretariaat
085-0733300
info@bewegenwerkt.nl

contactadres: Plesmanweg 9C, 7602 PD Almelo, 7602 PD Overbetuwe (route)
secretariaat
085-0733300
info@bewegenwerkt.nl

contactadres: Plesmanweg 9C, 7602 PD Almelo, 7602 PD Rhenen (route)
secretariaat
085-0733300
info@bewegenwerkt.nl

contactadres: Plesmanweg 9C, 7602 PD Almelo, 7602 PD Rijswijk (route)
secretariaat
085-0733300
info@bewegenwerkt.nl

contactadres: Plesmanweg 9C, 7602 PD Almelo, 7602 PD Rotterdam (route)
secretariaat
085-0733300
info@bewegenwerkt.nl

contactadres: Plesmanweg 9C, 7602 PD Almelo, 7602 PD Schiedam (route)
secretariaat
085-0733300
info@bewegenwerkt.nl

contactadres: Plesmanweg 9C, 7602 PD Almelo, 7602 PD Tilburg (route)
secretariaat
085-0733300
info@bewegenwerkt.nl

contactadres: Plesmanweg 9C, 7602 PD Almelo, 7602 PD Utrecht (route)
secretariaat
085-0733300
info@bewegenwerkt.nl

contactadres: Plesmanweg 9C, 7602 PD Almelo, 7602 PD Venlo (route)
secretariaat
085-0733300
info@bewegenwerkt.nl

contactadres: Plesmanweg 9C, 7602 PD Almelo, 7602 PD Westland (route)
secretariaat
085-0733300
info@bewegenwerkt.nl

contactadres: Plesmanweg 9C, 7602 PD Almelo, 7602 PD Zaanstad (route)
secretariaat
085-0733300
info@bewegenwerkt.nl

contactadres: Plesmanweg 9C, 7602 PD Almelo, 7602 PD Zoetermeer (route)
secretariaat
085-0733300
info@bewegenwerkt.nl

contactadres: Plesmanweg 9C, 7602 PD Almelo, 7602 PD Zwolle (route)
secretariaat
085-0733300
info@bewegenwerkt.nl

Ergo Control B.V. - Bewegen Werkt

Internetadres: http://www.bewegenwerkt.nl

Aantal werknemers: 60
Aantal vestigingen: 52
Oprichtingsjaar: 1998

974