Samen werken aan
duurzame participatie

Foxtaal B.V.

Foxtaal verzorgt inburgeringscursussen en Nederlandse taaltraining. Foxtaal is gespecialiseerd in alfabetisering en laagopgeleiden. Daarnaast geven wij ook inburgeringscursussen en staatsexamentrainingen. Voor de gemeenten Leidschendam-Voorburg, Wassenaar en Voorschoten verzorgen wij de...
meer...

Foxtaal verzorgt inburgeringscursussen en Nederlandse taaltraining. Foxtaal is gespecialiseerd in alfabetisering en laagopgeleiden. Daarnaast geven wij ook inburgeringscursussen en staatsexamentrainingen. Voor de gemeenten Leidschendam-Voorburg, Wassenaar en Voorschoten verzorgen wij de inburgeringslessen van de Z-route. Foxtaal is verder zeer actief op het gebied van integratie. Wilt u meer informatie over onze trajecten en mogelijkheden, neem dan een kijkje op de website van Foxtaal.

Onderscheid met andere organisaties

Bij Foxtaal staat persoonlijke aandacht en begeleiding hoog in het vaandel. Foxtaal levert zoveel mogelijk maatwerk. Hierdoor onderscheidt Foxtaal zich op het gebied van inburgering. Daarom heeft Foxtaal een goede tevredenheidsscore. Foxtaal verzorgt trainingstrajecten richting inburgeringsexamen en staatsexamen NT2 vanaf niveau Alfa A t/m B1. De cursussen worden gegeven op de cursuslocaties van Foxtaal in Voorburg, Leidschendam en Wassenaar.
minder...

KwaliteitGecontroleerd door Blik op Werk op 07-02-202407-02-2024

Blik op Werk Keurmerk

Foxtaal B.V. is in het bezit van het Blik op Werk Keurmerk met drie sterren
Foxtaal B.V. heeft de volgende resultaten behaald (in vergelijking tot de normen van het Blik op Werk Keurmerk).
Download het rapport

Inspectie Toezicht in de Klas

Foxtaal B.V. werd in het kader van 'Toezicht in de Klas' door het kennisinstituut ITTA geïnspecteerd op de kwaliteit van didactiek en cursistenbegeleiding. Hieronder vindt u het bijbehorende rapport.
Bekijk het rapport

Blik op Werk Tevredenheidsonderzoek

Foxtaal B.V. neemt deel aan het Blik op Werk Tevredenheidonderzoek. Bekijk hieronder de resultaten.

TevredenheidGecontroleerd door Blik op Werk op 07-02-202407-02-2024

Dienstverlening gericht op:ScoreAantal respondentenMarktgemiddelde
Scholing en opleiding-18,1
Inburgeringscursussen en duale trajecten7,7218,4

Download het volledige onderzoeksrapport 2023
Download het volledige onderzoeksrapport 2022
Download het volledige onderzoeksrapport 2021

Scores van opdrachtgevers

Dienstverlening gericht op:ScoreAantal respondentenMarktgemiddelde
Totaal --

Scores per arbeidsmarktregio

ArbeidsmarktregioScoreMarktgemiddeldeAantal respondentenUitgenodigdResponse
Zuid-Holland Centraal7.78.3207726%

Toelichting op het onderzoek

Het onderzoek is uitgevoerd door Stratus Marktonderzoek (onderdeel van Panteia). Het marktgemiddelde is gebaseerd op de scores van alle bedrijven die aan het tevredenheidsonderzoek hebben meegedaan.

Het onderzoek is uitgevoerd in de periode van 24 january 2023 tot 16 december 2023.

De tevredenheidresultaten van dit bedrijf zijn gebaseerd op onderzoek dat is uitgevoerd in opdracht van Blik op Werk. Het gaat hier om het oordeel van cliënten en opdrachtgevers over de kwaliteit van dienstverlening van Foxtaal B.V..

Attentie: Op deze website staan de resultaten van de officiële tevredenheidsmetingen van Blik op Werk. Stichting Blik op Werk is niet verantwoordelijk voor (onjuiste) weergave ervan door derden.

SlagingspercentageGecontroleerd door Blik op Werk

Slagingspercentages

Bekijk de slagingspercentages in de auditrapportage.

Inburgerklassen

Maximum aantal studenten per klas:11 tot 15
Gemengde niveau's in de klas:ja
Instroom tijdens de cursus:ja

Leerroute en uurtarief

Leerroute: Analfabeet (Wet Inburgering 2013)Uurtarief:   € 15,00
Leerroute: Laag opgeleid (Wet Inburgering 2013)Uurtarief:   € 15,00
Leerroute: Middelbaar opgeleid (Wet Inburgering 2013)Uurtarief:   € 15,00
Leerroute: Hoog opgeleid (Wet Inburgering 2013)Uurtarief:   € 15,00
Leerroute: Z-route (Wet Inburgering 2021)Uurtarief:   € 0

Diensten

taal- en inburgeringstrajecten

Foxtaal verzorgt inburgeringscursussen en Nederlandse taaltraining op maat voor anderstaligen. De taaltrainingen worden afgestemd op het niveau van de doelgroep. Elk project heeft zijn eigen doelstellingen; bijv.: sociale activering, multicultureel samenwerken, verbeteren taalvaardigheid, uitstroom naar arbeid, voorbereiding op de arbeidsmarkt, integratie.

Inburgeringtrajecten

Foxtaal verzorgt inburgeringstrajecten op alle niveaus. Van analfabeten tot hoger opgeleiden. Foxtaal heeft o.a. "snelle" inburgeringstrajecten van 150 uur en gemiddelde inburgeringstrajecten van 300 uur. Foxtaal werkt met taalmaatjes en klassenassistenten. De inburgeraars kunnen een taalmaatje krijgen, waarbij de cursist 1x per week afspreekt met het taalmaatje om de Nederlandse taal te oefenen. Foxtaal heeft klassenassistenten (diverse talen, o.a. Arabisch). Deze klassenassistenten hebben ooit zelf de inburgering bij Foxtaal gevolgd. Zij weten dus heel goed wat er leeft bij de cursisten. Met name in alfabetiseringsgroepen zijn anderstalige klassenassistenten zeer waardevol. Zij helpen niet alleen de docent bij de lessen, maar zij helpen ook met vertalen. Hierdoor voelen de cursisten, die geen Nederlands spreken, zich erg op hun gemak.

Alfabetiseringstraject

Foxtaal is gespecialiseerd in alfabetisering. De groepsgrootte varieert van 10-15 cursisten. Er is veel persoonlijke aandacht voor de cursisten, m.n. voor analfabeten is dit erg belangrijk. Tijdens de les wordt er veelal in groepjes gewerkt. Iedere cursist krijgt stof op zijn/haar niveau aangeboden. De cursist begint met een standaardtraject van 300 uur, waarna (afhankelijk van de vorderingen van de cursist) de cursus veelal wordt verlengd met een vervolgtraject van 300 uur.

Staatsexamen programma I

Foxtaal verzorgt Staatsexamentraining. De Staatsexamentraining is maatwerk. Bij voldoende aanmeldingen wordt er een cursus gestart.

Staatsexamen programma II

Foxtaal verzorgt Staatsexamentraining. De Staatsexamentraining is maatwerk. Bij voldoende aanmeldingen wordt er een cursus gestart.

Oriëntatie Nederlandse Arbeidsmarkt (ONA)

Foxtaal biedt twee trajecten aan:

ONA 64 UUR. Je wilt geen examen doen of vind het moeilijk om je zelfstandig voor te bereiden op het examen. Hierbij krijg je 64 uur les en wordt je door een gekwalificeerde docent geholpen met het samenstellen en opsturen van het portfolio naar DUO. De verklaring voor gevolgde lessen wordt digitaal aangeleverd bij DUO.

ONA 5 UUR. Je kunt het portfolio met een klein beetje hulp zelf samenstellen en doet het ONA-examen.
Een gekwalificeerde docent helpt je met de start en aanpak van de voorbereidingen. Het portfolio stel je zelf samen en wordt door de docent gecontroleerd. Je krijgt feedback en kan dan eventueel nog aanpassingen maken. Daarna stuur je het portfolio in en wacht op je examen. Het examen wordt een keer voor 'proef' afgenomen, zodat je dat een keer kan oefenen.

Inburgeringstraject

Z-Route Leidschendam-Voorburg-Voorschoten-Wassenaar

Wij verzorgen in het kader van de nieuwe wet inburgering de Z-route voor de genoemde gemeenten.

Doelgroep

Belangrijkste doelgroepen

Anderstaligen

Vanaf 2003 verzorgt Foxtaal taaltrainingen, inburgering, reintegratietrajecten en integratieprojecten voor overheidsinstanties (veelal gemeenten), maatschappelijke organisaties, bedrijven en particulieren in regio Haaglanden.

Statushouders

Inburgeringsplichtige uitkeringsgerechtigden

Expats

Vrijwillige inburgeraars

Contact

Vestigingen

Fransstraat 16, 2274 AX Voorburg (route)
Wouter De Vos
070-335 6149
info@foxtaal.nl

Dobbelaan 4, 2265 AN Leidschendam (route)
Wouter De Vos
070 - 3356149
info@foxtaal.nl

Van Heeckerenstraat 2, 22242 GX Wassenaar (route)
Marleen Rezaie-Delbeek
070 - 3356149
info@foxtaal.nl

Foxtaal B.V.

Internetadres: https://www.foxtaal.nl

Aantal werknemers: 5
Aantal vestigingen: 3
Oprichtingsjaar: 2019

1088