Samen werken aan
duurzame participatie

Future Education Institute

Future Education Institute is een onafhankelijk taalinstituut dat een veilige leeromgeving wil creëren voor nieuwkomers in de Nederlandse maatschappij. Wij willen graag Nederlandse taalcursussen aanbieden die verder gaan dan alleen de taallessen zelf. Het instituut streeft ernaar om een...
meer...

Future Education Institute is een onafhankelijk taalinstituut dat een veilige leeromgeving wil creëren voor nieuwkomers in de Nederlandse maatschappij. Wij willen graag Nederlandse taalcursussen aanbieden die verder gaan dan alleen de taallessen zelf. Het instituut streeft ernaar om een integratie te bieden tussen NT2 taallessen en taal coaching en eveneens de studenten te kunnen bijstaan bij het verdere verloop van hun loopbaan in Nederland. Bij ons komt alles samen op een school, taallessen, coaching over de Nederlandse maatschappij en het voeren van gesprekken in het Nederlands met Nederlandse taalcoaches, ONA-cursussen, CCVX-examencursussen, Engels voor Arabisch sprekenden en in de toekomst ook werk- en studieadvies. Door onze unieke samenwerking tussen zowel Nederlanders als medewerkers met een migratieachtergrond, kunnen wij garant staan voor een uitstekend taalonderwijs en daarnaast een plek creëren waar de studenten zich gehoord en gesteund voelen.

Onderscheid met andere organisaties

  • Intercultureel team.
  • Coaching sessies zijn een vast onderdeel van de NT2 cursussen.
  • Het bieden van andere cursussen waarmee studenten zich verder kunnen ontwikkelen in de Nederlandse maatschappij.
  • Studie- en werkadvies kunnen bieden.
  • Een veilige leeromgeving waar cursisten van over de hele wereld welkom zijn.
  • Een unieke leslocatie pas naast het centraal station van Rotterdam.
  • Arabisch sprekenden, Nederlandse 'moedertalers' en Engels sprekenden in het vaste team.

minder...

KwaliteitGecontroleerd door Blik op Werk op

Blik op Werk Keurmerk

Future Education Institute is Aspirant Keurmerkhouder== Blik op Werk Tevredenheidsonderzoek ==
Future Education Institute neemt deel aan het Blik op Werk Tevredenheidonderzoek. Bekijk hieronder de resultaten.

TevredenheidGecontroleerd door Blik op Werk op

Geen gegevens beschikbaar

SlagingspercentageGecontroleerd door Blik op Werk

Slagingspercentages

Bekijk de slagingspercentages in de auditrapportage.

Inburgerklassen

Maximum aantal studenten per klas:16 tot 25
Gemengde niveau's in de klas:nee
Instroom tijdens de cursus:nee

Opleidingsniveau en uurtarief

Opleidingsniveaus

Opleidingsniveau: Laag opgeleidUurtarief:   € 15,08
Opleidingsniveau: Middelbaar opgeleidUurtarief:   € 15,08
Opleidingsniveau: Hoog opgeleidUurtarief:   € 17,00

Diensten

Inburgeringstraject

Tijdens deze cursus zult u toewerken naar de inburgeringsexamens. De nadruk ligt op het leren van de Nederlandse taal om te participeren in de samenleving. Daarnaast wordt u voorbereid op het inburgeringsexamen. Dit wordt gedaan voor alle onderdelen: Lezen, schrijven, spreken, luisteren, KNM en ONA. U krijgt les van een ervaren gecertificeerde NT2 docent en een gecertificeerde ONA docent. Met deze cursus zult u de Nederlandse taal leren begrijpen en een betere kennis krijgen van de Nederlandse samenleving en Nederlandse gewoontes.

Staatsexamen programma I

Het Staatsexamen NT2 Programma I toetst of uw kennis van de Nederlandse taal voldoet aan de criteria van taalniveau B1. Het examen bevat de onderdelen Lezen, Luisteren, Schrijven en Spreken. Iedereen vanaf 17 jaar mag het Staatsexamen NT2 Programma I doen. Het maakt niet uit welke nationaliteit u heeft en welke opleiding u hiervoor heeft gedaan. Mensen kunnen om verschillende redenen kiezen voor Programma I, zoals het door willen leren van de Nederlandse taal voor werk, voor een mbo-studie of om uzelf nog beter te leren uitdrukken in het Nederlands en te communiceren met Nederlanders. Als u een hbo- of universitaire opleiding wilt gaan volgen, moet u het Staatsexamen Programma II doen. Met alleen een diploma van Programma I wordt u niet toegelaten tot deze opleidingen.

Staatsexamen programma II

Het Staatsexamen NT2 Programma II toetst of uw kennis van de Nederlandse taal voldoet aan de criteria van taalniveau B2. Het examen bevat de onderdelen Lezen, Luisteren, Schrijven en Spreken. Het Staatsexamen NT2 Programma II is moeilijker dan het Staatsexamen NT2 Programma I. U moet een hoger niveau Nederlands hebben om het examen te halen. Iedereen vanaf 17 jaar mag het Staatsexamen NT2 Programma II doen. Het maakt niet uit welke nationaliteit u heeft en welke opleiding u hiervoor heeft gedaan. Mensen kunnen om verschillende redenen kiezen voor Programma II, bijvoorbeeld: Omdat ze een opleiding willen volgen op hbo-niveau of aan de universiteit of omdat ze hun kansen op de arbeidsmarkt willen vergroten.

Oriëntatie Nederlandse Arbeidsmarkt (ONA)

Cursus ONA
Sinds 1 januari 2015 is Oriëntatie op de Nederlandse Arbeidsmarkt (ONA) onderdeel van het inburgeringsexamen. Ook als u het Staatsexamen NT2 gaat afleggen, moet u deelnemen aan het ONA examen. Het onderdeel ONA is bedoeld om te leren hoe de Nederlandse arbeidsmarkt er uit ziet en wat uw mogelijkheden zijn. Zo kijken we naar uw opleidingsniveau en werkervaring in het land waar u vandaan komt. We onderzoeken samen wat uw kwaliteiten zijn en wat uw wensen zijn op het gebied van werken in Nederland. Een aantal onderdelen van de ONA module zijn het maken van een cv, het zoeken naar geschikte vacatures en het opstellen van sollicitatiebrieven. Na afloop van deze module heeft u uw portfolio voor het examen samengesteld en heeft u voldaan aan de urennorm van DUO. U hoeft geen eindgesprek te voeren bij DUO. U bent na afloop van deze module geslaagd voor het onderdeel ONA! Nu bent u in staat om zelf een baan te vinden in Nederland en om een sollicitatiegesprek te voeren.

Examentraining Nederlands

Het FEI heeft examens in verschillende domeinen ontwikkeld.
In een examentraining maken we voornamelijk de examens van de voorgaande jaren.
De examentraining is een eindsprint, waarin alle examenstof in sneltreinvaart behandeld wordt.
Deze training is een vervolg op de Examentraining Nederlands Staatsexamens Nt2 waarin de focus meer ligt op inzicht in wat leerlingen lastig vinden bij het maken van het examen Nederlands en het aanleren van bijbehorende strategieën.
Wat leer je?
De uitgangspunten van een effectieve examentraining zoals het verschil tussen leesvaardigheid en toets vaardigheid bij de examentrainingen Nederlandse Taal. Omgaan met de taligheid van de examens: Strategieën bij het begrijpen en beantwoorden van examenvragen en daarbij de inzet van schooltaal.
Inzicht in de verschillende soorten toetsvragen en de bijbehorende vraag- en antwoordstructuren.
Didactische mogelijkheden om leerlingen doeltreffend voor te bereiden op het eindexamen van een Nederlandse Taal.

CCVX-Voortentamen cursussen

Tijdens de CCVX-Cursussen word je voorbereid op het CCVX-voortentamens. Als je voor deze tentamens slaagt word je toegelaten tot het hogere onderwijs. Afhankelijk van de onderwijsinstelling en de opleiding moet je één of meerdere vakken halen. Tijdens deze intensieve cursus krijg je het hele curriculum van de bovenbouw (4, 5 & 6 Vwo) binnen 13 weken. Om deze cursus te kunnen volgen moet je een voldoende halen (5,5 of hoger) voor de instaptoets. Hiermee laat je zien dat je alle basis voor het desbetreffende vak beheerst. Is dat niet zo? Kijk dan onze basiscursussen.

We bieden cursussen voor de volgende vakken:

Wiskunde A&B, Natuurkunde, Scheikunde, Biologie.

Doelgroep

Belangrijkste doelgroepen

DOELGROEP

FEI is opgericht met het doel kwalitatief goede cursussen in Rotterdam te verzorgen voor studenten van over de hele wereld. Onze doelgroep bestaat uit scholieren en studenten die zich hebben gevestigd in Nederland met een Nederlandse of buitenlandse afkomst. Voor iedereen die kiest voor kwaliteit, zijn wij hét adres om u voor te bereiden op het hoger onderwijs, het wetenschappelijk onderwijs en/of de arbeidsmarkt. Door de multidisciplinaire integratie van onze lesstof kunnen onze studenten alles dat ze bij ons leren, direct gebruiken in het dagelijks leven. Wij bieden onder andere een inburgeringscursus specialisme & verzorgen en NT2-lessen voor hoogopgeleide anderstaligen aan. Daarnaast verzorgen wij ook CCVX-Cursussen, Examentrainingen, Basiscursussen, Rekentrainingen, Engels als tweede taal en Arabisch als tweede taal. De cursisten krijgen veel persoonlijke aandacht en in de lessen worden gevarieerde werkvormen aangeboden die passen bij verschillende leerstijlen.

Contact

Vestigingen

Stationsplein 45,A4.004, 3013 AK Rotterdam (route)
0638068360
info@futuredu.nl

Future Education Institute

Internetadres: https://futuredu.nl/

Aantal werknemers: 3
Aantal vestigingen: 1
Oprichtingsjaar: 2021

15410