Samen werken aan
duurzame participatie

Graafschap Inburgering

De Taalschool van het Graafschap College verzorgt cursussen en opleidingen op het gebied van Inburgering, NT1 en NT2. De Taalschool biedt ook commerciële trajecten in het kader van professionele redzaamheid, desgewenst in-company. De Taalschool maakt deel uit van de sector Educatie & Participatie...
meer...

De Taalschool van het Graafschap College verzorgt cursussen en opleidingen op het gebied van Inburgering, NT1 en NT2. De Taalschool biedt ook commerciële trajecten in het kader van professionele redzaamheid, desgewenst in-company. De Taalschool maakt deel uit van de sector Educatie & Participatie van het Graafschap College. Binnen die sector worden ook de Entree-opleiding en de opleidingen vmbo-tl, havo en vwo binnen het vavo (voortgezet algemeen volwassenenonderwijs) verzorgd.

Onderscheid met andere organisaties

Heldere structuur in programmering studieprogramma's bevorderen de transparantie in het aanbod. Programmatische flexibilisering maakt 'maatwerk' mogelijk. Programma's zijn competentiegericht en maken flexibele instroom mogelijk. Een professioneel systeem van studiebegeleiding en portfolio garandeert kwaliteit en succes.

Samenwerking met:
Gemeente

Soort organisatie:
Zelfstandige organisatie

minder...

KwaliteitGecontroleerd door Blik op Werk op 24-03-202124-03-2021

Blik op Werk Keurmerk

Graafschap Inburgering is in het bezit van het Blik op Werk Keurmerk met drie sterren
Graafschap Inburgering heeft de volgende resultaten behaald (in vergelijking tot de normen van het Blik op Werk Keurmerk).
Download het rapport

Blik op Werk Tevredenheidsonderzoek

Graafschap Inburgering neemt deel aan het Blik op Werk Tevredenheidonderzoek. Bekijk hieronder de resultaten.

TevredenheidGecontroleerd door Blik op Werk op 24-03-202124-03-2021

Dienstverlening gericht op:ScoreAantal respondentenMarktgemiddelde
Inburgeringscursussen en duale trajecten7,9318,3

Download het volledige onderzoeksrapport 2020
Download het volledige onderzoeksrapport 2019
Download het volledige onderzoeksrapport 2018

Scores van opdrachtgevers

Dienstverlening gericht op:ScoreAantal respondentenMarktgemiddelde
Totaal --

Scores per arbeidsmarktregio

ArbeidsmarktregioScoreMarktgemiddeldeAantal respondentenUitgenodigdResponse
Achterhoek7.62711224%

Toelichting op het onderzoek

Het onderzoek is uitgevoerd door Stratus Marktonderzoek (onderdeel van Panteia). Het marktgemiddelde is gebaseerd op de scores van alle bedrijven die aan het tevredenheidsonderzoek hebben meegedaan.

Het onderzoek is uitgevoerd in de periode van 1 february 2020 tot 16 december 2020.

De tevredenheidresultaten van dit bedrijf zijn gebaseerd op onderzoek dat is uitgevoerd in opdracht van Blik op Werk. Het gaat hier om het oordeel van cliënten en opdrachtgevers over de kwaliteit van dienstverlening van Graafschap Inburgering.

Attentie: Op deze website staan de resultaten van de officiële tevredenheidsmetingen van Blik op Werk. Stichting Blik op Werk is niet verantwoordelijk voor (onjuiste) weergave ervan door derden.

SlagingspercentageGecontroleerd door Blik op Werk

Slagingspercentages

Bekijk de slagingspercentages in de auditrapportage.

Inburgerklassen

Maximum aantal studenten per klas:11 tot 15
Gemengde niveau's in de klas:nee
Instroom tijdens de cursus:ja

Opleidingsniveau en uurtarief

Opleidingsniveaus

Opleidingsniveau: AnalfabeetUurtarief:   € 12,50
Opleidingsniveau: Laag opgeleidUurtarief:   € 12,50
Opleidingsniveau: Middelbaar opgeleidUurtarief:   € 12,50
Opleidingsniveau: Hoog opgeleidUurtarief:   € 12,50

Diensten

Inburgeringstraject

Inburgeraars kunnen een op maat samengesteld programma volgen. Na een gedegen intake wordt in een cursuscontract vastgelegd welk programma afgesproken wordt en naar welk resultaat gestreefd wordt. Instroom kan op diverse momenten in het jaar. U kunt kiezen voor een inburgeringsprogramma op A2, of een programma dat opleidt voor het Staatsexamen. Als u in uw eigen taal niet goed kunt lezen en schrijven kunt u eerst een alfabetiseringsprogramma volgen. Van daaruit kunt u doorstromen naar een inburgeringsprogramma.

Vervolgtrajecten

Nadat u geslaagd bent voor het Inburgeringsexamen of het Staatsexamen kunt u verder studeren bij het Graafschap College. Er zijn mogelijkheden om (delen) van het vmbo, de havo of het vwo te volgen, deel te nemen aan een Entreeopleiding, of door te stromen naar een beroepsopleiding op niveau 2, 3 of 4. Ook kunt verder met het leren van de taal in een van de taalschoolgroepen, waar u met vrijwilligers én onder begeleiding van een docent aan de slag gaat.
Welke mogelijkheid u kunt kiezen, is afhankelijk van uw wensen, vooropleiding én mogelijkheden. Uw mentor kan u daar meer over vertellen en u desgewenst in contact brengen met de decaan.

Doelgroep

Belangrijkste doelgroepen

Inburgeringsplichtig met vergunning asiel

Iedereen met een verblijfsvergunning asiel die verplicht is om in te burgeren kan bij ons terecht.
Het maak niet uit of u nu hoog- of laagopgeleid bent, of helemaal geen onderwijs hebt gehad in uw eigen land. Tijdens de intake wordt bepaald wat uw taalniveau en leertempo is. Op basis daarvan wordt u geplaatst in een groep die het beste bij u past.

Inburgeringsplichtig met vergunning regulier

Als u in het bezit van een vergunning regulier omdat u met een een Nederlandse partner getrouwd bent of samenwoont, kunt u bij ons het inburgeringsprogramma volgen.
Omdat u in het land van herkomst al wat Nederlands geleerd hebt, kun u soms een kort programma volgen. Of dat kan, wordt bepaald aan de hand van enkele taaltoetsen die tijdens de intake worden afgenomen.

Contact

Vestigingen

Julianaplein 2, 7001 HG Doetinchem (route)
Ronald van Harxen
06-13612989
hxn@graafschapcollege.nl

Haitsma Mulierweg 36, 7001 CB Winterswijk (route)
Ronald van Harxen
06-13612989
hxn@graafschapcollege.nl

Prins Hendrikstraat 34 a, 7001 GL Doetinchem (route)
R. van Harxen
06-13612989
r.vanharxen@graagschapcollege.nl

Internetadres: inburgering.graafschapcollege.nl

Aantal werknemers: 20
Aantal vestigingen: 3
Oprichtingsjaar: 1990

787