Samen werken aan
duurzame participatie

HiFive

Loop jij vast door psychische problemen, een stoornis in het autistisch spectrum, niet aangeboren hersenbeschadiging, een persoonlijkheidsstoornis, depressiviteit, een angststoornis, verslavingsproblematiek of heb je geen steunend netwerk? Lukt het je niet meer naar school te gaan of naar je werk...
meer...

Loop jij vast door psychische problemen, een stoornis in het autistisch spectrum, niet aangeboren hersenbeschadiging, een persoonlijkheidsstoornis, depressiviteit, een angststoornis, verslavingsproblematiek of heb je geen steunend netwerk? Lukt het je niet meer naar school te gaan of naar je werk? Is je motivatie weg en lukt het daardoor niet om bepaalde doelen in je leven te halen? Dan kunnen we samen met jou kijken hoe we jou verder op weg kunnen helpen. Deze doelen kunnen betrekking hebben op:

Wonen
Werken
Onderwijs
Sociale contacten
Het leren omgaan met.......

Bij Hifive krijg je een persoonlijk begeleider. De begeleiders hebben ruime ervaring met psychosociale begeleiding en zijn WO/HBO of MBO (niveau 4) opgeleid. De begeleider begeleidt jou thuis. Bij start van de begeleiding maak je samen met je begeleider doelen waar je aan wilt gaan werken. We gaan samen kijken welke hulpvragen jij hebt en hoe we die met behulp van de begeleiding kunnen beantwoorden.

Onderscheid met andere organisaties

We begeleiden mensen in de huiselijke omgeving en gaan met je mee naar de werkplek en / of school. We werken aan 6 levensgebieden betreffende op de methode Positieve Gezondheid. Wanneer deze gebieden in balans zijn dan is er genoeg draagvlak om te participeren naar werk. We vinden het belangrijk dat degene die we begeleiden ons kan vertrouwen en zich veilig kan voelen om bepaalde stappen te nemen. we werken methodisch en maatgericht.
minder...

KwaliteitGecontroleerd door Blik op Werk op

Blik op Werk Keurmerk

HiFive is Aspirant Keurmerkhouder== Blik op Werk Tevredenheidsonderzoek ==
HiFive neemt deel aan het Blik op Werk Tevredenheidonderzoek. Bekijk hieronder de resultaten.

TevredenheidGecontroleerd door Blik op Werk op

Geen gegevens beschikbaar

Diensten

Rer-integratie

Alle re-integratieactiviteiten die nodig zijn om mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt, na (langdurige) werkeloosheid of ziekte (weer) naar de arbeidsmarkt te begeleiden vallen onder de re-integratiedienstverlening van HiFive. Het doel van onze dienstlening is om deze mensen te begeleiden naar en op een duurzame werkplek. Alle activiteiten zijn op dezelfde manier opgebouwd; intake, maatwerkassessment, advies, eventueel vervolgonderzoek en training (modulair) en vervolgtraject.
Voor wie is een re-integratietraject?
Een traject is bedoeld voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt en/of mensen die na (langdurige) werkloosheid of ziekte weer aan het werk gaan. Dit kan bij de oorspronkelijke werkgever (1e spoor) of bij een nieuwe werkgever (2e spoor). Tevens mensen met een Wajong (met arbeidsvermogen), WAZ-uitkering, gedeeltelijke WAO of WIA-uitkering (WGA en IVA) en mensen met een indicatie Beschut Werken komen in aanmerking voor een re-integratietraject.

Doelgroep

Belangrijkste doelgroepen

Stoornis in het autistisch spectrum

Wij begeleiden mensen met een diagnose Autistisch Spectrum Stoornis bij hun re-integratie. Onze begeleiders zijn gespecialiseerd in het re-integreren van mensen met een vorm van autisme, door studie, bijscholing en ervaring. Is er tijdens een traject aanvullende, specialistische ondersteuning noodzakelijk? Wij schakelen onze neuro-klinisch psycholoog in, het SAG (Stichting Autisme Gelderland), Nederlandse Vereniging Autisme (NVA).
Onze begeleiders bieden werknemers de begeleiding die zij nodig hebben. Persoonlijk en dichtbij. Zij begeleiden mensen om weer aan het werk te gaan bij de oude werkgever en vertaalt dit naar de praktijk. Hoe ervaar je bijvoorbeeld prikkels op de werkvloer? Welke hulpmiddelen kun je inzetten om het werk te blijven doen? Hoe plan je rustmomenten in? Welke taken zijn wel en niet passend? de meerwaarde van onze persoonlijke begeleiding is een optimale inschatting van de situatie. Hierdoor weten werkgever en werknemer wat er nodig is voor een optimaal resultaat.

Niet aangeboren hersenletsel

HiFive begeleidt mensen met een Niet Aangeboren Hersenletsel (NAH) bij hun re-integratie terug naar eigen werk of richting passend werk. Onze begeleiders zijn gespecialiseerd in NAH door studie, bijscholing en ervaring. Zij hebben uitgebreide kennis van ziektebeelden en beperkingen dei NAH met zich mee kan brengen. Is er tijdens het traject aanvullende specialistische ondersteuning noodzakelijk? Wij schakelen direct met diverse partners in de regio, zoals revalidatieartsen en onze eigen neuro-klinisch psycholoog. Onze begeleiders bieden werknemers de ondersteuning die zij nodig hebben. Persoonlijk en dichtbij. Zij begeleiden mensen om weer aan het werk te gaan. bij de oude werkgever of in de zoektocht naar een passende baan. De begeleider deelt kennis en vertaalt dit naar de praktijk. Hoe verminder je bijvoorbeeld prikkels op de werkvloer? Hoe verdeel je energie? Hoe plan je rustmomenten in?

Mentale klachten

Bij mentale klachten kun je denken aan: Angststoornissen (paniek, aanvallen, angstig gedrag), Stemmingsstoornissen (somberheid, niet meer op het werk verschijnen), AD(H)D (gebrek aan concentratie, chaotische werkwijze), Persoonlijkheidsstoornissen (wisselende emoties wispelturigheid, wantrouwen). Er is niet altijd een diagnose gesteld, maar er wordt wel frequent verzuim gezien en verminder functioneren. Een tijdige en zorgvuldige begeleiding kan passende oplossingen bieden en veel nare gevolgen voorkomen. Mentale klachten kunnen sluimerend aanwezig zijn en kunnen leiden tot verminderde belastbaarheid. Dit kan resulteren in overvraging en daardoor kan de werknemer een lager zelfbeeld ervaren. het gevolg kan zijn dat er meer fouten worden gemaakt en zich anders voelt dan anders. De werknemer heeft begeleiding nodig en tijd om samen een nieuwe balans te vinden. Er worden duidelijke afspraken en heldere verwachtingen waardoor het altijd een traject op maat is

Burn-out

Wanneer een werknemer na een burn-out weer terug kan keren in het arbeidsproces is deskundige begeleiding essentieel. Stapsgewijs begeleidt HiFive de werknemer om het werk te hervatten. We maken een traject op maat samen met werkgever en werknemer omdat burn-out bij een ieder anders tot uiting kan komen. We bouwen samen een comfortabel ritme op, we leren de werknemer om 1 ding tegelijk te doen, we proberen perfectionisme te vermijden, grenzen te leren aangeven en verder durven te kijken. Het kan zijn dat de ambities inmiddels ergens anders liggen. Dan starten we samen een zoektocht naar de juiste passende baan. We werken multi-disciplinair met de bedrijfsarts, arbeidsdeskundige en gaan uit van duurzame inzetbaarheid

Contact

Vestigingen

Hoofdstraat 46, 8162AK Epe (route)
Sabine Rink
06-29111920
info@hifive.nl

Internetadres: www.hifive.nl

Aantal werknemers: 20
Aantal vestigingen: 1
Oprichtingsjaar: 2018

15383