Samen werken aan
duurzame participatie

Horizon Taal & Integratie B.V.

Wij verzorgen inburgeringscursussen, trainingen Nederlandse taal en trainingen Oriëntatie op de Nederlandse Arbeidsmarkt (ONA) voor particulieren, bedrijven en instellingen. Wij ondersteunen u bij de voorbereiding op het inburgeringsexamen en verzorgen trainingen ter voorbereiding op het...
meer...

Wij verzorgen inburgeringscursussen, trainingen Nederlandse taal en trainingen Oriëntatie op de Nederlandse Arbeidsmarkt (ONA) voor particulieren, bedrijven en instellingen. Wij ondersteunen u bij de voorbereiding op het inburgeringsexamen en verzorgen trainingen ter voorbereiding op het Staatsexamen NT2 Programma I en Staatsexamen NT2 Programma II. Hoewel we lesgeven op ieder niveau, excelleren wij in het doceren van midden- tot hoogopgeleiden.

Samenwerkingspartijen en cursisten omschrijven ons als een kleinschalige, kwalitatieve, professionele en betrokken organisatie.

Onderscheid met andere organisaties

Wij werken in groepen van maximaal 10 cursisten met een gelijk taal- en denkniveau. Dit stimuleert het leerproces en vergroot de onderlinge interactie. Door de kleine groepen, gelijkgestemde cursisten en betrokken docenten, creëren wij een veilige leeromgeving waarin cursisten grote stappen kunnen zetten. Ontwikkeling en ontplooiing van de cursist staat hierin centraal. Dat is immers waar we het uiteindelijk voor doen!
minder...

KwaliteitGecontroleerd door Blik op Werk op 16 august 202116 august 2021

Blik op Werk Keurmerk

Horizon Taal & Integratie B.V. is Aspirant Keurmerkhouder== Blik op Werk Tevredenheidsonderzoek ==
Horizon Taal & Integratie B.V. neemt deel aan het Blik op Werk Tevredenheidonderzoek. Bekijk hieronder de resultaten.

TevredenheidGecontroleerd door Blik op Werk op 16 august 202116 august 2021

Dienstverlening gericht op:ScoreAantal respondentenMarktgemiddelde
Scholing en opleiding-48,3

Download het volledige onderzoeksrapport 2020/2021
Download het volledige onderzoeksrapport 2019/2020
Download het volledige onderzoeksrapport 2018 / 2019

Scores van opdrachtgevers

Dienstverlening gericht op:ScoreAantal respondentenMarktgemiddelde
Totaal7,51--

Scores per arbeidsmarktregio

ArbeidsmarktregioScoreMarktgemiddeldeAantal respondentenUitgenodigdResponse

Toelichting op het onderzoek

Het onderzoek is uitgevoerd door Stratus Marktonderzoek (onderdeel van Panteia). Het marktgemiddelde is gebaseerd op de scores van alle bedrijven die aan het tevredenheidsonderzoek hebben meegedaan.

Het onderzoek is uitgevoerd in de periode van 20 september 2020 tot 16 august 2021.

De tevredenheidresultaten van dit bedrijf zijn gebaseerd op onderzoek dat is uitgevoerd in opdracht van Blik op Werk. Het gaat hier om het oordeel van cliënten en opdrachtgevers over de kwaliteit van dienstverlening van Horizon Taal & Integratie B.V..

Attentie: Op deze website staan de resultaten van de officiële tevredenheidsmetingen van Blik op Werk. Stichting Blik op Werk is niet verantwoordelijk voor (onjuiste) weergave ervan door derden.

SlagingspercentageGecontroleerd door Blik op Werk

Slagingspercentages

Bekijk de slagingspercentages in de auditrapportage.

Inburgerklassen

Maximum aantal studenten per klas:6 tot 10
Gemengde niveau's in de klas:nee
Instroom tijdens de cursus:nee

Opleidingsniveau en uurtarief

Opleidingsniveaus

Opleidingsniveau: Middelbaar opgeleidUurtarief:   € 16,41
Opleidingsniveau: Hoog opgeleidUurtarief:   € 16,41

Diensten

Voorbereiding basisexamen inburgering (MVV)

Mensen die voor langere tijd in Nederland willen blijven, hebben een voorlopige verblijfsvergunning nodig. Dit wordt ‘machtiging tot voorlopig verblijf’ ofwel MVV genoemd. Hiervoor dient op de ambassade of op het consulaat-generaal in het land van herkomst het Basisexamen Inburgering afgelegd te worden. In een aantal privé bijeenkomsten van 1 uur bereiden wij u voor op dit examen aan de hand van het officiële pakket van de Nederlandse overheid.

Inburgeringstraject

Inburgeraars die van buiten de Europese Unie komen moeten binnen 3 jaar het inburgeringsexamen, het Staatsexamen NT2 Programma I of II hebben afgerond. Dankzij onze kleine groepen en betrokken docenten krijgt iedere cursist de persoonlijke aandacht die hij of zij nodig heeft om gestelde doelen te bereiken. Onze kleinschalige en persoonlijke aanpak heeft de start in Nederland voor veel mensen een stuk aangenamer gemaakt. Omdat wij begrijpen dat u moet wennen aan uw nieuwe omgeving krijgt u naast de lessen tevens een persoonlijk begeleider.

Taaltraject

Spreken van de Nederlandse taal is belangrijk om te integreren en om uw kansen in de samenleving te vergroten. Wij bieden cursussen Nederlands voor beginners, gevorderden en ter voorbereiding op het Staatsexamen NT2 Programma I of II. Wij vinden het belangrijk dat u deelneemt aan een programma dat aansluit op uw taalniveau. Om deze reden besteden wij veel tijd aan de intake en de indeling van groepen. Zo zijn een aantal lessen enkel toegankelijk voor midden- en hoogopgeleiden en zijn groepen niet groter dan 10 personen. Dit alles ter stimulering van uw groei!

Staatsexamen programma I

In één schooljaar in één dagdeel per week ontwikkelt u uw schrijfvaardigheid, spreekvaardigheid en luistervaardigheid tot taalniveau B1. Tevens bereiden wij u voor op de examens van het Staatsexamen NT2 programma I. Dit biedt veel mogelijkheden, zoals: het werken op hoger niveau of het afronden van een opleiding op MBO niveau.

Staatsexamen programma II

U heeft minimaal taalniveau B1 of het Staatsexamen NT2 Programma I afgerond en u wilt uw kennis van de Nederlandse taal verder ontwikkelen naar taalniveau B2. In 10 bijeenkomsten verhogen wij uw taalniveau naar niveau B2 en bereiden wij u voor op het Staatsexamen NT2 Programma II. Dit biedt veel mogelijkheden, zoals: het werken op hoger niveau of het volgen van een HBO of Universitaire opleiding.

Nederlands voor werknemers

Heldere interne communicatie leidt tot betere bedrijfsresultaten. Een gedeelde taal is hierbij essentieel! Wij bieden trainingen Nederlands op alle niveaus. Dit kan zowel incompany of op open inschrijving en van beginners tot anderstaligen op universitair niveau. Als werkgever krijgt u een maandelijkse rapportage over de aanwezigheid van uw werknemer zodat u zelf kunt monitoren of uw investering goed wordt besteed.

Oriëntatie Nederlandse Arbeidsmarkt (ONA)

In een groep van 6 tot maximaal 9 personen krijg je meer kennis over de Nederlandse arbeidsmarkt en jouw positie op de arbeidsmarkt. Aan het einde van deze training heb je een compleet en gecontroleerd portfolio. Als je alle opdrachten uitvoert en het huiswerk maakt, krijg je ook een verklaring 64 uur.

Doelgroep

Belangrijkste doelgroepen

Inburgeren voor midden- tot hoogopgeleiden

 • U woont in Nederland
 • U bent midden- tot hoogopgeleid
 • U bent inburgeringsplichtig
 • U wilt beter Nederlands leren spreken
 • U wilt een Nederlands paspoort
 • U moet het inburgeringsexamen halen
 • U wilt beter Nederlands spreken

Nederlands leren voor midden- tot hoogopgeleiden

 • U woont in Nederland
 • U bent midden- tot hoogopgeleid
 • U bent inburgeringsplichtig of u wilt vrijwillig inburgeren
 • U wilt beter Nederlands leren spreken
 • U wilt meer mensen leren kennen in Nederland
 • U wilt op een hoger niveau werken
 • U wilt een opleiding op MBO, HBO of Universitair niveau volgen

Basis examen inburgering (MVV) voor anderstaligen

 • U bent op toeristenvisum in Nederland
 • U wilt in Nederland komen wonen
 • U bent afkomstig uit een land van buiten de EU
 • U heeft de machtiging voor voorlopig verblijf (MVV) nodig

Contact

Vestigingen

Bergweg, 4 K-55, 5801 EG Venray (route)
Wouter Schambergen
0478-630644
info@mijnhorizon.nl

Internetadres: www.mijnhorizon.nl

Aantal werknemers: 2
Aantal vestigingen: 1
Oprichtingsjaar: 2016

14743