Samen werken aan
duurzame participatie

In2Work B.V.

Onderscheid met andere organisaties

Zelfstandige organisatie

minder...

KwaliteitGecontroleerd door Blik op Werk op 04-05-202104-05-2021

Blik op Werk Keurmerk

In2Work B.V. is in het bezit van het Blik op Werk Keurmerk met vier sterren
In2Work B.V. heeft de volgende resultaten behaald (in vergelijking tot de normen van het Blik op Werk Keurmerk).
Download het rapport

Blik op Werk Tevredenheidsonderzoek

In2Work B.V. neemt deel aan het Blik op Werk Tevredenheidonderzoek. Bekijk hieronder de resultaten.

TevredenheidGecontroleerd door Blik op Werk op 04-05-202104-05-2021

Dienstverlening gericht op:ScoreAantal respondentenMarktgemiddelde
Jobcoaching8,7348,1
Toeleiden naar werk vanuit situatie geen werk7,8258,0
Sociale activering en participatie8,547,9

Download het volledige onderzoeksrapport 2020/2021
Download het volledige onderzoeksrapport 2018/2019
Download het volledige onderzoeksrapport 2017/2018

Scores van opdrachtgevers

Dienstverlening gericht op:ScoreAantal respondentenMarktgemiddelde
Totaal*1--

Scores per arbeidsmarktregio

ArbeidsmarktregioScoreMarktgemiddeldeAantal respondentenUitgenodigdResponse
Groot Amsterdam8.191560%

Toelichting op het onderzoek

Het onderzoek is uitgevoerd door Stratus Marktonderzoek (onderdeel van Panteia). Het marktgemiddelde is gebaseerd op de scores van alle bedrijven die aan het tevredenheidsonderzoek hebben meegedaan.

Het onderzoek is uitgevoerd in de periode van 30 april 2020 tot 10 april 2021.

De tevredenheidresultaten van dit bedrijf zijn gebaseerd op onderzoek dat is uitgevoerd in opdracht van Blik op Werk. Het gaat hier om het oordeel van cliënten en opdrachtgevers over de kwaliteit van dienstverlening van In2Work B.V..

Attentie: Op deze website staan de resultaten van de officiële tevredenheidsmetingen van Blik op Werk. Stichting Blik op Werk is niet verantwoordelijk voor (onjuiste) weergave ervan door derden.

Diensten

Jobcoaching

Jobcoaching In 2 Work.

Wij zijn gespecialiseerd in het bemiddelen naar betaalde arbeid VOOR en in het coachen op de werkvloer VAN, jongeren met een afstand tot de arbeidsmarkt. Onze clienten zijn jongeren met een licht verstandelijke beperking, doven en slechthorenden, jongeren met ernstige spraak- en taalmoeilijkheden, PDDNOS en zeer moeilijk opvoedbare jongeren.

De coaches die werkzaam zijn voor In2Work, hebben bijna allemaal gewerkt op scholen waar deze jongeren de doelgroepen vormden. Zij beschikken over jarenlange ervaring met bovengenoemde jongeren.

In2Work biedt individuele begeleiding. De begeleiding is maatwerk. Na een intakegesprek en dossieronderzoek, volgt het opstellen van een zo concreet mogelijk omschreven coachingsplan. In dit coachingsplan worden ontwikkelingslijnen geformuleerd op het gebied van persoonlijkheidsontwikkeling (bijv. leren omgaan met kritiek) en werknemersvaardigheden (bijv. leren samenwerken). In concrete stappen wordt vastgelegd hoe de coaching vorm zal krijgen gedurenden het traject. Het formuleren van de doelstellingen, komt deels tot stand in samenspraak met de werkgever en client. Ieder traject duurt een half jaar. Na een half jaar wordt samen met client en werkgever gekeken in hoeverre de doelstellingen behaald zijn en wordt er besloten de coaching voor te zetten of niet.

De frequentie van de persoonlijke en telefonische contacten met de client, is afhankelijk van de coachingsbehoefte van de client.

Het einddoel van de coaching is een client die zelfstandig kan functioneren op de arbeidsmarkt.

Werk vinden en werk zoeken

In 2 Work voert drie soorten reintegratie trajecten uit.
Werk Fit, Naar Werk en Leerbaan met Baangarantie.

In 2 Work is initiatiefnemer en eigenaar van het Ron Blaauw College een samenwerking met Chef kok Ron Blaauw. Dit traject valt onder Leerbaan met Baangarantie.
Hierin werken we vanuit opleiding met branche diploma naar betaald werk.

1. LT trajecten, leerbaan met baangarantie.

Het Ron Blaauw College leidt koks en bedienend personeel op voor de horeca,
In deze LT opdracht scoort In 2 Work zeer goed blijkt uit controle.

Preventie ziekteverzuim

In 2 Work voert op aanvraag van bedrijven coachingstrajecten uit. Hierbij kan het gaan om outplacement, maar ook om preventief coachen om zo langdurig uitval in werk te voorkomen.

Coaching is gericht op eigen methodiek; coaching optimaal presteren.
Uitgangspunt is behoefte theorie van A. Maslow. In 2 Work brengt gedragspatroon van client in beeld. Maakt zwakke plekken inzichtelijk en creëert besef bij client. Vanuit besef gaan we theorie in dagelijkse praktijk toepassen en de dagelijkse praktijk terug brengen naar de theoretische basis. Compact coachingsmodel waarbij het effectief omgaan met emoties het doel is. Vanuit startpunt naar doel komen betekent onderweg de juiste keuzes maken. Focus houdend op doel.

De resultaten zijn zeer positief voor clienten. De training is in sessie opgeknipt om zo tot maximaal resultaat te komen, de verandering is blijvend van client.
Het geeft de client nieuw inzicht om vanuit dit inzicht beter zelf te kunnen sturen op wat je als mens in elke gewenste situatie voor jezelf nodig hebt of wat je vanuit jezelf wilt inzetten.

Reïntegratieactiviteiten tweede spoor

In 2 Work voert voor bedrijven 1e spoor en 2e spoor re-integratie trajecten uit. Doel is na aanvang de pijn punten uit verleden eerst open op tafel te krijgen. Wat nog opgeruimd dient te worden uit verleden, ruimen we netjes en effectief op. Wat goed was en dus goed werkte behouden we.

Vanuit overspannenheid terug naar werk is een specialisme van In 2 Work, zie de filmpjes op de website bij training van topsporters. Continu onder druk presteren kan ten koste gaan van geest en lichaam.
De training van In 2 Work brengt kwaliteiten en zwakke plekken in beeld. Die zwakke plekken maken we samen sterker. Dat wordt door middel van oefeningen in veilige setting in de praktijk gedaan. Daarna bouwen we het uit.
Goed voor jezelf kunnen zorgen op momenten van druk is essentieel. Het raakt ons in emotie. Langdurig emotioneel onder druk staan ontregelt ons emotie systeem. Gevolg kan overspannenheid dan wel burn out zijn.

In 2 Work brengt mensen terug vanuit overspannenheid naar kunnen zorgen voor een juiste balans. Dat is geen vaste balans, dat is elke dag werken allert zijn om die balans er in te houden. Emotie-actie model, persoonlijkheid type model maken inzichtelijk wat er gebeurde onder druk en wat nodig is om onder druk overeind te blijven.

Wanneer de client weer toe is aan arbeid maken we met client/ werknemer en werkgever een re-integratie stappenplan. Van week tot week vullen we werktaken in. Deze leggen we vast in uren en deze uren monitoren we middels gesprekken. Waar het goed gaat bouwen we in uren op, waar het niet goed gaat bouwen we af of zetten we opbouw even stop. Doel is volledig terugkeer in arbeidsproces .Dan wel in oude functie, dan wel in een andere functie intern, dan wel in een andere functie bij een ander bedrijf.

Kwaliteiten behouden, gedrag veranderen om zwakke plekken sterker te maken. Balans en veerkracht.
Werken vanuit energie en motivatie.

De resultaten zijn er dan ook naar, zie onze website.

Doelgroep

Belangrijkste doelgroepen

WIA, Wajong, Ziektewet, WW/ Bijstand.

In 2 Work is een bureau voor coaching. Daar vallen ook reintegratie trajecten onder. Werk Fit en Naar Werk zijn reintegratie trajecten die In 2 Work uitvoert. We zijn in 2006 hiermee begonnen en doen dit werk nog altijd met veel gedrevenheid en werkplezier.
In 2 Work is eigenaar van het Ron Blaauw College. Het Ron Blaauw College leidt op tot betaalde banen in de horeca. Dit een LT traject van UWV. Leerbaan met baangarantie.
Voor deze opleiding is In 2 Work erkend opleider voor UWV. Stichting Vakbekwaamheid Horeca is ook zeer tevreden over dat wat het Ron Blaauw College biedt, doet en presteert en heeft om die reden het Ron Blaauw College erkent als opleider voor SVH.
Alle doelgroepen zijn bij ons welkom. Ons team beschikt over veel ervaring die doelgroep breed is. Onze methodiek is compact en gericht op praktisch uitvoerbaar. Naast eerder genoemde doelgroepen en trajecten coacht In 2 Work ook in kader van 1e Spoor/ 2e Spoor en Outplacement.

Marco Wins
Directeur In 2 Work

Contact

Vestigingen

Verrijn Stuartweg 30 B, 1112 AX DIEMEN (route)
Laura Lizier
020 416 0333/ 0633683209
laura@i2w.nl

Internetadres: http://www.i2w.nl

Aantal werknemers: 11
Aantal vestigingen: 1
Oprichtingsjaar: 2006

6951