Samen werken aan
duurzame participatie

In2Work B.V.

In2Work staat voor training en coaching van mensen. Wij helpen mensen ook aan een baan. Mensen met of zonder een afstand tot de arbeidsmarkt. Door onze training en coaching kunnen deze mensen maar ook teams hun aanwezig talent doorontwikkelen.
De coaches die werkzaam zijn voor In2Work hebben...
meer...

In2Work staat voor training en coaching van mensen. Wij helpen mensen ook aan een baan. Mensen met of zonder een afstand tot de arbeidsmarkt. Door onze training en coaching kunnen deze mensen maar ook teams hun aanwezig talent doorontwikkelen.
De coaches die werkzaam zijn voor In2Work hebben diverse achtergronden; vakkrachten vanuit het speciaal onderwijs, vakkrachten vanuit de verstandelijk beperkten zorg, leidinggevenden uit de horeca, vakkrachten uit de maatschappelijke zorg, vakkrachten Personeelszaken. De diversiteit uit het team maakt ons krachtig op alle gebieden en we weten daarom ook een brede doelgroep goed te bedienen en tevens mee te denken met de werkgevers die we aan de juiste werknemers willen koppelen.

Onderscheid met andere organisaties

Wij zijn een kleinschalige organisatie, waar de kwaliteit voorop staat. We zijn gericht op de individu en hoe deze het beste tot ontwikkeling komt in de omgeving waar hij of zij zich bevindt. Dit heeft positief effect op het persoonlijke en werkbare leven. Vergelijk ons met de biologische kaasboer in plaats van de grotere supermarkt.
minder...

KwaliteitGecontroleerd door Blik op Werk op 15-02-202415-02-2024

Blik op Werk Keurmerk

In2Work B.V. is in het bezit van het Blik op Werk Keurmerk met vier sterren
In2Work B.V. heeft de volgende resultaten behaald (in vergelijking tot de normen van het Blik op Werk Keurmerk).
Download het rapport

Blik op Werk Tevredenheidsonderzoek

In2Work B.V. neemt deel aan het Blik op Werk Tevredenheidonderzoek. Bekijk hieronder de resultaten.

TevredenheidGecontroleerd door Blik op Werk op 15-02-202415-02-2024

Dienstverlening gericht op:ScoreAantal respondentenMarktgemiddelde
Scholing en opleiding8,388,7
Jobcoaching8,3158,1
Toeleiden naar werk vanuit situatie geen werk8,2148,3
Sociale activering en participatie7,458,3

Download het volledige onderzoeksrapport 2023 / 2024 (verkort)
Download het volledige onderzoeksrapport 2022/2023
Download het volledige onderzoeksrapport 2020/2021

Scores van opdrachtgevers

Dienstverlening gericht op:ScoreAantal respondentenMarktgemiddelde
Totaal*1--

Scores per arbeidsmarktregio

ArbeidsmarktregioScoreMarktgemiddeldeAantal respondentenUitgenodigdResponse
Groot Amsterdam8.38.4153543%
Zaanstreek/Waterland8.18.3152658%

Toelichting op het onderzoek

Het onderzoek is uitgevoerd door Stratus Marktonderzoek (onderdeel van Panteia). Het marktgemiddelde is gebaseerd op de scores van alle bedrijven die aan het tevredenheidsonderzoek hebben meegedaan.

Het onderzoek is uitgevoerd in de periode van 8 may 2023 tot 15 january 2024.

De tevredenheidresultaten van dit bedrijf zijn gebaseerd op onderzoek dat is uitgevoerd in opdracht van Blik op Werk. Het gaat hier om het oordeel van cliënten en opdrachtgevers over de kwaliteit van dienstverlening van In2Work B.V..

Attentie: Op deze website staan de resultaten van de officiële tevredenheidsmetingen van Blik op Werk. Stichting Blik op Werk is niet verantwoordelijk voor (onjuiste) weergave ervan door derden.

Diensten

Jobcoaching

Wij zijn gespecialiseerd in het bemiddelen van mensen naar (bij voorkeur betaalde) arbeid en het begeleiden van mensen in arbeid. Onze klanten zijn mensen die in meer of mindere mate afstand hebben van de werkvloer. De achtergrond is altijd zeer divers; o.a. licht verstandelijke beperking, mensen met psychische problematiek, doven en slechthorenden, mensen met ernstige spraak- en taalmoeilijkheden, PDDNOS, ADHD, ADD, zeer moeilijk opvoedbare jongeren, etc.

In2Work biedt individuele begeleiding. De begeleiding is maatwerk. Na een intakegesprek en dossieronderzoek, volgt het opstellen van een zo concreet mogelijk omschreven coachingsplan. In dit coachingsplan worden ontwikkelingslijnen geformuleerd op het gebied van persoonlijkheidsontwikkeling (bijv. leren omgaan met kritiek) en werknemersvaardigheden (bijv. leren samenwerken). In concrete stappen wordt vastgelegd hoe de coaching vorm wordt gegeven. Hierin is eigen regie het uitgangspunt.

Werk vinden en werk zoeken

In 2 Work voert diverse soorten reintegratie trajecten uit.

*Modulaire re-integratietrajecten:
Dit zijn een viertal diverse trajecten die uitgevoerd worden voor UWV en die voorbereiden op de weg richting werk. Er worden stappen gezet om weer deel te nemen aan de maatschappij.

*WerkFit:
Hierin begeleiden we klanten om weer (letterlijk) fit te worden voor werk of de weg te vinden naar een passende scholing, die uiteindelijk ook weer voorbereid op werk.

*Naar Werk:
Hierin bemiddelen we klanten naar werk waarin zij duurzaam en met plezier aan de slag kunnen. Hierin willen we dat klanten hun potentieel bereiken en zich blijven ontwikkelen.

*Scholing:
In 2 Work is initiatiefnemer en eigenaar van het Ron Blaauw College een samenwerking met Chef kok Ron Blaauw. Hierin werken we vanuit opleiding met branche diploma naar betaald werk.
Het Ron Blaauw College leidt koks en bedienend personeel op voor de horeca.

Preventie ziekteverzuim

In 2 Work voert op aanvraag van bedrijven coachingstrajecten uit. Hierbij kan het gaan om outplacement, maar ook om preventief coachen om zo langdurig uitval in werk te voorkomen.

Coaching is gericht op eigen methodiek; coaching optimaal presteren.
Uitgangspunt is behoefte theorie van Maslow. In 2 Work brengt gedragspatroon van klant in beeld. Maakt zwakke plekken inzichtelijk en cre�ert besef bij klant. Vanuit besef gaan we theorie in dagelijkse praktijk toepassen en de dagelijkse praktijk terug brengen naar de theoretische basis. Compact coachingsmodel waarbij het effectief omgaan met emoties het doel is. Vanuit startpunt naar doel komen betekent onderweg de juiste keuzes maken.

De resultaten zijn zeer positief voor klanten. De training is in sessies opgeknipt om zo tot maximaal resultaat te komen, de veranderingen van klant zijn zo blijvend.
Het geeft de klant nieuw inzicht om vanuit dit inzicht beter zelf te kunnen sturen.

Rentegratieactiviteiten tweede spoor

In 2 Work voert voor bedrijven 1e spoor en 2e spoor re-integratie trajecten uit. Doel is na aanvang de pijn punten uit verleden eerst open op tafel te krijgen. Wat nog opgeruimd dient te worden uit verleden, ruimen we netjes en effectief op. Wat goed was en dus goed werkte behouden we.

Vanuit overspannenheid terug naar werk is een specialisme van In 2 Work, zie de filmpjes op de website bij training van topsporters. Continu onder druk presteren kan ten koste gaan van geest en lichaam.
De training van In 2 Work brengt kwaliteiten en zwakke plekken in beeld. Die zwakke plekken maken we samen sterker. Dat wordt door middel van oefeningen in veilige setting in de praktijk gedaan. Daarna bouwen we het uit.
Goed voor jezelf kunnen zorgen op momenten van druk is essentieel. Het raakt ons in emotie. Langdurig emotioneel onder druk staan ontregelt ons emotie systeem. Gevolg kan overspannenheid dan wel burn out zijn.

In 2 Work brengt mensen terug vanuit overspannenheid naar kunnen zorgen voor een juiste balans. Dat is geen vaste balans, dat is elke dag werken allert zijn om die balans er in te houden. Emotie-actie model, persoonlijkheid type model maken inzichtelijk wat er gebeurde onder druk en wat nodig is om onder druk overeind te blijven.

Wanneer de client weer toe is aan arbeid maken we met client/ werknemer en werkgever een re-integratie stappenplan. Van week tot week vullen we werktaken in. Deze leggen we vast in uren en deze uren monitoren we middels gesprekken. Waar het goed gaat bouwen we in uren op, waar het niet goed gaat bouwen we af of zetten we opbouw even stop. Doel is volledig terugkeer in arbeidsproces .Dan wel in oude functie, dan wel in een andere functie intern, dan wel in een andere functie bij een ander bedrijf.

Kwaliteiten behouden, gedrag veranderen om zwakke plekken sterker te maken. Balans en veerkracht.
Werken vanuit energie en motivatie.

De resultaten zijn er dan ook naar, zie onze website.

Doelgroep

Belangrijkste doelgroepen

WIA, Wajong, Ziektewet, WW, Bijstand.

In 2 Work is een bureau voor coaching. Daar vallen ook reintegratie trajecten onder. We zijn in 2006 hiermee begonnen en doen dit werk nog altijd met veel gedrevenheid en werkplezier.
Alle doelgroepen zijn bij ons welkom. Ons team beschikt over veel ervaring die doelgroep breed is. Onze methodiek is compact en gericht op praktisch uitvoerbaar. Naast eerder genoemde doelgroepen en trajecten coacht In 2 Work ook in kader van 1e Spoor/ 2e Spoor en Outplacement.

Contact

Vestigingen

Verrijn Stuartweg 30, 1112 AX DIEMEN (route)
Laura Lizier
020 416 0333/ 0633683209
laura@i2w.nl

Binckhorstlaan 36 (Binck36 - Ruimte M3 12) , 2516 BE Den Haag (route)
Laura Lizier
06 33683209
laura@i2w.nl

In2Work B.V.

Internetadres: http://www.i2w.nl

Aantal werknemers: 8
Aantal vestigingen: 2
Oprichtingsjaar: 2006

6951