Samen werken aan
duurzame participatie

ITvitae HRplus

ITvitae HRplus Coaching maakt deel uit van de ITvitae Groep, het landelijke expertise centrum voor autisme en ICT. Hoofddoel van de ITvitae Groep is: ICT-specialisten met autisme begeleiden naar een passende en duurzame baan. Belangrijke factor voor het kunnen slagen van deze missie is het...
meer...

ITvitae HRplus Coaching maakt deel uit van de ITvitae Groep, het landelijke expertise centrum voor autisme en ICT. Hoofddoel van de ITvitae Groep is: ICT-specialisten met autisme begeleiden naar een passende en duurzame baan. Belangrijke factor voor het kunnen slagen van deze missie is het verzorgen van coaching gedurende álle stappen van dit proces.

De coaches van HRplus bieden de kandidaat en werkgever de benodigde ondersteuning vanaf de eerste intake tot en met de nieuwe werkomgeving. Door onze jarenlange expertise op het gebied van ICT, autisme én coaching samen te voegen tot een compleet aanbod van diensten, zijn we in staat om uitgevallen talenten succesvol aan passend en duurzaam werk te helpen.

HRplus verzorgt Naar Werk trajecten, jobcoachtrajecten via UWV en 2e spoor trajecten in opdracht van werkgevers

Onderscheid met andere organisaties

We richten ons met name op mensen met autisme en op werk in de IT
minder...

KwaliteitGecontroleerd door Blik op Werk op 09-07-202109-07-2021

Blik op Werk Keurmerk

ITvitae HRplus is in het bezit van het Blik op Werk Keurmerk met vier sterren
ITvitae HRplus heeft de volgende resultaten behaald (in vergelijking tot de normen van het Blik op Werk Keurmerk).
Download het rapport

Blik op Werk Tevredenheidsonderzoek

ITvitae HRplus neemt deel aan het Blik op Werk Tevredenheidonderzoek. Bekijk hieronder de resultaten.

TevredenheidGecontroleerd door Blik op Werk op 09-07-202109-07-2021

Dienstverlening gericht op:ScoreAantal respondentenMarktgemiddelde
Jobcoaching8,3428,1
Outplacement-00,0
Toeleiden van werk naar werk (eerste en tweede spoor)-17,9
Toeleiden naar werk vanuit situatie geen werk7,778,0

Download het volledige onderzoeksrapport 2020/2021
Download het volledige onderzoeksrapport 2019 / 2020
Download het volledige onderzoeksrapport 2017

Scores van opdrachtgevers

Dienstverlening gericht op:ScoreAantal respondentenMarktgemiddelde
Totaal8,35--

Scores per arbeidsmarktregio

ArbeidsmarktregioScoreMarktgemiddeldeAantal respondentenUitgenodigdResponse

Toelichting op het onderzoek

Het onderzoek is uitgevoerd door Stratus Marktonderzoek (onderdeel van Panteia). Het marktgemiddelde is gebaseerd op de scores van alle bedrijven die aan het tevredenheidsonderzoek hebben meegedaan.

Het onderzoek is uitgevoerd in de periode van 30 april 2020 tot 16 march 2021.

De tevredenheidresultaten van dit bedrijf zijn gebaseerd op onderzoek dat is uitgevoerd in opdracht van Blik op Werk. Het gaat hier om het oordeel van cliënten en opdrachtgevers over de kwaliteit van dienstverlening van ITvitae HRplus.

Attentie: Op deze website staan de resultaten van de officiële tevredenheidsmetingen van Blik op Werk. Stichting Blik op Werk is niet verantwoordelijk voor (onjuiste) weergave ervan door derden.

Diensten

Leertraject naar Werk

Indien UWV vaststelt dat scholing noodzakelijk is om aan betaald werk te komen, kan men besluiten opleidingsgelden beschikbaar te stellen voor een ICT-opleidingsprogramma bij ITvitae Learning. Voordat je kan starten met dit leertraject, moet je eerst de selectieprocedure succesvol doorlopen. Het scholingstraject kan gevolgd worden door een Reïntegratietraject en vervolgens een Coachingstraject. De aanvraag voor elk traject wordt door UWV steeds afzonderlijk beoordeeld.

Reïntegratietraject

Indien UWV van mening is dat je ondersteuning nodig hebt op weg naar een betaalde baan, kan men besluiten je een ReÏntegratietraject toe te kennen. HRplus stelt dan samen met jou een plan op. De uitvoering van het plan naar betaald werk, mag maximaal twee jaar duren.

Coachingstraject

Als je een betaalde baan hebt, kun jij (in samenspraak met je werkgever) jobcoaching aanvragen. Daar helpt HRplus je bij. We stellen samen met jou en je werkgever een plan op. UWV verlangt vervolgens elk half jaar een evaluatie en een nieuw plan. Ook dit regelt HRplus. Wat ons betreft laten we je pas los, als je ons niet meer nodig hebt.

Tweede Spoortraject

Als een medewerker langdurig uitvalt doordat de huidige functie niet (meer) bij hem past, moet er eerst worden gekeken of deze persoon met hulp zijn huidige of een andere beschikbare functie binnen de organisatie kan invullen (Eerste Spoor). Is dit niet mogelijk? Dan moet elders worden gezocht naar een passende functie. Dit wordt het Tweede Spoor genoemd. Dit traject wordt gefinancierd door de werkgever. In samenspraak met de werkgever en uitgevallen medewerker ondersteunt HRplus dit complete traject.

Doelgroep

Belangrijkste doelgroepen

ICT-specialisten met autisme

Contact

Vestigingen

Daam fockemalaan 22, 3818KG Amersfoort (route)
Marcel Hurkens
0335100102
hrplus@itvitae.nl

Internetadres: www.itvitae.nl/hrplus

Aantal werknemers: 4
Aantal vestigingen: 1
Oprichtingsjaar: 2015

14705