Samen werken aan
duurzame participatie

JAN Ziekteverzuim

JAN Ziekteverzuim is een landelijke dienstverlener op het gebied van re-integratie en implacement. Onze coaches begeleiden kandidaten individueel in hun zoekproces naar passend werk. De kracht van onze aanpak zit in de combinatie van intensieve individuele begeleiding en een speciaal ontwikkeld...
meer...

JAN Ziekteverzuim is een landelijke dienstverlener op het gebied van re-integratie en implacement. Onze coaches begeleiden kandidaten individueel in hun zoekproces naar passend werk. De kracht van onze aanpak zit in de combinatie van intensieve individuele begeleiding en een speciaal ontwikkeld programma. Dit biedt de kandidaten de ideale formule van persoonlijke aandacht, kennis van de markt en de mogelijkheid zich te ontwikkelen op een zelf te bepalen plaats, tijdstip en in eigen tempo.
De individuele aandacht wordt gewaarborgd door onze coaches. Belangrijkste factoren van onze begeleiding zijn intensiteit, controleerbaarheid en efficiency. Sinds onze start hebben wij met deze formule vele werkgevers en werknemers succesvol begeleid. Onze opdrachtgevers typeren onze dienstverlening als helder, voortvarend, betrokken, no-nonsens en resultaatgericht. De mens staat centraal.

Onderscheid met andere organisaties

De kracht van onze aanpak zit in de combinatie van intensieve individuele begeleiding en een speciaal ontwikkeld programma. Voor werkgevers houdt dit in dat we onze afspraken nakomen, dat we helder en inzichtelijk werken en dat we zorgvuldig communiceren.
minder...

KwaliteitGecontroleerd door Blik op Werk op 12-03-202412-03-2024

Blik op Werk Keurmerk

JAN Ziekteverzuim is in het bezit van het Blik op Werk Keurmerk met vier sterren
JAN Ziekteverzuim heeft de volgende resultaten behaald (in vergelijking tot de normen van het Blik op Werk Keurmerk).
Download het rapport

Blik op Werk Tevredenheidsonderzoek

JAN Ziekteverzuim neemt deel aan het Blik op Werk Tevredenheidonderzoek. Bekijk hieronder de resultaten.

TevredenheidGecontroleerd door Blik op Werk op 12-03-202412-03-2024

Dienstverlening gericht op:ScoreAantal respondentenMarktgemiddelde
Toeleiden van werk naar werk (eerste en tweede spoor)8,9168,1

Download het volledige onderzoeksrapport 2023
Download het volledige onderzoeksrapport 2022
Download het volledige onderzoeksrapport 2021

Scores van opdrachtgevers

Dienstverlening gericht op:ScoreAantal respondentenMarktgemiddelde
Totaal8,614--

Scores per arbeidsmarktregio

ArbeidsmarktregioScoreMarktgemiddeldeAantal respondentenUitgenodigdResponse

Toelichting op het onderzoek

Het onderzoek is uitgevoerd door Stratus Marktonderzoek (onderdeel van Panteia). Het marktgemiddelde is gebaseerd op de scores van alle bedrijven die aan het tevredenheidsonderzoek hebben meegedaan.

Het onderzoek is uitgevoerd in de periode van 9 february 2023 tot 16 december 2023.

De tevredenheidresultaten van dit bedrijf zijn gebaseerd op onderzoek dat is uitgevoerd in opdracht van Blik op Werk. Het gaat hier om het oordeel van cliënten en opdrachtgevers over de kwaliteit van dienstverlening van JAN Ziekteverzuim.

Attentie: Op deze website staan de resultaten van de officiële tevredenheidsmetingen van Blik op Werk. Stichting Blik op Werk is niet verantwoordelijk voor (onjuiste) weergave ervan door derden.

Diensten

1e en 2e spoortrajecten WvP

Als men langdurig is uitgevallen vanwege ziekte zullen de activiteiten in het eerste ziektejaar (re-integratie eerste spoor) vooral gericht zijn op terugkeer naar eigen of vervangend werk.
Het zoeken en regelen van vervangend werk wordt over het algemeen door de werkgever gedaan. De werkgever is verantwoordelijk voor de re-integratie van de (gedeeltelijk) arbeidsongeschikte medewerker, dit is vastgelegd in de Wet Verbetering Poortwachter.
Voor een werknemer die terugkeert na een langdurig verzuim is de werkhervatting meestal niet een kwestie van ‘gewoon weer beginnen’. De werknemer heeft nogal wat tegenslagen achter de rug. Verwachtingen en toekomstplannen vallen in duigen. Ondersteuning hierbij is van groot belang en vormt een belangrijke factor bij een voorspoedige terugkeer. Immers, niet alleen de herintredende werknemer maar ook zijn werkomgeving is gebaat bij een zo soepel mogelijke herintreding.
JAN©ziekteverzuim kan u daarbij ondersteunen en de re-integratie 2e spoor oppakken.

Doelgroep

Belangrijkste doelgroepen

Contact

Vestigingen

Raaksje 5, 1813 RX ALKMAAR (route)
J. Higgins
0646175370
jan@janziekteverzuim.nl

JAN Ziekteverzuim

Internetadres: http://janziekteverzuim.nl

Aantal werknemers:
Aantal vestigingen: 1
Oprichtingsjaar: 2011

14815