Samen werken aan
duurzame participatie

Koning Willem I College

Het Koning Willem 1 College is een regionaal onderwijs centrum voor de regio Noordoost Brabant. Wij bieden onderwijs aan op mbo niveau 1 t/m 4, VAVO, ISK, trajecten in de wijk om basisvaardigheden te verhogen en inburgeringstrajecten.

De afdeling Educatie van het Koning Willem 1 College is...
meer...

Het Koning Willem 1 College is een regionaal onderwijs centrum voor de regio Noordoost Brabant. Wij bieden onderwijs aan op mbo niveau 1 t/m 4, VAVO, ISK, trajecten in de wijk om basisvaardigheden te verhogen en inburgeringstrajecten.

De afdeling Educatie van het Koning Willem 1 College is onderdeel van het Startcollege. Het startcollege bestaat uit diverse onderwijsafdelingen op mbo 1 en 2, educatie & inburgering, VAVO en het expertisecentrum voor ondersteuning.
Door de nauwe samenwerking binnen het Startcollege kan er een doorlopende leerlijn voor inburgeraars ingezet worden. Ook zijn gecombineerde opleidingen mogelijk. Denk hierbij aan leerroute B1 met Entree maar ook een pre-participatietraject voor de Z-route.

Voor de WI21 bieden wij alle leerroutes aan:
Z-route
B1-route
Onderwijsroute

Wij verzorgen zowel overdag als in de avonduren les.

Wij zijn onderdeel van vele Taalnetwerken in de regio en nemen hier actief in deel.

Onderscheid met andere organisaties

Er wordt veel aandacht besteed aan de kwaliteit van het personeel. Wij volgen de CAO van het MBO waardoor docenten jaarlijks aan deskundigheidsbevordering doen en ook betaald worden volgens de CAO.

Op vele locaties wordt er onderwijs aangeboden in gebouwen die goed bereikbaar zijn en met de juiste faciliteiten.

Wij onderscheiden ons door regionaal een aanbod te creëren waardoor er een doorlopende leerlijn ontstaat voor een leven lang ontwikkelen.

minder...

KwaliteitGecontroleerd door Blik op Werk op 25-03-202425-03-2024

Blik op Werk Keurmerk

Koning Willem I College is in het bezit van het Blik op Werk Keurmerk met drie sterren
Koning Willem I College heeft de volgende resultaten behaald (in vergelijking tot de normen van het Blik op Werk Keurmerk).
Download het rapport

Inspectie Toezicht in de Klas

Koning Willem I College werd in het kader van 'Toezicht in de Klas' door het kennisinstituut ITTA geïnspecteerd op de kwaliteit van didactiek en cursistenbegeleiding. Hieronder vindt u het bijbehorende rapport.
Bekijk het rapport

Blik op Werk Tevredenheidsonderzoek

Koning Willem I College neemt deel aan het Blik op Werk Tevredenheidonderzoek. Bekijk hieronder de resultaten.

TevredenheidGecontroleerd door Blik op Werk op 25-03-202425-03-2024

Dienstverlening gericht op:ScoreAantal respondentenMarktgemiddelde
Inburgeringscursussen en duale trajecten8,0958,4

Download het volledige onderzoeksrapport 2023
Download het volledige onderzoeksrapport 2022
Download het volledige onderzoeksrapport 2021

Scores van opdrachtgevers

Dienstverlening gericht op:ScoreAantal respondentenMarktgemiddelde
Totaal7,512--

Scores per arbeidsmarktregio

ArbeidsmarktregioScoreMarktgemiddeldeAantal respondentenUitgenodigdResponse
Noordoost-Brabant7.98.18246418%
Midden-Brabant88.283424%

Toelichting op het onderzoek

Het onderzoek is uitgevoerd door Stratus Marktonderzoek (onderdeel van Panteia). Het marktgemiddelde is gebaseerd op de scores van alle bedrijven die aan het tevredenheidsonderzoek hebben meegedaan.

Het onderzoek is uitgevoerd in de periode van 9 february 2023 tot 16 december 2023.

De tevredenheidresultaten van dit bedrijf zijn gebaseerd op onderzoek dat is uitgevoerd in opdracht van Blik op Werk. Het gaat hier om het oordeel van cliënten en opdrachtgevers over de kwaliteit van dienstverlening van Koning Willem I College.

Attentie: Op deze website staan de resultaten van de officiële tevredenheidsmetingen van Blik op Werk. Stichting Blik op Werk is niet verantwoordelijk voor (onjuiste) weergave ervan door derden.

SlagingspercentageGecontroleerd door Blik op Werk

Slagingspercentages

Bekijk de slagingspercentages in de auditrapportage.

Inburgerklassen

Maximum aantal studenten per klas:16 tot 20
Gemengde niveau's in de klas:ja
Instroom tijdens de cursus:ja

Leerroute en uurtarief

Leerroute: Analfabeet (Wet Inburgering 2013)Uurtarief:   € 15,00
Leerroute: Laag opgeleid (Wet Inburgering 2013)Uurtarief:   € 15,00
Leerroute: Middelbaar opgeleid (Wet Inburgering 2013)Uurtarief:   € 15,00
Leerroute: Hoog opgeleid (Wet Inburgering 2013)Uurtarief:   € 15,00
Leerroute: Z-route (Wet Inburgering 2021)Uurtarief:   € 15,00
Leerroute: B1-route (Wet Inburgering 2021)Uurtarief:   € 15,00
Leerroute: Uurtarief:   € 15,00

Diensten

Intake

Tijdens de intake kan het intake-instrument NT2 ingezet van bureau ICE. Onderdeel hiervan is ook het testen van de de leerbaarheid.

Voor de WI21 worden inburgeraars getest door de gemeente. Indien nodig kunnen er door KW1C aanvullende testen afgenomen worden met als doel om een nieuwkomer in het juiste traject te plaatsen.

Inburgeringstrajecten

Wij bieden trajecten aan die rekening houden met de snelheid van leren van de inburgeraar. Iedere inburgeraar heeft een coach en zij voeren samen een aantal keren per jaar een voortgangsgesprek. De gemeente wordt op de hoogte gebracht van de voortgang omdat zij regievoerder zijn voor de WI21.

Wij bieden geen afstandsonderwijs aan behalve als dit door de overheid is opgelegd.

Een standaard traject bestaat uit 3 dagdelen per week of 2 dagdelen in de avond.

De studenten van de onderwijsroute gaan 4 dagen per week naar school.

Doelgroep

Belangrijkste doelgroepen

Inburgering WI21

We bieden de volgende trajecten aan binnen de WI21:

Staatsexamen B1 - max 20 deelnemers

Alfabetisering - max 14 deelnemers

Z-route - max 14 deelnemers

0 tot A1 - max 18 deelnemers

A1 tot A2 - max 18 deelnemers

A2 tot B1 - max 20 deelnemers

Onderwijsroute - 20 deelnemers

En het combitraject B1 route en Entree

Inburgering WI13

Wij bieden de volgende inburgeringstrajecten aan die onder de Wet Inburgering 2013 vallen:

  • de route naar het inburgeringsexamen niveau A2. Dit niveau is verplicht.
  • de route naar het Staatsexamen I, niveau B1. Na het behalen van niveau A2, kunt u lessen volgen voor niveau B1.

Duur traject is afhankelijk van instroomniveau en leervaardigheden.

Contact

Vestigingen

Stadionlaan 53, 5213 JJ Den Bosch (route)
Joop Janse
073-6249407
jo.janse@kw1c.nl

Muntelaar 10, 5467HA Veghel (route)
Astrid Gelderman
06-43562611
a.gelderman@kw1c.nl

Beversestraat 20, 5431 SH Cuijk (route)
Astrid Gelderman
06-43562611
a.gelderman@kw1c.nl

Euterpelaan 100, 5344CS OSS (route)
Astrid Gelderman
06-43562611
a.gelderman@kw1c.nl

Koning Willem I College

Internetadres: http://www.kw1c.nl/

Aantal werknemers: 2000
Aantal vestigingen: 4
Oprichtingsjaar: 1990

5936