Samen werken aan
duurzame participatie

Mister Dutch B.V.

Mister Dutch biedt haar cursisten de mogelijkheid om de Nederlandse taal te leren in een professionele en vriendelijke leeromgeving. Het bevorderen van de zelfredzaamheid hoort hier bij, zodat de cursisten meer kans hebben tot integratie in de Nederlandse samenleving.

Mister Dutch verzorgt de...
meer...

Mister Dutch biedt haar cursisten de mogelijkheid om de Nederlandse taal te leren in een professionele en vriendelijke leeromgeving. Het bevorderen van de zelfredzaamheid hoort hier bij, zodat de cursisten meer kans hebben tot integratie in de Nederlandse samenleving.

Mister Dutch verzorgt de lessen in kleine groepen en geeft persoonlijke aandacht. Mister Dutch laat de cursisten kennis maken met de Nederlandse taal en cultuur. Dit wordt gedaan door de taaltrainingen ook in de praktijk toe te passen door middel van buitenschoolse lessen en opdrachten die op maat zijn ontwikkeld voor iedere doelgroep en niveau.

Mister Dutch is elke werkdag bereikbaar van 09.00 tot 17.00 uur.
Ons telefoonnummer is 010-2004850. U kunt ook een e-mail sturen naar taaltrainingen@misterdutch.nl.

Onderscheid met andere organisaties

Mister Dutch onderscheidt zich door het geven van persoonlijke aandacht zowel door de docenten als door de trajectbegeleiding.
Er wordt gewerkt met modules van 12 weken (3 x per week 3 uur les). Vakanties worden niet meegerekend in de 12 weken zodat u altijd 36 lessen heeft in een module. Bij de start van de 1e module wordt een uitgebreide intake afgenomen en aan het eind van de module wordt een toets afgenomen om het niveau van de cursisten te bepalen voor een volgende module.

minder...

KwaliteitGecontroleerd door Blik op Werk op 12-03-202412-03-2024

Blik op Werk Keurmerk

Mister Dutch B.V. is in het bezit van het Blik op Werk Keurmerk met vier sterren
Mister Dutch B.V. heeft de volgende resultaten behaald (in vergelijking tot de normen van het Blik op Werk Keurmerk).
Download het rapport

Inspectie Toezicht in de Klas

Mister Dutch B.V. werd in het kader van 'Toezicht in de Klas' door het kennisinstituut ITTA geïnspecteerd op de kwaliteit van didactiek en cursistenbegeleiding. Hieronder vindt u het bijbehorende rapport.
Bekijk het rapport

Blik op Werk Tevredenheidsonderzoek

Mister Dutch B.V. neemt deel aan het Blik op Werk Tevredenheidonderzoek. Bekijk hieronder de resultaten.

TevredenheidGecontroleerd door Blik op Werk op 12-03-202412-03-2024

Dienstverlening gericht op:ScoreAantal respondentenMarktgemiddelde
Inburgeringscursussen en duale trajecten8,7288,4

Download het volledige onderzoeksrapport 2023
Download het volledige onderzoeksrapport 2022
Download het volledige onderzoeksrapport 2021

Scores van opdrachtgevers

Dienstverlening gericht op:ScoreAantal respondentenMarktgemiddelde
Totaal --

Scores per arbeidsmarktregio

ArbeidsmarktregioScoreMarktgemiddeldeAantal respondentenUitgenodigdResponse
Rijnmond8.68.3277934%

Toelichting op het onderzoek

Het onderzoek is uitgevoerd door Stratus Marktonderzoek (onderdeel van Panteia). Het marktgemiddelde is gebaseerd op de scores van alle bedrijven die aan het tevredenheidsonderzoek hebben meegedaan.

Het onderzoek is uitgevoerd in de periode van 9 february 2023 tot 16 december 2023.

De tevredenheidresultaten van dit bedrijf zijn gebaseerd op onderzoek dat is uitgevoerd in opdracht van Blik op Werk. Het gaat hier om het oordeel van cliënten en opdrachtgevers over de kwaliteit van dienstverlening van Mister Dutch B.V..

Attentie: Op deze website staan de resultaten van de officiële tevredenheidsmetingen van Blik op Werk. Stichting Blik op Werk is niet verantwoordelijk voor (onjuiste) weergave ervan door derden.

SlagingspercentageGecontroleerd door Blik op Werk

Slagingspercentages

Bekijk de slagingspercentages in de auditrapportage.

Inburgerklassen

Maximum aantal studenten per klas:11 tot 15
Gemengde niveau's in de klas:nee
Instroom tijdens de cursus:nee

Leerroute en uurtarief

Leerroute: Analfabeet (Wet Inburgering 2013)Uurtarief:   € 13,50
Leerroute: Laag opgeleid (Wet Inburgering 2013)Uurtarief:   € 13,50
Leerroute: Middelbaar opgeleid (Wet Inburgering 2013)Uurtarief:   € 13,50
Leerroute: Hoog opgeleid (Wet Inburgering 2013)Uurtarief:   € 13,50

Diensten

Inburgeringstraject

Leer Nederlands bij Mister Dutch!
U leert bij Mister Dutch de Nederlandse taal. U kunt cursussen op verschillende niveaus volgen. Voordat u begint maakt u eerst een toets om uw taalniveau te meten. Daarna volgt u een cursus die past bij uw vooropleiding, taalniveau en doel.
Mister Dutch werkt met (elkaar opvolgende modules) naar A2.
• van A0 naar A1
• van A1 naar A2
• examentraining A2 inclusief ONA training

U volgt drie keer per week een groepsles van drie uur. Deze lessen worden gegeven door gecertificeerde docenten. Daarnaast maakt u ook huiswerk. Natuurlijk moet u ook tijd besteden aan het oefenen in de praktijk.

Alfabetiseringstraject

U kunt een traject alfabetisering volgen bij Mister Dutch. U maakt altijd eerst een toets.U leert in dit traject de Nederlandse taal lezen en schrijven. In de lessen leert u de letters lezen en schrijven. U leert woorden en zinnen schrijven. In dit traject werkt u ook aan uw spreekvaardigheid. U krijgt les van een docent van Mister Dutch die gespecialiseerd is in alfabetisering. Als het goed gaat, kunt u deelnemen aan een inburgeringstraject om uw inburgeringsexamen te halen.

Oriëntatie Nederlandse Arbeidsmarkt (ONA)

In de cursus Oriëntatie op de Nederlandse Arbeidsmarkt gaat het over het kiezen van een beroep in Nederland, over uw kansen op de arbeidsmarkt en over opleidingen die u kunt volgen. Aan het eind van deze cursus doet u het examen ONA.
Het examen Oriëntatie op de Nederlandse Arbeidsmarkt gaat over werken en werk zoeken. U moet thuis of op school opdrachten doen. Daarvoor moet u kaarten gebruiken. Deze kaarten heten resultaatkaarten. U moet de resultaatkaarten online invullen, via Mijn Inburgering. Mister Dutch begeleidt u bij het maken van de resultaatkaarten en uw portfolio. De docent bereidt u voor op het eindgesprek over uw portfolio bij DUO.

Staatsexamen programma I

Wilt u Nederlands leren om bijvoorbeeld een mbo-opleiding te volgen? U kunt dan een taaltraject volgen bij Mister Dutch dat gericht is op het halen van het Staatsexamen Nederlands als tweede taal programma I. Dit examen is op niveau B1.

Staatsexamen programma II

Wilt u Nederlands leren om bijvoorbeeld een hbo-opleiding te volgen? U kunt dan een taaltraject volgen bij Mister Dutch dat gericht is op het halen van het Staatsexamen Nederlands als tweede taal programma II. Dit examen is op niveau B2.

Doelgroep

Belangrijkste doelgroepen

Inburgeraars

Inburgeraars kunnen bij Mister Dutch een inburgeringstraject volgen. Uw traject is maatwerk en er is keuze uit verschillende modules. U krijgt les in kleine groepen, van deskundige, gecertificeerde docenten.
U kunt als inburgeraar kiezen voor een alfabetiseringstraject, inburgeringstraject (A2) of Staatsexamentraject.

Taalleerders NT2

Wilt u graag de Nederlandse taal leren, maar bent u niet inburgeringsplichtig? Ook dan kunt u aansluiten bij onze lesgroepen. Mister Dutch biedt modules aan met verschillende start- en eindniveaus. Ook is het mogelijk om een offerte te vragen voor privélessen.

Contact

Vestigingen

Hoofdkantoor Mister Dutch Boezemsingel 478, 3034 CD ROTTERDAM (Kralingen-Crooswijk) (route)
Netty van der Veen
010 2400160
taaltoetsen@misterdutch.nl

Taalschool inburgering Noordsingel 117 , 3035 EM ROTTERDAM (Noord) (route)
Shifayed Abdoelhak
010 2004850
taaltrainingen@misterdutch.nl

Mister Dutch B.V.

Internetadres: http://www.misterdutch.nl

Aantal werknemers: 20
Aantal vestigingen: 2
Oprichtingsjaar: 2004

10818