Samen werken aan
duurzame participatie

Mondo taalbureau B.V. / Mondo NT2-Privé

Wij verzorgen inburgeringsprogramma's, taallessen, Nederlands als tweede taal, training voor het staatsexamen NT2, We geven privé-lessen en groepslessen.

We organise languagecourses, Dutch for foreigners and so called "Inburgering". We also provide training for Staatsexamen NT2.

meer...

Wij verzorgen inburgeringsprogramma's, taallessen, Nederlands als tweede taal, training voor het staatsexamen NT2, We geven privé-lessen en groepslessen.

We organise languagecourses, Dutch for foreigners and so called "Inburgering". We also provide training for Staatsexamen NT2.

Onderscheid met andere organisaties

Maatwerk, flexibiliteit, snelheid en kwaliteit.
We offer you quality, speed, flexibility and programs fit to your wishes.
We werken in een persoonlijke omgeving aan uw persoonlijke wensen.
We verzorgen privé-lessen en groepslessen. We offer you private lessons and groupsessions in a personel and relaxed atmosphere.
Samenwerking met:
UWV, Gemeente, Vluchtelingenwerk en UAF
Soort organisatie:
Zelfstandige organisatie

Mondo is in het bezit van certificaten:

  • BVNT2 gekwalificeerd docent

minder...

KwaliteitGecontroleerd door Blik op Werk op 19-02-202119-02-2021

Blik op Werk Keurmerk

Mondo taalbureau B.V. / Mondo NT2-Privé is in het bezit van het Blik op Werk Keurmerk met drie sterren
Mondo taalbureau B.V. / Mondo NT2-Privé heeft de volgende resultaten behaald (in vergelijking tot de normen van het Blik op Werk Keurmerk).
Download het rapport

Blik op Werk Tevredenheidsonderzoek

Mondo taalbureau B.V. / Mondo NT2-Privé neemt deel aan het Blik op Werk Tevredenheidonderzoek. Bekijk hieronder de resultaten.

TevredenheidGecontroleerd door Blik op Werk op 19-02-202119-02-2021

Dienstverlening gericht op:ScoreAantal respondentenMarktgemiddelde
Inburgeringscursussen en duale trajecten7,898,3

Download het volledige onderzoeksrapport meetperiode 2020
Download het volledige onderzoeksrapport 2019
Download het volledige onderzoeksrapport 2018

Scores van opdrachtgevers

Dienstverlening gericht op:ScoreAantal respondentenMarktgemiddelde
Totaal --

Scores per arbeidsmarktregio

ArbeidsmarktregioScoreMarktgemiddeldeAantal respondentenUitgenodigdResponse
Zeeland8.191656%

Toelichting op het onderzoek

Het onderzoek is uitgevoerd door Stratus Marktonderzoek (onderdeel van Panteia). Het marktgemiddelde is gebaseerd op de scores van alle bedrijven die aan het tevredenheidsonderzoek hebben meegedaan.

Het onderzoek is uitgevoerd in de periode van 15 january 2020 tot 16 december 2020.

De tevredenheidresultaten van dit bedrijf zijn gebaseerd op onderzoek dat is uitgevoerd in opdracht van Blik op Werk. Het gaat hier om het oordeel van cliënten en opdrachtgevers over de kwaliteit van dienstverlening van Mondo taalbureau B.V. / Mondo NT2-Privé.

Attentie: Op deze website staan de resultaten van de officiële tevredenheidsmetingen van Blik op Werk. Stichting Blik op Werk is niet verantwoordelijk voor (onjuiste) weergave ervan door derden.

SlagingspercentageGecontroleerd door Blik op Werk

Slagingspercentages

Bekijk de slagingspercentages in de auditrapportage.

Inburgerklassen

Maximum aantal studenten per klas:6 tot 10
Gemengde niveau's in de klas:nee
Instroom tijdens de cursus:nee

Opleidingsniveau en uurtarief

Opleidingsniveaus

Opleidingsniveau: AnalfabeetUurtarief:   € 23,00
Opleidingsniveau: Laag opgeleidUurtarief:   € 23,00
Opleidingsniveau: Middelbaar opgeleidUurtarief:   € 23,00
Opleidingsniveau: Hoog opgeleidUurtarief:   € 23,00

Diensten

Taal- en inburgeringstrajecten

Bij Mondo is maatwerk belangrijk.Via privélessen,groepslessen, duo- of triolessen leiden we op tot het verplichte inburgeringsexamen. Onze specialiteit is maatwerk en flexibiliteit. In de groep zitten min 4 en max 8 personen.
Voor privélessen (1 u 30 min) betaalt u als € 53,= per uur,voor de groepslessen betaalt u € 23,= per lesuur. Een groepsles duurt 2 uur. Voor duo-lessen; (1 u 30 min) met twee personen betaalt u € 40,=p.p. per uur. Voor trio-lessen betaalt u 28,75 p.p. per uur. U bent verplicht om alle lessen bij te wonen. Afwezig is toch betalen.
Heeft u een duo-lening?
Uw examens en uw lesmaterialen kunt u ook uit de lening betalen.Wij houden hier rekening mee bij het berekenen van het traject.

Inburgeringstraject

Na de intake wordt het einddoel bepaald. Dat kan zijn Inburgering op A2 , B1 of B2 niveau. Alle trajecten starten met het ontwikkelen naar het A2 niveau en zodra blijkt dat de kandidaat in staat is om niveau B1 of B2 te behalen wordt het doel in overleg met de cursist bijgesteld. Andersom is ook mogelijk. Als in eerste instantie B2 het doel was en gaande weg het traject te moeilijk blijkt wordt dit doel naar A2 bijgesteld. Uitgangspunt is voor elke kandidaat het maximaal haalbare aan te bieden.
Halverwege het traject wordt gestart met de ONA. Een deel van deze lessen worden in samenwerking met Vluchtelingenwerk en re-integratie bureaus uitgevoerd.
Tijdens de intake leggen we de systematiek van ons prijzen uit aan de kandidaat cursist.
De uurprijs is een prijs per ontvangen lesuur van 60 minuten. Examens betaalt u zelf.
De kosten zijn: A: De lessen B: De lesmaterialen, C: Eventuele examenkosten die eerst door Mondo zijn voorgeschoten. Mogelijkheid tot bijwonen van gratis extra les

Alfabetiseringstraject

Als u nooit heeft leren lezen en schrijven is deze cursus voor u. Na een aanmelding volgt er een intakegesprek en een toets. Daarna maken we een lesplan en een offerte. Na het akkoord hierop gaan we aan de slag. U kunt kiezen uit privé-les of groepsles. Soms komt de docent bij u thuis. Behalve het lezen en schrijven leert u ook belangrijke onderwerpen uit de Nederlandse maatschappij. En als het nodig is kunt u ook onze gratis rekenlessen volgen. De lessen worden digitaal ondersteund. Het oefenen van de digitale vaardigheden vindt plaats tijdens de extra gratis studielessen. Zodra u op het Alfa C niveau functioneert kunt u overstappen naar de inburgeringsklas.
Het alfabetiseringstraject wordt gegeven door gespecialiseerde en gekwalificeerde docenten met ruime ervaring met alfabetisering. We geven u hulp bij de contacten met DUO en vragen u hiervoor een machtiging. Behalve de docentgebonden uren gaat u ook verplichte uren volgen in ons nieuwe talenpracticum.

Staatsexamen programma I

Opleidingsniveau:
Na de intake wordt het einddoel bepaald. Dat kan zijn Inburgering op A2 , B1 of B2 niveau. Alle trajecten starten met het ontwikkelen naar het A2 niveau en zodra blijkt dat de kandidaat in staat is om niveau B1 of B2 te behalen wordt het doel in overleg met de cursist bijgesteld. Andersom is ook mogelijk. Als in eerste instantie B2 het doel was en gaande weg het traject te moeilijk blijkt wordt dit doel naar A2 bijgesteld. Uitgangspunt is voor elke kandidaat het maximaal haalbare aan te bieden. Halverwege het traject wordt gestart met de ONA. Een deel van deze lessen worden in samenwerking met Vluchtelingenwerk en re-integratie bureaus uitgevoerd. Tijdens de intake leggen we de systematiek van ons prijzen uit aan de kandidaat cursist. De uurprijs is een prijs per ontvangen lesuur van 60 minuten. De uurprijs is een prijs per ontvangen lesuur van 60 minuten. Examens betaalt u zelf. De kosten zijn: A: De lessen B: De lesmaterialen, C: Eventuele examenkosten.

Staatsexamen programma II

Na de intake wordt het einddoel bepaald. Dat kan zijn Inburgering op A2 , B1 of B2 niveau. Alle trajecten starten met het ontwikkelen naar het A2 niveau en zodra blijkt dat de kandidaat in staat is om niveau B1 of B2 te behalen wordt het doel in overleg met de cursist bijgesteld. Andersom is ook mogelijk. Als in eerste instantie B2 het doel was en gaande weg het traject te moeilijk blijkt wordt dit doel naar A2 bijgesteld. Uitgangspunt is voor elke kandidaat het maximaal haalbare aan te bieden.
Halverwege het traject wordt gestart met de ONA. Een deel van deze lessen worden in samenwerking met Vluchtelingenwerk en re-integratie bureaus uitgevoerd.
Tijdens de intake leggen we de systematiek van ons prijzen uit aan de kandidaat cursist.
De uurprijs is een prijs per ontvangen lesuur van 60 minuten.
De uurprijs is een prijs per ontvangen lesuur van 60 minuten. Examens betaalt u zelf.
De kosten zijn: A: De lessen B: De lesmaterialen, C: Eventuele examenkosten

Taaltraject

Na de intake wordt het einddoel bepaald. Dat kan zijn Inburgering op A2 , B1 of B2 niveau. Alle trajecten starten met het ontwikkelen naar het A2 niveau en zodra blijkt dat de kandidaat in staat is om niveau B1 of B2 te behalen wordt het doel in overleg met de cursist bijgesteld. Andersom is ook mogelijk. Als in eerste instantie B2 het doel was en gaande weg het traject te moeilijk blijkt wordt dit doel naar A2 bijgesteld. Uitgangspunt is voor elke kandidaat het maximaal haalbare aan te bieden.
Halverwege het traject wordt gestart met de ONA. Een deel van deze lessen worden in samenwerking met Vluchtelingenwerk en re-integratie bureaus uitgevoerd.
Tijdens de intake leggen we de systematiek van ons prijzen uit aan de kandidaat cursist.
De uurprijs is een prijs per ontvangen lesuur van 60 minuten.
De uurprijs is een prijs per ontvangen lesuur van 60 minuten. Examens betaalt u zelf.
De kosten zijn: A: De lessen B: De lesmaterialen, C: Eventuele examenkosten.

VOORBEREIDING OP HET BASISEXAMEN INBURGERING IN EIGEN LAND (A1)

VOORBEREIDING OP HET BASISEXAMEN INBURGERING IN EIGEN LAND (A1) niveau.
Voorbereiding op het basisexamen in het eigenland.

Onderdelen: KNS – TGN – Spreekvaardigheid-Geletterdheid en begrijpend lezen.
Via skype of tijdens uw vakantieverblijf van 3 maanden in Nederland begeleiden we u zo snel mogelijk naar het examen. We gebruiken hierbij materialen en lesboeken die passen bij uw niveau. U legt het examen af op een Nederlandse ambassade in uw eigen land of in de buurt van uw land.

Via privélessen leiden we u op tot het BASISEXAMEN inburgering. Onze specialiteit is maatwerk en flexibiliteit. In de groep zitten min 4 en max 8 personen. Bij ons betaalt u de werkelijke kosten. U kunt met 1 maand wachttijd overstappen naar een ander taalinstituut. Voor privélessen (1 u 30 min) betaalt u als particulier € 45,= per uur.

Doelgroep

Belangrijkste doelgroepen

Inburgeringsplichtige uitkeringsgerechtigden

Voor alle allochtone uitkeringsgerechtigden voeren wij taalprogramma's uit.We passen de lessen aan aan uw behoeften.

Inburgeringsplichtigen zonder werk of inkomen

Speciaal voor iinburgeringsplichtingen zonder werk of inkomen bieden wij een programma op maat aan.
Ukrijgt naast het taalprogramma ook informatie over het werken in Nederland.

Anderstaligen / etnische minderheden

Voor alle mensen die behoefte hebben aan een goede taalopleiding bieden wij diverse maatwerkprogramma's aan.

Inburgeringsbehoeftigen

Speciaal voor inburgeringsbehoefitgen bieden wij een programma op maat aan.
U bent niet verplicht een cursus te volgen maar we kunnen u wel zo snel mogelijk naar een diploma opleiden.

Contact

Vestigingen

Glacisstraat 42, 4381 RK Vlissingen - Zeeland (route)
Doppegieter
0118-472798 of 06-44970105
mondo@zeelandnet.nl

Evertsenstraat 15, 4461 XN Goes - Zeeland (route)
Doppegieter
0118 472798 of 06-44970105
mondo@zeelandnet.nl

Offenbachlaan 30, 4384 ME Vlissingen - Zeeland (route)
Doppegieter
0118 472798 of 06-44970105
mondo@zeelandnet.nl

Ravensteijnweg 1 (bij Stichting TAAT), 4337 PG Middelburg - Zeeland (route)
M.Doppegieter
0644970105
mondo@zeelandnet.nl

Internetadres: http://www.mondo-taal.nl/

Aantal werknemers: 2
Aantal vestigingen: 4
Oprichtingsjaar: 1999

5926