Samen werken aan
duurzame participatie

NCB Opleidingen BV

Bij het NCB kunt u een Inburgeringstraject of Staatsexamen Programma I of II met Diplomagarantie volgen. Tevens verzorgt het NCB Alfabetiseringscursussen en Nederlandse Taaltrajecten, zowel in groepsverband als individueel. Voor beginners, half-gevorderden en voor gevorderden, met een ruime keuze...
meer...

Bij het NCB kunt u een Inburgeringstraject of Staatsexamen Programma I of II met Diplomagarantie volgen. Tevens verzorgt het NCB Alfabetiseringscursussen en Nederlandse Taaltrajecten, zowel in groepsverband als individueel. Voor beginners, half-gevorderden en voor gevorderden, met een ruime keuze voor ochtend-, middag- of avondlessen. De groepslessen worden gegeven door gecertificeerde docenten, in uitstekende leslocaties op diverse plaatsen in het land. De groepsgrootte is minimaal 8 en maximaal 15 cursisten.

Het NCB biedt als enig instituut in Nederland Inburgerings- en Staatsexamentrajecten aan met Diplomagarantie. Via de speciaal ontwikkelde NCB e-learningmethode kunt u overal uw cursus volgen en oefenen.

NCB biedt trajecten aan binnen de Wet 2013 en de Wet 2021 (B1- en Z-route).

Het cursusgeld kan in één keer of via termijnen betaald worden en het NCB kan voor u ook een lening aanvragen bij DUO. Alle prijzen en trajecten kunt u vinden op www.ncbnet.nl.

Onderscheid met andere organisaties

Inburgeringstraject of Staatsexamentraject met Diplomagarantie! Dat kan alleen bij het NCB! Door de eigen unieke e-learningmethode hebben cursisten de mogelijkheid om zelfstandig te leren en te oefenen of met ondersteuning van een gecertificeerde docent op een tijdstip en plaats die hen uitkomt. De e-learningmethode Nieuwe Start is ontwikkeld door taalwetenschappers en kan zowel in de klas als thuis worden gevolgd. De cursussen van het NCB zijn geschikt voor cursisten met alle opleidingsniveaus.
minder...

KwaliteitGecontroleerd door Blik op Werk op 04-04-202304-04-2023

Blik op Werk Keurmerk

NCB Opleidingen BV is in het bezit van het Blik op Werk Keurmerk met vier sterren
NCB Opleidingen BV heeft de volgende resultaten behaald (in vergelijking tot de normen van het Blik op Werk Keurmerk).
Download het rapport

Inspectie Toezicht in de Klas

NCB Opleidingen BV werd in het kader van 'Toezicht in de Klas' door het kennisinstituut ITTA geïnspecteerd op de kwaliteit van didactiek en cursistenbegeleiding. Hieronder vindt u het bijbehorende rapport.
Bekijk het rapport

Blik op Werk Tevredenheidsonderzoek

NCB Opleidingen BV neemt deel aan het Blik op Werk Tevredenheidonderzoek. Bekijk hieronder de resultaten.

TevredenheidGecontroleerd door Blik op Werk op 04-04-202304-04-2023

Dienstverlening gericht op:ScoreAantal respondentenMarktgemiddelde
Scholing en opleiding8,888,6
Inburgeringscursussen en duale trajecten7,9968,4

Download het volledige onderzoeksrapport 2023
Download het volledige onderzoeksrapport 2022
Download het volledige onderzoeksrapport 2021

Scores van opdrachtgevers

Dienstverlening gericht op:ScoreAantal respondentenMarktgemiddelde
Totaal7,82--

Scores per arbeidsmarktregio

ArbeidsmarktregioScoreMarktgemiddeldeAantal respondentenUitgenodigdResponse
Midden-Utrecht8.28.25916037%
West-Brabant7.88.5328140%
Groot Amsterdam6.98.471741%

Toelichting op het onderzoek

Het onderzoek is uitgevoerd door Stratus Marktonderzoek (onderdeel van Panteia). Het marktgemiddelde is gebaseerd op de scores van alle bedrijven die aan het tevredenheidsonderzoek hebben meegedaan.

Het onderzoek is uitgevoerd in de periode van 24 january 2023 tot 15 january 2024.

De tevredenheidresultaten van dit bedrijf zijn gebaseerd op onderzoek dat is uitgevoerd in opdracht van Blik op Werk. Het gaat hier om het oordeel van cliënten en opdrachtgevers over de kwaliteit van dienstverlening van NCB Opleidingen BV.

Attentie: Op deze website staan de resultaten van de officiële tevredenheidsmetingen van Blik op Werk. Stichting Blik op Werk is niet verantwoordelijk voor (onjuiste) weergave ervan door derden.

SlagingspercentageGecontroleerd door Blik op Werk

Slagingspercentages

Bekijk de slagingspercentages in de auditrapportage.

Inburgerklassen

Maximum aantal studenten per klas:11 tot 15
Gemengde niveau's in de klas:nee
Instroom tijdens de cursus:ja

Leerroute en uurtarief

Leerroute: Analfabeet (Wet Inburgering 2013)Uurtarief:   € 15,00
Leerroute: Laag opgeleid (Wet Inburgering 2013)Uurtarief:   € 15,00
Leerroute: Middelbaar opgeleid (Wet Inburgering 2013)Uurtarief:   € 15,00
Leerroute: Hoog opgeleid (Wet Inburgering 2013)Uurtarief:   € 15,00
Leerroute: Z-route (Wet Inburgering 2021)Uurtarief:   € 15,00
Leerroute: B1-route (Wet Inburgering 2021)Uurtarief:   € 15,00

Diensten

Inburgeringstraject

Het NCB biedt inburgeringstrajecten met DIPLOMAGARANTIE aan. De cursus bereidt cursisten voor op het succesvol afleggen van het Inburgeringsexamen op A2-niveau. De onderdelen die worden aangeboden zijn: Nederlands op A2 niveau (lezen, schrijven, luisteren en spreken), Kennis Nederlandse Maatschappij en Oriëntatie op de Nederlandse Arbeidsmarkt (aparte cursus). De groepslessen worden gegeven in kleine groepen van maximaal 15 personen door ervaren docenten die in bezit zijn van het NT2-certificaat en eventuele lesbevoegdheid. De lessen worden 2 keer per week gegeven. Deze cursus is geschikt voor laagopgeleide, middelbaar opgeleide en hoogopgeleide inburgeraars. NCB inburgeringstrajecten met een DIPLOMAGARANTIE is inclusief: 12, 15 of 18 maanden les, inlogcode voor de NCB e-learningmethode Nederlands, KNM, en Examentraining A2 (Wet 2013), Samenleer boek 1 en 2, NCB App, Inburgering.

Deze cursus is beschikbaar voor zowel Wet 2013 als Wet 2021 (B1- en Z-route).

Staatsexamen programma I

Het NCB biedt deze cursus met DIPLOMAGARANTIE aan. Deze cursus bereidt cursisten voor op het succesvol afleggen van het Staatsexamen I. In deze cursus worden alle onderdelen die noodzakelijk zijn om examen te kunnen doen, aangeboden. De onderdelen die worden aangeboden zijn: Nederlands op A2 tot B1 niveau (lezen, schrijven, luisteren en spreken, grammatica). Deze cursus is bedoeld voor hoogopgeleide personen met een snel leervermogen. Ook middelbaar opgeleide personen met een taalniveau rond A2 kunnen aan deze cursus succesvol deelnemen. Aan het eind van deze cursus beheerst de cursist Nederlands op B1-niveau en is voldoende getraind om het Staatsexamen I succesvol af te leggen. NCB Staatsexamencursus met een DIPLOMAGARANTIE is inclusief: 12, 15 of 18 maanden les, inlogcode voor de NCB e-learning

Deze cursus is beschikbaar voor zowel de Wet 2013 als de Wet 2021 (B1-route).

Staatsexamen programma II

Het NCB biedt deze cursus met DIPLOMAGARANTIE aan. Deze cursus bereidt cursisten voor op het succesvol afleggen van het Staatsexamen II. In deze cursus worden alle onderdelen die noodzakelijk zijn om examen te kunnen doen, aangeboden. De onderdelen die worden aangeboden zijn: Nederlands op A2 tot B2 niveau (lezen, schrijven, luisteren en spreken, grammatica). Deze cursus is bedoeld voor hoogopgeleide en middelbaar opgeleide personen met een snel leervermogen. Aan het eind van deze cursus beheerst de cursist Nederlands op B2-niveau en is voldoende getraind om het Staatsexamen II succesvol af te leggen. De lessen worden 2 keer per week gegeven. NCB Staatsexamencursus met een DIPLOMAGARANTIE is inclusief: lesmateriaal tot B2-niveau, examentraining, eventueel KNM en ONA, NCB App.

Deze cursus is beschikbaar voor zowel de Wet 2013 als de Wet 2021 (B1- route).

Online Cursus inburgering- en staatsexamen

Het NCB biedt de mogelijkheid om een complete cursus inburgering of staatsexamen te volgen via de unieke e-learningmethode van het NCB.
U kunt via deze NCB methode thuis samen met uw partner of met behulp van een taalcoach uitstekend zelfstandig alle onderdelen van het inburgerings- of de staatsexamencursus leren.
U krijgt van het NCB een compleet cursuspakket, bestaande uit de boeken Nieuwe Start Nederlands 0-A2, Kennis van de Nederlandse Maatschappij (KNM) en de unieke examentraining van het NCB.
Cursisten krijgen een inlogcode voor de e-learning en daarnaast de bijbehorende lesboeken.
Deze wijze van leren is bedoeld voor mensen die in staat zijn zelfstandig te kunnen leren en hulp krijgen bij het leren vanuit hun omgeving.
Wanneer u kiest voor een dergelijk pakket, krijgt u bij een van de NCB-vestigingen een uitgebreide uitleg en ondersteuning.

Deze cursus is beschikbaar voor zowel de Wet 2013 als de Wet 2021 (B1- route, alleen gezinsmigranten).

Alfabetiseringstraject

Deze cursus (groeps- of individuele cursus) bereidt cursisten voor op alfabetisering tot het startniveau van de Inburgeringscursus. In deze cursus worden alle onderdelen die noodzakelijk zijn om gealfabetiseerd te worden aangeboden: Nederlands lezen, schrijven, spreken en luisteren tot en met NT2 A0 niveau. De cursus is bedoeld voor mensen die niet functioneel hebben leren lezen en schrijven in hun eigen taal en Latijns alfabet. Ook personen die in hun eigen land wel gealfabetiseerd zijn in eigen taal, maar het Latijns alfabet niet kennen, kunnen aan deze cursus succesvol deelnemen. Aan het eind van deze op maat gemaakte cursus is de cursist voldoende getraind om de Inburgeringscursus tot A2-niveau te kunnen volgen. De docenten die deze cursussen verzorgen zijn gespecialiseerd in alfabetiseringstrajecten.

Deze cursus is beschikbaar voor cursisten in zowel de Wet 2013 als de Wet 2021 (Z- en B1-route).

Werk Fit

Het NCB heeft jarenlange ervaring met het weer op gang helpen van personen die een extra steuntje in de rug nodig hebben. We gaan uit van de oplossingen, niet van de problemen. Samen met de klant stellen we vast wat er nu écht in de weg staat om aan het werk te kunnen gaan. Met een combinatie van groepstrainingen en individuele begeleiding werken we systematisch aan het vrijmaken van de weg naar werk. Coaches van het NCB hebben een goede kennis van de sociale kaart en kunnen derhalve cliënten ook adviseren om bij de passende instanties uit te komen.
Werkfit maken eindigt bij het NCB altijd met het maken van de volgende stap: deelname aan een werkgericht traject of mogelijk al een directe stap naar werk. Het NCB wordt door het UWV erkend als partnerorganisatie voor trajecten �??werkfit�?�.
Bij ons is flexibele instroom mogelijk. Indien u (vragen heeft voordat u) iemand wilt aanmelden, dan kunt u dat doen via: uwv@ncbnet.nl / telefonisch: 088-8770000

Traject Nederlandse Taal - niveauverhoging

Dit traject biedt cursisten de mogelijkheid om hun kennis van de Nederlandse taal te verbeteren.
Alle onderdelen kunnen desgewenst getraind worden: lezen, schrijven, luisteren en spreken, grammatica.
Dit kan in groepsverband of individueel. Dit traject wordt geheel op maat aangepast aan de wensen en behoeften van de cursist.

Deze cursus is beschikbaar voor zowel de Wet 2013 als de Wet 2021 (B1- en Z-route).

Doelgroep

Belangrijkste doelgroepen

Inburgeraars

Traject Alfabetisering, Nederlandse taal, Inburgering en Staatsexamen I of II met DIPLOMAGARANTIE! Voor meer informatie: bel 088-877 00 00, of kijk op de website: www.ncbopleidingen.nl

Cursisten kunnen zowel binnen de Wet 2013 als de Wet 2021 bij NCB terecht voor een geschikt traject.

Werkzoekenden (WWB, WW, WIA, WAO, WGA, WAHJONG, ZW, NUG)

Asielzoekers en vluchtelingen

Traject Alfabetisering, Nederlandse taal, Inburgering en Staatsexamen I of II met DIPLOMAGARANTIE! Voor meer informatie: bel 088-877 00 00, of kijk op de website: www.ncbnet.nl

Binnen gemeente Breda verzorgt NCB de B1- en Z-route (Wet 2021).

Werkgevers

Gemeentes

Contact

Vestigingen

Jaarbeursplein 22, 2e verdieping, 3521AP UTRECHT (route)
Sirin Akel-Yikilmaz
088 877 00 00
info@ncbnet.nl

Plein 40-45 5, 2e verdieping, 1063 KP Amsterdam (route)
Sirin Akel-Yikilmaz
088 877 00 20
ncbamsterdam@ncbnet.nl

Dempostraat 143, 3029 CL Rotterdam (route)
Elise den Os
088 877 00 10
ncbrotterdam@ncbnet.nl

Zijlstraat 7 - 1 hoog, 4811 RZ Breda (route)
Sirin Akel-Yikilmaz
088-87700 13
ncbbreda@ncbnet.nl

Kempstraat 126, 2572 GK Den Haag (route)
Sirin Akel-Yikilmaz
088 877 00 70
ncbdenhaag@ncbnet.nl

NCB Opleidingen BV

Internetadres: http://www.ncbopleidingen.nl

Aantal werknemers: 30
Aantal vestigingen: 5
Oprichtingsjaar: 1974

5813