Samen werken aan
duurzame participatie

NCB Opleidingen BV

Bij het NCB kunt u een Inburgeringstraject of Staatsexamen Programma I of II met Diplomagarantie volgen. Tevens verzorgt het NCB Alfabetiseringscursussen en Nederlandse Taaltrajecten, zowel in groepsverband als individueel. Voor beginners, half-gevorderden en voor gevorderden, met een ruime keuze...
meer...

Bij het NCB kunt u een Inburgeringstraject of Staatsexamen Programma I of II met Diplomagarantie volgen. Tevens verzorgt het NCB Alfabetiseringscursussen en Nederlandse Taaltrajecten, zowel in groepsverband als individueel. Voor beginners, half-gevorderden en voor gevorderden, met een ruime keuze voor ochtend-, middag- of avondlessen.
De groepslessen worden gegeven door gecertificeerde docenten, in uitstekende leslocaties op diverse plaatsten in het land. Groepsgrootte is minimaal 8 en maximaal 14. Ook biedt het NCB alle soorten trajecten aan op individuele basis.
Het NCB biedt als enig instituut in Nederland Inburgerings- en Staatsexamentrajecten aan met Diplomagarantie.
Via de speciaal ontwikkelde NCB e-learningmethode kunt u overal uw cursus volgen en oefenen. Er is al een Inburgeringstraject vanaf € 210,00 per maand. Het cursusgeld kan in één keer of via termijnen betaald worden en het NCB kan voor u ook een lening aanvragen bij DUO.
Alle prijzen en trajecten kunt u vinden op www.ncbnet.nl
Voor meer informatie bel 088 877 00 00, mail: info@ncbnet.nl of kijk op www.ncbnet.nl of www.diplomainburgering.nl

Onderscheid met andere organisaties

Inburgeringstraject of Staatsexamentraject met Diplomagarantie! Dat kan alleen bij het NCB! Door de eigen unieke e-learningmethode hebben cursisten de mogelijkheid om zelfstandig te leren en te oefenen of met ondersteuning van een gecertificeerde docent op een tijdstip en plaats die hen uitkomt. De e-learningmethode Nieuwe Start is ontwikkeld door taalwetenschappers en kan zowel in de klas als thuis worden gevolgd. De cursussen van het NCB zijn geschikt voor cursisten met alle opleidingsniveaus. Maar het NCB biedt ook Alfabetiseringstrajecten en Nederlandse taaltrajecten aan, zowel individueel als in groepsverband.
Het NCB heeft meer dan 40 jaar ervaring in de wereld van Nederlandse taal, scholing, inburgering en re-integratie. De jarenlang opgebouwde expertise wordt gecombineerd met de meest moderne leermiddelen. In en buiten de klas: bij het NCB komt u altijd vooruit.

Samenwerking met:
Scholingsinstelling, Reïntegratiebedrijf, Gemeente, Werkgever / werkgeversorganisatie, UWV, Uitzendbureau, Verzekeraar, Arbodienst, WSW / WIW, Particulieren

Soort organisatie:
Zelfstandige organisatie

NCB Opleidingen BV is in het bezit van certificaten:

  • CRKBO

minder...

KwaliteitGecontroleerd door Blik op Werk op 20-05-202120-05-2021

Blik op Werk Keurmerk

NCB Opleidingen BV is in het bezit van het Blik op Werk Keurmerk met vier sterren
NCB Opleidingen BV heeft de volgende resultaten behaald (in vergelijking tot de normen van het Blik op Werk Keurmerk).
Download het rapport

Blik op Werk Tevredenheidsonderzoek

NCB Opleidingen BV neemt deel aan het Blik op Werk Tevredenheidonderzoek. Bekijk hieronder de resultaten.

TevredenheidGecontroleerd door Blik op Werk op 20-05-202120-05-2021

Dienstverlening gericht op:ScoreAantal respondentenMarktgemiddelde
Toeleiden naar werk vanuit situatie geen werk8,898,0
Inburgeringscursussen en duale trajecten7,7458,3

Download het volledige onderzoeksrapport 2020
Download het volledige onderzoeksrapport 2019
Download het volledige onderzoeksrapport 2018

Scores van opdrachtgevers

Dienstverlening gericht op:ScoreAantal respondentenMarktgemiddelde
Totaal --

Scores per arbeidsmarktregio

ArbeidsmarktregioScoreMarktgemiddeldeAantal respondentenUitgenodigdResponse
Midden-Utrecht83010429%
Rijnmond8.171644%
Holland-Rijnland8.251729%

Toelichting op het onderzoek

Het onderzoek is uitgevoerd door Stratus Marktonderzoek (onderdeel van Panteia). Het marktgemiddelde is gebaseerd op de scores van alle bedrijven die aan het tevredenheidsonderzoek hebben meegedaan.

Het onderzoek is uitgevoerd in de periode van 28 january 2020 tot 16 december 2020.

De tevredenheidresultaten van dit bedrijf zijn gebaseerd op onderzoek dat is uitgevoerd in opdracht van Blik op Werk. Het gaat hier om het oordeel van cliënten en opdrachtgevers over de kwaliteit van dienstverlening van NCB Opleidingen BV.

Attentie: Op deze website staan de resultaten van de officiële tevredenheidsmetingen van Blik op Werk. Stichting Blik op Werk is niet verantwoordelijk voor (onjuiste) weergave ervan door derden.

SlagingspercentageGecontroleerd door Blik op Werk

Slagingspercentages

Bekijk de slagingspercentages in de auditrapportage.

Inburgerklassen

Maximum aantal studenten per klas:11 tot 15
Gemengde niveau's in de klas:nee
Instroom tijdens de cursus:nee

Opleidingsniveau en uurtarief

Opleidingsniveaus

Opleidingsniveau: AnalfabeetUurtarief:   € 14,50
Opleidingsniveau: Laag opgeleidUurtarief:   € 13,50
Opleidingsniveau: Middelbaar opgeleidUurtarief:   € 13,50
Opleidingsniveau: Hoog opgeleidUurtarief:   € 13,50

Diensten

Inburgeringstraject

Het NCB biedt inburgeringstrajecten met DIPLOMAGARANTIE aan. De cursus bereidt cursisten voor op het succesvol afleggen van het Inburgeringsexamen op A2 niveau. In deze cursus worden alle onderdelen die noodzakelijk zijn om examen te kunnen doen, aangeboden. De onderdelen die worden aangeboden zijn: Nederlands op A2 niveau (lezen, schrijven, luisteren en spreken), Kennis Nederlandse Samenleving en Oriëntatie op de Nederlandse Arbeidsmarkt. De groepslessen worden gegeven in kleine groepen van maximaal 14 personen door ervaren NT2 docenten die in bezit zijn van het NT2 certificaat en/of lesbevoegdheid. Ook een individueel traject is mogelijk. De lessen worden 2 keer per week gegeven. Deze cursus is geschikt voor laag opgeleide, middelbaar opgeleide en hoogopgeleide inburgeraars. NCB inburgeringstrajecten met een DIPLOMAGARANTIE is inclusief: 12, 15 of 18 maanden les, inlogcode voor de NCB e-learningmethode Nederlands, KNS, ONA en Examentraining, Samenleer boek 1 en 2, NCB App, Inburgeringsexamen en eventuele herexamens en NT2 Woordenboek.

Staatsexamen programma I

Het NCB biedt deze cursus met DIPLOMAGARANTIE aan. Deze cursus bereidt cursisten voor op het succesvol afleggen van het Staatsexamen I. In deze cursus worden alle onderdelen die noodzakelijk zijn om examen te kunnen doen, aangeboden. De onderdelen die worden aangeboden zijn: Nederlands op A2 tot B1 niveau (lezen, schrijven, luisteren en spreken, grammatica). Deze cursus is bedoeld voor hoogopgeleide personen met een snel leervermogen. Ook middelbaar opgeleide personen met een taalniveau rond A2 kunnen aan deze cursus succesvol deelnemen. Aan het eind van deze cursus beheerst de cursist Nederlands op B1 niveau en is voldoende getraind om het Staatsexamen I op B1 niveau succesvol af te leggen. De groepslessen worden gegeven in kleine groepjes door ervaren NT2 docenten die in bezit zijn van het NT2 certificaat en/of lesbevoegdheid. Ook een individueel traject is mogelijk. NCB Staatsexamencursus met een DIPLOMAGARANTIE is inclusief: 12, 15 of 18 maanden les, inlogcode voor de NCB e-learningmethode Staatsexamen I, Examentraining, Samenleer boeken 1 en 2, ONA, KNS en eventuele herexamens en NT2 Woordenboek

Staatsexamen programma II

Het NCB biedt deze cursus met DIPLOMAGARANTIE aan. Deze cursus bereidt cursisten voor op het succesvol afleggen van het Staatsexamen II. In deze cursus worden alle onderdelen die noodzakelijk zijn om examen te kunnen doen, aangeboden. De onderdelen die worden aangeboden zijn: Nederlands op A2 tot B2 niveau (lezen, schrijven, luisteren en spreken, grammatica). Deze cursus is bedoeld voor hoogopgeleide personen met een snel leervermogen. Ook middelbaar opgeleide personen met een taalniveau rond A2 kunnen aan deze cursus succesvol deelnemen. Aan het eind van deze cursus beheerst de cursist Nederlands op B2 niveau en is voldoende getraind om het Staatsexamen II op B2 niveau succesvol af te leggen. De groepslessen worden gegeven in kleine groepjes van maximaal 14 personen door ervaren NT2 docenten die in bezit zijn van het NT2 certificaat en/of lesbevoegdheid. Ook een individueel traject is mogelijk. De lessen worden 2 keer per week gegeven. NCB Staatsexamencursus met een DIPLOMAGARANTIE is inclusief: 12, 15 of 18 maanden les, inlogcode voor de NCB e-learningmethode Staatsexamen II, Examentraining, Samenleer boeken 1 en 2, ONA, KNS en eventuele herexamens en NT2 Woordenboek.

Online Cursus inburgering- en staatsexamen

Het NCB biedt de mogelijkheid om een complete cursus inburgering of staatsexamen te volgen via de unieke e-learningmethode van het NCB.
U kunt via deze NCB methode thuis samen met uw partner of met behulp van een taalcoach uitstekend zelfstandig alle onderdelen van het inburgerings- of de staatsexamencursus leren.
U krijgt van het NCB een compleet cursuspakket, bestaande uit de boeken Nieuwe Start Nederlands 0-A2, Kennis van de Nederlandse Maatschappij (KNM), Oriëntatie op de Nederlandse Arbeidsmarkt (ONA) en ook de unieke examentraining van het NCB.
Cursisten krijgen een inlogcode voor de e-learning en daarnaast de bijbehorende lesboeken.
Deze wijze van leren is bedoeld voor mensen die in staat zijn zelfstandig te kunnen leren en hulp krijgen bij het leren vanuit hun omgeving.
Wanneer u kiest voor een dergelijk pakket, krijgt u bij één van de NCB-vestigingen een uitgebreide uitleg en ondersteuning. info : www.ncbopleidingen.nl tel.: 088 877 00 00

Alfabetiseringstraject

Deze cursus (groeps- of individuele cursus) bereidt cursisten voor op alfabetisering tot het startniveau van de Inburgeringscursus. In deze cursus worden alle onderdelen die noodzakelijk zijn om gealfabetiseerd te worden aangeboden: Nederlands lezen, schrijven, spreken en luisteren tot en met NT2 A0 niveau. De cursus is bedoeld voor mensen die niet functioneel hebben leren lezen en schrijven in hun eigen taal en Latijns alfabet. Ook personen die in hun eigen land wel gealfabetiseerd zijn in eigen taal, maar het Latijns alfabet niet kennen, kunnen aan deze cursus succesvol deelnemen. Aan het eind van deze cursus beheerst de cursist Nederlands op A0 niveau en is voldoende getraind om de Inburgeringscursus op A2 niveau te kunnen volgen.

Werk Fit

Het NCB heeft jarenlange ervaring met het weer op gang helpen van personen die een extra steun in de rug nodig hebben. We gaan uit van de oplossingen, niet van de problemen. Samen met de klant stellen we vast wat er nu écht in de weg staat om aan het werk te kunnen gaan. Met een combinatie van groepstrainingen en individuele begeleiding werken we systematisch aan het vrijmaken van de weg naar werk. Coaches van het NCB hebben een goede kennis van de sociale kaart en kunnen derhalve cliënten ook adviseren om bij de passende instanties uit te komen.
Werkfit maken eindigt bij het NCB altijd met het maken van de volgende stap: deelname aan een werkgericht traject of mogelijk al een directe stap naar werk. Het NCB wordt door het UWV erkend als partnerorganisatie voor trajecten “werkfit”.
Bij ons is flexibele instroom mogelijk. Indien u (vragen heeft voordat u) iemand wilt aanmelden, dan kunt u dat doen via: uwv@ncbnet.nl / telefonisch: 088-8770000

Traject Nederlandse Taal – niveauverhoging

Dit traject biedt cursisten de mogelijkheid om hun kennis van de Nederlandse taal te verbeteren.
Alle onderdelen kunnen desgewenst getraind worden: lezen, schrijven, luisteren en spreken, grammatica.
Dit kan in groepsverband of individueel. Dit traject wordt geheel op maat aangepast aan de wensen en behoeften van de cursist.

Oriëntatie Nederlandse Arbeidsmarkt (ONA)

De cursus ONA 64 uur is voor cursisten die het onderdeel Oriëntatie op de Nederlandse Arbeidsmarkt willen afronden zonder het mondeling examen te doen. Tijdens deze cursus wordt het portfolio ingevuld en aan het eind digitaal ingeleverd via Mijn Inburgering (DUO). Tijdens de cursus leert de cursist alles over de Nederlandse arbeidsmarkt door middel van klassikale en individuele opdrachten. De cursist moet in het bezit zijn van een geldige DigiD-inlog met app of sms-controle, anders kan het portfolio niet worden ingeleverd.

Belangrijk: van de 64 uur moet de cursist zelf minimaal 25 uur besteden aan (vrijwilligers)werk of werkgerelateerde activiteiten. De resterende uren worden ingevuld door de cursus en het huiswerk van NCB.

Taaltraject

Nederlands op de Werkvloer / Vaktaal

Doelgroep

Belangrijkste doelgroepen

Inburgeraars

Traject Alfabetisering, Nederlandse taal, Inburgering en Staatsexamen I of II met DIPLOMAGARANTIE! Voor meer informatie: bel 088-877 00 00, of kijk op de website: www.ncbnet.nl

Werkzoekenden (WWB, WW, WIA, WAO, WGA, WAHJONG, ZW, NUG)

Asielzoekers en vluchtelingen

Traject Alfabetisering, Nederlandse taal, Inburgering en Staatsexamen I of II met DIPLOMAGARANTIE! Voor meer informatie: bel 088-877 00 00, of kijk op de website: www.ncbnet.nl

Werkgevers

Gemeentes

Contact

Vestigingen

Jaarbeursplein 22, 2e verdieping, 3521AP UTRECHT (route)
Sirin Akel-Yikilmaz
088 877 00 00
i.akel@ncbnet.nl

Plein 40-45 5, 2e verdieping, 1063 KP Amsterdam (route)
Nathali Karg
088 877 00 20
ncbamsterdam@ncbnet.nl

Statenlaan 4, 1e verdieping, 5042 GX Tilburg (route)
Sofia Letova
088 877 00 13
ncbtilburg@ncbnet.nl

Dempostraat 143, 3029 CL Rotterdam (route)
Elise den Os
088 877 00 10
ncbrotterdam@ncbnet.nl

Pompoenweg 3, 2321 DK Leiden (route)
Fatma Aytac
06 24766299
ncbleiden@ncbnet.nl

Internetadres: http://www.ncbopleidingen.nl

Aantal werknemers: 30
Aantal vestigingen: 5
Oprichtingsjaar: 1974

5813