Samen werken aan
duurzame participatie

Ontzorg.nu

Waarom Ontzorg.nu?
Door de intensieve begeleiding van Ontzorg.nu is een bezoek aan de bedrijfsarts minder vaak nodig. Onze arbeidsdeskundigen en re-integratiecoaches hebben intensief contact met de bedrijfsarts en zorgen dat de werknemer bij de bedrijfsarts terecht kan als er veranderingen...
meer...

Waarom Ontzorg.nu?
Door de intensieve begeleiding van Ontzorg.nu is een bezoek aan de bedrijfsarts minder vaak nodig. Onze arbeidsdeskundigen en re-integratiecoaches hebben intensief contact met de bedrijfsarts en zorgen dat de werknemer bij de bedrijfsarts terecht kan als er veranderingen optreden in het ziektebeeld. Wij hebben veel ervaring in het bieden van een werkervaringsplek in de juiste omgeving waar de werknemer niet de druk voelt van een betaalde baan. Ontzorg.nu werkt vaak met deze manier van re-integreren. Door de werknemer mee te laten draaien op de werkvloer en te onderzoeken wat de werknemer nog wél kan.

Op basis van een intakegesprek zoeken we een geschikte werkervaringsplek, waarvoor wij actief ons netwerk benaderen. Vervolgens wordt de werknemer begeleid in het opbouwen van uren volgens het schema van de bedrijfsarts. Er zal geleerd worden om te gaan met eventuele beperkingen, maar vooral het ervaren van mogelijkheden staat centraal. Hierdoor wordt uw werknemer weer

Onderscheid met andere organisaties

Anderstalige collega's, in bezit van een fysiotherapeut, psycholoog en werkt samen met opleidingscentra voor zowel installatiemonteur, houtbewerking als voor thuiszorgmedewerker
minder...

KwaliteitGecontroleerd door Blik op Werk op 19-04-202419-04-2024

Blik op Werk Keurmerk

Ontzorg.nu is in het bezit van het Blik op Werk Keurmerk met vier sterren
Ontzorg.nu heeft de volgende resultaten behaald (in vergelijking tot de normen van het Blik op Werk Keurmerk).
Download het rapport

Blik op Werk Tevredenheidsonderzoek

Ontzorg.nu neemt deel aan het Blik op Werk Tevredenheidonderzoek. Bekijk hieronder de resultaten.

TevredenheidGecontroleerd door Blik op Werk op 19-04-202419-04-2024

Dienstverlening gericht op:ScoreAantal respondentenMarktgemiddelde
Toeleiden van werk naar werk (eerste en tweede spoor)6,338,1
Toeleiden naar werk vanuit situatie geen werk*38,2

Download het volledige onderzoeksrapport 2023

Scores van opdrachtgevers

Dienstverlening gericht op:ScoreAantal respondentenMarktgemiddelde
Totaal --

Scores per arbeidsmarktregio

ArbeidsmarktregioScoreMarktgemiddeldeAantal respondentenUitgenodigdResponse

Toelichting op het onderzoek

Het onderzoek is uitgevoerd door Stratus Marktonderzoek (onderdeel van Panteia). Het marktgemiddelde is gebaseerd op de scores van alle bedrijven die aan het tevredenheidsonderzoek hebben meegedaan.

Het onderzoek is uitgevoerd in de periode van 1 january 2023 tot 16 december 2023.

De tevredenheidresultaten van dit bedrijf zijn gebaseerd op onderzoek dat is uitgevoerd in opdracht van Blik op Werk. Het gaat hier om het oordeel van cliënten en opdrachtgevers over de kwaliteit van dienstverlening van Ontzorg.nu.

Attentie: Op deze website staan de resultaten van de officiële tevredenheidsmetingen van Blik op Werk. Stichting Blik op Werk is niet verantwoordelijk voor (onjuiste) weergave ervan door derden.

Diensten

Fysieke en psychologische behandeling of begeleiding

psychologische begeleiding
Individuele begeleiding, gericht op opheffen, verminderen of leren hanteren van psychische belemmeringen in werkgerelateerde context. Cliënten leggen een fundament op basis waarvan geheel of gedeeltelijke werkhervatting gerealiseerd wordt, rekening houdend met eventuele beperkingen in belastbaarheid. Eén op één gesprekken, variërend van gemiddeld eenmaal per week tot eenmaal per 14 dagen. Stimulerende, onderzoekende huiswerkopdrachten en intensieve coaching.

Scholing, Opleiding

Wij zijn ervan overtuigd dat scholing, opleiding en training een van de succesfactoren is voor het verkrijgen of behouden van werk. Voorwaarde is wel dat de opleiding of training aansluit bij uw behoefte en wensen en dat u vaardigheden en gedrag in een veilige omgeving kunt oefenen. Wij bieden de volgende trainingen aan:
* sollicitatietraining: het voorbereiden op het voeren van sollicitatiegesprekken;
* communicatievaardigheden: het verbeteren en vergroten van uw mogelijkheden voor communicatie met anderen;
*
In een kennismakinggesprek inventariseert onze adviseur uw wensen en verwachtingen. Op basis daarvan stelt onze adviseur de inhoud van de individuele training vast.

Toeleiden van werk naar werk. (1e en 2e spoor)

In een traject Naar werk begeleiden we kandidaten naar een betaalde werkplek. Dit kan zijn vanuit ziekte naar werk of van werk naar werk. Hoe ziet een traject er uit? De mogelijkheden en interesses worden in kaart gebracht en verwerkt in een persoonsprofiel. Waar nodig wordt scholing of aanbodversterkende trainingen ingezet. De kandidaat wordt begeleid tijdens de sollicitatieprocedure en er wordt actief bemiddeld richting werkgevers.
Tweede spoor
In het 2e spoor traject helpt Ontzorg.nu bij de re-integratie van een zieke werknemer naar een nieuwe baan bij een andere werkgever. Wij hebben veel kennis van de regels en procedures rond ziekteverzuim en re-integratie. Daarnaast besteden wij veel aandacht aan de individuele begeleiding van de zieke werknemer. Hiervoor hebben we de deskundigheid in huis met arbeidsdeskundigen en bedrijfsarts. Het 2e spoor traject is altijd specifiek gericht op de individuele werknemer en zeer resultaatgericht

Doelgroep

Belangrijkste doelgroepen

Zieke werknemer in tweede spoor

We begeleiden werknemers die vanwege ziekte niet meer kunnen terugkeren in eigen werk. We gaan samen met de werknemer op zoek naar passende arbeid bij een andere werkgever.
met veel ervaring in re-integratietrajecten en een groot netwerk aan bedrijven kunnen we de werknemer uitstekend ondersteunen.

Anderstalige

Wij hebben Pools, Russisch, Engels en Oekraïens sprekende collega's

Contact

Vestigingen

Poeldijkseweg 1C, 2291 GA Wateringen (route)
Y. Brunt
0174-257057
info@arbo.nu

Prins Hendrikweg 10, 3151AE Hoek van Holland (route)
Y. Brunt
0174-257057
info@arbo.nu

Ontzorg.nu

Internetadres: www.ontzorgnu.nl

Aantal werknemers: 2
Aantal vestigingen: 2
Oprichtingsjaar: 2021

15635