Samen werken aan
duurzame participatie

P-Centrum Nederland BV

Re-integreren is hard werken. Met onze intensieve en persoonlijke ondersteuning bereiden wij de weg voor een nieuwe toekomst. Een flinke klus voor alle betrokkenen, die wij goed afstemmen. Dáár maakt P-Centrum zich sterk voor. Wij laten geen kans onbenut om medewerkers te begeleiden naar hun...
meer...

Re-integreren is hard werken. Met onze intensieve en persoonlijke ondersteuning bereiden wij de weg voor een nieuwe toekomst. Een flinke klus voor alle betrokkenen, die wij goed afstemmen. Dáár maakt P-Centrum zich sterk voor. Wij laten geen kans onbenut om medewerkers te begeleiden naar hun oude of een nieuwe baan, bij hun huidige of een nieuwe werkgever.

Wij stellen alles in het werk voor succesvolle re-integratie, volgens beproefde én verrassende methodes. Onorthodox, als we dat nodig vinden. De juiste interventie is altijd maatwerk, dat begint bij een goed begrip van de medewerker en zijn situatie. Daarom voeren we een uitgebreid intakegesprek voor dat we een plan van aanpak opstellen. En trekken we tijdig aan de bel als een ingeslagen traject niet werkt. Dan slaan we een andere weg in. Die intensieve aanpak en persoonlijke benadering zijn ons kenmerk. Onze ambitie is niet de grootste te worden in ons vakgebied, maar wel tot de besten te behoren.

Onderscheid met andere organisaties

Denken in mogelijkheden, vraagt ambitie en doorzettingsvermogen. Dat is meer dan voldoen aan wettelijke regels. Dáármee help je de medewerker. P-Centrum zoekt het spanningsveld op van wat iemand kan en zóu kunnen. Invoelend en resultaatgericht, willen wij mensen zien groeien boven hun verwachting. We dagen ze uit om kleine stapjes te zetten, onder onze intensieve begeleiding en bescherming.
minder...

KwaliteitGecontroleerd door Blik op Werk op 16 december 202116 december 2021

Blik op Werk Keurmerk

P-Centrum Nederland BV is Aspirant Keurmerkhouder== Blik op Werk Tevredenheidsonderzoek ==
P-Centrum Nederland BV neemt deel aan het Blik op Werk Tevredenheidonderzoek. Bekijk hieronder de resultaten.

TevredenheidGecontroleerd door Blik op Werk op 16 december 202116 december 2021

Dienstverlening gericht op:ScoreAantal respondentenMarktgemiddelde
Diagnose, onderzoek en loopbaanoriëntatie-237,7
Toeleiden van werk naar werk (eerste en tweede spoor)7,1297,9

Download het volledige onderzoeksrapport meetperiode 2021

Scores van opdrachtgevers

Dienstverlening gericht op:ScoreAantal respondentenMarktgemiddelde
Totaal8,14--

Scores per arbeidsmarktregio

ArbeidsmarktregioScoreMarktgemiddeldeAantal respondentenUitgenodigdResponse
Zuid-Limburg8.182040%
Zuidoost-Brabant8.271070%

Toelichting op het onderzoek

Het onderzoek is uitgevoerd door Stratus Marktonderzoek (onderdeel van Panteia). Het marktgemiddelde is gebaseerd op de scores van alle bedrijven die aan het tevredenheidsonderzoek hebben meegedaan.

Het onderzoek is uitgevoerd in de periode van 1 january 2021 tot 16 december 2021.

De tevredenheidresultaten van dit bedrijf zijn gebaseerd op onderzoek dat is uitgevoerd in opdracht van Blik op Werk. Het gaat hier om het oordeel van cliënten en opdrachtgevers over de kwaliteit van dienstverlening van P-Centrum Nederland BV.

Attentie: Op deze website staan de resultaten van de officiële tevredenheidsmetingen van Blik op Werk. Stichting Blik op Werk is niet verantwoordelijk voor (onjuiste) weergave ervan door derden.

Diensten

Arbeidsdeskundig onderzoek

Een arbeidsdeskundig onderzoek beantwoordt de vraag of een zieke werknemer in staat is zijn werkzaamheden te verrichten. Daarbij worden de ‘benutbare mogelijkheden tot werkhervatting’ objectief vastgesteld. De bedrijfsarts heeft het verzuim beoordeeld en stelt een Functie Mogelijkheden Lijst (FML) op. Op basis van deze FML doet de arbeidsdeskundige een weging van de belasting in de functie (zowel fysiek als mentaal), in relatie tot de belastbaarheid van de werknemer.

Arbeidsdeskundig onderzoek kan ook worden ingezet als er bij de werkgever twijfels bestaan of een werknemer zijn functie in welke vorm dan ook nog kan uitvoeren. Door tijdige inzet van het onderzoek kan voor werkgevers een loonsanctie door UWV worden voorkomen.

Re-integratie Spoor 1

Re-integratie Spoor 2

Re-integratie Spoor 3 / WGA

Jobhunting

Outplacement

Outplacement kan het gevolg zijn van collectief ontslag en van een individuele vaststellingsovereenkomst. In beide gevallen doorlopen wij in onze begeleiding een aantal stappen.

Na een intake volgt een persoonlijk plan van aanpak; daarin benoemen we de behoefte aan loopbaanoriëntatie, sollicitatiebegeleiding, eventuele wervingsactiviteiten en een werkervaringsplaats.

Wat de aanleiding van de outplacement ook is, wij gaan efficiënt aan de slag en handelen zeer proactief. We activeren de werknemer en pakken liever de telefoon dan de pen. Bij een collectief ontslag is het sociaal plan vertrekpunt van alle dienstverlening. Dan zijn ook OR en vakbonden gesprekspartner in het traject.

Doelgroep

Belangrijkste doelgroepen

Contact

Vestigingen

Hortsedijk 35, 5708HA Helmond (route)
Mark van Roemburg
085-1304736
info@p-centrum.eu

Internetadres: www.p-centrum.eu

Aantal werknemers: 14
Aantal vestigingen: 1
Oprichtingsjaar: 2015

15386