Samen werken aan
duurzame participatie

Pappenheim Re-integratie en Outplacement

Pappenheim Re-integratie helpt medewerkers die dreigen uit te vallen, ziek zijn uitgevallen of ontslagen worden. Dat doen wij samen met een team van psychologen en loopbaanadviseurs die elk op hun eigen vakgebied hun kennis, specialisme en ervaring toevoegen. In korte tijd hebben wij een hoge...
meer...

Pappenheim Re-integratie helpt medewerkers die dreigen uit te vallen, ziek zijn uitgevallen of ontslagen worden. Dat doen wij samen met een team van psychologen en loopbaanadviseurs die elk op hun eigen vakgebied hun kennis, specialisme en ervaring toevoegen. In korte tijd hebben wij een hoge klantentevredenheid en score behaald.

Wij begeleiden medewerkers naar een nieuwe situatie die leidt tot een duurzame arbeidshervatting.

Kernwoorden: mensgericht, betrouwbaar en resultaat geori�nteerd.

Onderscheid met andere organisaties

Wij hebben een uitgebreid netwerk in de regio Zuid- en Noord Holland in het bijzonder de sectoren onderwijs, overheid en installatiebranche.

wij passen onze dienstverlening aan op de wensen van de opdrachtgever of cre�ren een nieuwe dienst die aansluit op uw wensen.

U heeft altijd een vaste contactpersoon die binnen redelijke tijden 7 dagen per week bereikbaar is.

Wij kunnen binnen een week van aanvraag starten met een intake.
Kernwoorden: mensgericht , betrouwbaar en resultaat geori�nteerd
minder...

KwaliteitGecontroleerd door Blik op Werk op 25-10-202325-10-2023

Blik op Werk Keurmerk

Pappenheim Re-integratie en Outplacement is in het bezit van het Blik op Werk Keurmerk met drie sterren
Pappenheim Re-integratie en Outplacement heeft de volgende resultaten behaald (in vergelijking tot de normen van het Blik op Werk Keurmerk).
Download het rapport

Blik op Werk Tevredenheidsonderzoek

Pappenheim Re-integratie en Outplacement neemt deel aan het Blik op Werk Tevredenheidonderzoek. Bekijk hieronder de resultaten.

TevredenheidGecontroleerd door Blik op Werk op 25-10-202325-10-2023

Dienstverlening gericht op:ScoreAantal respondentenMarktgemiddelde
Fysieke en mentale behandeling of begeleiding-00,0
Diagnose, onderzoek en loopbaanoriëntatie-37,7
Outplacement-18,2
Toeleiden van werk naar werk (eerste en tweede spoor)-108,1

Download het volledige onderzoeksrapport 2022/2023
Download het volledige onderzoeksrapport 2021/2022
Download het volledige onderzoeksrapport 2020/2021

Scores van opdrachtgevers

Dienstverlening gericht op:ScoreAantal respondentenMarktgemiddelde
Totaal8,419--

Scores per arbeidsmarktregio

ArbeidsmarktregioScoreMarktgemiddeldeAantal respondentenUitgenodigdResponse
Noord-Holland Noord8.48.273719%

Toelichting op het onderzoek

Het onderzoek is uitgevoerd door Stratus Marktonderzoek (onderdeel van Panteia). Het marktgemiddelde is gebaseerd op de scores van alle bedrijven die aan het tevredenheidsonderzoek hebben meegedaan.

Het onderzoek is uitgevoerd in de periode van 28 october 2022 tot 17 september 2023.

De tevredenheidresultaten van dit bedrijf zijn gebaseerd op onderzoek dat is uitgevoerd in opdracht van Blik op Werk. Het gaat hier om het oordeel van cliënten en opdrachtgevers over de kwaliteit van dienstverlening van Pappenheim Re-integratie en Outplacement .

Attentie: Op deze website staan de resultaten van de officiële tevredenheidsmetingen van Blik op Werk. Stichting Blik op Werk is niet verantwoordelijk voor (onjuiste) weergave ervan door derden.

Diensten

Tweede spoor Rentegratieactiviteiten

Als blijkt uit het arbeidsdeskundig onderzoek dat terugkeer naar de huidige functie geen optie meer is, of dat het onzeker is of dat het nog een optie wordt. In dat geval gaat re-integratie 2e spoor een rol spelen.

Onze adviseurs begrijpen dat dit een zeer moeilijke situatie is voor de medewerker en hebben dan ook voldoende aandacht voor de veranderde situatie waarbij rekening gehouden wordt met mogelijk blijvende beperkingen en een afscheid van de huidige werkomgeving.

Onze adviseurs hebben ruime ervaring met het begeleiden van medewerkers in re-integratie 2e spoor trajecten. Zij maken een sluitende rapportage conform UWV normen waarin op chronologische wijze alle ondernomen activiteiten/stappen staan.

Tweedelijns psychologie

Pappenheim Re-integratie & Outplacement heeft een unieke aanpak om uitgevallen medewerkers weer aan het werk te helpen.

Wij hanteren een tranparante aanpak die voortkomt uit de sportpsychologie. Deze aanpak heeft als uitgangspunt heeft dat je door je sterke punten verder te versterken je tevens je zwakkere punten positief stimuleert. Indien nodig wordt er tijdens de mentale training een korte EMDR behandeling uitgevoerd. Deze behandelmethode is specifiek ontwikkeld om traumatische ervaringen te behandelen.

Specifiek voor burn out en aanverwante overspannenheidsklachten heeft deze behandeling uitstekende resultaten geboekt.

Wij hebben deze training reeds veelvuldig met succes toegepast bij medewerkers uit onder andere het onderwijs en gemeenten. Zij waren na een relatief korte tijd in staat om hun werk weer op te pakken.

Outplacement

Als u kiest voor Pappenheim kiest u voor een deskundige en resultaatgerichte aanpak!

Bij outplacement zijn een flexibele aanpak en maatwerk belangrijk. Voorafgaand aan het traject vindt een orinterend gesprek plaats met clint en opdrachtgever om een duidelijk beeld te krijgen van de uitgangssituatie van de clint. Op grond daarvan worden werkwijze, inhoud, intensiteit en tijdpad met de clint besproken en vastgesteld. Tussentijds wordt de formele voortgang aan de opdrachtgever maandelijks teruggekoppeld.

Ook bieden wij de mogelijkheid om een begeleiding te kiezen waarbij er extra job hunting wordt ingezet. Wij maken daarbij gebruik van een job hunting netwerk.

Sollicitatietraining/sollicitatiebegeleiding

Wij zijn experts in het verkopen van jezelf! Hiervoor bieden wij persoonlijke en groepsbegeleidingen aan die wij voortdurend actualiseren aan de bestaande inzichten en specifieke branches.

De training wordt o.a. in de vorm van een workshop gegeven waarin CV, Brief, gebruik LinkedIn en een elevatorpitch in een middag intensief getraind worden.

Solliciteren is een vak wat wij u graag aanleren!

Loopbaanadvies / onderzoek/ Assessment

Onze loopbaanadviesgesprekken en onderzoeken zijn gericht op een korte, snelle herorintatie op de eigen loopbaan. Wij doen een loopbaanscan en voeren een aantal gesprekken, waarin volgens een systematische interviewmethode de vraagstelling wordt verhelderd en beantwoord. Op basis hiervan kan de medewerker verdere stappen zetten in zijn /haar loopbaan. Wij prikkelen de zelfkennis, zelfreflectie en zelfsturing. Naast de gesprekken, werkt de kandidaat zelfstandig op de vraagstelling gerichte opdrachten uit. Het resultaat kan een individueel ontwikkelingsplan zijn waarbij de eigen competenties, interesses en passies als uitgangspunt worden genomen.

Assessment Selectie

U wil een neutrale mening over de geschiktheid van kandidaten. De assessoren van Pappenheim Re-integratie & Outplacement zijn zeer ervaren psychologen, gespecialiseerd in het leggen van de verbinding tussen het individu en de gewenste organisatieontwikkeling. We maken gebruik van een grote diversiteit aan persoonlijkheidsvragenlijsten, capaciteitentesten, rollenspellen en casustiek. Hierdoor kunnen we kostenefficint het door u gewenste selectie-assessment samenstellen, passend bij uw vraag, zodat u altijd een helder antwoord krijgt op uw vraagstelling.

Doelgroep

Belangrijkste doelgroepen

Personen met burn-out/overspannen

Medewerkers onderwijs

Medewerkers in het onderwijs PO en VO

Medewerkers Gemeenten

UWV cliënten

Modulaire trajecten
Werkfit trajecten
Naar werk trajecten

Medewerkers Installatietechniek

Kinderopvang

Contact

Vestigingen

Robijnstraat 7 (Vlieg gebouw), 1812 RB ALKMAAR (route)
Robert Pappenheim
06 - 10 09 72 20
robert@pappenheim.nu

Pappenheim Re-integratie en Outplacement

Internetadres: http://www.pappenheim.nu/

Aantal werknemers: 1
Aantal vestigingen: 1
Oprichtingsjaar: 2013

14531