Samen werken aan
duurzame participatie

Piblw-Reïntegratie BV

PIBLW Re-integratie ondersteunt iedereen die hulp nodig heeft bij (re-)integratie, taalverwerving en inburgering.
Wij begeleiden inburgeraars bij het behalen van het inburgeringsdiploma of Staatsexamen, niet-inburgeraars bij het leren van de Nederlandse taal en ondersteuning bij de integratie in...
meer...

PIBLW Re-integratie ondersteunt iedereen die hulp nodig heeft bij (re-)integratie, taalverwerving en inburgering.
Wij begeleiden inburgeraars bij het behalen van het inburgeringsdiploma of Staatsexamen, niet-inburgeraars bij het leren van de Nederlandse taal en ondersteuning bij de integratie in de Nederlandse maatschappij.

Ook hebben wij speciale taaltrajecten voor anderstalige werknemers, arbeidsmigranten en expats, waarbij de taal van de werkvloer centraal staat. Maar ook is daarbij aandacht voor veiligheid en andere gebruiken binnen het werk.

Daarnaast ondersteunen wij alle doelgroepen bij het voorbereiden op en/of het vinden van een (andere) baan, vanuit ziekte of werkloosheid.
Bij al onze trajecten en producten staat u als klant centraal. Wij gaan uit van uw mogelijkheden en ondersteunen u intensief bij het bereiken van het hoogst haalbare doel, met professionele begeleiding.
Doordat we ons met name richten op Zeeuws-Vlaanderen hebben we hier een enorm netwerk opgebouwd!

Onderscheid met andere organisaties

PIBLW Reintegratie is een re-integratiebedrijf in Zeeland met veel verschillende activiteiten. De kern van onze activiteiten is dat wij voor iedereen een maatwerktraject (individueel of in groepen) samenstellen. Altijd passend bij het niveau en de wensen van de klant en effectief voor het doel dat deze heeft: Werk of Inburgering!
Ook kunnen wij een combinatie hiervan aanbieden.
De begeleiding is altijd zeer intensief en persoonlijk, uw wensen, mogelijkheden en behoeften zijn leidend!

minder...

KwaliteitGecontroleerd door Blik op Werk op 20-10-202320-10-2023

Blik op Werk Keurmerk

Piblw-Reïntegratie BV is in het bezit van het Blik op Werk Keurmerk met vier sterren
Piblw-Reïntegratie BV heeft de volgende resultaten behaald (in vergelijking tot de normen van het Blik op Werk Keurmerk).
Download het rapport

Inspectie Toezicht in de Klas

Piblw-Reïntegratie BV werd in het kader van 'Toezicht in de Klas' door het kennisinstituut ITTA geïnspecteerd op de kwaliteit van didactiek en cursistenbegeleiding. Hieronder vindt u het bijbehorende rapport.
Bekijk het rapport

Blik op Werk Tevredenheidsonderzoek

Piblw-Reïntegratie BV neemt deel aan het Blik op Werk Tevredenheidonderzoek. Bekijk hieronder de resultaten.

TevredenheidGecontroleerd door Blik op Werk op 20-10-202320-10-2023

Dienstverlening gericht op:ScoreAantal respondentenMarktgemiddelde
Inburgeringscursussen en duale trajecten8,6238,3

Download het volledige onderzoeksrapport 2022/2023
Download het volledige onderzoeksrapport 2021/2022
Download het volledige onderzoeksrapport 2020/2021

Scores van opdrachtgevers

Dienstverlening gericht op:ScoreAantal respondentenMarktgemiddelde
Totaal7,65--

Scores per arbeidsmarktregio

ArbeidsmarktregioScoreMarktgemiddeldeAantal respondentenUitgenodigdResponse
Zeeland8.68234650%

Toelichting op het onderzoek

Het onderzoek is uitgevoerd door Stratus Marktonderzoek (onderdeel van Panteia). Het marktgemiddelde is gebaseerd op de scores van alle bedrijven die aan het tevredenheidsonderzoek hebben meegedaan.

Het onderzoek is uitgevoerd in de periode van 30 september 2022 tot 16 august 2023.

De tevredenheidresultaten van dit bedrijf zijn gebaseerd op onderzoek dat is uitgevoerd in opdracht van Blik op Werk. Het gaat hier om het oordeel van cliënten en opdrachtgevers over de kwaliteit van dienstverlening van Piblw-Reïntegratie BV.

Attentie: Op deze website staan de resultaten van de officiële tevredenheidsmetingen van Blik op Werk. Stichting Blik op Werk is niet verantwoordelijk voor (onjuiste) weergave ervan door derden.

SlagingspercentageGecontroleerd door Blik op Werk

Slagingspercentages

Bekijk de slagingspercentages in de auditrapportage.

Inburgerklassen

Maximum aantal studenten per klas:11 tot 15
Gemengde niveau's in de klas:nee
Instroom tijdens de cursus:ja

Leerroute en uurtarief

Leerroute: Analfabeet (Wet Inburgering 2013)Uurtarief:   € 12,50
Leerroute: Laag opgeleid (Wet Inburgering 2013)Uurtarief:   € 12,50
Leerroute: Middelbaar opgeleid (Wet Inburgering 2013)Uurtarief:   € 12,50
Leerroute: Hoog opgeleid (Wet Inburgering 2013)Uurtarief:   € 12,50

Diensten

Trajectbegeleiding inburgering

Het volgen van NT2-lessen en het voorbereiden op het Centraal examen en het ONA-portfolio vergt heel veel van de inburgeraar. PIBLW Re-integratie heeft van oudsher veel ervaring in de begeleiding van mensen die ondersteuning nodig hebben.
Het specifiek voor inburgering ontwikkeld Casemanagement-model helpt de inburgeraar bij de ideale voorbereiding op niet alleen het examen, maar ook op het praktisch gebruik van de Nederlandse taal!
Ook ondersteunt de casemanager de cursist bij het creëren van een optimale studie-situatie en helpt bij het regelen van diverse randvoorwaarden.

Taal- en inburgeringstrajecten

PIBLW-Re-integratie heeft diverse resultaatgerichte Inburgeringstrajecten ontwikkeld. Van alfabetisering tot en met het Staatsexamen I. Per niveau een aparte groep, veel lesuren per week en uitstekende docenten zorgen voor een goed en snel resultaat!

Doordat wij als breed georienteerd re-integratiebedrijf een groot netwerk hebben binnen zowel de profit- als de non-profitsector, kunnen wij goede ondersteuning bieden bij het vinden van de juiste participatie-component. Daardoor hebben deze een extra meerwaarde binnen het gehele proces van inburgering en arbeidstoeleiding.

Inburgering is voor ons absoluut niet alleen het halen van het inburgeringsdiploma. Zelfredzaam kunnen zijn in de Nederlandse maatschappij, daar gaat het om!

Z-Route (Wet Inburgering 2021)

In opdracht van de Zeeuws-Vlaamse gemeenten voeren wij de Z-route uit. Dit zijn intensieve trajecten waarin we het taalverwervingsproces zowel theoretisch als praktisch vorm geven. We starten met 8 dagdelen NT2-lessen (taallessen) en na 6 maanden gaan we deze combineren met werkervaringsplaatsen. Dit kan stage, vrijwilligers werk of betaald werk zijn. We werken daarbij samen met het Werkgeversservicepunt. Wij dragen zorg voor de samenhang tussen de taallessen en de praktijkcomponent.

De Z-route omvat in totaal minimaal 800 uur taalles en 800 praktijk. Een prima basis om zelfredzaam te kunnen zijn in de Nederlandse maatschappij!

De Z-Route wordt afgesloten met een gezamenlijke evaluatie, er hoeft geen examen te worden afgelegd. Deze route is dan ook bestemd voor inburgeraars die niet binnen 3 jaar het A2 of B1-niveau kunnen behalen.

B1-route (Wet Inburgering 2021)

In opdracht van de Zeeuws-Vlaamse gemeenten voert PIBLW Re-integratie ook de B1-route uit. De B1-route is een intensief traject, gericht op het behalen van het B1-diploma. Indien dit niet haalbaar blijkt, kan dit worden bijgesteld naar A2.
Het traject begint met 7 dagdelen NT2 (taallessen) en na 6 maanden worden de taallessen gecombineerd met de praktijkcomponent. Deze bestaat uit stage, vrijwilligerswerk of betaald werk. De praktijkcomponent wordt in samenwerking met het Werkservicepunt georganiseerd. PIBLW zorg voor een goede afstemming en terugkoppeling, zodat de taalverwerving zo optimaal mogelijk verloopt.
Na 6 maanden kan ook nog worden gekozen om over te stappen naar een B1-onderwijsroute, indien de inburgeraar de potentie heeft en gemotiveerd is om een MBO-opleiding te volgen.

Inburgeringstraject

PIBLW Re-integratie biedt een volledige inburgeringscursus vanaf elk niveau tot en met het inburgeringsexamen. De examenkosten zijn inclusief.
Wij bieden een groepscursus overdag, in de avond, in het weekend. Altijd wordt een combinatie gemaakt tussen klassikaal les en individueel werken op de computer (digitaal).Ook individuele cursussen zijn mogelijk, maar ook volledige zelfstudie oplossingen, deels of volledig digitaal.
De begeleiding gebeurt door een casemanager die het gehele traject volgt en de gecertificeerde NT2-docent voor de lessen en voorbereiding op het examen.
Vooraf en tijdens de cursus wordt u getoetst om de vorderingen te beoordelen. De duur van de cursus is afhankelijk van uw niveau, motivatie, leervermogen en praktijkmogelijkheden. Van 3 tot 24 maanden.
Uitvoeringslocaties zijn afhankelijk van het aantal aanmeldingen per plaats.
Het Centraal Examen van DUO kunt u gewoon bij ons op de locatie in Terneuzen afleggen! Dus u hoeft niet naar Rotterdam of elders te reizen!

Alfabetiseringstraject

PIBLW Re-integratie biedt alfabetiseringscursussen aan in groepsverband. Groepscursus, 8-10 personen, overdag of in de avond.
3 dagdelen per week klassikaal les en 1 dagdeel ondersteund door de computer. Wij gebruiken diverse stimulerende en bewezen methoden om snel te leren lezen , schrijven, spreken en luisteren. Met veel afwisseling in oefenvormen en opdrachten.
Deze cursus leidt op tot Alfa B of Alfa C.
Onze inburgeringstrajecten sluiten naadloos aan op dit eindniveau, vanaf Alfa B is instroom mogelijk in de WI A0-A1 niveaugroep en emt Alfa C in de WI A1-A2 niveaugroep. Zo kan het totale traject in ca. 2 jaar worden afgelegd.
Behalve de NT2-docent is er ook altijd een casemanager die uw traject volgt en waar u terecht kunt voor vragen. Uitvoeringslocaties zijn afhankelijk van het aantal aanmeldingen.

Staatsexamen programma I

PIBLW Re-integratie biedt trajecten die opleiden voor het Staatsexamen I aan voor inburgeraars die voldoende niveau hebben om binnen 18 maanden het staatsexamen te behalen, voor inburgeraars die het inburgeringsdiploma al hebben behaald maar het niveau verder willen en kunnen verhogen naar B1 en voor niet-inburgeraars die graag het B1-diploma willen behalen.
Ook is er een aanbod voor alleen examentraining!

De lessen zijn individueel, klassikaal en deels digitaal. Groepscursus. De lessen worden zowel overdag als in de avond gegeven, afhankelijk van de wensen 2, 3 of 4 dagdelen per week. Bij voldoende belangstelling ook in het weekend.
Ook hebben wij zelfstudie oplossingen, met ondersteuning op afstand.
Ervaren NT2-docenten geven de taallessen en de casemanager is op de achtergrond aanwezig om het traject te volgen en eventuele vragen en problemen op te lossen. Locaties zijn afhankelijk van de aanmeldingen.
Examenkosten zijn inbegrepen.

Taaltraject

PIBLW Re-integratie biedt ook taalcursussen voor niet-inburgeringsplichtingen, EU-onderdanen (MOE-landers als Polen,Roemenen, Bulgaren etc.) maar ook voor mensen met een Nederlandse nationaliteit die de taal onvoldoende spreken. Ongeacht het startniveau: iedereen kan bij ons terecht.
Wij bieden hiervoor maatwerktrajecten aan, afgestemd op de behoeften van het individu, de cursist. Duur van de cursus, het aantal uren per week, hoeveel klassikaal en hoeveel digitaal, hoeveel maanden en het te behalen eindniveau, alles wordt naar uw wens samengesteld.

NIEUW zijn onze combitrajecten 'Kansrijker naar Werk'. Dit is een korte cursus van 8 tot 10 weken waarin gewerkt wordt naar een functionele taalniveauverhoging van A2 naar B1 in combinatie met een volledige sollicitatiecursus! In 5 stappen naar werk!

Trajecten sociale activering

PIBLW Re-integratie werkt graag praktijkgericht. Daartoe heeft PIBLW de beschikking over een aantal praktijkcentra. Van Reparatiewerkplaatsen tot Klus- en groendiensten, Kringloopwinkels, Strijkservice, Transportdiensten etc. Binnen deze praktijkcentra zijn er diverse mogelijkheden om de deelnemer te helpen ontwikkelen tot een goede werknemer! In tussentijd worden vele mensen geholpen door de klussen die worden uitgevoerd of de spullen die een tweede leven krijgen.

Participatieverklaringstraject

PIBLW Re-integratie verzorgt, samen met Bureau Veiligheid, ook de Participatieverklaringstrajecten voor gemeenten. De inhoud wordt volledig met de betreffende gemeente afgestemd en kan van 4 dagdelen tot en met 5 of 6 dagdelen worden uitgevoerd. De basis is de Participatieverklaring, waarin de nieuwe Nederlanders zich akkoord verklaren met de kernwaarden van de Nederlandse samenleving en dat ze verklaren actief een bijdrage te willen leveren aan deze samenleving. Na ondertekening ervan kunnen nog diverse workshops volgen om de participatie werkelijk te stimuleren en concrete ondersteuning te bieden bij het integreren en participeren.

Werk-intakes voor inburgeraars

Een goede participatie en integratie van de inburgeraar is essentieel voor het goed kunnen functioneren in de Nederlandse samenleving. Om een goede begeleiding te kunnen bieden richting werk en/of vrijwilligerswerk is het belangrijk de achtergronden van de inburgeraar te kennen. Welke opleidingen heeft hij/zij gevolgd, wat is de waarde hiervan in Nederland, wat is de werkervaring in het land van herkomst, welke affiniteiten en capaciteiten heeft hij of zij. Allemaal vragen waar onvoldoende over bekend is, maar die essentieel zijn om iemand goed op weg te helpen.
PIBLW Re-integratie heeft een korte en eenuitgebreide intake ontwikkeld om deze informatie kort en bondig in beeld te brengen. Een prima startdocument voor de re-integratieconsulent, binnen de brede intake!

Orientatie Nederlandse Arbeidsmarkt (ONA) (Wet inburgering 2013)

U kunt bij PIBLW Re-integratie naast de integrale inburgeringstrajecten ook de module ONA afzonderlijk volgen. Voorwaarde is dat u over minimaal taalvaardigheidsniveau A1 beschikt.

Wij bieden het ONA-traject in twee varianten aan:
1. individuele begeleiding bij het invullen van het ONA-portfolio en de voorbereiding op het eindgesprek
2. de groepsgewijze begeleiding van de volledige ONA-module, met als eindresultaat het ONA-portfolio en het voldoen aan de eis van de 64-uursnorm betreffende het ONA-onderdeel.

ONA is een verplicht onderdeel van het inburgeringsexamen binnen de Wet Inburgering 2013!

Na het afronden van een van deze varianten, weet u meer over de Nederlandse arbeidsmarkt en de Nederlandse werkcultuur, weet u meer over uw kansen op de Nederlandse arbeidsmarkt, maar ook bent u in staat zelfstandig te solliciteren. Wij bieden wij u de garantie dat uw portfolio goedgekeurd zal worden.

Module Vaktaal

Het opdoen van werkervaring en het gebruik van de Nederlandse taal op de werkvloer zijn essentieel voor het praktisch leren gebruiken van de taal in werksituaties. Met onze specifiek per branche (Techniek, Zorg, Dienstverlening, Handel en Administratie) samengestelde modules NT2 bereiden we de inburgeraar optimaal voor op het gebruik van de Nederlandse taal op de werkvloer.

Daarnaast bieden we ook de mogelijkheid op een uitgebreide beroepenorientatie, sollicitatieondersteuning en het vergroten van de Rekenvaardigheid.

Een ideaal programma als voorbereiding op doorstroom naar een MBO-opleiding of om het functioneren op de werkvloer te verbeteren!

Doelgroep

Belangrijkste doelgroepen

Inburgeringsplichtigen zonder werk of inkomen

Voor de inburgeringsplichtigen zonder werk of inkomen kunnen wij in overleg met de inburgeraar een maatwerktraject samenstellen dat zich richt op de wensen en behoeften van de cursist. Het behalen van het inburgeringsdiploma is daarbij slechts het minimaal te behalen doel. Ons gaat het erom dat de inburgeraar voldoende bagage verzamelt om adequaat te functioneren in de Nederlandse samenleving.

Asielgerechtigden

Voor ons maakt het geen verschil wie u bent of waar u vandaan komt. Ons is er veel aan gelegen iedereen die daaraan behoefte heeft te ondersteunen bij het verwerven van de taal en de gewoonten om optimaal te kunnen functioneren in de Nederlandse samenleving. Persoonlijke aandacht en samenwerkingsbereidheid met andere hulpvelenende instanties vinden wij normaal en essentieel. Zo hebben wij onder andere vaste samenwerkingsafspraken met het VluchtelingenWerk en de gemeenten waarin wij werken.

Inburgeringsplichtige uitkeringsgerechtigden

Als re-integratiebedrijf hebben wij vanzelfsprekend veel ervaring in het begeleiden van mensen die het moeilijk hebben om een plek op de arbeidsmarkt te verwerven.

Voor de inburgeringsplichtige uitkeringsgerechtigden hebben wij dan ook op maat gemaakte trajecten, zowel gericht op Werk (B1-Route) als op Maatschappelijk functioneren (Z-Route)!

De Zeeuwse en West-Brabantse gemeenten kennen inmiddels onze kwaliteit!

Analfabeten

Ook voor analfabete inburgeraars hebben wij een kwalitatief hoog aanbod. Opleidend tot in principe het inburgeringsdiploma! Maar als dat niet haalbaar is, bereiden wij u voor op het zelfstandig functioneren in de Nederlandse samenleving en de ontheffingstoets. (Wet Inburgering 2013).

De nieuwe Wet Inburgering 2021 kent de Z-route. Deze is gericht op inburgeringsplichtigen die niet in staat worden geacht binnen 3 jaar het A2 of B1-niveau te behalen. Een groot deel van de analfabete inburgeringsplichtigen zullen hieronder vallen. Voor hen is er dus geen verplichting meer om het examen of een ontheffingstoets te doen, maar zij moeten voldoen aan de urenplicht (800 uur taalles en 800 praktijk).
Wij voeren deze Z-Route uit voor de Zeeuws-Vlaamse gemeenten. Het doel is om zelfredzaam in de Nederlandse maatschappij te worden en goed te integreren.

Anderstalige werknemers

U werkt in Nederland, maar spreekt de taal niet. Dat maakt het moeilijk om te communiceren met uw collega's, uw chef en de klanten. Daarnaast wilt u zichzelf natuurlijk ook goed kunnen redden binnen de Nederlandse maatschappij. PIBLW Re-integratie heeft hiervoor een betaalbare oplossing voor u!

Vaak is ook uw werkgever bereid om de kosten te betalen. Vraag het uw werkgever!

Wij doen u of uw werkgever graag een vrijblijvend aanbod.

Gemeenten

Met de komst van de nieuwe Wet Inburgering 2021 is de gemeente weer verantwoordelijk voor de inkoop van de inburgeringstrajecten.

De Zeeuws-Vlaamse gemeenten (Hulst, Sluis en Terneuzen) hebben hiertoe een contract afgesloten met PIBLW Re-integratie voor zowel de Z-Route als de B1-Route.

Ook op het gebied van Educatie hebben wij contracten afgesloten met de Zeeuws-Vlaamse gemeenten over de uitvoering van taallessen aan niet-inburgeraars, dit in het kader van de bestrijding van laaggeletterdheid onder de inwoners van Zeeuws-Vlaanderen.

Daarnaast voeren wij vaak nog maatwerktrajecten uit voor alle Zeeuws gemeenten, oa. Vaktaal-modulen.

Contact

Vestigingen

Mr. F.J. Haarmanweg 25 - Ingang 2, 4538 AN TERNEUZEN - Zeeland (route)
Peter van den Kieboom
0115 610905
pvandenkieboom@piblw.nl

Tabakstraat 22, 4561 HW Hulst (route)
Peter van den Kieboom
0115610905
info@piblw.nl

Noordstraat/Arsenaalstraat 4d, 4531 CW Terneuzen (route)
Peter van den Kieboom
0115 610905
info@piblw.nl

Nieuwstraat 24, 4501BD Oostburg (route)
P. van den Kieboom
0115610905
info@piblw.nl

Piblw-Re�ntegratie BV

Internetadres: http://www.piblw.nl

Aantal werknemers: 17
Aantal vestigingen: 4
Oprichtingsjaar: 1991

5874