Samen werken aan
duurzame participatie

PM Arbeid

PM Arbeid ziet begeleiden naar of in het arbeidsproces als een samenwerking tussen onze coach, de cliënt en de (toekomstige) werkgever, waarbinnen persoonlijke aandacht en maatwerk voorwaarden zijn. PM Arbeid is een klein bedrijf en wil dat ook blijven. Klein, herkenbaar, met een eigen gezicht.
meer...

PM Arbeid ziet begeleiden naar of in het arbeidsproces als een samenwerking tussen onze coach, de cliënt en de (toekomstige) werkgever, waarbinnen persoonlijke aandacht en maatwerk voorwaarden zijn. PM Arbeid is een klein bedrijf en wil dat ook blijven. Klein, herkenbaar, met een eigen gezicht.

Onderscheid met andere organisaties

Een persoonlijke benadering, daar staan we voor. Geen standaardprogramma’s. De unieke situatie en het unieke profiel van de cliënt zijn het vertrekpunt en dit verdraagt geen standaard antwoorden. Continuïteit in de begeleiding is de PM standaard, één cliënt, één coach, één plan is ons motto, waarbij we beschikken over een brede diversiteit aan coaches. PM beschikt over diverse spreeklocaties in de regio Midden en ZO Brab. PM staat garant voor continue coaching en advies tijdens alle stappen.
minder...

KwaliteitGecontroleerd door Blik op Werk op 04-05-202104-05-2021

Blik op Werk Keurmerk

PM Arbeid is in het bezit van het Blik op Werk Keurmerk met vier sterren
PM Arbeid heeft de volgende resultaten behaald (in vergelijking tot de normen van het Blik op Werk Keurmerk).
Download het rapport

Blik op Werk Tevredenheidsonderzoek

PM Arbeid neemt deel aan het Blik op Werk Tevredenheidonderzoek. Bekijk hieronder de resultaten.

TevredenheidGecontroleerd door Blik op Werk op 04-05-202104-05-2021

Dienstverlening gericht op:ScoreAantal respondentenMarktgemiddelde
Fysieke en mentale behandeling of begeleiding8,338,5
Diagnose, onderzoek en loopbaanoriëntatie8,337,7
Jobcoaching-00,0
Toeleiden van werk naar werk (eerste en tweede spoor)8,017,9
Toeleiden naar werk vanuit situatie geen werk8,5968,0
Sociale activering en participatie-147,9

Download het volledige onderzoeksrapport 2020/2021
Download het volledige onderzoeksrapport 2019/2020
Download het volledige onderzoeksrapport 2018/2019

Scores van opdrachtgevers

Dienstverlening gericht op:ScoreAantal respondentenMarktgemiddelde
Totaal8,36--

Scores per arbeidsmarktregio

ArbeidsmarktregioScoreMarktgemiddeldeAantal respondentenUitgenodigdResponse
Zuidoost-Brabant8.27215846%
Helmond-De Peel8.1143639%
Noordoost-Brabant8145028%

Toelichting op het onderzoek

Het onderzoek is uitgevoerd door Stratus Marktonderzoek (onderdeel van Panteia). Het marktgemiddelde is gebaseerd op de scores van alle bedrijven die aan het tevredenheidsonderzoek hebben meegedaan.

Het onderzoek is uitgevoerd in de periode van 30 april 2020 tot 16 march 2021.

De tevredenheidresultaten van dit bedrijf zijn gebaseerd op onderzoek dat is uitgevoerd in opdracht van Blik op Werk. Het gaat hier om het oordeel van cliënten en opdrachtgevers over de kwaliteit van dienstverlening van PM Arbeid.

Attentie: Op deze website staan de resultaten van de officiële tevredenheidsmetingen van Blik op Werk. Stichting Blik op Werk is niet verantwoordelijk voor (onjuiste) weergave ervan door derden.

Diensten

Spoor 1 - Spoor 2

Mocht een werknemer ziek uitvallen is het belangrijk dat een werkgever de juiste stappen onderneemt, niet alleen om de terugkeer van de werknemer te bespoedigen maar ook om financiële sancties te voorkomen. Volgens de Wet verbetering Poortwachter (2002) moeten werkgever en werknemer zich samen inspannen om de werknemer zo snel mogelijk weer aan het werk te krijgen. In dit kader zijn zowel re-integratie Spoor 1 (re-integratie naar passend werk binnen de organisatie) als Spoor 2 (re-integratie naar passend werk buiten de organisatie) van belang. Trajecten kunnen worden ingezet door werkgevers of particulieren.

Loopbaancoaching/ onderzoek

Loopbaancoaching is erop gericht het functioneren in werk te optimaliseren of zich te bezinnen op een volgende stap in de loopbaan. Bij P&M staat professionele en persoonlijke ontwikkeling voorop in het loopbaancoachingstraject. De inhoud van een traject hangt samen met de specifieke vraag of vragen en is per definitie maatwerk. Onze gecertificeerde loopbaancoaches kunnen helpen bij het verhelderen van het meest vitaliserende loopbaanperspectief en tevens bij de daadwerkelijke concretisering daarvan. Loopbaancoaching kan worden ingezet in iedere fase van de loopbaan.

P&M werkt met verschillende loopbaaninstrumenten, waaronder de methode Hoogendijk, de Loopbaanverkenner en de Birkman methode.

Outplacement

Outplacement of ontslagbegeleiding is het begeleiden van een ontslagen of met ontslag bedreigde werknemer naar een nieuwe werkomgeving buiten de huidige organisatie. Bij outplacement kan de vraag vanuit de werkgever komen, indien deze de werknemer geen werk meer kan of wil bieden, of vanuit de werknemer die niet langer voor zijn werkgever wil werken.
Het is onze specialiteit om werknemers psychologisch te ondersteunen om de impact van ontslag te verwerken en middels constructieve gespreksvoering, training en gedegen assessment de focus te verleggen en zo spoedig mogelijk de stap naar nieuw werk te maken.
Middels een gedegen testonderzoek wordt een goede diagnose van het arbeidspotentieel van de werknemer gemaakt. De resultaten worden vertaald naar concrete mogelijkheden op de arbeidsmarkt en gekoppeld aan actuele vacatures. Daarnaast wordt de werknemer getraind op sollicitatievaardigheden. Dat maakt dat er nog sneller een passende baan wordt gevonden.

Training Empowerment

In groepsverband werken deelnemers aan hun persoonlijke effectiviteit.
Na de training ben je beter in staat:

  • Te zien op welke dingen je wèl en op welke dingen je geen of beperkte invloed hebt.
  • Zelf actief te zijn (bij het nemen van eigen regie) in je re-integratietraject.
  • Beter keuzes te kunnen maken en richting te geven aan je leven en je loopbaan.
  • Je kracht te benutten en rekening te houden met je valkuilen.

De training bestaat uit 4 workshops (maximaal 6 deelnemers).
De kracht van de training is dat deze samen met de deelnemers wordt vormgegeven, afhankelijk van waar de behoeftes liggen. Er is veel ruimte voor onderlinge uitwisseling en eigen inbreng. Herkenning vinden en kunnen delen met elkaar wordt als zeer waardevol ervaren. De training wordt gegeven door een ervaren gecertificeerde Empowermenttrainer.

Training Werk In Zicht

Deze training bestaat uit 3 workshops van een dagdeel. De doelen van deze training zijn:
1: Het ontwikkelen van een persoonlijk profiel en een zoekprofiel voor werk.
2: Kennis en vaardigheden ontwikkelen in het vinden /analyseren van vacatures en het verkrijgen van zicht op de arbeidsmarkt.
3: Kennis en vaardigheden ontwikkelen die nodig zijn om aan werk te komen.
VOOR WIE?
Voor iedereen die in korte tijd grip wil krijgen op zijn of haar talenten en kansen op werk.
HOE?

  • In een kleine groep (5 tot 8 deelnemers).
  • Een combinatie van individuele (huiswerk) opdrachten en oefeningen in tweetallen en de groep.
  • Vooral doen, aan de hand van een werkboek een persoonlijk profiel en een zoekprofiel maken.

Jobcoaching

Sommige werknemers hebben extra begeleiding nodig om goed te kunnen functioneren op de werkvloer, bijvoorbeeld werknemers met psychische problemen of met een verstandelijke of lichamelijke beperking.

P&M biedt individuele coaching en begeleiding met als doel verbetering van het zelfstandig functioneren van de werknemer op de werkplek en het voorkomen van uitval, zodat de kans op behoud van werk wordt vergroot.

P&M is een door UWV erkende Jobcoach-organisatie.

(Sociale) Activering - Werkfit maken

Voor mensen die langdurig uit het arbeidsproces zijn en hun mogelijkheden weer in beeld willen brengen, biedt P&M een Activerings- of Werkfittraject. Er wordt gewerkt aan het in beeld brengen van kennis en vaardigheden, maar ook affiniteiten en interesses. Van daaruit vindt arbeidsmarktoriëntatie en persoonlijke effectiviteit plaats. Het opbouwen van ritme en weer ervaren van vaardigheden staat centraal. Vervolgens leer je je te profileren (sollicitatievaardigheden) en maak je de doorstart naar werk.
Trajecten worden ingezet door Gemeenten, UWV en particulieren.

Naar Werk traject

Deze dienst is bedoeld om mensen te bemiddelen naar reguliere arbeid. Het doel van dit traject is betaalde arbeid. Deze dienst wordt ingezet door UWV en Gemeenten.

Doelgroep

Belangrijkste doelgroepen

Mensen met psychische klachten

Het merendeel van onze klanten heeft te maken heeft met psychische klachten (*), al dan niet in combinatie met lichamelijke klachten.
Onze begeleiding richt zich vooral op het in beeld brengen van MOGELIJKHEDEN. Kennis, vaardigheden en ervaring uit het verleden wordt meegenomen en verkend op welke wijze dit meegenomen kan worden naar nieuwe of aangepaste beroepen / functies. Er wordt gewerkt aan Empowerment en Arbeidsmarktoriëntatie (Jezelf In Zicht - Werk In Zicht). Deelname aan training en workshops kunnen onderdeel uitmaken van het traject. Uitstroom vindt plaats in uiteenlopende branches, beroepen, functies: in aansluiting op de mogelijkheden en wensen van de klant en rekeninghoudende met de vraag van de arbeidsmarkt.
Deelname kan met behulp van werkgever, UWV, Gemeente, PGB of particulier.
* denk aan burn-out, stemmingklachten/stoornissen, persoonlijkheidsstoornissen, ontwikkelingsstoornissen (ASS).

Mensen langdurig uit het arbeidsproces

Voor personen die langdurig uit het arbeidsproces zijn, start P&M met een Activeringstraject. Er wordt gewerkt aan het in beeld brengen van kennis en vaardigheden, maar ook affiniteiten en interesses. Van daaruit vindt Arbeidsmarktoriëntatie en Persoonlijke effectiviteit plaats. Het opbouwen van ritme en weer ervaren van vaardigheden staat centraal. Vervolgens leer je je te profileren (sollicitatievaardigheden) en maak je de doorstart naar werk.
Trajecten worden ingezet door Gemeente, UWV en particulieren.

Personen met levens- en/of loopbaanvragen

Volgens P&M is er een groot verschil tussen coaching en counseling. Wij bieden coaching indien er sprake is van een werk gerelateerd probleem. Counseling heeft een meer therapeutisch karakter en wordt ingezet bij bijvoorbeeld privéproblemen. Counseling is gericht op het begeleiden en oplossen van problemen, ontwikkeling, of crisisondersteuning. Redenen om de hulp van een counselor in te roepen zijn onder andere:

• Verliesverwerking.
• Eenzaamheid.
• Problematisch ouderschap na (echt)scheiding.
• Moeilijk keuzes maken.
• Moeite met relaties.
• Moeilijkheden op het werk en thuis.
• Last ervaren van verleden of opvoeding.
• Moeilijkheden in de familie.

Onze counselor is ingeschreven in het register van het RBNG als Registertherapeut BCZ® en aangesloten bij de beroepsvereniging LVPW.
Deelname: via werkgever of particulier. Counseling kan worden vergoed door de zorgverzekeraar. Dit hangt af van de wijze waarop iemand verzekerd is.

Personen met loopbaanvragen

Loopbaancoaching is erop gericht het functioneren in werk te optimaliseren of zich te bezinnen op een volgende stap in de loopbaan. Bij P&M staat professionele en persoonlijke ontwikkeling voorop in het loopbaancoachingstraject. De inhoud van een traject hangt samen met de specifieke vraag of vragen en is per definitie maatwerk. Onze gecertificeerde loopbaancoaches kunnen helpen bij het verhelderen van het meest vitaliserende loopbaanperspectief en tevens bij de daadwerkelijke concretisering daarvan. Loopbaancoaching kan worden ingezet in iedere fase van de loopbaan.

P&M werkt met verschillende loopbaaninstrumenten, waaronder de methode Hoogendijk, de Loopbaanverkenner en de Birkman methode.

Herintredende vrouwen

Onze begeleiding voor herintreden vrouwen richt zich vooral op het in beeld brengen van kennis, vaardigheden en ervaring. Daarbij wordt gewerkt aan Empowerment en Arbeidsmarktoriëntatie (Jezelf In Zicht - Werk In Zicht). Deelname aan training en workshops maken onderdeel uit van het traject. Uitstroom vindt plaats in uiteenlopende branches, beroepen, functies: in afstemming met de behoefte van de klant in relatie tot de kansen op de arbeidsmarkt.
Deelname voor een traject kan mbt de Gemeente - UWV - PGB of particulier.

Contact

Vestigingen

Lijmbeekstraat 118, 5612 NH EINDHOVEN (route)
Elisabeth Martens
040-2400420
contact@pmarbeid.nl

Oude Vlijmenseweg 114, 5223 GS 's-Hertogenbosch (route)
Elisabeth Martens
040-2400420
contact@pmarbeid.nl

Internetadres: https://www.pmarbeid.nl

Aantal werknemers: 11
Aantal vestigingen: 2
Oprichtingsjaar: 2005

5617