Samen werken aan
duurzame participatie

PSW Werk

Een leuke en zinvolle baan is belangrijk voor de kwaliteit van ons bestaan. Maar het vinden en het houden van een baan is niet voor iedereen gemakkelijk en vanzelfsprekend. PSW Werk ondersteunt (jong)volwassenen met een afstand tot de arbeidsmarkt in Limburg. Dat kunnen mensen zijn met een...
meer...

Een leuke en zinvolle baan is belangrijk voor de kwaliteit van ons bestaan. Maar het vinden en het houden van een baan is niet voor iedereen gemakkelijk en vanzelfsprekend. PSW Werk ondersteunt (jong)volwassenen met een afstand tot de arbeidsmarkt in Limburg. Dat kunnen mensen zijn met een verstandelijke, psychische, lichamelijke beperking, NAH, statushouders. Het gaat om mensen met verschillende mogelijkheden en beperkingen, dromen en talenten. Ook ondersteunt PSW Werk werkgevers en verwijzers in dit traject.

Onderscheid met andere organisaties

Mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt kunnen een waardevolle bijdrage leveren aan een organisatie. Voorwaarde is dat ze op de juiste manier ondersteund worden. PSW Werk biedt die ondersteuning op de werkvloer, zo lang en zo intensief als nodig is. PSW Werk hanteert de participatieladder, die aangeeft in welke mate iemand zelfstandig kan werken. PSW Werk heeft een groot netwerk om werkzoekende en werkgever op elkaar af te stemmen.

minder...

KwaliteitGecontroleerd door Blik op Werk op 19-06-202119-06-2021

Blik op Werk Keurmerk

PSW Werk is in het bezit van het Blik op Werk Keurmerk met drie sterren
PSW Werk heeft de volgende resultaten behaald (in vergelijking tot de normen van het Blik op Werk Keurmerk).
Download het rapport

Blik op Werk Tevredenheidsonderzoek

PSW Werk neemt deel aan het Blik op Werk Tevredenheidonderzoek. Bekijk hieronder de resultaten.

TevredenheidGecontroleerd door Blik op Werk op 19-06-202119-06-2021

Dienstverlening gericht op:ScoreAantal respondentenMarktgemiddelde
Jobcoaching-128,1
Toeleiden naar werk vanuit situatie geen werk-108,0
Sociale activering en participatie-47,9

Download het volledige onderzoeksrapport 2020/2021
Download het volledige onderzoeksrapport 2019/2020
Download het volledige onderzoeksrapport 2018/2019

Scores van opdrachtgevers

Dienstverlening gericht op:ScoreAantal respondentenMarktgemiddelde
Totaal*1--

Scores per arbeidsmarktregio

ArbeidsmarktregioScoreMarktgemiddeldeAantal respondentenUitgenodigdResponse
Midden-Limburg8.2114823%
Noord-Limburg8.195616%

Toelichting op het onderzoek

Het onderzoek is uitgevoerd door Stratus Marktonderzoek (onderdeel van Panteia). Het marktgemiddelde is gebaseerd op de scores van alle bedrijven die aan het tevredenheidsonderzoek hebben meegedaan.

Het onderzoek is uitgevoerd in de periode van 16 april 2020 tot 16 march 2021.

De tevredenheidresultaten van dit bedrijf zijn gebaseerd op onderzoek dat is uitgevoerd in opdracht van Blik op Werk. Het gaat hier om het oordeel van cliënten en opdrachtgevers over de kwaliteit van dienstverlening van PSW Werk.

Attentie: Op deze website staan de resultaten van de officiële tevredenheidsmetingen van Blik op Werk. Stichting Blik op Werk is niet verantwoordelijk voor (onjuiste) weergave ervan door derden.

Diensten

Begeleiding op de werkplek

PSW Werk biedt begeleiding op de werkplek en doet er alles aan om een samenwerking tussen werknemer en werkgever te laten slagen.
Een jobcoach van PSW Werk geeft ondersteuning bij bijvoorbeeld het zoeken naar werk, het inwerken, overleg over praktische zaken, werkoverleg en ondersteuning bij vragen en problemen op de werkplek.
De jobcoach is bij problemen of vragen het eerste aanspreekpunt voor de werknemer en de werkgever.
De trajectbegeleider verzorgt de regelzaken zoals de contracten, afspraken en de financiële en arbeidsvoorwaardelijke regelingen.
De gedragskundige brengt de mogelijkheden in kaart van een werknemer op cognitief, sociaal-emotioneel en vaardigheden niveau en koppelt dit aan een specifieke diagnose, als daar sprake van is. Op basis daarvan ontstaat meer duidelijkheid (of een advies) over welke vorm van werk haalbaar is en welke begeleiding/ondersteuning nodig is.

Werkprojecten en trainingen op maat

Om werknemers optimaal voor te bereiden op deelname aan de reguliere arbeidsmarkt heeft PSW Werk diverse Werkprojecten. Hier kunnen werknemers "leren werken in de praktijk". Een mooi voorbeeld is ons trainingsteam. Hierbij gaat een jobcoach met maximaal 8 deelnemers aan het werk in verschillende bedrijven. Een mooie manier om werknemersvaardigheden te leren en te ontdekken waar je interesses en mogelijkheden liggen. PSW Werk biedt bovendien scholings- en trainingstrajecten op maat. Dat kan gericht zijn op de persoon zelf en het ontwikkelen van sociale vaardigheden en een goede werkhouding of meer gericht zijn op de inhoud van het werk en bepaalde beroepsvaardigheden. Ook kan er een arbeidsinteressetest of een INVRA- of MELBA-onderzoek worden afgenomen. Het doel is werknemers zo goed mogelijk te laten functioneren op hun (toekomstige) werkplek. Er wordt gewerkt vanuit en samen met diverse bedrijven uit verschillende branches.

Stagebegeleiding

PSW Werk werkt samen met het speciaal onderwijs in Midden- en Noord-Limburg. Leerlingen worden groeps- en individuele stages aangeboden binnen activiteitencentra van PSW of (groep-)begeleide werkplekken. Leerlingen kunnen overal aan ‘proeven’ en ontdekken welk werk ze wel of niet leuk vinden. Door een stage worden de leerlingen bewuster van de toekomst en is de kans dat de leerling na school op de juiste (werk)plek terecht komt groter. Ze worden gedurende het hele traject ondersteund door een jobcoach van PSW Werk.

Doelgroep

Belangrijkste doelgroepen

Mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt

PSW Werk ondersteunt mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt, denk hierbij aan mensen met een verstandelijke beperking, NAH, mensen die psychisch kwetsbaar zijn, mensen met autisme, statushouders, etc.

Contact

Vestigingen

Charles de Gaullestraat 21, 6049 HB ROERMOND (route)
0475 474485
pswwerk@psw.nl

Internetadres: http://www.pswwerk.nl/

Aantal werknemers: 45
Aantal vestigingen: 1
Oprichtingsjaar: 1998

6775