Samen werken aan
duurzame participatie

Quality Coaching BV

Quality Coaching is een reïntegratie- en jobcoachorganisatie, waar 4 medewerkers met veel ervaring en enthousiasme werken. Wij zijn idealisten met een zakelijke inslag. Het idealistische komt vooral tot uiting in de “drive” om kwaliteit te bieden aan de cliënt.

Vanaf mei 2014 is Quality...
meer...

Quality Coaching is een reïntegratie- en jobcoachorganisatie, waar 4 medewerkers met veel ervaring en enthousiasme werken. Wij zijn idealisten met een zakelijke inslag. Het idealistische komt vooral tot uiting in de “drive” om kwaliteit te bieden aan de cliënt.

Vanaf mei 2014 is Quality Coaching onderdeel van Pi-Groep, een maatschappelijk bedrijf voor geestelijke gezondheid in Noord-Nederland en Flevoland.

Quality Coaching werkt volgens een privacy- en klachtenreglement, zie website www.QualityCoaching.nl

Quailty Coaching is een begeleidingsorganisatie op het gebied van re-integratie. Wij begeleiden bij werk. Onze jobcoaches hebben specialistische kennis over de doelgroep waarvoor zij werken. De doelgroepen zijn:

  • autisme spectrum stoornissen (ASS)
  • psychische /psychiatrische beperkingen

We hebben er bewust voor gekozen ons te specialiseren, een keuze die tevens betekent dat we er voor kiezen een relatief kleine organisatie te blijven.

Onderscheid met andere organisaties

Hierdoor zijn wij in staat om:

  • deskundig maatwerk te leveren
  • doel- en resultaatgericht te werken
  • intensieve (individuele) begeleiding te bieden
  • goed bereikbaar te zijn, snel en flexibel te werken
  • onze cliënten thuis te bezoeken.

Samenwerking met: GGZ , UWV, Gemeente, Werkgevers

Soort organisatie:
Dochterorganisatie van Pi-Groep, een maatschappelijk bedrijf voor GGZ in Noord-Nederland en Flevoland

Quality Coaching BV is in het bezit van Erkenning Jobcoachorganisatie

minder...

KwaliteitGecontroleerd door Blik op Werk op 04-05-202104-05-2021

Blik op Werk Keurmerk

Quality Coaching BV is in het bezit van het Blik op Werk Keurmerk met twee sterren
Quality Coaching BV heeft de volgende resultaten behaald (in vergelijking tot de normen van het Blik op Werk Keurmerk).
Download het rapport

Blik op Werk Tevredenheidsonderzoek

Quality Coaching BV neemt deel aan het Blik op Werk Tevredenheidonderzoek. Bekijk hieronder de resultaten.

TevredenheidGecontroleerd door Blik op Werk op 04-05-202104-05-2021

Dienstverlening gericht op:ScoreAantal respondentenMarktgemiddelde
Jobcoaching-98,0
Toeleiden naar werk vanuit situatie geen werk6,7418,0
Sociale activering en participatie-17,9

Download het volledige onderzoeksrapport 2020/2021
Download het volledige onderzoeksrapport 2019/2020
Download het volledige onderzoeksrapport 2018/2019

Scores van opdrachtgevers

Dienstverlening gericht op:ScoreAantal respondentenMarktgemiddelde
Totaal7,52--

Scores per arbeidsmarktregio

ArbeidsmarktregioScoreMarktgemiddeldeAantal respondentenUitgenodigdResponse

Toelichting op het onderzoek

Het onderzoek is uitgevoerd door Stratus Marktonderzoek (onderdeel van Panteia). Het marktgemiddelde is gebaseerd op de scores van alle bedrijven die aan het tevredenheidsonderzoek hebben meegedaan.

Het onderzoek is uitgevoerd in de periode van 30 april 2020 tot 2 april 2021.

De tevredenheidresultaten van dit bedrijf zijn gebaseerd op onderzoek dat is uitgevoerd in opdracht van Blik op Werk. Het gaat hier om het oordeel van cliënten en opdrachtgevers over de kwaliteit van dienstverlening van Quality Coaching BV.

Attentie: Op deze website staan de resultaten van de officiële tevredenheidsmetingen van Blik op Werk. Stichting Blik op Werk is niet verantwoordelijk voor (onjuiste) weergave ervan door derden.

Diensten

Verzuimbegeleiding

In opdracht van de werkgever zieke medewerkers ondersteunen bij een snelle terug keer naar de eigen werkplek of een tijdelijke passende plek. Kortom een snelle re-integratie met als doel terugdringen van het ziekteverzuim.

Nazorg na bemiddeling

In veel situaties wordt de cliënt nadat een passende functie is gevonden gecoacht. In de gevallen waarin geen coaching plaats vindt houdt Quality Coaching gedurende een periode van circa 6 maanden contact met de cliënt en de werkgever. Quality Coaching helpt de werkgever bij het aanvragen van de eventuele voorzieningen, subsidies en ondersteunt bij het aanvragen van premiekorting. Quality Coaching is in deze periode beschikbaar voor alle vragen rondom re-integratie voor de werknemer en de werkgever.

Sollicitatietraining/sollicitatiebegeleiding

De sollicitatietraining en begeleiding is evenals de andere traject-onderdelen maatwerk. De coach stelt samen met de cliënt vast waar behoefte aan is en wat om succesvol op de arbeidsmarkt te kunnen opereren nodig is. Vervolgens wordt een begeleidingstraject opgesteld en wordt bepaald welke training nodig is. Die wordt vervolgens door de coach samengesteld.

Jobcoaching

Quality Coaching ondersteunt werknemers met een arbeidshandicap bij het uitvoeren van hun werk. Vaak ervaren zowel de werknemer als de werkgever beperkingen als gevolg van de arbeidshandicap. De coaching heeft tot doel, dat de wernemer zo zelfstandig als mogelijk in de baan functioneert en de baan gedurende langere tijd behouden blijft. Coaching is maatwerk. Het coachingsplan wordt opgesteld in overleg met de werknemer, de werkgever en de coach.

Jobhunting

Samen met de cliënt een passende baan zoeken. In het proces doet de werkzoekende datgene wat hij/zij zelf kan en de medewerker van Quality Coaching neemt over wat de werkzoekende zelf niet kan. Het zoekproces is een individueel proces, waarin de cliënt met zijn/haar mogelijkheden centraal staat.

Vacaturebemiddeling

Dit doen wij o.a. middels Matchpoint-samenwerking.

Doelgroep

Belangrijkste doelgroepen

Personen die Moeilijk Bemiddelbaar zijn

Wij zijn idealisten met een zakelijke inslag.
Het idealistische komt vooral tot uiting in de “drive” om kwaliteit te bieden aan de cliënt.
Het zakelijke is gelegen in de “drive” om ons doel te bereiken; het vinden en behouden van betaald regulier werk voor de cliënt.
Onze cliënten behoren altijd tot een moeilijk plaatsbare groep;
Wij gaan op zoek naar die ene ‘speld in de hooiberg’ !

Personen met een psychische of psychiatrische beperking

De medewerkers van Quality Coaching hebben ruime ervaring in de psychiatrie. Dus kennis van de problematiek en de wijze waarop deze verstorend kan werken in een arbeidssituatie. De coaches zijn ervaren in het plaatsen van de juiste interventies en weten hoe ze werkgevers kunnen overuigen van de kwaliteiten van werknemers met een deze problematiek.

Personen met een Autisme Spectrum Stoornis

De jobcoaches die mensen met een ASS begeleiden, hebben specifieke ervaring en deskundigheid. Zij weten wat een ASS inhoudt en wat het voor de persoon in kwestie betekent. Daarnaast weet de coach wat een ASS voor invloed heeft bij het vinden en behouden van werk. Wij zijn bezig de methodiek “Begeleid Werken” voor mensen met een ASS aan te passen. Naast directe begeleiding van mensen met een ASS, investeert Quality Coaching ook in de verbetering en ontwikkeling van reïntegratie voor de genoemde doelgroep. We voeren een actief beleid om onze deskundigheid te blijven ontwikkelen.

Jongeren tot 27 jaar

Het betreft (voortijdig) schoolverlaters, die een beroep doen op een uitkering participatiewet.
Deze groep vormt in sommige gevallen zowel een doelgroep van het RMC als Sociale Zaken.
Vanuit een gezamenlijke verantwoordelijkheid wordt een begeleidingstraject door Quality Coaching ingezet naar onderwijs of de arbeidsmarkt (Sluitende Aanpak).
Alle mgelijkheden worden maximaal benut om deze jongeren terug te leiden naar school om een startkwalificatie te behalen, aan het werk te helpen, of maatschappeijk te activeren.

Contact

Vestigingen

Donia 1, 9202 LB Drachten (route)
Erzebeth Jorna
050-5494926
info@qualitycoaching.nl

Internetadres: http://www.QualityCoaching.nl

Aantal werknemers: 4
Aantal vestigingen: 1
Oprichtingsjaar: 2001

5218