Samen werken aan
duurzame participatie

Radmer Arbeidsadvies BV

Met het veelzijdige Radmer Arbeidsadvies BV is initiatiefnemer Paul Bloem (geregistreerd en gecertificeerd Arbeidsdeskundige met ruime ervaring in sociale verzekeringen en arbodienstverlening) een betrouwbare en professionele partner voor opdrachtgevers/werkgevers en werknemers in ziekteverzuim...
meer...

Met het veelzijdige Radmer Arbeidsadvies BV is initiatiefnemer Paul Bloem (geregistreerd en gecertificeerd Arbeidsdeskundige met ruime ervaring in sociale verzekeringen en arbodienstverlening) een betrouwbare en professionele partner voor opdrachtgevers/werkgevers en werknemers in ziekteverzuim, re-integratie- en coachingstrajecten.

Vanuit een invoelende, maar ook zakelijke benadering wordt met een arbeidsdeskundige visie geadviseerd wanneer gezocht wordt naar een passende en blijvende oplossing bij arbeidsongeschiktheid, niet-functioneren, arbeidsconflictsituaties of reorganisaties. Vanuit dezelfde arbeidsdeskundige visie worden werkzoekenden begeleid naar een passende functie. U kunt daarbij denken aan outplacement of re-integratie van dreigend arbeidsongeschikten. Ook worden bedrijven geholpen bij een passende invulling van vacatures.

Wij staan graag voor u klaar.

Onderscheid met andere organisaties

Onze kracht ligt in het werken op kleine schaal maar vanuit een goed doordacht systeem, de juiste werk- en oplossingservaring en een adequaat kennisniveau.
We zijn een flexibele organisatie met korte lijnen en goede contacten met werkgevers en UWV in de regio waarin we werkzaam zijn (Achterhoek, De Liemers, Arnhem, Nijmegen, Stedendriehoek en Twente).
Er wordt op individuele basis gewerkt waardoor begeleiding door werknemers en opdrachtgevers als persoonlijk en betrokken wordt ervaren.
minder...

KwaliteitGecontroleerd door Blik op Werk op 25-03-202425-03-2024

Blik op Werk Keurmerk

Radmer Arbeidsadvies BV is in het bezit van het Blik op Werk Keurmerk met twee sterren
Radmer Arbeidsadvies BV heeft de volgende resultaten behaald (in vergelijking tot de normen van het Blik op Werk Keurmerk).
Download het rapport

Blik op Werk Tevredenheidsonderzoek

Radmer Arbeidsadvies BV neemt deel aan het Blik op Werk Tevredenheidonderzoek. Bekijk hieronder de resultaten.

TevredenheidGecontroleerd door Blik op Werk op 25-03-202425-03-2024

Dienstverlening gericht op:ScoreAantal respondentenMarktgemiddelde
Diagnose, onderzoek en loopbaanoriëntatie-357,7
Toeleiden van werk naar werk (eerste en tweede spoor)8,0228,1
Toeleiden naar werk vanuit situatie geen werk-148,2
Sociale activering en participatie-48,3

Download het volledige onderzoeksrapport 2023
Download het volledige onderzoeksrapport 2022
Download het volledige onderzoeksrapport 2021 verkort

Scores van opdrachtgevers

Dienstverlening gericht op:ScoreAantal respondentenMarktgemiddelde
Totaal7,925--

Scores per arbeidsmarktregio

ArbeidsmarktregioScoreMarktgemiddeldeAantal respondentenUitgenodigdResponse
Achterhoek7.97.7257235%
Midden-Gelderland7.58.1157021%
Stedendriehoek en Noordwest Veluwe7.58103926%
Twente8.38.171839%

Toelichting op het onderzoek

Het onderzoek is uitgevoerd door Stratus Marktonderzoek (onderdeel van Panteia). Het marktgemiddelde is gebaseerd op de scores van alle bedrijven die aan het tevredenheidsonderzoek hebben meegedaan.

Het onderzoek is uitgevoerd in de periode van 9 february 2023 tot 15 january 2024.

De tevredenheidresultaten van dit bedrijf zijn gebaseerd op onderzoek dat is uitgevoerd in opdracht van Blik op Werk. Het gaat hier om het oordeel van cliënten en opdrachtgevers over de kwaliteit van dienstverlening van Radmer Arbeidsadvies BV.

Attentie: Op deze website staan de resultaten van de officiële tevredenheidsmetingen van Blik op Werk. Stichting Blik op Werk is niet verantwoordelijk voor (onjuiste) weergave ervan door derden.

Diensten

Jobcoaching

Door de jarenlange ervaring en vakinhoudelijke kennis zijn de jobcoaches van Radmer Arbeidsadvies BV in staat om snel en goed in te schatten welke acties en interventies adequaat zullen zijn. De begeleidingsbehoefte wordt in nauw overleg met werknemer en werkgever vastgelegd in een jobcoachingsplan, dat wordt ingediend bij UWV. De jobcoaching wordt in principe voor een half jaar aangevraagd en kan telkens met een half jaar worden verlengd, in theorie doorlopend tot de pensioengerechtigde leeftijd.

Radmer Arbeidsadvies BV is door UWV erkend als jobcoachorganisatie onder licentienummer 100420.

Re-integratie-trajecten via UWV

Mensen met een uitkering van UWV kunnen de mogelijkheid krijgen om een individueel re-integratietraject te volgen. Binnen het Inkoopkader 2016-2020 kan bij Radmer een traject Werkfit Maken en/of een Naar Werk traject worden ingezet. Wij kunnen voor u uitzoeken of u hiervoor in aanmerking komt.

Radmer Arbeidsadvies BV heeft voor de uitvoering een mantelovereenkomst met UWV en begeleidde al vele werkzoekenden succesvol.

Rentegratieactiviteiten tweede spoor

Arbeidsdeskundig onderzoek kan uitwijzen of re-integratieinspanningen richting de eigen functie nog zinvol zijn. Bovendien kan uit dit onderzoek blijken welke functies nog door betrokken werknemer kunnen worden uitgevoerd, of deze functies in het eigen bedrijf aanwezig zijn (Spoor 1), en of dat er elders naar passend werk gezocht moet gaan worden (Spoor 2). Radmer Arbeidsadvies BV kan in beide situaties van dienst zijn.

In overleg met werknemer n werkgever wordt een realistisch re-integratieplan opgesteld, waarin wederzijds commitment, tijdspad, afspraken over verslaglegging en rapportage, eventueel benodigde bij- of omscholing en bijvoorbeeld frequentie van begeleidingsmomenten worden vastgelegd.

De werknemer kan rekenen op een persoonlijke benadering en begeleiding, gegeven door een professionele coach met de juiste ervaring. Wij beschikken bovendien over een ruim netwerk van specialisten, die kunnen worden ingezet als bijvoorbeeld een beroepskeuzeonderzoek, een gedegen assessment of begeleiding in de priv-sfeer nodig is.
De werkgever daarentegen weet zijn werknemer in betrouwbare en kundige handen en is ten allen tijde goed op de hoogte van de vorderingen.

Arbeidsdeskundig advies

Door tijdige inzet van de arbeidsdeskundige expertise kunnen de kosten ten gevolge van ziekteverzuim beperkt blijven. De arbeidsdeskundige heeft kennis van ziektebeelden en verzuimgronden en is goed op de hoogte van psychologische processen die veelal ten grondslag liggen aan langer durend ziekteverzuim.

Daarnaast heeft de arbeidsdeskundige een ruime kennis in ergonomische aanpassingen van werkplekken en werksituaties, sociale wetgeving, arbeidsrecht, de arbeidsmarkt en scholingsmogelijkheden. Deze kennis wordt vertaald in een objectief, praktisch en helder advies waar alle betrokken partijen zich in kunnen vinden. Succesvol en oplossingsgericht.

Coaching/ Outplacement

Radmer Arbeidsadvies BV kan werkgevers van dienst zijn bij het zoeken en vinden van een andere baan voor hun werknemer. Of liever gezegd: een passende baan. Wat passend is, verschilt per individu. Een persoon kan werkzoekend zijn om verschillende redenen, bijvoorbeeld om fysieke of psychische beperkingen, waardoor hij niet meer bij zijn werkgever kan of wil blijven. Een andere reden is dat een persoon bijvoorbeeld vanwege een reorganisatie of een arbeidsconflict werkzoekend is. Ook kan het zijn dat de huidige baan en/of de visie van de werkgever niet past bij het ambitie- of prestatieniveau van een werknemer.

Radmer Arbeidsadvies BV kan in deze situaties van dienst zijn en hanteert de opvatting dat een individueel advies het uitgangspunt moet zijn voor een succesvolle begeleiding. De werknemer kan rekenen op een discrete behandeling en een persoonlijke begeleiding door een enthousiaste en ervaren coach. Zelfonderzoek, sollicitatietraining en arbeidsmarktbenadering zijn daarbij vaste onderdelen.

Doelgroep

Belangrijkste doelgroepen

UWV-uitkeringsgerechtigden

WW, WAO, WIA, WAJONG, WAZ etc.

Werknemers in Poortwachtersperiode

(Gedeeltelijk) arbeidsongeschikte werknemers

Contact

Vestigingen

Plantenstraat 10, 7001 EZ DOETINCHEM (route)
Paul Bloem
0314 - 38 13 82
paulbloem@radmer-arbeidsadvies.nl

Radmer Arbeidsadvies BV

Internetadres: http://www.radmer-arbeidsadvies.nl

Aantal werknemers: 9
Aantal vestigingen: 1
Oprichtingsjaar: 2005

7018