Samen werken aan
duurzame participatie

ROC Alfa-college, unit Educatie

Op het ROC Alfa-college kunt u zich op verschillende manieren voorbereiden op het inburgeringsexamen en/of staatsexamen I of II om daarmee te voldoen aan uw inburgeringplicht. Het Alfa-college geeft cursussen in de provincies Groningen, Drenthe en Noordoost Overijssel. De cursussen worden zoveel...
meer...

Op het ROC Alfa-college kunt u zich op verschillende manieren voorbereiden op het inburgeringsexamen en/of staatsexamen I of II om daarmee te voldoen aan uw inburgeringplicht. Het Alfa-college geeft cursussen in de provincies Groningen, Drenthe en Noordoost Overijssel. De cursussen worden zoveel mogelijk bij u in de buurt georganiseerd. We hebben vier hoofdlocaties in Groningen, Leek, Hardenberg en Hoogeveen maar daarnaast verzorgen we ook inburgeringtrajecten in de stad en in de provincie bij dorpshuizen en buurthuizen. Leg contact met ons om te weten waar we allemaal lessen verzorgen.

Het Alfa-college heeft ruime ervaring met het uitvoeren van inburgeringscursussen en voldoet aan de eisen van het Keurmerk Inburgeren. Daardoor kunt u eventueel in aanmerking komen voor een lening en/of vergoeding. Het Alfa-college kan u ondersteunen bij het regelen van de lening bij DUO. We verzorgen cursussen alfabetisering, inburgering, staatsexamen NT2 I en staatsexamen NT2 II.

Onderscheid met andere organisaties

Samen met u bepalen we welke cursus u gaat volgen en hoe lang uw cursus gaat duren.
We houden daarbij rekening met:

  • hoe goed u de taal al spreekt
  • hoe snel u kunt en wilt leren en hoeveel tijd u heeft
  • welk eindniveau voor u haalbaar is (A2, B1 of B2)
  • uw vooropleiding en werkervaring in land van herkomst
  • welk taalniveau u nodig heeft in uw situatie, bv. voor een opleiding en/of werk

We bieden individueel maatwerk en u krijgt persoonlijk (studie)advies en - begeleiding.
minder...

KwaliteitGecontroleerd door Blik op Werk op 19-03-202419-03-2024

Blik op Werk Keurmerk

ROC Alfa-college, unit Educatie is in het bezit van het Blik op Werk Keurmerk met vier sterren
ROC Alfa-college, unit Educatie heeft de volgende resultaten behaald (in vergelijking tot de normen van het Blik op Werk Keurmerk).
Download het rapport

Inspectie Toezicht in de Klas

ROC Alfa-college, unit Educatie werd in het kader van 'Toezicht in de Klas' door het kennisinstituut ITTA geïnspecteerd op de kwaliteit van didactiek en cursistenbegeleiding. Hieronder vindt u het bijbehorende rapport.
Bekijk het rapport

Blik op Werk Tevredenheidsonderzoek

ROC Alfa-college, unit Educatie neemt deel aan het Blik op Werk Tevredenheidonderzoek. Bekijk hieronder de resultaten.

TevredenheidGecontroleerd door Blik op Werk op 19-03-202419-03-2024

Dienstverlening gericht op:ScoreAantal respondentenMarktgemiddelde
Inburgeringscursussen en duale trajecten-138,4

Download het volledige onderzoeksrapport 2023
Download het volledige onderzoeksrapport 2022
Download het volledige onderzoeksrapport 2021

Scores van opdrachtgevers

Dienstverlening gericht op:ScoreAantal respondentenMarktgemiddelde
Totaal--0--

Scores per arbeidsmarktregio

ArbeidsmarktregioScoreMarktgemiddeldeAantal respondentenUitgenodigdResponse
Drenthe7.2862227%

Toelichting op het onderzoek

Het onderzoek is uitgevoerd door Stratus Marktonderzoek (onderdeel van Panteia). Het marktgemiddelde is gebaseerd op de scores van alle bedrijven die aan het tevredenheidsonderzoek hebben meegedaan.

Het onderzoek is uitgevoerd in de periode van 30 january 2023 tot 16 december 2023.

De tevredenheidresultaten van dit bedrijf zijn gebaseerd op onderzoek dat is uitgevoerd in opdracht van Blik op Werk. Het gaat hier om het oordeel van cliënten en opdrachtgevers over de kwaliteit van dienstverlening van ROC Alfa-college, unit Educatie.

Attentie: Op deze website staan de resultaten van de officiële tevredenheidsmetingen van Blik op Werk. Stichting Blik op Werk is niet verantwoordelijk voor (onjuiste) weergave ervan door derden.

SlagingspercentageGecontroleerd door Blik op Werk

Slagingspercentages

Bekijk de slagingspercentages in de auditrapportage.

Inburgerklassen

Maximum aantal studenten per klas:11 tot 15
Gemengde niveau's in de klas:nee
Instroom tijdens de cursus:ja

Leerroute en uurtarief

Leerroute: Analfabeet (Wet Inburgering 2013)Uurtarief:   € 16,00
Leerroute: Laag opgeleid (Wet Inburgering 2013)Uurtarief:   € 16,00
Leerroute: Middelbaar opgeleid (Wet Inburgering 2013)Uurtarief:   € 16,00
Leerroute: Hoog opgeleid (Wet Inburgering 2013)Uurtarief:   € 11,67
Leerroute: Z-route (Wet Inburgering 2021)Uurtarief:   € 16,00
Leerroute: B1-route (Wet Inburgering 2021)Uurtarief:   € 16,00

Diensten

Alfabetiseringstraject

Heeft u in uw eigen land geen of weinig opleiding gehad? Of bent u in uw eigen land niet gealfabetiseerd in het Latijnse schrift? In de alfabetiseringscursus leert u de basis van het Nederlands. Stap voor stap wordt u begeleid bij het spreken, verstaan, lezen, schrijven en begrijpen van de Nederlandse taal. Als u voldoende bent gealfabetiseerd kunt u doorstromen naar een inburgeringtraject richting A2. Er wordt gedurende 3 dagdelen per week les gegeven door een professionele docent. De docent is tevens uw persoonlijk begeleider. Naast de lessen ontvangt u persoonlijke begeleiding en advies van een trajectbegeleider.

Inburgeringstraject naar A2

U leert de Nederlandse taal en de Nederlandse samenleving kennen met als doel beter te participeren in de samenleving. Deze cursus bereidt u voor op het inburgeringsexamen. Het nieuwe inburgeringsexamen bestaat uit 5 onderdelen; 1. kennis van de Nederlandse samenleving, 2. spreekvaardigheid, 3. luistervaardigheid, 4. leesvaardigheid, 5.schrijfvaardigheid. Mensen met een verblijfsvergunning vanaf 1-1-2015 moeten nog een zesde examen doen, namelijk de ONA (orientatie op de Nederlandse arbeidsmarkt).
De lessen worden aangeboden in groepen van ongeveer 15 deelnemers. U krijgt 3 of 4 dagdelen per week les van een professionele docent. De docent is tevens uw persoonlijk begeleider. Naast de lessen ontvangt u persoonlijke begeleiding van een trajectbegeleider.

Staatsexamen programma I

Het staatsexamentraject heeft 2 varianten; Programma I en II.
Programma I toetst of u voldoende Nederlands beheerst voor een baan op mbo-niveau of om een beroepsopleiding te volgen op dit niveau. U volgt de route van niveau A2 naar B1. Er wordt 3 dagdelen per week les gegeven door een professionele docent. De docent is tevens uw persoonlijk begeleider. Naast de lessen ontvangt u persoonlijke begeleiding en advies van een trajectbegeleider. Met het Staatsexamen heeft u aan uw inburgeringsverplichting voldaan.

Training Orientatie op de Nederlandse Arbeidsmarkt (ONA)

Vanaf 1-1-2015 (wet 20213) is de inburgeraar verplicht een ONA-examen af te leggen. Om de inburgeraar zo goed mogelijk voor te bereiden op dit examen, biedt het Alfa-college een ONA-training aan. Deze training wordt verzorgd door een erkend ONA-begeleider van het Alfa-college.
Om deel te nemen aan deze ONA-training is een taalniveau gewenst rond NT-2 niveau A2. De training duurt gemiddeld 10-15 weken, afhankelijk van de vraag, met 2,5 uur persoonlijke begeleiding per week.
Tijdens deze training wordt de inburgeraar intensief begeleid bij het maken van het portfolio en middels een examentraining voorbereid op het eindgesprek. De nadruk ligt op het persoonlijke actieplan om economisch zelfstandig te kunnen zijn in Nederland.
Het eindresultaat zal zijn dat de inburgeraar een goede toelichting kan geven op de persoonlijke oriëntatie op de arbeidsmarkt en concreet kan aangeven welke acties voor dit doel al ondernomen zijn en welke nog te ondernemen zijn.

B1-Route

B1-ROUTE Let op : deze route wordt alleen aangeboden in Hardenberg.

Programma I (taalniveau B1) is voor mensen die willen werken of studeren op mbo 3-niveau of mbo 4-niveau. Aanmeldingen verlopen via de gemeente Hardenberg en Ommen.

Z-ROUTE

Z-ROUTE

Let op: wordt alleen aangeboden in Harderberg.
De Z-route bereidt u voor op het leven in de Nederlandse maatschappij. Als het haalbaar is, wordt u voorbereid op het examen NT2 A1. Deze cursus van minimaal 800 uur in 2,5 jaar tijd helpt u om de Nederlandse taal zo te beheersen, dat u zich kunt redden in veel situaties. Aanmeldingen verlopen via de gemeente.

Doelgroep

Belangrijkste doelgroepen

Alfabetisering, inburgering en staatsexamen WI2013 (oude wet)

Het Alfa-college verzorgt voor zelfmelders verschillende trajecten op gebied van inburgering, zoals alfabetisering, inburgering, staatsexamen NT2 I en staatsexamen NT2 II. Afhankelijk van opleidingsniveau, taalniveau en leerbaarheid wordt een passend traject samengesteld waarbij we een route uitstippelen voor het hoogst haalbaar taalniveau A2, B1 of B2. Voor analfabeten verzorgen we een alfabetiseringscursus. Als de analfabete deelnemer voldoende niveau heeft behaald, is het mogelijk om door te stromen naar een inburgeringtraject richting A2. Voor laagopgeleide niet-analfabeten bieden we een inburgeringtraject aan richting niveau A2. Voor midden- en hoogopgeleiden die qua leerbaarheid in staat zijn om op staatsexamenniveau I of II hun inburgeringtraject af te ronden geldt een doorlopende leerlijn vanuit inburgering naar staatsexamen. We bieden inburgeringtrajecten aan voor alle leerprofielen en opleidingsachtergronden.

Asielstatushouders en gezinsmigranten WI2021 (nieuwe wet)

Inburgeraars die onder de nieuwe wet vallen, hebben de mogelijkheid om de B1 of Z-route te volgen.

B1-route:
Deze route is gericht op het zo snel mogelijk beheersen van de Nederlandse taal op taalniveau B1 of hoger en het vergroten van het perspectief op de arbeidsmarkt. De verwachting is dat het grootste deel van de inburgeringsplichtigen deze route zal doorlopen. De doelgroep is zeer divers en aan deze route zijn daarom geen minimum of maximum aantal lesuren toegekend.

Z-route:
In de Z-route leren cursisten de Nederlandse taal en worden zij voorbereid om zich zoveel mogelijk zelfstandig in de Nederlandse samenleving te kunnen redden. Deze route is bedoeld voor cursisten voor wie de B1-route en Onderwijsroute niet haalbaar zijn. Het betreft cursisten met een lagere leerbaarheid waarbij de focus ligt op zelfredzaamheid, activering, participatie en het leren van de taal op een lager niveau.

Contact

Vestigingen

Admiraal de Ruyterlaan 2, 9726 GR GRONINGEN (route)
Marcel Werkman
educatie@alfa-college.nl

Parkweg 1 - 1a, 7772 XP Hardenberg (route)
Hilde Rotmensen
educatie.hardenberg@alfa-college.nl

Voltastraat 33, 7903 AA Hoogeveen (route)
Marcel Werkman
ja.knol@alfa-college.nl

ROC Alfa-college, unit Educatie

Internetadres: http://www.alfa-college.nl/

Aantal werknemers: 27
Aantal vestigingen: 3
Oprichtingsjaar: 1996

5900